Sunteți pe pagina 1din 276

LISTA DE PREŢURI-SOLUŢII COMPLETE 2010

850310 ROMÂNIA - VALABIL DIN APRILIE 2010

www.rehau.ro Construcţii
Automotive
Industrie
LISTA DE PREŢURI-SOLUŢII COMPLETE 2010

Aceasta lista de preturi este valabila incepand cu REHAU isi rezerva toate drepturile de traducere,
10 aprilie 2010. tiparire, retiparire, preluare de poze, transmitere pe
Odata cu aparitia ei, lista de preturi anterioara orice cale, sau stocare de date a acestei liste de
850.310 RO isi pierde valabilitatea. preturi.
Aceasta lista de preturi trebuie sa fie pentru Dimensiunile si greutatile articolelor sunt orientative.
partenerii REHAU, suport si orientare in realizarea Ne rezervam dreptul de a face modificari.
precalculatiilor de pret.
Preturile din aceasta lista nu contin TVA.
Preturile ferme si rabatele acordate le veti putea
obtine numai de la biroul de vanzari REHAU, sau de
la distribuitorul dumneavoastră.
Pentru proiectare si montaj va rugam sa folositi
catalogul de Informatii Tehnice valabil. Acesta poate
fi obtinut de la distribuitorul dumneavoastră, sau de
la biroul de vanzari REHAU.
Livrarea articolelor si plata se conformeaza
“Conditiilor de plata si livrare REHAU“, care pot fi
accesate pe site-ul www.rehau.ro.
Drepturile de autor pentru acest document sunt
protejate de lege.

2
LISTA DE PREŢURI-SOLUŢII COMPLETE 2010
CUPRINS

1. . . . . . .Noutăţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4

2. . . . . . .Sistemul RAUTITAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 11

3. . . . . . .Încălzirea / răcirea suprafeţelor REHAU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 75

4. . . . . . .REHAU program pompa de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 121

5. . . . . . .Sistemul de ţevi industriale RAUPEX®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 123

6. . . . . . .Schimbătorul de căldură aer-sol AWADUKT THERMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 137

7. . . . . . .Sistemul rehau pentru transportul căldurii la distanţă - INSULPEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 139

8. . . . . . .Truse de montaj REHAU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 147

9. . . . . . .RAUPIANO PLUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 163

10. . . . . .Sistem rehau de aspirare centralizată VACUCLEAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 181

11. . . . . .REHAU SOLECT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 203

12. . . . . .Soluţii și sisteme raugeo, de extragere a energiei din pământ, pentru pompele de căldură. . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 251

13. . . . . .Colectorul de ape pluviale RAURAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 253

14. . . . . .Protecţia rehau împotriva incendiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 257

15. . . . . .REHAU Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 261

3
1 NOUTĂŢI
PRIVIRE DE ANSAMBLU - PROGRAMUL DE POMPE DE CĂLDURĂ

1 Automatizare integrală:
- Comandă geotermie, pompă de căldură, staţie de apă proaspătă, încălzire/răcire în suprafeţe
- Activarea regimurilor de încălzire și răcire
- Posibilă comandă de la distanţă

2 Pompa de căldură:
- Trei tipuri: pompa de căldură - sol/apă, apă/apă și aer/apă
- Domeniu de putere de la 5 până la 46 kW în cazul încălzirii
- Domeniu de putere de la 6 până la 46 kW în cazul răcirii
- Toate pompele de căldură sunt disponibile și în execuţie cu răcire activă,
fără componente suplimentare

3 Geotermie:
- Soluţii de sonde prefabricate și distribuitoare gata montate
- Ţeava PE-Xa robustă, pentru solicitările cotidiene dure din
șantier
- Trei tipuri de execuţie:

3a Sonde de adâncime
3b Sonde Helix
3c Colector de suprafaţă
4

3 1 4a
4b
2

3a

3b

3c

4
1 NOUTĂŢI
5 Încălzirea/Răcirea prin suprafeţe:
- Sisteme disponibile pentru pardoseală, perete și tavan
- Sisteme umede și uscate, disponibile pentru toate suprafeţele
- Toate sistemele sunt adecvate atât pentru încălzire cât și pentru
răcire

4 Tehnica de acumulare:
- În varianta constructivă de tip acumulator de apă caldă menajeră
sau acumulator de sistem cu staţie de apă proaspătă, aceasta fiind
o modalitate deosebit de igienică de preparare a apei calde potabile
- Acumulator adaptat în mod special la pompa de căldură
- Posibil aport de energie solară, pentru ambele variante

4a Staţie de apă proaspătă

4b Acumulator pentru funcţia de răcire activă

5
1. NOUTĂŢI
RAUTITAN PX - UN CONCEPT PERFECT.
FACE CA TOTUL SĂ DEVINĂ MAI SIMPLU, EXPERIMENTAT, PROFESIONAL,
SIGUR, FĂRĂ COMPROMISURI.

RAUTITAN PX
Tehnologia de racordare a viitorului

Unlimited Polymer Solutions

De mai multe decenii, clienţii noștri au încredere Sortimentul multilateral de ţevi RAUTITAN din PE-X
în calitatea convingătoare și prelucrarea simplă a este completat acum de REHAU cu manșoane
sistemelor profesionale de instalaţii RAUTITAN și în și fitinguri din polimeri, ce sunt superioare altor
tehnologia sa de racordare cu manșon alunecător. materiale, în baza unor caracteristici importante ale
Rezultatele cercetării și dezvoltării materialelor materialului.
efectuate de REHAU sunt aplicate în permanenţă RAUTITAN PX reprezintă un viitor curat. Cu
în componentele sistemului RAUTITAN. De aceea componentele pe bază de polimeri ale programului
RAUTITAN reprezintă sistemul de instalaţii ce se RAUTITAN PX, REHAU corespunde înca de azi
modernizează continuu. Convingător, multivalent și cerinţelor viitorului. Programul de fitinguri RAUTITAN
sigur, fără nici un compromis. PX utilizează în mod conștient calităţile avantajoase
În calitatea sa de specialist pentru materiale pe ale materialelor pe bază de polimeri pentru
bază de polimeri, recunoscut pe plan mondial, menţinerea apei potabile în stare curată. Chiar și
REHAU dispune de o vastă experienţă în dezvoltarea pentru probleme privind calitatea apei potabile,
de materiale plastice deosebit de robuste și RAUTITAN PX este pregătit corespunzător încă
performante. RAUTITAN profită de acest Know-How. de astăzi. RAUTITAN PX reprezintă cea mai înaltă
calitate REHAU.

6
1 NOUTĂŢI
Manșoanele alunecătoare RAUTITAN PX sunt Performant până în cel mai mic detaliu
produse din PVDF (poliflorură de vinil), iar fitingurile RAUTITAN PX convinge prin funcţionalitate și
din PPSU (polifenilsulfonă). Ambele materiale foarte siguranţă. Dar nu doar atât. Deosebit de performant,
performante și-au dovedit calităţile multivalente atât din punct de vedere estetic cât și tactil,
de nenumărate ori, printre altele în domeniul RAUTITAN PX impune pe piaţă noi standarde chiar
construcţiei de aeronave și în producţia de spaţii și în domeniul designului.
pure. Materialele se disting datorită rezilienţei, RAUTITAN PX în testul de duritate
rezistenţei la produse chimice și rezistenţei la Ţevile, manșoanele alunecătoare și fitingurile
îmbătrânirea cauzată de căldură. Avantaje pentru RAUTITAN stabilesc noi standarde de calitate
utilizator: elementele RAUTITAN PX sunt deosebit și siguranţă. Chiar și în condiţii extreme de
de ușoare și pot fi prelucrate în siguranţă chiar și la funcţionare, materialele robuste și prelucrarea
temperaturi extreme de până la -10°C. exemplară a acestora conving. Testele de duritate
cum ar fi verificarea elasticităţii manșonului
Noi iniţiem inovaţii. Manșonul alunecător din alunecător RAUTITAN PX demonstrează o capacitate
polimer. de rezistenţă enormă a elementelor de sistem din
materiale pe bază de polimeri. Manșonul alunecător
Spre deosebire de manșonul alunecător clasic este lărgit la temperaturi mai mici de -10°C.
RAUTITAN din alamă, modelele din polimer Materialul suportă o dilataţie superioară faţă de
permit o montare pe ambele părţi. Datorită situaţia forţelor de presare reale.
elasticităţii materialului sunt necesare forţe mai
reduse de presare, ceea ce menajează sculele
de montaj. Avantajul constă în durabilitate mărită
a acumulatorului. Chiar și fitingurile din oţel inox
(RAUTITAN SX) și alamă (RAUTITAN MX) se vor
prelucra cu manșoanele alunecătoare din polimer.

De la idee la soluţia perfectă. Fitingul din


polimer
Disponibil începând cu 1.1.2010.
Chiar dacă au o greutate redusă, fitingurile
RAUTITAN PX din PPSU sunt deosebit de robuste și
pot fi supuse unor utilizări multilaterale. Diametrul
interior mare oferă fitingului proprietăţi hidraulice
optime. Apariţia coroziunii, ca în cazul metalelor
este exclusă în cazul fitingurilor RAUTITAN PX.
PPSU nu are tendinţe de încrustare și nu prezintă
nici un fel de riscuri igienice – fitingul ideal pentru
conductele de apă potabilă.

Disponibil începând cu 10.4.2010.

7
1. NOUTĂŢI
RAUPIANO PLUS – EXTINDEREA PROGRAMULUI DE PRODUSE

Sistemul de canalizare fonoabsorbantă RAUPIANO RAUPIANO PLUS Ramificaţie simplă cu rază


PLUS de la REHAU garantează în cadrul domeniului interioară DN 90/90 87˚, DN 110/110 87˚
de instalaţii interioare ale clădirilor: calitatea, liniștea - capacitate hidraulică mărită datorită razei
și confortul locuinţei. interioare
- capacitate de scurgere mărită
Sortimentul RAUPIANO PLUS se extinde acum cu - posibilă dimensionare mai redusă
următoarele produse: - mai mult spaţiu utilizabil datorită dimensiunilor
mai reduse ale canalului

RAUPIANO PLUS Ramificaţie dreaptă și stângă


DN 90/75/90, DN 110/75/110
Pentru instalare în slituri în perete sau aparent:
- diametrul redus permite folosirea de grosimi mai
reduse ale peretelui
- montaj cu economisire de spaţiu
- reducerea timpului de instalare

RAUPIANO PLUS Racord flexibil la aerisitoarele


de acoperiș
Racordul permite trecerea de la aerisitoarele de
acoperiș la conductele de ventilare RAUPIANO PLUS
ale unei instalaţii de canalizare.
Racordul combinat flexibil din PP este indicat pentru
racordul la ţevile RAUPIANO PLUS cu următoarele
valori nominale:
- DN 75
- DN 90
- DN 110

8
1 NOUTĂŢI
1. NOUTĂŢI
RAUPIANO PLUS – EXTINDEREA PROGRAMULUI DE PRODUSE

RAUPIANO PLUS Piesa de racordare la ţevi din RAUPIANO PLUS Siguranţa capătului terminal.
metal / alte materiale Siguranţa garantează etanșeitatea la presiune a
Datorită acestei componente de racordare acum dopului mufei. Poziţia fixă a acestuia este asigurată
este posibilă și racordarea ţevilor RAUPIANO PLUS permanent.
la ţevi din alte materiale. Racordul este disponibil în
două variante:
Îmbinarea de ţevi cu diametru exterior diferit.
Îmbinarea de ţevi cu același diametru exterior.
Racordul – de exemplu la o ţeavă din fontă – poate
fi efectuat fără probleme.

RAUPIANO PLUS Inel protecţie WC 17-90


Rozeta este o completare la cotul și ștuţul de closet
de dimeniunea DN 90.

Îmbinarea de ţevi cu diametru exterior diferit.

9
1 NOUTĂŢI
VACUCLEAN – SISTEMUL NOU DE COMANDĂ ELECTRONICĂ

Sistemul de aspirare centralizată. Sigur:


VACUCLEAN a fost optimizat și simplifică utilizarea Din motive de siguranţă sistemul se va opri automat
în construcţii. Datorită comenzii electronice complet după 15 minute de funcţionare. Această măsură
noi am obţinut următoarele avantaje: de siguranţă a existat până acum doar în cazul
funcţionării prin unde radio, dar este disponibilă
Universal: acum și în cazul tipurilor de acţionare prin cablu
- Unitatea de aspirare centrală poate fi acţionată de comandă sau prin comutatorul aparatului.
acum la alegere prin cablu de comandă sau Repunerea în funcţiune a aparatului are loc prin
comandă radio, respectiv combinând cablul de intermediul mânerului furtunului de aspirare.
comandă și comandă radio.
Simplu:
- Noul sistem electronic de comandă – acum
unitatea receptoare este integrată în unitatea de
aspirare. Emiţătorul se află în mânerul furtunului
de aspirare – procedura de operare este astfel
facilitată.
Inovativ:
- Acum toate tipurile de aparate sunt dotate cu un
afisaj LCD. Afișajul LCD susţine procedura de
punere în funcţiune la funcţionarea prin radio.
Contorul orelor de funcţionare simplifică citirea
intervalelor de intreţinere.

