Sunteți pe pagina 1din 3

5.1.

Scopul planificării
Pentru a putea explica importanţa planificării se va porni de la teza că orice
afacere, înainte de a exista real, apare mai înâi în mintea viitorului antreprenor.
Ea parcurge, încă din faza de concepere, următoarele etape: mai întâi apare
ideea de afaceri, apoi se concretizează o viziune pentru realizarea ei – strategia, iar
ulterior pentru aplicarea strategiei, este necesară elaborarea unui plan de afaceri.
Planul de afaceri constituie o hartă sau un compas pentru antreprenor. El
permite stabilirea obiectivelor, priorităţilor şi furnizează o imagine asupra celor
necesare pentru realizarea afacerii cât şi a circuitului banilor în numerar.
Planul de afaceri este important şi din următoarele motive. El permite să se
analizeze sub aspect managerial momentele de mai jos:

• Ideea de afaceri;
• Obiectivele;
• Produsul;
• Strategia de marketing;
• Concurenţii;
• Resursele şi facilităţile;
• Nevoile de capital pe termen lung şi scurt.

Elementele de bază și funcţiile unui plan de afaceri


Planul de afaceri este documentul utilizat în planificarea strategiei şi
activităţilor unei firme. Acesta este structurat pe capitole, are sumar, cuprins şi
încheiere.
În planul de afaceri, de regulă, se găseşte răspunsul la aşa întrebări cum ar
fi:
• Ce reprezintă afacerea în prezent şi ce vrem să obţinem pe viitor?
• Cum și când se va realiza obiectivul propus?
• Cine și cum îl va atinge?
• Care sînt resursele necesare pentru realizarea obiectivelor?

Funcţiile planului de afaceri constituie:


• Instrument de management şi planificare - prin intermediul planului de
afaceri antreprenorul poate conduce şi controla întreg procesul de iniţiere şi
administrare a afacerii sale;
• Instrument de monitorizare şi de evaluare a afacerii – ca instrument de
management, planul de afaceri îl ajută pe antreprenor să monitorizeze şi să
evalueze modul în care afacerea se dezvoltă. El este un instrument dinamic, care
poate fi modificat pe măsura acumulării experienţei şi a cunoştinţelor;
• Instrument de comunicare externă – planul de afaceri este folosit pentru a
atrage capital investiţional, împrumuturi şi parteneri de afaceri. În cazul în care se
doreşte obţinerea unui credit sau a unei finanţări nerambursabile, prezentarea
planului de afaceri, care să demonstreze că afacerea are potenţial pentru a aduce
profit, este absolut indispensabilă;
• Instrument de prezentare/promovare – planul de afaceri arată modul de
evoluţie a afacerii, obiectivele trasate şi rezultatele obţinute, etapele următoare
necesar de a fi parcurse.

Din moment ce este un document de perspectivă, se recomandă ca planul de


afaceri:
1. Să fie întocmit pentru o perioadă de 1-2 ani;
2. Să fie revizuit periodic, pentru a putea reflecta situaţia curentă, noile idei
şi planurile de viitor.
Etapele logice ale procesului de planificare le-am putea concretiza astfel:
 ACŢIUNE
 EVALUARE
 PLAN

Pentru elaborarea planului de afaceri, fie că antreprenorul îl scrie pentru prima


dată, fie îl revizuie - e bine să se ghideze de următoarele etape:

Identificarea obiectivelor planului de afaceri.


Înainte de a elabora un plan de afaceri de succes, trebuie să se identifice pentru
cine se elaborează planul (investitori, bancheri etc.), ce doresc respectivele
persoane să ştie despre afacerea dată şi cum vor folosi informaţiile din planul
acesta. Scopurile ţintă trebuie corelate cu obiectivele celor cărora li se adresează
planul. Doar după ce s-a răspuns la aceste întrebări, se poate trece la elaborarea
planului.

Elaborarea structurii planului de afaceri.


Odată cu stabilirea obiectivelor afacerii, determinarea domeniilor ce vor fi
aprofundate, a nivelului de maturitate a întreprinderii şi a tipului de plan, va trebui
să se reflecte foarte bine asupra structurii planului de afaceri. Structura poate fi
mai generală sau mai detaliată, în funcţie de obiectivele stabilite, de tipul planului
de afaceri, însă ea vă fi utilă pe parcursul scrierii planului de afaceri. În linii
generale ea este următoarea:

Analiza actuală a mediului extern și a tendinţelor de viitor:


• Analiza cererii produsului,
• Tendinţele pieţii,
• Analiza concurenţilor,
• Alte analize ale mediului.

Descrierea resurselor interne ale întreprinderii:


• Mijloace de producere,
• Resursele umane si organizarea,
• Resursele financiare și sistemul de evidenţă,
• Furnizorii și cumpărătorii,
• Resursele de marketing și politica de promovare.

Strategii pentru viitor:


• Strategia de diferenţiere a produsului,
• Strategia de dezvoltare a afacerii,
• Strategia de dezvoltare a pieţei și creșterea vînzărilor,
• Strategia de dezvoltare a produsului.

Prognoze financiare:
• Analiza rapoartelor financiare din perioada precedentă și rezultatele financiare
planificate,
• Bilanţul contabil, fluxul de numerar și necesarul de resurse financiare pentru
următorii ani.

Un alt moment important este reflectarea planului de afaceri și prezentarea


acestuia precum și imaginea pe care o are autorul în legătură cu ideea proprie de
afacere.
Atenţie la formularea ideilor şi a detaliilor tehnice. Ideile se vor formula în
fraze scurte, clare şi la subiect. Se vor evita abundenţa şi exagerarea detaliilor
tehnice (cu excepţia cazului în care scopul planului de afaceri este unul operaţional
sau de implementare efectivă a acestuia) fiindcă îngreunează citirea lui de către
persoanele neavizate.
După finalizarea planului, e cazul să se întocmească Rezumatul planului.
Întrucât acesta este un sumar al planului , conţinutul lui depinde de conţinutul
întregului document şi deci nu poate fi scris decît după ce întreg planul este scris.

S-ar putea să vă placă și