Sunteți pe pagina 1din 2

Student: Tămaș Garofița_ TLA_Anul I

Neurobilogia audiției și fonației

Degenerarea și Regenerarea neuronilor

Fibrele nervoase reprezintă axoni individuali înveliți într-o teacă de mielină sau de
celule Schwann în SN periferic, oligodendroglii în SNC.

Teaca de mielină este produsă de oligoden-
droglii în SNC și de celulele Schwann în
SN periferic. Mielina constă în câteva
straturi de membrană plasmatică.

După ce un axon este secționat, capătul său proximal,


atașat corpului celular, continuă să trăiască, dar capătul
distal se descompune și moare. În anumite condiții
porțiunea distrusă se poate regenera.
Degenerarea poate fi: anterogradă (porțiunea distală) și
retrogradă (a porțiunii centrale a fibrei).
Degenerarea anterogradă (walleriană) – intreruperea legăturii dintre axon și centrul său metabolic,
adică soma neuronului. Astfel la axon nu mai ajung substanțele nutritive, iar prin lezarea structurii
membranare este împiediacat conducerea PA.
Se cunosc câteva stadii succesive de degenerare, funcție de natură și intensitatea factorului agresiv și de
durata de acțiune:
 În stadiile mai puțin severe apare o pierdere temporară a proprietăților funcționale ale neuronului,
neînsoțită de distrugeri structurale.
 În stadiile mai pronunțate de degenerare este distrusă teaca endoneuronală, poate apărea
dezorganizarea fasciculelor de fibre nervoase din intriorul nervului sau chiar modificări fizice și
chimice, atât în porțiunea periferică, cât și în cea centrală.
Regenerarea:
 Un nerv lezat poate fi regenerat cu condiția ca leziunea produsă să nu fie în SNC, deci să nu
afecteze corpurile celulare ale neuronilor și să fie mai mica de 3 mm. Un rol important în procesele
regeneratoare îl au celulele Schwann, constituind un ghidaj pentru regenerarea neurofibrilelor din
axoplasmă.
 Procesul de regenerare începe la 2-3 săptămâni după secționarea nervului și este îndelugat, completa
refacere a nervului poate dura un an sau mai mult. Dacă axonul regenerat nu prezintă traiectoria
corectă, regenerarea eșuează, formându-se un nevrom.
Student: Tămaș Garofița_ TLA_Anul I
Neurobilogia audiției și fonației

Bibliografie:
1. Irina Pop-Păcurar, Suport de curs: Neourobiologia audiției și fonației – Curs: Fiziologia
neuronului