Vacuclean unitate de aspirare

10
2 RAUTITAN
2 SISTEMUL RAUTITAN
INSTALAŢII DE APĂ POTABILĂ ȘI DE ÎNCĂLZIRE CU RAUTITAN

11
2 SISTEMUL RAUTITAN
CUPRINS RAUTITAN

2.1. . . . . INSTALAŢII DE APĂ POTABILĂ ȘI DE ÎNCĂLZIRE ............................................................................................................... pag. 13

2.1.1. . . .Instalaţii pentru apă potabilă și încălzire / Trecerea de la manșonul alunecător și fitingurile RAUTITAN MX la RAUTITAN PX . ..... pag. 14
2.1.2. . . .Fitingurile universale RAUTITAN pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire.................................................................... pag. 21
. . . . . . . .Manșoane alunecătoare RAUTITAN...................................................................................................................................... pag. 21
. . . . . . . .Teuri RAUTITAN.................................................................................................................................................................. pag. 22
. . . . . . . .Nipluri RAUTITAN, Treceri RAUTITAN..................................................................................................................................... pag. 27
. . . . . . . .Coturi RAUTITAN ............................................................................................................................................................... pag. 32
. . . . . . . .Posibilităţi de racord la perete cot de perete RAUTITAN MX................................................................................................... pag. 35
. . . . . . . .Program suport REHAU....................................................................................................................................................... pag. 38
. . . . . . . .Unităţi de montare REHAU................................................................................................................................................... pag. 41
. . . . . . . .Sistem de doze RAUTITAN pentru racordul în perete............................................................................................................. pag. 41
. . . . . . . .Distribuitoare RAUTITAN...................................................................................................................................................... pag. 42
. . . . . . . .Fitinguri suplimentare......................................................................................................................................................... pag. 43

2.2. . . . . LEGAREA CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE............................................................................................................................. pag. 44

2.2.1. . . .Legarea corpurilor de încălzire din perete și pardoseală........................................................................................................ pag. 45


. . . . . . . .Tije și accesorii de racordare............................................................................................................................................... pag. 45
. . . . . . . .Fitinguri HK / blocuri de robinet cu bilă................................................................................................................................. pag. 47
. . . . . . . .Fiting de încrucișare........................................................................................................................................................... pag. 48
. . . . . . . .Accesorii coturi de perete.................................................................................................................................................... pag. 48
. . . . . . . .Distribuitor / accesorii distribuitor........................................................................................................................................ pag. 49
. . . . . . . .Accesorii............................................................................................................................................................................ pag. 51
2.2.2. . . .Legarea corpurilor de încălzire prin plintă............................................................................................................................. pag. 54
. . . . . . . .Tije de racordare SL............................................................................................................................................................ pag. 54
. . . . . . . .Set de fitinguri SL RAUTITAN............................................................................................................................................... pag. 56
. . . . . . . .Nipluri/Treceri..................................................................................................................................................................... pag. 58
. . . . . . . .Coturi................................................................................................................................................................................ pag. 59
. . . . . . . .Accesorii............................................................................................................................................................................ pag. 60
. . . . . . . .Ţevi de racordare / Accesorii............................................................................................................................................... pag. 61

2.3. . . . . Plintă REHAU.................................................................................................................................................................... pag. 62

. . . . . . . .Canal electric / de încălzire combinat RAUDUO . .................................................................................................................. pag. 65

. . . . . . . .Lista de comandă............................................................................................................................................................... pag. 68

12
2 SISTEMUL RAUTITAN

2 RAUTITAN
2.1 INSTALAŢII DE APĂ POTABILĂ ȘI DE ÎNCĂLZIRE

RAUTITAN PX – un concept perfect Ţevi universale RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex

Fitinguri RAUTITAN MX, PX, SX Manșoane alunecătoare RAUTITAN PX, MX

Tehnica de îmbinare cu manșon alunecător: Fără garnitură de cauciuc și cu Suport, cot de perete RAUTITAN, carcasă fonoizolantă
secţiune de curgere optimă

Unitate de montaj RAUTITAN pentru instalare îngropată Tijă de racordare în L, a corpului de încălzire cu ţeavă universală RAUTITAN stabil sau
flex

13
2 Sistemul RAUTITAN
2.1.1 PENTRU APĂ POTABILĂ ȘI ÎNCĂLZIRE / TRECEREA DE LA MANȘONUL
ALUNECĂTOR ȘI FITINGURILE RAUTITAN MX LA RAUTITAN PX

Disponibil până la 10.01.2010 Disponibil de la 10.01.2010


Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr.
împachetare împachetare
Manșon alunecător 16 100 buc. 259605-002 Manșon alunecător 16 100 buc. 160001-001
RAUTITAN MX 20 100 buc. 259615-002 RAUTITAN PX 20 100 buc. 160002-001
25 100 buc. 259625-402 25 100 buc. 160003-001
32 50 buc. 137166-001 32 50 buc. 160004-001
40 25 buc. 137296-001 40 25 buc. 160005-001

Disponibil până la 10.04.2010 Disponibil de la 10.04.2010


Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr.
împachetare împachetare
Teuri RAUTITAN MX 16-16-16 10 buc. 259335-002 Teuri RAUTITAN PX 16-16-16 10 buc. 160031-001
egale 20-20-20 10 buc. 259345-002 egale 20-20-20 10 buc. 160032-001
25-25-25 10 buc. 259355-002 25-25-25 10 buc. 160033-001
32-32-32 3 buc. 138941-002 32-32-32 3 buc. 160034-001
40-40-40 1 buc. 137073-001 40-40-40 1 buc. 160035-001

Teuri reduse 1 20-16-20 10 buc. 259365-002 Teuri reduse 1 20-16-20 10 buc. 160061-001
RAUTITAN MX 25-16-25 10 buc. 259375-002 RAUTITAN PX 25-16-25 10 buc. 160062-001
25-20-25 10 buc. 259385-002 25-20-25 10 buc. 160063-001
32-16-32 3 buc. 137156-001 32-16-32 3 buc. 160064-001
32-20-32 3 buc. 139942-001 32-20-32 3 buc. 160065-001
32-25-32 3 buc. 138951-002 32-25-32 3 buc. 160066-001
40-20-40 1 buc. 137592-001 40-20-40 1 buc. 160067-001
40-25-40 1 buc. 139772-001 40-25-40 1 buc. 160068-001
40-32-40 1 buc. 139782-001 40-32-40 1 buc. 160069-001
Teuri reduse 2 20-20-16 10 buc. 259395-002 Teuri reduse 2 20-20-16 10 buc. 160071-001
RAUTITAN MX 25-25-16 10 buc. 259405-002 RAUTITAN PX 25-25-16 10 buc. 160072-001
25-25-20 10 buc. 259415-002 25-25-20 10 buc. 160073-001
32-32-20 3 buc. 139972-001 32-32-20 3 buc. 160074-001
32-32-25 3 buc. 139992-001 32-32-25 3 buc. 160075-001

Teuri reduse 3 20-16-16 10 buc. 259425-002 Teuri reduse 3 20-16-16 10 buc. 160081-001
RAUTITAN MX 25-16-16 10 buc. 257266-002 RAUTITAN PX 25-16-16 10 buc. 160082-001
25-16-20 10 buc. 259435-002 25-16-20 10 buc. 160083-001
25-20-16 10 buc. 258196-002 25-20-16 10 buc. 160084-001
25-20-20 10 buc. 259445-002 25-20-20 10 buc. 160085-001
32-20-20 3 buc. 139982-001 32-20-20 3 buc. 160086-001
32-20-25 3 buc. 137185-001 32-20-25 3 buc. 160087-001
32-25-20 3 buc. 139952-001 32-25-20 3 buc. 160089-001
32-25-25 3 buc. 138961-002 32-25-25 3 buc. 160091-001
40-32-32 1 buc. 137064-001 40-32-32 1 buc. 160092-001
Teuri lărgite 16-20-16 10 buc. 257296-002 Teuri lărgite 16-20-16 10 buc. 160101-001
RAUTITAN MX 16-25-16 10 buc. 257306-002 RAUTITAN PX 16-25-16 10 buc. 160102-001
20-25-16 10 buc. 257316-002 20-25-16 10 buc. 160103-001
20-25-20 10 buc. 257326-002 20-25-20 10 buc. 160104-001
25-32-25 3 buc. 138971-002 25-32-25 3 buc. 160106-001

14
2 RAUTITAN
Disponibil până la 10.04.2010 Disponibil de la 10.04.2010
Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr.
împachetare împachetare
Niplu egal 16-16 10 buc. 259455-002 Niplu egal 16-16 10 buc. 160011-001
RAUTITAN MX 20-20 10 buc. 259465-002 RAUTITAN PX 20-20 10 buc. 160012-001
25-25 10 buc. 259475-002 25-25 10 buc. 160013-001
32-32 10 buc. 139061-002 32-32 10 buc. 160014-001
40-40 1 buc. 139731-002 40-40 4 buc. 160015-001

Niplu redus 20-16 10 buc. 257356-002 Niplu redus 20-16 10 buc. 160041-001
RAUTITAN MX 25-16 10 buc. 257376-003 RAUTITAN PX 25-16 10 buc. 160042-001
25-20 10 buc. 257366-002 25-20 10 buc. 160043-001
32-25 10 buc. 139071-002 32-25 10 buc. 160044-001
40-32 5 buc. 137393-001 40-32 4 buc. 160047-001

Cot RAUTITAN MX, 16 10 buc. 139461-002 Cot RAUTITAN PX, 16 10 buc. 160021-001
90° 20 10 buc. 139471-002 90° 20 10 buc. 160022-001
25 10 buc. 139481-002 25 10 buc. 160023-001
32 3 buc. 137413-001 32 3 buc. 160024-001
40 1 buc. 139872-001 40 2 buc. 160025-001

Cot RAUTITAN MX, 20 10 buc. 137013-001 Cot RAUTITAN PX, 20 10 buc. 160052-001
45° 25 10 buc. 137023-001 45° 25 10 buc. 160053-001
32 3 buc. 137033-001 32 3 buc. 160054-001
40 1 buc. 139862-001 40 2 buc. 160055-001

1517 17
17 17
2 SISTEMUL RAUTITAN
2.1.1 Accesorii ţevi/ţeavă pentru instalaţia de apă potabilă și de
încălzire
Ţeavă universală RAUTITAN stabil

Ţeavă universală REHAU RAUTITAN stabil


s pentru instalaţii de apă potabilă și de încălzire.
Ţeavă de racordare material plastic-metal (PE-X/Al/PE) conform DIN 16892, DIN EN 573-3 și DVGW fișă
de lucru W 542
Număr de înregistrare-DVGW: DVGV DW-8501AU2346 (autorizarea sistemului)
Culoare: argintiu RAL 9006 (aluminiu alb)
d
Clasa materialului de construcţie: B2, normal inflamabil
Art.-Nr. Mărime mm Vol. Greutate Prezentare Conţinut Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
d s l/m kg/m palet împachetare €/m
Colaci:
130121-100 16,2 2,6 0,095 0,135 100 m Colaci 1500 m 100 m 100 m 2,52
130131-100 20 2,9 0,158 0,185 100 m Colaci 1500 m 100 m 100 m 3,55
130141-050 25 3,7 0,243 0,290 50 m Colaci 750 m 50 m 50 m 6,51
Bare:
130071-005 16,2 2,6 0,095 0,135 5 m Bare 3000 m 100 m 100 m 2,85
130081-005 20 2,9 0,158 0,185 5 m Bare 1500 m 50 m 50 m 3,85
130091-005 25 3,7 0,243 0,290 5 m Bare 1200 m 40 m 40 m 6,59
130101-005 32 4,7 0,401 0,462 5 m Bare 750 m 25 m 25 m 7,98
130111-005 40 6,0 0,616 0,734 5 m Bare 450 m 15 m 15 m 18,59
Set de fitinguri cu inel de strângere pentru RAUTITAN stabil (nr. art. 266452-001 si 266462-001)

Ţeavă universală REHAU RAUTITAN stabil, preizolată


pentru instalaţia de încălzire.
Ţeavă: ţeavă de racordare material plastic-metal (PE-X/Al/PE) conform DIN 16892, DIN EN 573-3 și fișă
de lucru DVGW W 542
Număr de înregistrare-DVGW: DVGW DW-8501AU2346 (autorizarea sistemului)
Culoare: argintiu RAL 9006 (aluminiu alb)
Clasa materialului de construcţie: B2, normal inflamabil
a
a

Izolaţia ţevii: izolaţie extrudată excentric din spumă PE (polietilenă) cu folie PE coextrudată, cu bariera
c
contra umezelii.
c

bb
Rezistentă la îmbătrânire și cu stabilitate a formei și fără FCKW.
Protecţie contra pierderilor de căldură, apei de condens, coroziunii și transmiterii sunetelor în corpuri.
Pentru izolaţia termică a conductelor de încălzire pe planșeul brut (nefinisat).
Conductibilitate termică: 0,040 W/(m x K)
Culoare izolaţie: argintiu RAL 9006 (aluminiu alb)
Art.-Nr. RAUTITAN stabil Mărime mm Greutate Prezentare Continut Unitate de Preţ unitar
a b c kg/m palet împachetare €/m
130261-025 16,2 x 2,6 42 39 13 0,190 Colaci legaţi 250 m 25 m 5,10
130291-025 20 x 2,9 45 44 13 0,245 Colaci legaţi 250 m 25 m 6,60
Set de fitinguri cu inel de strângere pentru RAUTITAN stabil (nr. art. 266452-001 si 266462-001)

16
b
a

2 RAUTITAN
Ţeavă universală REHAU RAUTITAN stabil, preizolată
pentru instalaţia de apă potabilă și de încălzire,
ţeavă: ţeavă de racordare material plastic-metal (PE-X/Al/PE) conform DIN16892, DINEN573-3 și fișă
de lucru DVGWW542
Număr de înregistrare-DVGW:DVGWDW-8501AU2346 (autorizarea sistemului)
Culoare: argintiu RAL9006 (aluminiu alb)
Clasa materialului de construcţie: B2, normal inflamabil
Izolaţia ţevii: izolaţie extrudată circular din spumă PE (polietilenă) cu folie PE coextrudată, cu barieră
b
b

contra umezelii.
aa
Rezistentă la îmbătrânire și cu stabilitate a formei și fără FCKW.
Protecţie contra pierderilor de căldură, apei de condens, coroziunii și transmiterii sunetelor în corpuri.
Conductibilitate termică: 0,040W/(mxK)
Culoare izolaţie: argintiu RAL9006 (aluminiu alb)

