Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE

1. Coloraţi animalele pe care le-a întâlnit şoricelul şi le-a rugat să devină prieteni!
2. Ajută şoricelul să ajungă la prietenul lui, unind numerele în ordine crescătoare.

• 10•40
•20 •60 • 70
•50
•30 80
•90 •100

3. Alcătuiţi o propoziţie cu cuvântul“prieten”:

Descriptori de performanţă

Itemi / SUFICIENT BINE FOARTE BINE


Calificative
Item 1 Colorează cinci animale Colorează 6-7 animale ce le- Colorează toate animale
ce le-a întâlnit şoricelul a întâlnit şoricelul ce le-a întâlnit şoricelul
Item 2 Uneşte punctele până la Uneşte punctele, trasând un Uneşte punctele corect,
jumătatea drumului sfert din drum marcând drumul
Item 3 Alcătuieşte o propoziţie Alcătuieşte o propoziţie şi o Alcătuieşte şi o scrie
fără înţeles scrie cu 2-3 erori corect o propoziţia