Art.-Nr. cu ţeavă universală Mărime mm Greutate Prezentare Conţinut Unitate de împachetare Preţ unitar
RAUTITAN stabil a b kg/m palet €/m
130241-050 16,2 x 2,6 26 4 0,163 colaci legaţi 500 m 50 m 3,72
130271-050 20 x 2,9 30 4 0,216 colaci legaţi 500 m 50 m 4,88
131155-025 25 x 3,7 35 4 0,333 colaci legaţi 250 m 25 m 7,38
130251-050 16,2 x 2,6 36 9 0,177 colaci legaţi 500 m 50 m 4,20
130281-050 20 x 2,9 40 9 0,230 colaci legaţi 500 m 50 m 5,45
131145-025 25 x 3,7 45 9 0,348 colaci legaţi 250 m 25 m 7,84
Set de fitinguri cu inel de strângere pentru RAUTITAN stabil (nr.art.266452-001 si 266462-001)
b
a

Ţeavă universală REHAU RAUTITAN stabil, în tub de protecţie


pentru instalaţia de apă potabilă și de încălzire, introdusă din fabrică;
ţeavă: ţeavă de racordare material plastic- metal (PE-X/Al/PE) conform DIN 16892, DIN EN 573-3 și
fișă de lucru DVGW W 542
Număr de înregistrare-DVGW: DVGW DW-8501AU2346 (autorizarea sistemului)
Culoare: argintiu RAL 9006 (aluminiu alb)
Clasa materialului de construcţie: B2, normal inflamabil
Tub de protecţie: ca protecţie împotriva formării apei de condens conform DIN 1988, partea 2 și ca
bb
aa

protecţie mecanică pentru conductele de racord ale corpurilor de încălzire, pentru care nu există cerinţe în
privinţa grosimii stratului izolator conform EnEV.
Material: polietilenă
Caracteristici: variantă executată conform DIN 49019,
rezistentă la temperaturi înalte de până la +105 grade Celsius.
Culoare tub de protecţie: negru

Art.-Nr. cu ţeavă universală Mărime mm Greutate Prezentare Conţinut Unitate de împachetare Preţ unitar
RAUTITAN stabil a b kg/m palet €/m
130491-050 16,2 x 2,6 24 19 0,200 colaci legaţi 750 m 50 m 3,28
130501-050 20 x 2,9 28 23 0,275 colaci legaţi 750 m 50 m 4,37
Set de fitinguri cu inel de strângere pentru RAUTITAN stabil (nr.art.266452-001 si 266462-001)

17
Ţeavă universală REHAU RAUTITAN flex
pentru instalaţia de apă potabilă și de încălzire.
Polietilenă reticulată la presiuni înalte (RAU-PE-Xa) conform DIN 16892 și fișă de lucru DVGW W 544.
s
Număr de înregistrare-DVGW: DVGW DW-8501AU2200 (autorizarea sistemului)
înregistrare Certo DIN: 3V257 PE-Xa etanșă la oxigen conform DIN 4726
Culoare: argintiu RAL 9006 (aluminiu alb)
d Clasa materialului de construcţie: B2, normal inflamabil

Art.-Nr. Mărime mm DN Vol. Greutate Prezentare Continut Conţinut Unitate de Preţ unitar
d s l/m kg/m palet carton împachetare €/m
Colaci:
130370-100 16 2,2 12 0,106 0,098 100 m Colaci 1500 m 100 m 100 m 1,99
130380-100 20 2,8 15 0,163 0,152 100 m Colaci 1500 m 100 m 100 m 2,79
130390-050 25 3,5 20 0,254 0,235 50 m Colaci 750 m 50 m 50 m 4,64
130400-050 32 4,4 25 0,423 0,385 50 m Colaci 400 m 50 m 50 m 6,47
Bare:
130370-006 16 2,2 12 0,106 0,098 6 m Bare 5400 m 600 m 60 m 2,30
130380-006 20 2,8 15 0,163 0,152 6 m Bare 3240 m 360 m 60 m 3,06
130390-006 25 3,5 20 0,254 0,235 6 m Bare 2160 m 240 m 30 m 4,76
130400-006 32 4,4 25 0,423 0,385 6 m Bare 1350 m 150 m 30 m 6,64
130410-006 40 5,5 32 0,661 0,583 6 m Bare 972 m 108 m 12 m 10,28
130420-006 50 6,9 40 1,029 0,913 6 m Bare 648 m 72 m 6m 13,89
130430-006 63 8,6 50 1,633 1,459 6 m Bare 324 m 36 m 6m 21,32
Set de fitinguri cu inel de strângere pentru RAUTITAN flex (nr. art. 266352-001 si 266362-001)

Ţeavă universală REHAU RAUTITAN flex, preizolată


pentru instalaţia de încălzire,
Polietilenă reticulată la presiuni înalte (RAU-PE-Xa) conform DIN 16892 și fișă de lucru DVGW W 544.
Număr de înregistrare-DVGW: DVGW DW-8501AU2200 (autorizarea sistemului)
Înregistrare Certo DIN: 3V257 PE-Xa
Etanșă la oxigen conform DIN 4726
Culoare: argintiu RAL 9006 (aluminiu alb)
a
a

Clasa materialului de construcţie: B2, normal inflamabil


c
c

Izolaţia ţevii: izolaţie extrudată excentric din spumă PE (polietilenă) cu folie PE coextrudată, cu bariera
bb
contra umezelii.
Rezistentă la îmbătrânire și cu stabilitate a formei și fără FCKW.
Protecţie contra pierderilor de căldură, apei de condens, coroziunii și transmiterii sunetelor în corpuri.
Pentru izolaţia termică a conductelor de încălzire pe planșeul brut (nefinisat).
Conductibilitate termică: 0,040 W/(m x K)
Culoare izolaţie: argintiu RAL 9006 (aluminiu alb)
Art.-Nr. RAUTITAN flex DN Mărime mm Greutate Prezentare Conţinut Unitate de Preţ unitar
a b c kg/m palet împachetare €/m
130500-050 16 x 2,2 12 42 39 13 0,158 colaci 500 m 50 m 4,15
130510-050 20 x 2,8 15 45 44 13 0,219 colaci 500 m 50 m 5,40
130520-025 16 x 2,2 12 53 50 26 0,192 colaci 250 m 25 m 5,65
130530-025 20 x 2,8 15 60 55 26 0,260 colaci 250 m 25 m 7,00

Indicaţie: La utilizarea ţevilor universale RAUTITAN flex preizolate, cu grosimea izolaţiei de 26 mm, în combinaţie cu tija de racordare în T a corpurilor de încălzire RAUTITAN,
izolaţia trebuie decupată în zona îmbinării.
Set de fitinguri cu inel de strângere pentru RAUTITAN flex (nr. art. 266352-001 si 266362-001)

18
b

2 RAUTITAN
a

Ţeavă universală REHAU RAUTITAN flex, preizolată


pentru instalaţia de apă potabilă și de încălzire,
Polietilenă reticulată la presiuni înalte (RAU-PE-Xa) conform DIN 16892 și fișă de lucru DVGW W 544.
Număr de înregistrare-DVGW: DVGW DW-8501AU2200 (autorizarea sistemului)
Înregistrare Certo DIN: 3V257 PE-Xa
Etanșă la oxigen conform DIN 4726
Culoare: argintiu RAL 9006 (aluminiu alb)
Clasa materialului de construcţie: B2, normal inflamabil
b Izolaţia ţevii: izolaţie extrudată circular din spumă PE cu folie PE coextrudată, cu barieră contra umezelii.
b

aa Rezistentă la îmbătrânire și cu stabilitate a formei și fără FCKW.


Protecţie contra pierderilor de căldură, apei de condens, coroziunii și transmiterii sunetelor în corpuri.
Conductibilitate termică: 0,040 W/(m x K)
Culoare izolaţie: argintiu RAL 9006 (aluminiu alb)
Art.-Nr. RAUTITAN flex DN Mărime mm Greutate Prezentare Conţinut Unitate de Preţ unitar
a b kg/m palet împachetare €/m
130460-050 16 x 2,2 12 26 4 0,130 colaci 500 m 50 m 3,20
130470-050 20 x 2,8 15 30 4 0,183 colaci 500 m 50 m 4,25
130480-050 16 x 2,2 12 36 9 0,139 colaci 500 m 50 m 3,55
130490-050 20 x 2,8 15 40 9 0,197 colaci 500 m 50 m 4,70
b
a

Set de fitinguri cu inel de strângere pentru RAUTITAN flex (nr. art. 266352-001 și 266362-001)

Ţeavă universală REHAU RAUTITAN flex, în tubul de protecţie


pentru instalaţia de apă potabilă și de încălzire.
Polietilenă reticulată la presiuni înalte (RAU-PE-Xa) conform DIN 16892 și fișă de lucru DVGW W 544.
Număr de înregistrare-DVGW: DVGW DW-8501AU2200 (autorizarea sistemului)
Înregistrare Certo DIN: 3V257 PE-Xa
Etanșă la oxigen conform DIN 4726
Culoare: argintiu RAL 9006 (aluminiu alb)
bb
aa

Clasa materialului de construcţie: B2, normal inflamabil


Tub de protecţie: ca protecţie împotriva formării apei de condens conform DIN 1988, partea 2 și ca
protecţie mecanică pentru conductele de racord ale corpurilor de încălzire, pentru care nu există cerinţe în
privinţa grosimii stratului izolator conform EnEV.
Material: polietilenă
Caracteristici: variantă executată conform DIN 49019, potrivită pentru rezistenţă la temperaturi înalte de
până la +105 °C.
Culoare tub de protecţie: negru
Art.-Nr. RAUTITAN flex Mărime mm Greutate Prezentare Conţinut Unitate de Preţ unitar
a b kg/m palet împachetare €/m
130440-050 16 x 2,2 24 19 0,163 colaci 750 m 50 m 2,71
130450-050 20 x 2,8 28 23 0,243 colaci 750 m 50 m 3,63
Set de fitinguri cu inel de strângere pentru RAUTITAN flex (nr. art. 266352-001 și 266362-001)

19
Accesorii ţeavă

Tub de protecţie REHAU


pentru introducerea ţevilor REHAU ca protecţie împotriva formării apei de condens conform DIN 1988,
partea 2 și ca protecţie mecanică pentru conductele de racord ale corpurilor de încălzire, pentru care nu
există cerinţe în privinţa grosimii stratului izolator conform EnEV.
De asemenea ca protecţie în zona introducerilor de ţeavă la distribuitorul circuitului de încălzire precum și
la traversarea rosturilor de dilataţie în șapă conform DIN 18560.
Material: polietilenă
Caracteristici: variantă executată conform DIN 49019,
bb
aa

potrivită pentru rezistenţă la temperaturi înalte de până la +105 °C.


Culoare: negru
Art.-Nr. Pentru ţeavă cu diametrul Mărime mm Greutate Conţinut Prezentare Unitate de Preţ unitar
exterior mm a b kg/m palet împachetare €/m
137140-050 16/17 24 19 0,067 2500 m colaci 50 m 0,65
137150-050 20 28 23 0,090 2000 m colaci 50 m 0,77
137160-025 25 34 29 0,140 1250 m colaci 25 m 0,98
137170-025 32 42 36 0,220 900 m colaci 25 m 1,32
Aceste articole se pot utiliza și pentru ţeava RAUTHERM S.

Semicămașă de dilatare REHAU


pentru sprijinirea respectiv susţinerea ţevilor RAU-PE-Xa pozate liber.
Reduce modificarea lungimii condiţionată termic în cazul ţevilor RAUPE-Xa.
Montaj neancorat fără fixare suplimentară. Pentru creșterea distanţelor între colierele de prindere a ţevilor.
Material: oţel, zincat

Art.-Nr. Pentru ţeavă Greutate Lungime Prezentare Unitate de Preţ unitar


RAU-PE-Xa kg/m împachetare €/m
138033-001 16/17 0,260 3m Bare 30 m 1,38
138043-001 20 0,326 3m Bare 30 m 1,52
138053-001 25 0,460 3m Bare 30 m 1,95
138063-001 32 0,560 3m Bare 30 m 2,47
138073-001 40 0,933 3m Bare 15 m 3,62
138083-001 50 1,120 3m Bare 15 m 4,48
138093-001 63 1,347 3m Bare 15 m 5,40
Aceste articole se pot utiliza și pentru ţeava RAUTHERM S

Curbele conducătoare la 90° și 45°, pentru sanitare, le puteţi găsi la capitolul RAUTITAN, pag. 33/34

20
2.1.2 Fitinguri RAUTITAN aplicabile universal pentru instalaţia de apă potabilă și de încălzire

2 RAUTITAN
Manșoane alunecătoare RAUTITAN

Manșoane alunecătoare RAUTITAN PX


se pot utiliza din ambele capete pentru aplicarea tehnicii de îmbinare cu manșon alunecător cu etanșeitate
de durată conform fișei de lucru DVGW W 534.
În combinaţie cu ţevile universale RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex și cu fitingurile corespunzătoare
RAUTITAN.
a
Material: PVDF
a

Culoare: negru
Nou din ianuarie 2010
b

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Unitate de Preţ unitar


a b kg/Buc. împachetare €/Buc.
160001-001 16 RAUTITAN 24 24 0,008 100 Buc. 0,75
160002-001 20 RAUTITAN 25 28 0,012 100 Buc. 0,84
160003-001 25 RAUTITAN 27 33 0,016 100 Buc. 1,09
160004-001 32 RAUTITAN 34 41 0,028 50 Buc. 1,87
160005-001 40 RAUTITAN 37 50 0,039 25 Buc. 3,84

Manșoane alunecătoare RAUTITAN MX


pentru aplicarea tehnicii de îmbinare REHAU manșon alunecător cu
etanșeitate de durată conform fișei de lucru-DVGW W534.
În combinaţie cu ţevile universale REHAU RAUTITAN stabil și
RAUTITAN flex precum și cu ţevile industriale RAUPEX SDR 7,4 cu
a
a

fitingurile manșoanelor alunecătoare REHAU aferente.


Material: alamă standard CuZn 39 Pb/F43, detensionata, tratată
b
b
termică conform DIN EN 12168.

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Unitate de împachetare Preţ unitar


a b kg/Buc. €/Buc.
139771-002 50 RAUTITAN 44 61 0,300 25 Buc. 6,72
139781-002 63 RAUTITAN 53 74 0,430 25 Buc. 9,73

21
Teuri RAUTITAN

Teuri RAUTITAN PX egale

cu ghidaje de centrare, utilizabile în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu
z1 z3
ţevile universale RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex
Material: PPSU
z2
b Culoare: negru
Nou din aprilie 2010
a c

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.
egal
160031-001 16 34 38 34 20 24 20 0,015 50 Buc. 10 Buc. 4,57
160032-001 20 39 43 39 21 26 21 0,025 50 Buc. 10 Buc. 5,62
160033-001 25 48 53 48 25 30 25 0,043 50 Buc. 10 Buc. 6,80
160034-001 32 60 65 60 30 35 30 0,076 15 Buc. 3 Buc. 14,56
160035-001 40 69 75 69 38 44 38 0,142 1 Buc. 1 Buc. 27,05

Teuri RAUTITAN MX egale

utilizabile în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
z1z1 z3
z3
stabil și RAUTITAN flex
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
z2
z2

b Culoare: alamă albă


b

Dimensiunile 16-40 disponibile până în Aprilie 2010*


aa cc

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.
egal
137155-001 50 79   87 79 38 48 38 1,190 1 Buc. 1 Buc. 39,83
137165-001 63 98 108 98 48 62 48 2,200 1 Buc. 1 Buc. 45,85

22
2 RAUTITAN
Teuri reduse 1 RAUTITAN PX

cu ghidaje de centrare, utilizabile în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu
z1 z3
ţevile universale RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex
Material: PPSU
Culoare: negru
arètes non cotées max R rayons non cotés

z2
visible surface
undimensioned edges max R undimensioned radii surface visible

b
unbemaßte Kanten max R unbemaßte Radien Sichtfläche

Nou din aprilie 2010


a c

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.

160061-001 20-16-20 37 40 37 20 27 20 0,021 50 Buc. 10 Buc. 5,39


160062-001 25-16-25 43 43 43 20 29 20 0,032 50 Buc. 10 Buc. 6,40
160063-001 25-20-25 45 46 45 22 29 22 0,036 50 Buc. 10 Buc. 6,80
160064-001 32-16-32 52 47 52 22 32 22 0,052 15 Buc. 3 Buc. 13,88
160065-001 32-20-32 54 50 54 24 32 24 0,056 15 Buc. 3 Buc. 13,88
roi non cotée
wall thickness
nddicke
160066-001
z1 z3
arètes non cotées max R
undimensioned edges max R
unbemaßte Kanten max R
32-25-32 rayons non cotés
undimensioned radii
unbemaßte Radien
57 56 57 27
visible surface
surface visible
Sichtfläche
33 27 0,063 15 Buc. 3 Buc. 14,27
160067-001 40-20-40 59 57 59 28 39 28 0,096 1 Buc. 1 Buc. 27,05
160068-001 40-25-40 61 64 61 30 41 30 0,105 1 Buc. 1 Buc. 29,31
z2
160069-001 40-32-40 65 73 65 34 43 34 0,119 1 Buc. 1 Buc. 31,48
b

a c

Teuri reduse 1 RAUTITAN MX

utilizabile în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
z1 z3
z1 z3
stabil și RAUTITAN flex
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
z2
z2
b Culoare: alamă albă
b

aa cc Dimensiunile 16-40 disponibile până în Aprilie 2010*


Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage: Art.Nr.
Tolerances for linear dimensions and gemetrical tolerances: 259365-002
Tolérances générales pour dimension, form et position:

DIN ISO 2768 - m


Jahr 20
Art.-Nr.
04 Tag Name
Dimensiune Tel. Nr. Kd.-Zchgs. Nr.
Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
08.09. HL/AK/ 5588 a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.
REHAU
gez. VK:
Verfahrens-
technik gepr. SolidWorks
Anwendungs-
technik gepr. Büttner/ 5344
M
230348-001 50-20-50 71 RAU-
62 71 32 45 32 0,801 1 Buc. 1 Buc. 40,17
T-Stück Shore-A

20x2,8 -16x2,250-25-50
1:1230358-001 71 70 71 32 46 32 0,806 1 Buc. 1 Buc. 40,17
- 20x2,8 Zchgs. Nr./Drawing No./Dessin No. A4
139792-001 50-32-50 PKY-5851771 76
Bl.2/2 71 32 49 32 0,840 1 Buc. 1 Buc. 40,17
137089-001 50-40-50 75 80 75 36 48 36 1,036 1 Buc. 1 Buc. 40,17
230328-001 63-20-63 83 72 83 37 55 37 1,284 1 Buc. 1 Buc. 49,35
230338-001 63-25-63 83 80 83 37 56 37 1,287 1 Buc. 1 Buc. 50,04
137175-001 63-32-63 83
Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage:
Tolerances for linear dimensions and gemetrical tolerances:
86259365-002 83
Art.Nr. 37 59 37 1,450 1 Buc. 1 Buc. 51,08
137074-001 63-40-63 90 90 90 44 58 44 1,630 1 Buc. 1 Buc. 53,60
Tolérances générales pour dimension, form et position:

DIN ISO 2768 - m


137084-001 Jahr 20 04 63-50-63 Tag
90 Name Tel. Nr.
97
Kd.-Zchgs. Nr.
90 44 58 44 1,870 1 Buc. 1 Buc. 53,83
08.09. HL/AK/ 5588
REHAU
gez. VK:
Verfahrens-
technik gepr. SolidWorks
Anwendungs-
technik gepr. Büttner/ 5344
M RAU-

T-Stück Shore-A
1:1
20x2,8 -16x2,2 - 20x2,8 Zchgs. Nr./Drawing No./Dessin No. A4
Änderung PKY-58517 Bl.2/2

23
Teuri reduse 2 RAUTITAN PX

cu ghidaje de centrare, utilizabile în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu
z1 z3
ţevile universale RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex
Material: PPSU
z2
b Culoare: negru
Nou din aprilie 2010
a c

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.

160071-001 20-20-16 39 43 36 22 26 22 0,022 50 Buc. 10 Buc. 5,42


160072-001 25-25-16 48 53 38 25 30 24 0,035 50 Buc. 10 Buc. 6,80
160073-001 25-25-20 48 53 41 25 30 24 0,038 50 Buc. 10 Buc. 6,80
160074-001 32-32-20 60 65 45 30 35 27 0,062 15 Buc. 3 Buc. 13,88
160075-001 32-32-25 60 65 51 30 35 28 0,067 15 Buc. 3 Buc. 13,88

Teuri reduse 3 RAUTITAN PX

cu ghidaje de centrare, utilizabile în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu
z1 z3
ţevile universale RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex
Material: PPSU
z2
b Culoare: negru
Nou din aprilie 2010
a c

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.

160081-001 20-16-16 37 40 34 19 26 19 0,019 50 Buc. 10 Buc. 4,63


160082-001 25-16-16 43 43 34 20 29 19 0,025 50 Buc. 10 Buc. 5,22
160083-001 25-16-20 43 43 37 20 29 19 0,027 50 Buc. 10 Buc. 5,81
160084-001 25-20-16 45 46 36 22 29 21 0,029 50 Buc. 10 Buc. 5,81
160085-001 25-20-20 45 46 39 22 29 21 0,031 50 Buc. 10 Buc. 5,81
160086-001 32-20-20 54 50 39 24 32 21 0,043 15 Buc. 3 Buc. 13,88
160087-001 32-20-25 54 50 45 24 32 22 0,047 15 Buc. 3 Buc. 13,88
160089-001 32-25-20 57 56 41 27 33 24 0,050 15 Buc. 3 Buc. 13,88
160091-001 32-25-25 57 56 48 27 33 25 0,054 15 Buc. 3 Buc. 13,88
160092-001 40-32-32 65 73 62 34 43 32 0,102 1 Buc. 1 Buc. 27,05

24
2 RAUTITAN
Teuri reduse 2 RAUTITAN MX

utilizabile în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
z1 z3
z1 z3
stabil și RAUTITAN flex
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
b z2
z2

Culoare: alamă albă


b

aa cc Dimensiunile 16-40 disponibile până în Aprilie 2010

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.

137195-001 50-32-40 69 76 62 30 49 30 0,880 1 Buc. 1 Buc. 38,45


137205-001 63-32-50 83 86 73 37 59 34 1,300 1 Buc. 1 Buc. 48,21

Teuri lărgite RAUTITAN PX

cu ghidaje de centrare, utilizabile în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu
z1 z3 ţevile universale RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex
Material: PPSU
b z2 Culoare: negru
Nou din aprilie 2010
a c

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.

160101-001 16-20-16 36 41 36 22 24 22 0,019 50 Buc. 10 Buc. 4,63


160102-001 16-25-16 38 48 38 24 25 24 0,025 50 Buc. 10 Buc. 5,42
160103-001 20-25-16 41 50 38 24 27 24 0,029 50 Buc. 10 Buc. 5,81
160104-001 20-25-20 41 50 41 24 27 24 0,031 50 Buc. 10 Buc. 5,81
160106-001 25-32-25 51 62 51 28 32 28 0,054 15 Buc. 3 Buc. 13,88

Teuri lărgite RAUTITAN MX

utilizabile în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
z1
z1 z3
z3 stabil și RAUTITAN flex
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
z2 Culoare: alamă albă
z2

b
b

Disponibile până în Aprilie 2010


aa cc

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.

139962-001 20-32-20 45 57 45 29 30 29 0,240 30 Buc. 3 Buc. 15,42


241235-002 32-40-32 62 70 62 35 43 35 0,512 1 Buc. 1 Buc. 27,54

25
Teuri de perete RAUTITAN MX, trecere cu filet interior

cu posibilitatea de fixare.
zz
2828 Utilizabile în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
stabil și RAUTITAN flex.
c
b
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
c

Culoare: alamă albă


aa aa

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z kg/Buc. împachetare €/Buc.
138841-402 16 – Rp 1/2 – 16 46 24 39 33 0,166 50 Buc. 10 Buc. 13,02
138851-402 20 – Rp 1/2 – 20 50 25 42 34 0,203 50 Buc. 10 Buc. 14,59

Teuri RAUTITAN MX, trecere cu filet interior


utilizabile în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
z1 z3
z1 z3
Material: alamă specială rezistentă la dezincare
conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
b
b

cc
Culoare: alamă albă
aa

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.
258206-002 25 – Rp 3/4 – 25 57 27 57 34 34 0,242 50 Buc. 10 Buc. 10,22
139011-002 32 – Rp 3/4 – 25 61 29 56 34 33 0,303 30 Buc. 3 Buc. 16,95
138991-002 32 – Rp 3/4 – 32 62 32 62 35 35 0,360 30 Buc. 3 Buc. 16,95
139001-002 32 – Rp 1 – 25 68 30 63 41 40 0,390 30 Buc. 3 Buc. 17,80
138981-002 32 – Rp 1 – 32 68 33 68 41 41 0,440 30 Buc. 3 Buc. 17,80
139842-001 40 – Rp 1 – 32 72 39 66 40 39 0,600 1 Buc. 1 Buc. 32,03
139802-001 40 – Rp 1 – 40 72 37 75 40 43 0,740 1 Buc. 1 Buc. 30,50
137135-001 40 – Rp 1 1/4 – 40 77 45 77 45 45 0,780 1 Buc. 1 Buc. 32,03
139812-001 50 – Rp 1 – 50 85 43 87 46 48 1,050 1 Buc. 1 Buc. 38,91
139822-001 50 – Rp 1 1/4 – 50 85 43 87 48 48 1,100 1 Buc. 1 Buc. 39,83
139832-001 63 – Rp 1 – 63 91 45 91 45 45 1,620 1 Buc. 1 Buc. 48,78

Cutie izolatoare pentru Teuri (inclusiv reduse)


pentru fonoabsorbţie și în același timp izolaţie termică (13 mm) în jos.
Material: polistiren expandat
Înălţime de construcţie: 50 mm
Culoare: alb

Art.-Nr. Dimensiune ţeavă Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
a b c kg/Buc. împachetare €/Buc.
137108-401 16 și 20 92 75 52 0,001 60 Buc. 20 Buc. 0,83

26
Nipluri RAUTITAN, Treceri RAUTITAN

2 RAUTITAN
Niplu RAUTITAN PX egal
cu ghidaje de centrare, utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile
zz universale RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex
Material: PPSU
Culoare: negru
Nou din aprilie 2010

aa

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. carton împachetare €/Buc.
egal:
160011-001 16 45 16 0,008 50 Buc. 10 Buc. 3,11
160012-001 20 51 16 0,013 50 Buc. 10 Buc. 3,98
160013-001 25 64 17 0,021 50 Buc. 10 Buc. 5,36
160014-001 32 82 22 0,038 30 Buc. 10 Buc. 7,87
160015-001 40 88 25 0,069 4 Buc. 4 Buc. 15,06

Niplu RAUTITAN MX, egal

utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
zz
stabil și RAUTITAN flex
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Culoare: alamă albă
Dimensiunile 16-40 disponibile până în Aprilie 2010
aa

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
egal:
139741-002 50 105 27 0,560 1 Buc. 1 Buc. 27,00
139751-002 63 127 35 0,980 1 Buc. 1 Buc. 36,73

27
Niplu RAUTITAN PX redus
cu ghidaje de centrare, utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile
z universale RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex
Material: PPSU
Culoare: negru
Nou din aprilie 2010

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
redus
160041-001 20 – 16 53 22 0,011 50 Buc. 10 Buc. 4,13
160042-001 25 ­– 16 63 25 0,016 50 Buc. 10 Buc. 5,36
160043-001 25 – 20 65 25 0,019 50 Buc. 10 Buc. 5,36
160044-001 32 – 25 84 31 0,034 30 Buc. 10 Buc. 7,87
160047-001 40 – 32 100 39 0,062 4 Buc. 4 Buc. 15,06

Niplu RAUTITAN MX, redus

utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
z
z
stabil și RAUTITAN flex
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Culoare: alamă albă

aa

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
redus
137582-001 40 – 20 80 32 0,265 25 Buc. 5 Buc. 16,73
138018-001 40 – 25 88 33 0,270 5 Buc. 5 Buc. 16,73
137863-001 50 – 32 94 28 0,398 25 Buc. 5 Buc. 26,67
137843-001 50 – 40 98 27 0,460 1 Buc. 1 Buc. 26,57
138019-001 63 – 40 116 38 0,770 1 Buc. 1 Buc. 35,01
137853-001 63 – 50 117 32 0,790 1 Buc. 1 Buc. 36,27

28
2 RAUTITAN
Trecere prin presare (Press) - lipire sistem RAUTITAN RX (aliaj de cupru turnat)
utilizabilă în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex. De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4
z
z Trecerea de la sistemul de instalaţii interioare REHAU RAUTITAN la sistemele de presare -lipire din metal
conform fișei de lucru-DVGW W534.
c
c

Material: aliaj de cupru turnat


bb
aa

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137206-001 16-L15 49 30 15 37 0,040 30 Buc. 2 Buc. 7,00
287193-001 20-L15 59 35 15 42 0,058 30 Buc. 2 Buc. 7,55
137216-001 20-L18 53 30 18 37 0,054 30 Buc. 2 Buc. 7,60
137506-001 20-L22 59 35 22 42 0,076 30 Buc. 2 Buc. 7,87
137226-001 25-L22 62 31 22 39 0,082 30 Buc. 2 Buc. 9,95
287196-001 25-L28 69 38 28 46 0,117 30 Buc. 2 Buc. 9,95
137236-001 32-L28 75 38 28 48 0,148 30 Buc. 2 Buc. 15,25

Trecere Press / prin presare - sistem RAUTITAN SX (inox)


utilizabilă în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex. De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
z z Trecerile prin presare-sistem RAUTITAN trebuie utilizate la trecerea de la sistemul de instalaţii interioare
REHAU RAUTITAN la sistemele de presare din metal (conform fișei de lucru-DVGW W534).
c
c

Material: inox 1.4404/1.4571


bb
aa

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137672-001 16-P15 51 32 15 39 0,028 20 Buc. 5 Buc. 18,04
137682-001 20-P18 55 32 18 38 0,040 10 Buc. 2 Buc. 23,51
137712-001 20-P22 60 37 22 43 0,052 10 Buc. 2 Buc. 23,51
137692-001 25-P22 64 33 22 41 0,064 10 Buc. 2 Buc. 27,88
137702-001 32-P28 73 36 28 46 0,110 10 Buc. 2 Buc. 42,63

29
Trecere cu filet exterior RAUTITAN MX
utilizabilă în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
stabil și RAUTITAN flex
z
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137955-001 16 - R 1/2 45 33 23 0,060 50 Buc. 10 Buc. 5,03
137965-001 16 - R 3/4 - L 15 46 34 27 0,091 50 Buc. 10 Buc. 5,03
139892-001 16 - R 1 52 39 35 0,120 25 Buc. 5 Buc. 8,61
137975-001 20 - R 1/2 53 37 18 0,069 50 Buc. 10 Buc. 5,36
137985-001 20 - R 3/4 - L 15 54 38 18 0,094 50 Buc. 10 Buc. 5,36
137995-001 20 - R 1 - L 18 56 39 34 0,173 25 Buc. 5 Buc. 7,35
139181-002 25 - R 1/2 59 36 20 0,096 50 Buc. 10 Buc. 7,11
259505-002 25 - R 3/4 - L 18 62 39 22 0,111 50 Buc. 10 Buc. 7,11
257336-002 25 - R 1 - L 22 64 41 34 0,180 50 Buc. 10 Buc. 7,11
139081-002 32 - R 3/4 68 41 27 0,158 30 Buc. 10 Buc. 10,83
139051-002 32 - R 1 - L 22 72 45 27 0,188 30 Buc. 10 Buc. 10,83
139311-001 32 - R 1 1/4 75 48 27 0,260 25 Buc. 5 Buc. 14,75
139691-002 40 - R 1 1/4 82 50 36 0,340 25 Buc. 5 Buc. 14,76
139701-002 50 - R 1 1/4 89 50 41 0,492 25 Buc. 5 Buc. 24,05
139711-002 50 - R 1 1/2 89 50 41 0,470 1 Buc. 1 Buc. 24,05
139721-002 63 - R 2 105 59 55 0,790 1 Buc. 1 Buc. 35,97
L= pentru lipirea ţevilor Cu (În cazul utilizării la alimentarea cu apă potabilă trebuie lipit numai cu aliaj moale).
SW= deschiderea cheilor fixe

Trecere de sistem cu filet exterior RAUTITAN SX (oţel inoxidabil)


utilizabilă în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
z stabil și RAUTITAN flex
Trecerile de sistem cu filet exterior RAUTITAN trebuie folosite pentru trecerea de la sistemul RAUTITAN la
piese din oţel inoxidabil
Material: Oţel inoxidabil 1.4404/1.4571
a

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. carton împachetare €/Buc.
137722-001 16 – R 1/2 46 34 23 0,062 20 Buc. 5 Buc. 16,31
137782-001 20 – R 1/2 52 36 27 0,082 20 Buc. 5 Buc. 21,45
137732-001 20 – R 3/4 51 35 27 0,086 20 Buc. 5 Buc. 21,45
137742-001 25 – R 3/4 61 38 32 0,124 20 Buc. 5 Buc. 25,62
137762-001 25 – R 1 64 41 34 0,168 20 Buc. 5 Buc. 31,89
137752-001 32 – R 1 70 43 40 0,224 10 Buc. 2 Buc. 37,45
SW = Deschiderea cheilor fixe

30
2 RAUTITAN
Trecere cu filet interior RAUTITAN MX
utilizabilă în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
z
stabil și RAUTITAN flex
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Culoare: alamă albă
a

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
259515-002 16 – Rp 1/2 43,8 17,5 27 0,070 50 Buc. 10 Buc. 4,71
259525-002 20 – Rp 1/2 48 17 27 0,087 50 Buc. 10 Buc. 4,92
138253-001 20 – Rp 3/4 51 18 34 0,121 50 Buc. 10 Buc. 5,85
139281-002 25 – Rp 1/2 55 17 27 0,104 50 Buc. 10 Buc. 6,45
259535-002 25 – Rp 3/4 61 22 34 0,155 50 Buc. 10 Buc. 6,77
139101-002 32 – Rp 3/4 66 23 34 0,244 30 Buc. 10 Buc. 10,68
139091-002 32 – Rp 1 71 25 40 0,220 30 Buc. 10 Buc. 10,91
139009-001 40 – Rp 1 1/4 81 28 50 0,451 25 Buc. 5 Buc. 14,75
SW = Deschiderea cheilor fixe

zz Trecere cu piuliţă olandeză RAUTITAN MX (cu etanșare plată)


utilizabilă în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
stabil și RAUTITAN flex
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
aa
Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
139551-002 16 – G 1/2 32 19 26 0,065 50 Buc. 10 Buc. 5,80
137144-001 16 – G 3/4 D 32 19 30 0,086 50 Buc. 10 Buc. 5,80
139561-002 20 – G 1/2 36 19 26 0,062 50 Buc. 10 Buc. 6,67
139571-002 20 – G 3/4 D 39 22 30 0,085 50 Buc. 10 Buc. 6,67
139912-001 25 – G 3/4 45 22 30 0,080 50 Buc. 10 Buc. 12,58
139922-001 25 – G 1 D 45 22 38 0,120 50 Buc. 10 Buc. 12,58
139932-001 32 – G 1 51 24 38 0,160 50 Buc. 10 Buc. 16,18
241475-001 32 – G 1 1/4 D 52 25 46 0,170 25 Buc. 5 Buc. 18,14
137154-001 32 – G 1 1/2 54 27 52 0,260 25 Buc. 5 Buc. 17,44
137265-001 40 – G 1 1/2 D 57 32 52 0,430 1 Buc. 1 Buc. 21,42
137164-001 40 – G 2 64 32 65 0,490 25 Buc. 5 Buc. 21,64
137275-001 50 – G 1 3/4 D 57 25 60 0,610 1 Buc. 1 Buc. 40,44
137285-001 63 – G 2 3/8 D 77 31 74 1,140 1 Buc. 1 Buc. 45,91
D
Posibilităţi de racordare la ventile cu filet exterior conf. DIN 3546
SW= deschiderea cheilor fixe

Trecere cu piuliţă olandeză RAUTITAN MX Eurokonus (cu etanșare plată)


zz
utilizabilă în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
stabil și RAUTITAN flex
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
aa
Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
202807-001 20 - G 3/4 ` 45 29 30 0,091 100 Buc. 10 Buc. 8,09
D
Posibilităţi de racordare la ventile cu filet exterior conf. DIN 3546
SW= deschiderea cheilor fixe

31
Asigurare contra rotirii
pentru reducţii drepte cu filet interior, cu punct de rupere prevăzut și perforaţii de fixare, ca asigurare
unică împotriva rotirii (punct de rupere prevăzut) și ca asigurare dublă contra rotirii la distanţă interax de
153 mm.
153 Material: policarbonat
b Culoare: negru

Art.-Nr. Pentru trecere Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
cu filet interior a b kg/Buc. împachetare €/Buc.
241345-001 153-Rp 1/2 225 58 25 0,040 100 Buc. 20 Buc. 1,10
137044-001 153-Rp 1/2 225 58 27 0,038 100 Buc. 20 Buc. 1,10
137054-001 153-Rp 3/4 225 58 34 0,036 100 Buc. 20 Buc. 1,10
SW = Deschiderea cheilor fixe

Coturi RAUTITAN

Cot RAUTITAN PX, 90°


cu ghidaje de centrare, utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu
z
ţevile universale RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex
Material: PPSU
Culoare: negru
z
a Nou din aprilie 2010

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
160021-001 16-90° 38 24 0,012 50 Buc. 10 Buc. 4,24
160022-001 20-90° 43 26 0,019 50 Buc. 10 Buc. 4,82
160023-001 25-90° 53 30 0,031 50 Buc. 10 Buc. 6,40
160024-001 32-90° 65 35 0,056 30 Buc.   3 Buc. 11,75
160025-001 40-90° 75 44 0,105 20 Buc.   1 Buc. 20,17

Cot RAUTITAN MX, 90°


utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
stabil și RAUTITAN flex
zz
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Culoare: alamă albă
z
Dimensiunile 16-40 disponibile până în Aprilie 2010*
z

a
a

aa

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
139882-001 50-90° 87 48 0,960 30 Buc.   1 Buc. 39,90
137873-001 63-90° 106 60 1,400 20 Buc.   1 Buc. 52,00

32
2 RAUTITAN
Cot RAUTITAN PX, 45°
cu ghidaje de centrare, utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile
universale RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex
a
z
45°
Material: PPSU
a
z
Culoare: negru
Nou din aprilie 2010

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
160052-001 20-45° 38 21 0,017 50 Buc. 10 Buc. 7,48
160053-001 25-45° 46 23 0,028 50 Buc. 10 Buc. 9,15
160054-001 32-45° 60 30 0,052 30 Buc.   3 Buc. 12,94
160055-001 40-45° 66 35 0,095 1 Buc.   1 Buc. 26,47

Cot RAUTITAN MX, 45°


utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN
stabil și RAUTITAN flex
aa Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
zz
445°

z a Culoare: alamă albă
a
z

Dimensiunile 16-40 disponibile până în Aprilie 2010*

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137094-001 50-45° 67 28 0,720 1 Buc.   1 Buc. 40,56
137104-001 63-45° 81 35 1,270 1 Buc.   1 Buc. 54,53

Curbă conducătoare pentru ţeavă REHAU, la 90 °


a constând din tablă curbată și 2 manșoane elastice.
Material: oţel zincat.

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a kg/Buc. împachetare €/Buc.
138881-002 16-90° 48 0,055 100 Buc. 10 Buc. 1,92
138891-002 20-90° 60 0,060 100 Buc. 10 Buc. 2,40
138351-002 25-90° 75 0,150 100 Buc. 10 Buc. 2,96
138641-002 32-90° 128 0,310 50 Buc.   5 Buc. 3,55

33
Curbă conducătoare pentru ţeavă REHAU, la 45°
a constând din tablă curbată și 2 manșoane elastice.
Material: oţel zincat.

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a kg/Buc. împachetare €/Buc.
139121-002 16-45° 20 0,040 50 Buc. 10 Buc. 1,92
139131-002 20-45° 25 0,045 50 Buc. 10 Buc. 2,40
138911-002 25-45° 31 0,120 50 Buc. 10 Buc. 2,96
138921-002 32-45° 40 0,210 50 Buc.   5 Buc. 3,55

Cot cu filet exterior RAUTITAN MX


utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
z De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
z

a
Material: alamă specială rezistentă la dezincare
a

conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168


bb
Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b z kg/Buc. împachetare €/Buc.
139491-002 16 – R 1/2 39 28 27 23 0,080 50 Buc. 10 Buc. 5,14
139501-002 20 – R 1/2 42 30 26 23 0,095 50 Buc. 10 Buc. 6,34
137545-001 20 – R 3/4 45 31 29 29 0,124 50 Buc. 10 Buc. 6,66
139511-001 25 – R 3/4 55 34 32 29 0,164 50 Buc. 10 Buc. 8,42
137423-001 32 – R 3/4 62 38 35 29 0,220 30 Buc. 3 Buc. 12,73
137433-001 32 – R 1 65 41 38 35 0,270 30 Buc. 3 Buc. 13,71
SW = Deschiderea cheilor fixe

Cot cu filet interior RAUTITAN MX


utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
z
a Material: alamă specială rezistentă la dezincare
conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
b
Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137295-001 16 – Rp 1/2 41 27 23 27 0,104 50 Buc. 10 Buc. 5,85
137124-001 16 – Rp 3/4 46 28 33 34 0,144 50 Buc. 10 Buc. 6,45
137305-001 20 – Rp 1/2 46 28 23 27 0,150 50 Buc. 10 Buc. 7,00
137134-001 20 – Rp 3/4 50 29 33 34 0,176 50 Buc. 10 Buc. 7,80
241255-001 25 – Rp 1 61 32 38 38 0,278 50 Buc. 10 Buc. 10,31
SW = Deschiderea cheilor fixe

34
Posibilităţi de racord la perete cot de perete RAUTITAN MX

2 RAUTITAN
Cot de perete scurt cu filet interior RAUTITAN MX
pentru montajul pe programul suport REHAU, cu ștuţ filetat scurt.
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
aa
b
b De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
Material: alamă specială rezistentă la dezincare
z conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
c
z
c

Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z kg/Buc. împachetare €/Buc.
138461-405 16 – Rp 1/2 scurt 42 27 40 27 0,119 50 Buc. 10 Buc. 6,24
138471-405 20 – Rp 1/2 scurt 42 25 44 28 0,134 50 Buc. 10 Buc. 6,51
139191-405 20 – Rp 3/4 scurt 43 26 48 32 0,168 50 Buc. 10 Buc. 7,30
138591-405 25 – Rp 3/4 scurt 49 30 56 33 0,210 50 Buc. 10 Buc. 10,83
139321-405 25 – Rp 1 scurt 53 35 64 41 0,293 25 Buc. 5 Buc. 9,90
139153-405 32 – Rp 1 1/4 scurt 64 39 75 48 0,475 25 Buc. 5 Buc. 12,10

Cot de perete lung cu filet interior RAUTITAN MX


pentru montajul pe programul suport REHAU, cu ștuţ filetat lung, pentru frezarea la nivelul peretelui.
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
aa
b
b RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
z Material: alamă specială rezistentă la dezincare
c
z
c

conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168


Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z kg/Buc. împachetare €/Buc.
138441-405 16 – Rp 1/2 lung 57 42 40 27 0,156 50 Buc. 10 Buc. 6,24
138451-405 20 – Rp 1/2 lung 57 40 44 28 0,172 50 Buc. 10 Buc. 6,78

Cot de perete RAUTITAN MX cu filet exterior


pentru montajul pe programul suport REHAU și pentru racordul armăturilor îngropate.
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
aa
bb RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
z Material: alamă specială rezistentă la dezincare
z

c
c

conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168


Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z kg/Buc. împachetare €/Buc.
138481-405 16 – R 1/2 45 30 38 25 23 0,117 50 Buc. 10 Buc. 6,20
138491-405 20 – R 1/2 47 30 42 26 23 0,130 50 Buc. 10 Buc. 7,15
138501-405 20 – R 3/4 48 31 45 29 29 0,157 50 Buc. 10 Buc. 7,15
SW = Deschiderea cheilor fixe

35
40
Cot de perete RAUTITAN MX pentru instalarea în faţa peretelui
a
28

pentru aplicarea pe elementele de montaj din faţa peretelui cu distanţă de fixare de 40 mm sau pe pro-

Ø 7,1
gramul suport REHAU, cu ștuţ filetat lung, pentru frezarea la nivelul peretelui.

10

z
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU

c
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
40
28
aa b

De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.


Material: alamă specială rezistentă la dezincare
Ø 7,1

10

z conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168


z

c
c
Culoare: alamă albă
b

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137256-401 16 – Rp 1/2-59 lung 59 43 43 31 0,190 50 Buc. 5 Buc. 11,80
137266-401 20 – Rp 1/2-59 lung 59 41 48 31 0,204 50 Buc. 5 Buc. 13,01

Cot de perete RAUTITAN MX cu șaibe de perete pătrate


cc
pentru montajul aparent cu șaibă de cauciuc pătrată.
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
28

RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.


z De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
z

a
a

Material: corpul fitingurilor din alamă specială rezistentă la dezincare


conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
bb
Culoare: alamă albă
Șaibă: cauciuc
Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
a b c z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137083-401 16 – Rp 1/2 46 25 42 34 0,137 50 Buc. 10 Buc. 7,87
137373-401 20 – Rp 1/2 50 26 45 34 0,160 50 Buc. 10 Buc. 8,31

Cot de racordare RAUTITAN MX pentru rezervorul de spălare îngropat


pentru montajul la rezervorul de spălare (pentru closet) îngropat, cu piuliţă cu flanșă și șaibă.
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
e
d
De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
z Material: corpul fitingurilor din alamă specială rezistentă la dezincare
a
conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
c Culoare: alamă albă
b
Șaibe din oţel zincat respectiv cauciuc.

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c d e z kg/Buc. împachetare €/Buc.
139601-402 16 – Rp 1/2 x 18 47 32 18 50 28 34 30 0,215 50 Buc. 10 Buc. 12,58
SW = Deschiderea cheilor fixe

Cot de perete RAUTITAN MX pentru plăci de gips-carton


pentru montajul la plăcile de gips-carton, cu șaibe, inel de presiune și șuruburi.
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
d Material: corpul fitingurilor din alamă specială rezistentă la dezincare
d

az
z

conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168


a

cc Culoare: alamă albă


b
b Șaibe din cauciuc, inel de presiune și șuruburi din oţel zincat.

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c d z kg/Buc. împachetare €/Buc.
139261-402 16 – Rp 1/2 47 42 28 28 34 0,237 50 Buc. 10 Buc. 10,20
139271-402 20 – Rp 1/2 51 44 28 28 35 0,261 50 Buc. 10 Buc. 13,67

36
Cot de perete RAUTITAN MX pentru plăci aglomerate
pentru montajul la plăcile aglomerate, cu piuliţă cu flanșă și șaibe.

2 RAUTITAN
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
e RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
d
z De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
a Material: corpul fitingurilor din alamă specială rezistentă la dezincare
c conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
b
Culoare: alamă albă
Șaibe din oţel zincat respectiv cauciuc.
Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
a b c d e z kg/Buc. împachetare €/Buc.
139241-402 16 – Rp 1/2 x 28 47 42 28 50 28 34 30 0,236 50 Buc. 10 Buc. 14,52
139251-402 20 – Rp 1/2 x 28 51 44 28 50 28 35 30 0,259 50 Buc. 10 Buc. 15,28
SW = Deschiderea cheilor fixe

Cot de perete RAUTITAN MX pentru plăci aglomerate


pentru montajul la plăcile aglomerate, cu piuliţă cu flanșă și șaibe.
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
e d De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
az Material: corpul fitingurilor din alamă specială rezistentă la dezincare
conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
c
b Culoare: alamă albă
Șaibe din oţel zincat respectiv cauciuc.
Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
a b c d e z kg/Buc. împachetare €/Buc.
139521-402 16 – Rp 1/2 x 55 47 69 55 35 28 34 33 0,271 50 Buc. 10 Buc. 15,91
doar filet exterior
SW = Deschiderea cheilor fixe

Cot de perete RAUTITAN MX pentru racordarea la elementul de montaj


pentru fixarea la elementul de montaj, cu 2 piuliţe cu flanșă și 2 șaibe.
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
e d De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
az Material: corpul fitingurilor din alamă specială rezistentă la dezincare
conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
c
b Culoare: alamă albă
Șaibe din oţel zincat respectiv cauciuc.
Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
a b c d e z kg/Buc. împachetare €/Buc.
139611-401 16 – Rp 1/2 x 55 47 69 55 50 28 34 30 0,337 50 Buc. 10 Buc. 15,25
SW = Deschiderea cheilor fixe

37
Cot de perete cu trecere și filet interior RAUTITAN MX
pentru montajul pe programul suport REHAU, cu ștuţuri filetate lungi și două ieșiri ale manșoanelor
alunecătoare.
45
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
c
z

RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.


De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
Material: alamă specială rezistentă la dezincare
a
b conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137015-401 16/16 – Rp 1/2 57 42 49 36 0,241 50 Buc. 10 Buc. 9,90
137025-401 20/20 – Rp 1/2 57 40 53 37 0,264 50 Buc. 10 Buc. 11,40

c b
a Cutie izolatoare REHAU Rp 1/2˝ scurtă/lungă
pentru izolarea coturilor de perete RAUTITAN.
d Potrivită pentru programul suport REHAU cu coturile de perete RAUTITAN 16 Rp 1/2˝ și 20 1/2“.
Cutia izolatoare REHAU din două părţi, constând din parte frontală și placă dorsală, se montează din faţă
aa
b
pe suportul REHAU și cotul de perete RAUTITAN.
Materiale:
Parte frontală: polistiren expandat
Parte dorsală: polietilenă
Culoare: alb
Art.-Nr. pentru cot de perete Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
cu filet exterior a b c d kg/Buc. împachetare €/Buc.
241525-405 Rp 1/2 scurt/lung 56 42 58 80 0,016 20 Buc. 20 Buc. 2,74

Program suport REHAU

Suport scurt REHAU O 75/150


pentru racord dublu, cu laturi de fixare scurte și găuri/perforări universale.
a Material: oţel zincat.
b
d
e
c

Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c d e kg/Buc. împachetare €/Buc.
241465-405 O 75/150 scurt 371,5 40 30 75 150 0,330 50 Buc. 5 Buc. 3,72

38
Suport lung REHAU O 75/150
pentru racord dublu, cu laturi de fixare lungi și găuri universale

2 RAUTITAN
b
Material: oţel zincat
d
e

Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c d e kg/Buc. împachetare €/Buc.
137115-405 O 75/150 lung 521,5 40 30 75 150 0,480 50 Buc. 5 Buc. 4,27

Suport lung REHAU O 100


pentru racord dublu, cu laturi de fixare lungi și găuri universale
a Material: oţel zincat
b
d

Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c d kg/Buc. împachetare €/Buc.
137105-405 O 100 lung 471,5 40 30 100 0,450 50 Buc. 5 Buc. 4,68

Suport REHAU D
pentru racord dublu pentru ajustarea celor mai diferite distanţe de racordare, cu găuri universale
Material: oţel zincat
aa
b
b

d
c
d

Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c d kg/Buc. împachetare €/Buc.
137335-001 D 418,5 30 33 55 0,429 50 Buc. 5 Buc. 7,16

aa
Element de fixare REHAU pentru cot sifon sau cot HT
b în combinaţie cu programul suport REHAU cu știft filetat M8,
b

șaibă suport și 3 piuliţe


Material: oţel zincat
épaisseur de paroi non cotée arètes non cotées max R rayons non cotés surface visible
undimensioned wall thickness undimensioned edges max R undimensioned radii visible surface
unbemaßte Wanddicke unbemaßte Kanten max R unbemaßte Radien Sichtfläche

Art.-Nr. a Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b kg/Buc. împachetare €/Buc.
b

137345-001 sifon/cot HT 40 40 0,099 50 Buc. 5 Buc. 6,13


c

épaisseur de paroi non cotée arètes non cotées max R rayons non cotés surface visible
undimensioned wall thickness undimensioned edges max R undimensioned radii visible surface
unbemaßte Wanddicke unbemaßte Kanten max R unbemaßte Radien Sichtfläche

Suport REHAU Z
pentru racord unic, cu latură de fixare lungă și găuri universale
aa Material: oţel zincat
b
b

Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage:


Tolerances for linear dimensions and gemetrical tolerances:
Art.Nr.
137085-005
Tolérances générales pour dimension, form et position:

c DIN ISO 2768 - m


c

Jahr 2004 Tag Name Tel. Nr. Kd.-Zchgs. Nr.

16.11. HL/AK/ 5588


REHAU
gez. VK:
Verfahrens-
technik gepr. SolidWorks
Anwendungs-
technik gepr. Büttner 5344
M RAU- .
Shore-A
1:1 Halter Z 42 Zchgs. Nr./Drawing No./Dessin No. A3
Ind. Änderung PY-43925 B Bl.2/2

Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c kg/Buc. împachetare €/Buc.
137075-405 Z 30 213 40 30 0,190 50 Buc. 5 Buc. 2,13
137085-405 Z 42 201 40 42 0,200 50 Buc. 5 Buc. 2,13
Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage:
Tolerances for linear dimensions and gemetrical tolerances:
Art.Nr.
137085-005
Tolérances générales pour dimension, form et position:

DIN ISO 2768 - m


Jahr 2004 Tag

16.11.
Name

HL/AK/
Tel. Nr.

5588
Kd.-Zchgs. Nr.

39
REHAU
gez. VK:
Verfahrens-
technik gepr. SolidWorks
Anwendungs-
technik gepr. Büttner 5344
M RAU- .
Shore-A
1:1 Halter Z 42 Zchgs. Nr./Drawing No./Dessin No. A3
Suport REHAU E
pentru fixarea unui racord unic cu găuri universale.
Material: oţel zincat
a

b
Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
a b kg/Buc. împachetare €/Buc.
137095-001 E 187,5 40 0,177 50 Buc. 5 Buc. 1,99

Suport REHAU 75/150


pentru racord dublu cu găuri universale.
Material: oţel zincat
aa
b
b

dd c c

Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c d kg/Buc. împachetare €/Buc.
137065-001 75/150 337,5 40 150 75 0,240 50 Buc. 5 Buc. 3,06

Suport REHAU UA pentru montajul îngropat


pentru racord unic al armăturilor UP (îngropate) cu găuri universale
e
Material: oţel zincat
aa
b
b

Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b kg/Buc. împachetare €/Buc.
137125-001 UA 270 40 0,187 50 Buc. 5 Buc. 1,43

Șină de montaj REHAU de 2 m


pentru îndoirea și tăierea în lungime individuală a suporţilor și a consolelor, cu găuri universale
Material: oţel zincat
a
b
b

c
c

Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Packungspalet Unitate de Preţ unitar


a b c kg/Buc. împachetare €/Buc.
137055-001 Șină de montaj 2005 40 75 1,893 5 Buc. 5 Buc. 12,46

Clește de îndoit – șine


pentru îndoirea individuală a suporţilor REHAU și a șinelor de montaj REHAU de 2 m

Art.-Nr. Denumire Greutate Conţinut carton Preţ unitar


kg/Buc. €/Buc.
137685-001 Clește de îndoit șine 1,740 1 Buc. 92,91

40
Unităţi de montare REHAU

2 RAUTITAN
Unitate de montare pentru instalare îngropată RAUTITAN MX
cu două coturi de perete 16 Rp 1/2˝, scurte, (nr. art.138461-405), montate preliminar pe suport
075/150, scurt (art.241465-405) cu o distanţă interax a coturilor de perete de 150 mm.
Utilizabilă în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
a
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
b
De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
e

d c Material suport: oţel zincat


Material cot de perete: alamă specială rezistentă la dezincare conform
DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Culoare: alamă albă
Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
a b c d e kg/Buc. împachetare €/Buc.
241485-406 Unitate de montare UP 371,5 40 30 45 150 0,616 5 Buc. 5 Buc. 18,50

Unitate de montare RAUTITAN MX pentru instalare în faţa peretelui


cu două coturi de perete 16 Rp 1/2˝, scurte, (nr. art.138461-405), montate preliminar pe suport
075/150, scurt (art.241465-405) cu o distanţă interax a coturilor de perete de 150 mm.
Utilizabilă în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
a
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
a

b De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.


b

ee Material suport: oţel zincat 


c
Material cot de perete: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN
c

d
d

EN 12168
Culoare: alamă albă
Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
a b c d e kg/Buc. împachetare €/Buc.
241495-406 Unitate de montare VW 371,5 40 30 75 150 0,616 5 Buc. 5 Buc. 18,50

Sistem de doze RAUTITAN pentru racordul în perete


Cot de perete – flanșă cu filet interior RAUTITAN MX
bb pentru doze de racord în perete REHAU, nr. art. 137035-001, cu două șuruburi de fixare din inox.
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
z
De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
z

a
a

Material suport: oţel zincat


Material: corpul fitingurilor alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165,
DIN EN 12168
Culoare: alamă albă
Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
a b z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137375-001 16 – Rp 1/2 43 22 30 0,098 50 Buc. 10 Buc. 8,21
137385-001 20 – Rp 1/2 47 23 31 0,114 50 Buc. 10 Buc. 9,36

Doză pentru racordul în perete RAUTITAN MX, din două bucăţi,


bb pentru cotul de perete cu flanșă RAUTITAN,
dd
a (nr. art. 137375-001 respectiv 137385-001), cu 2 șuruburi interioare hexagonale din oţel zincat pentru
fixarea pe suportul REHAU
c
c
(nr. art. 137695-405).
Pentru admisiunea ţevilor universale REHAU RAUTITAN stabil sau RAUTITAN flex, de dim. 16 și 20,
introduse din fabrică în tubul de protecţie REHAU sau pentru tubul de protecţie REHAU (dim.16/nr. art.
137140-050 sau dim.20/nr. art.137150-050)
Material doză: polioximetilen
Culoare: negru
Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
a b c d kg/Buc. împachetare €/Buc.
137035-001 Unitate de montare 48 48 138 137,5 0,061 20 Buc. 2 Buc. 3,83
41
Suport O 75/150 REHAU pentru doza de racord la perete
cu găuri universale cu laturi de fixare lungi
Material: oţel zincat

Art.-Nr. Denumire Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c d e kg/Buc. împachetare €/Buc.
137695-405 O 75/150 pt. unitate de montare 485,5 40 48 75 150 0,543 50 Buc. 5 Buc. 5,80

Distribuitoare RAUTITAN

Distribuitor, racord cu manșon alunecător, dublu R/Rp 3/4˝ RAUTITAN MX


z

Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
c
c

RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.


db
De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
d
b

Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
aa
Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Denumire Mărime mm SW Greutate Conţinut Unitate de Preţ unitar


a b c d z kg/Buc. carton împachetare €/Buc.
137303-002 16 – R/Rp 3/4 52 113 28 50 37 34 0,365 10 Buc. 1 Buc. 17,38
137215-002 20 – R/Rp 3/4 52 113 28 50 35 34 0,388 10 Buc. 1 Buc. 18,48
SW = Deschiderea cheilor fixe

Distribuitor, racord cu manșon alunecător, triplu R/Rp 3/4˝ RAUTITAN MX


zz
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
c
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
c

d
De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
d

b
b

d
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
d

aa Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Denumire Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c d z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137313-002 16 – R/Rp 3/4 52 163 28 50 37 34 0,513 10 Buc. 1 Buc. 20,66
137225-002 20 – R/Rp 3/4 52 163 28 50 35 34 0,547 10 Buc. 1 Buc. 25,04
SW = Deschiderea cheilor fixe

c
c

Set suport REHAU pentru distribuitorul cu manșon alunecător


pentru fixarea distribuitoarelor cu manșon alunecător REHAU pe perete sau în dulapurile pentru distribui-
toare REHAU
a b
Material: PPA
b
a

Prevăzut cu coliere cu izolaţie fonică 3/4‘‘


1 bucată corespunde 2 suporturi pentru distribuitorul cu manșon alunecător

Art.-Nr. Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c kg/Buc. împachetare €/Buc.
264121-001 200 318 90 0,254 5 Buc. 1 Buc. 14,76

42
2 RAUTITAN
Distribuitor dublu 16 R 1/2˝ RAUTITAN
Utilizabil pentru instalaţiile de apă potabilă cu ţevile universale REHAU RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform
DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Culoare: alamă albă
Art.-Nr. Denumire Mărime mm SW Greutate Unitate de Preţ unitar
a b c z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137775-001 G 3/4 42 57 30 29 30 0,212 3 Buc. 14.98
138421-002 G1 42 57 30 29 38 0,232 3 Buc. 14.98
SW = Deschiderea cheilor fixe

Distribuitor cvadruplu 16 R 1/2˝ RAUTITAN


Utilizabil pentru instalaţiile de apă potabilă cu ţevile universale REHAU RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform
DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Denumire Mărime mm SW Greutate Unitate de Preţ unitar


a b c d z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137785-001 G 3/4 42 107 30 50 29 30 0,384 3 Buc. 20,23
138431-002 G1 42 107 30 50 29 38 0,382 3 Buc. 20,23
SW = Deschiderea cheilor fixe

Fitinguri suplimentare

Dop orb RAUTITAN MX


Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire cu ţevile universale REHAU
RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex.
De asemenea se pot utiliza pentru ţevile universale RAUPEX SDR 7,4.
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
a
Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a kg/Buc. împachetare €/Buc.
137793-001 16 26 0,027 10 Buc. 10 Buc. 3,50
137436-001 20 30 0,042 10 Buc. 5 Buc. 4,71

Capac REHAU
Utilizabil în mod universal pentru instalaţiile de apă potabilă și de încălzire.
Pentru închiderea distribuitorilor dublu și cvadruplu (R1/2), dublu și triplu (R3/4)
Material: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Dimensiune SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
137931-002 Rp 1/2 27 0,056 10 Buc. 5 Buc. 2,96
137803-001 Rp 3/4 31 0,074 10 Buc. 5 Buc. 2,96
SW = Deschiderea cheilor fixe

43
2 SISTEMUL RAUTITAN
2.2 LEGAREA CORPURILOR DE ÎNCĂLZIRE

Racordarea corpurilor de încălzire cu setul de tije de racord în Racordarea corpurilor de încălzire cu ţeava
L RAUTITAN incl. unitate de fixare universală RAUTITAN stabil

Sistem plintă cu tijă terminală RAUTITAN SL Racordare pregătită pentru corpurile de încălzire cu unitatea de montare-
încălzire RAUTITAN

Bloc de racordare-corpuri de încălzire RAUTITAN Sistem plintă cu fiting de încrucișare RAUTITAN SL

Distribuitorul conductei de încălzire REHAU Fiting de încrucișare RAUTITAN cu cutie izolatoare


44
2.2.1 Legarea corpurilor de încălzire din perete și pardoseală

2 RAUTITAN
Tije și accesorii de racordare

Bloc de racordare pentru calorifere RAUTITAN stabil


Utilizabil în instalaţiile de încălzire cu ţevile universale RAUTITAN stabil și
RAUTITAN flex pentru racordarea caloriferelor cu ventil compact sub tencuială, din perete, compus din:
Ţeavă universală pre-îndoită RAUTITAN stabil 16,2x2,6mm fixată într-un bloc de spumă dură PU cu bandă
de fixare prevazută pe ambele laturi.
Conducte de tur și retur cu distanţa interax fixă de 50 mm în zona de racordare a caloriferului.
Înalţimea de racordare a caloriferului reglabilă prin îndoirea manuală a ţevilor universale RAUTITAN stabil.
b
b
Izolaţia termică în bloc conform Ordonantei de economisire a energiei (EnEv) pentru un montaj pe un pe-
rete exterior sau zona solului. Ţevile de racordare deschise se vor închide cu capace din material plastic,
împotriva pătrunderii impurităţilor de la lucrările de zidărie.
d
d

e
Racordarea inferioară la caloriferul cu ventil compact, cu bloc de robinet cu bilă –formă pe colt (Nr. Art.
e

240737-001) și setul de îmbinare fitinguri cu inel de strângere 16.2x2.6xG ¾ (Nr. Art. 266452-001) de
oder Gebrauchmustereintragung sowie Urheberrechte sind vorbehalten.

50
nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verplichten
zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwer-

50
tung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit

a
a
la REHAU.
c Material bloc racordare: Spumă PU, fără FCKW și halogen, fără solidificare ulterioară, suprafaţa cu celule
c

f
f
închise.
Material bandă de fixare: tablă de oţel zincată

Art.-Nr. Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c d e f kg/Buc. împachetare €/Buc.
283722-002 70 100 120 105 450 180 0,202 10 Buc. 10 Buc. 30.00
296878-001 70 100 120 105 700 180 0,282 10 Buc. 10 Buc. 32.16
oder Gebrauchmustereintragung sowie Urheberrechte sind vorbehalten.
nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verplichten
zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwer-
tung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit

Cap expandor REHAU pentru ţeava de cupru și inox


Utilizabil pentru instalaţiile de încălzire, pentru lărgirea tijelor de racordare a corpurilor de încălzire REHAU
din cupru (alamă-cupru) și inox 15x1 în combinaţie cu fitingurile de racordare REHAU hidroizolante elastic.
Material: oţel
Potrivit pentru sistemul de lărgire RO
Art.-Nr. Denumire Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
268764-001 Cap expandor pt. tije 0,170 10 Buc. 1 Buc. 79.21

550 Set tije de racordare în L pentru corpurile de încălzire, RAUTITAN incl. unitate de fixare
Utilizabil pentru instalaţiile de încălzire cu ţevile universale REHAU RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex,
pentru racordarea corpurilor de încălzire în sistemele cu o ţeavă și cu două ţevi, tijele de racordare sunt
potrivite pentru variante de racordare din pardoseală.
b
b

a Material ţeavă: inox 15x1 mm conform DIN EN 10088


a

Material fiting de racordare: inox conform DIN EN 10088


Material unitate de fixare: tablă de oţel zincată/PA
Distanţă interax: 50 mm,
cc cu fonoabsorbţie, diblu 10 mm, șurub zincat SW 13 și șaibă suport.
1 bucată set tije de racordare în L constă din 2 tije de racordare în L și 1 unitate de fixare

Art.-Nr. Pentru ţeavă universală Mărimea Mărime mm Greutate Conţinut Unitate de Preţ unitar
RAUTITAN stabil/flex nominală a b c kg/Buc. carton împachetare €/Buc.
266372-001 16 250 mm 282 252 82 0,389 5 Buc. 5 Buc. 21.75
266392-001 20 250 mm 282 252 86 0,415 5 Buc. 5 Buc. 22.20
La utilizarea tijelor de racordare în L din inox în combinaţie cu fitingurile (înșurubările) hidroizolante elastic, tijele în L trebuie lărgite în orice caz cu capul expandor REHAU pentru
ţeava de inox (nr. art 268764-001).
45
Tije de racordare în L a corpurilor de încălzire RAUTITAN
Utilizabile pentru instalaţiile de încălzire cu ţevile universale REHAU RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex,
pentru racordarea corpurilor de încălzire în sistemele cu o ţeavă și cu două ţevi, tijele de racordare sunt
potrivite pentru variante de racordare din pardoseală și din perete, cu diferite lungimi ale laturilor.
b
Material ţeavă: inox 15x1 mm conform DIN EN 10088
b
a
a

Material fiting de racordare: inox conform DIN EN 10088


Sunt necesare 2 tije în L la racordarea unui corp de încălzire.

cc

Art.-Nr. Pentru ţeavă universală Mărime Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
RAUTITAN stabil/flex nominală a b c kg/Buc. împachetare €/Buc.
266242-001 16 250 mm 282 252 82 0,146 10 Buc. 10 Buc. 9.14
240931-001 16 500 mm 532 502 82 0,233 10 Buc. 10 Buc. 12.83
266252-001 16 1000 mm 1032 1002 82 0,407 10 Buc. 10 Buc. 18.40
266262-001 20 250 mm 282 252 86 0,159 10 Buc. 10 Buc. 10.48
240941-001 20 500 mm 532 540 86 0,246 10 Buc. 10 Buc. 15.06
266272-001 20 1000 mm 1032 1002 86 0,419 10 Buc. 10 Buc. 23.31

La utilizarea tijelor de racordare în L din inox în combinaţie cu fitingurile (înșurubările) hidroizolante elastic, tijele în L trebuie lărgite în orice caz cu capul expandor REHAU pentru
ţeava de inox (nr. art 268764-001). În plus recomandăm din motive optice ca tijele de racordare să se fixeze cu unitatea de fixare REHAU (nr. art. 240457-001).

Unitatea de fixare REHAU


Utilizabilă pentru instalaţii de încălzire, pentru fixarea simplă și corectă a tijelor de racordare în L REHAU
pe pardoseala brută.
Distanţă interax: 50 mm cu fonoabsorbţie, diblu 10 mm, șurub zincat SW 13 și șaibă suport
Material: tablă de oţel zincată/PA

Art.-Nr. Denumire Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
240457-002 Unitate de fixare 0,100 10 Buc. 10 Buc. 3.41

Tije de racordare în T a corpurilor de încălzire RAUTITAN


Utilizabile pentru instalaţiile de încălzire cu ţevile universale REHAU RAUTITAN stabil și REHAU RAUTITAN
b a
flex, pentru racordarea corpurilor de încălzire în sistemele cu două ţevi, tijele de racordare sunt potrivite
b
a

pentru variante de racordare din pardoseală, cu diferite lungimi ale laturilor.


Material ţeavă :inox 15x1 mm conform DIN EN 10088
Material fiting de racordare :inox conform DIN EN 10088
cc
Sunt necesare 2 tije in T la racordarea unui corp de încălzire.
Art.-Nr. Pentru ţevi universale Mărime Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
RAUTITAN stabil/flex nominală a b c kg/Buc. împachetare €/Buc.
266282-001 16 250 mm 291 252 24 0,188 10 Buc. 10 Buc. 16.62
240851-001 16 500 mm 541 502 24 0,286 10 Buc. 10 Buc. 23.31
266292-001 16 1000 mm 1041 1002 24 0,482 10 Buc. 10 Buc. 28.76
266302-001 20 250 mm 292 252 25 0,210 10 Buc. 10 Buc. 17.17
240861-001 20 500 mm 542 502 25 0,308 10 Buc. 10 Buc. 23.98
266312-001 20 1000 mm 1042 1002 25 0,504 10 Buc. 10 Buc. 28.89
La utilizarea tijelor de racordare în T în combinaţie cu fitingurile hidroizolante elastic, tijele în T trebuie lărgite în orice caz cu capul expandor REHAU pentru ţeava de inox (nr. art
268764-001).

46
2 RAUTITAN
REHAU- bloc de montaj pentru calorifer cu racordare centrală
Blocul de montaj REHAU pentru racordare centrală din spuma integrala PU pentru montaj
universal cu fante.
Distanţa de racordare 50mm; incl. RAUTITAN flex 16 x 2.2 sau RAUTITAN stabil 16.2 x 2.6.
Racorduri izolate termic si fonic. Ţevile protejate de impurităţi până în construcţia pardoselii.

Art.-Nr. Denumire Mărime în mm Unitate de Preţ unitar


H B T împachetare €/Buc.
234803-900 HAB RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 295 105 68 1 Buc. 29.32

Fitinguri HK/blocuri de robinet cu bilă

Set nipluri reduse REHAU G1/2xG3/4


utilizabil pentru instalaţii de încălzire, pentru îmbinarea corpurilor de încălzire respectiv a ventilelor cu filet
interior 1/2˝ și a fitingurile de racord REHAU.
Variantă: Eurocon G 3/4˝ la G 1/2˝ REHAU cu autoetanșare, cu garnitură inelară (O-Ring).
Suprafaţă: alamă
Material: alamă conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
1 bucată corespunde la 2 nipluri reduse

Art.-Nr. Denumire Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
240711-001 G1/2xG3/4 Inbus 12 0,098 50 Buc. 1 Buc. 3.21

Set fitinguri de racordare REHAU G3/4-15


Utilizabil pentru instalaţiile de încălzire, fitinguri de racordare hidroizolante elastic ca îmbinare între
corpurile de încălzire cu ventile situate în interior respectiv bloc de robinet cu bilă REHAU sau set de nipluri
reduse REHAU (de fiecare dată cu Eurocon G3/4 REHAU) și tijele de racordare ale corpurilor de încălzire
REHAU din ţeavă de inox sau cupru 15x1,0 mm
Material: alamă conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Suprafaţă: alamă nichelată
1 bucată corespunde la 2 fitinguri de racordare

Art.-Nr. Dimensiune SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
240601-001 G 3/4-15 30 0,093 25 Buc. 1 Buc. 8.66

SW = deschiderea cheilor fixe

47
Bloc de robinet cu bilă REHAU cu niplu de racord
Utilizabil pentru instalaţiile de încălzire ca organ de închidere și îmbinare între corpurile de încălzire cu
ventile compacte (filet interior) și sistemele de racordare ale corpurilor de încălzire
Material: alamă conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Suprafaţă: alamă nichelată
constând din: bloc de robinet cu bilă, cu piuliţe olandeze G3/4
2 nipluri de racord G3/4 și G1/2
Atenţie:
Fitingurile de racordare se comandă separat!

Art.-Nr. Dimensiune SW Variantă constr. Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
240727-001 G 1/2xG3/4 30 drept 0,348 5 Buc. 1 Buc. 16.64
240737-001 G 1/2xG3/4 30 de colţ 0,472 5 Buc. 1 Buc. 16.64
SW = deschiderea cheilor fixe

Fiting de încrucișare
Fiting de încrucișare RAUTITAN
Utilizabil pentru instalaţiile de încălzire cu ţevile universale REHAU RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex
Fiting de încrucișare:
Pentru posibilităţile de racordare a conductelor tur și retur a altor copuri de încălzire fără lucrări de dăltuire
40
120
în zona de încrucișare a conductelor de distribuţie și de racordare incl. a cutiei izolatoare
Material: alamă conform DIN EN 1982
Suprafaţă: alamă albă
40
140
Cutie izolatoare: pentru fonoabsorbţia fitingului de încrucișare REHAU și în același timp izolaţia termică 13
mm (50% grosime de izolare 50% conform EnEV), constând din parte superioară și parte inferioară
Conductibilitate termică: 0,040 W/(m x K)
Material: PS/PPO
Culoare: alb
Înălţime totală de construcţie: 50 mm
Art.-Nr. Dimensiune Înălţime contr. Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
mm kg/Buc. împachetare €/Buc.
266322-401 16-16-16 50 0,575 10 Buc. 1 Buc. 38.63
266332-401 20-16-20 50 0,628 10 Buc. 1 Buc. 38.63
266342-401 20-16-16 50 0,602 10 Buc. 1 Buc. 38.63

Accesorii coturi de perete

Unitate de montare încălzire RAUTITAN 16x2,2-Rp ½


pentru racordarea corpurilor de încălzire compacte - cu ventil din perete,
cot de perete montat în prealabil pe suport, fonoabsorbant, distanţă
interax a cotului de perete 50 mm,
Material suport: oţel zincat
Material cot de perete: alamă rezistentă la dezincare

Art.-Nr. Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c d e kg/Buc. împachetare €/Buc.
240921-401 230 25 50 116 50 0,416 5 Buc. 5 Buc. 23.26

48
2 RAUTITAN
Ţeavă de racordare a corpurilor de încălzire REHAU
utilizabilă pentru instalaţiile de încălzire
ca piesă de îmbinare între coturile de perete REHAU Rp 1/2˝ sau unitatea de montare încălzire REHAU
16x2,2-Rp 1/2˝ și ventilele corpurilor de încălzire.
Material: inox 15x1 mm conform DIN EN 10088
Lungime totală: 150 mm

Art.-Nr. Dimensiune Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
261313-001 R 1/2x15 0,070 10 Buc. 10 Buc. 9.08

Distribuitor/accesorii distribuitor

Distribuitor-colector pentru încălzire REHAU


utilizabil pentru instalaţiile de încălzire
pentru distribuirea și colectarea agentului termic la conductele de racordare ale corpurilor de încălzire
Material: alamă conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Constând din:
a 37 Modul distribuitor tur și retur, pentru racordarea de o parte și de alta, filet exterior G1 cu etanșare plată,
niplu de racord REHAU Eurocon G3/4 pentru fitingurile cu inel de strângere, ventil de aerisire integrat,
60
bb robinete cu bilă G1 cu piuliţă olandeză și garnitură de etanșare, capac terminal G1 cu garnitură de
86
etanșare, montat pe console cu izolaţie fonică, zincate.
Fitingurile cu inel de strângere pentru distribuitoarele de încălzire trebuie să fie comandate separat.
c 62

Art.-Nr. Denumire Mărime mm Grupa / nr. circuite Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
a b c kg/Buc. împachetare €/Buc.
232021-001 HLV 2 115 210 55 2 Corpuri de încălzire 2,100 1 Buc. 1 Buc. 105.81
232031-001 HLV 3 170 210 55 3 Corpuri de încălzire 2,320 1 Buc. 1 Buc. 115.86
232041-001 HLV 4 225 210 55 4 Corpuri de încălzire 2,540 1 Buc. 1 Buc. 121.01
232051-001 HLV 5 280 210 55 5 Corpuri de încălzire 2,760 1 Buc. 1 Buc. 135.76
232061-001 HLV 6 335 210 55 6 Corpuri de încălzire 2,980 1 Buc. 1 Buc. 145.59
232071-001 HLV 7 390 210 55 7 Corpuri de încălzire 3,100 1 Buc. 1 Buc. 157.40
232081-001 HLV 8 445 210 55 8 Corpuri de încălzire 3,320 1 Buc. 1 Buc. 172.15
232091-001 HLV 9 500 210 55 9 Corpuri de încălzire 3,540 1 Buc. 1 Buc. 186.91
232101-001 HLV 10 555 210 55 10 Corpuri de încălzire 3,760 1 Buc. 1 Buc. 191.83
232111-001 HLV 11 610 210 55 11 Corpuri de încălzire 3,980 1 Buc. 1 Buc. 210.52
232121-001 HLV 12 665 210 55 12 Corpuri de încălzire 4,100 1 Buc. 1 Buc. 215.44
Racordurile cu inel de strângere pentru distribuitoarele conductei de încălzire trebuie să fie comandate separat.

Fitinguri cu inel de strângere RAUTITAN flex, cu filet -Racord demontabil la distribuitor


pentru racordarea directă a ţevilor universale RAUTITAN flex la corpurile de încălzire în combinaţie cu
niplul redus REHAU, blocul cu robinet de strângere REHAU sau la distribuitoarele circuitului de încălzire /
conductei de încălzire REHAU cu Eurocon REHAU G3/4
Material: alamă conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Suprafaţă: nichelată (numai piuliţa olandeză)
Constând din manșon suport, inel de strângere și piuliţă olandeză

Art.-Nr. Pentru ţevi universale SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
RAUTITAN flex kg/Buc. împachetare €/Buc.
266352-001 16x2,2 30 0,074 100 Buc. 10 Buc. 4.82
266362-001 20x2,8 30 0,070 100 Buc. 10 Buc. 4.82
Atenţie: Racordul ţevilor universale RAUTITAN flex la corpul de încălzire sau distribuitor trebuie să fie realizat numai cu fitinguri cu inel de strângere REHAU

49
Set fitinguri cu inel de strângere RAUTITAN stabil - Racord demontabil la distribuitor
cu filet pentru racordul direct a ţevilor universale RAUTITAN stabil 16,2x2,6 și 20x2,9 la corpurile de
încălzire în combinaţie cu niplul redus REHAU, blocul cu robinet cu bilă REHAU sau la distribuitoarele de
încălzire / conductei de încălzire REHAU cu Eurocon REHAU G3/4
Material: alamă conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Suprafaţă: nichelată (numai piuliţa olandeză)
Constând din ajutaj cu șaibă intermediară, inel de strângere și piuliţă olandeză
1 bucată corespunde la 2 fitinguri cu inel de strângere

Art.-Nr. Pentru ţevi universale SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
RAUTITAN stabil kg/Buc. împachetare €/Buc.
266452-001 16,2x2,6xG 3/4 27 0,134 50 Buc. 1 Buc. 8.37
266462-001 20x2,9xG 3/4 27 0,098 50 Buc. 1 Buc. 8.37
Atenţie: Racordul ţevilor universale RAUTITAN stabil la corpul de încălzire sau distribuitorul de încălzire trebuie să fie realizat numai cu fitinguri cu inel de strângere REHAU.

Set robineţi cu bilă G1 REHAU


Utilizabil pentru instalaţiile de încălzire, pentru izolarea racordării ţevilor universale RAUTITAN stabil și
RAUTITAN flex la distribuitorul de încălzire REHAU
Material: alamă conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
constând din:
robinet cu bilă G1 roșu cu piuliţă olandeză și garnitură de etanșare
robinet cu bilă G1 albastru cu piuliţă olandeză și garnitură de etanșare
pentru filet exterior G1˝

Art.-Nr. Dimensiune SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
269262-001 G1 27 0,630 10 Buc. 1 Buc. 40.99

Cot de racordare G1 REHAU


cu piuliţă și garnitură de etanșare
pentru accesul orizontal la setul de montare -contor de energie termică

Art.-Nr. Dimensiune Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
269252-001 G1 0,570 20 Buc. 1 Buc. 9.95

50
2 RAUTITAN
Set de montare- contor de energie termică REHAU
Unitate de racordare G 1
Înșurubare cu etanșare plată;
Potrivit pentru WMZ (contor de energie termică) cu 110 mm și 130 mm lungime de montare;
a
Racord pentru senzor de imersiune în tur Rp 1/2’’

Art.-Nr. Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b kg/Buc. împachetare €/Buc.
269242-001 210 65 2,100 20 Buc. 1 Buc. 131,17

Accesorii

Robinet cu bilă REHAU cu conexiune pentru manșon alunecător SDR 7,4


Robinet cu bilă REHAU cu manetă, cu corpuri suport modelate pe ambele părţi pentru îmbinarea cu ţevile
L
RAUPEX SDR 7,4 și manșoanele alunecătoare SDR 7,4 precum și sistemul de ţevi universale RAUTITAN
Materiale:
H
Corpuri: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
Garnitură de etanșare: PTFE
S S
A Bilă: alamă cromată
Manetă: oţel zincat, cu straturi de material plastic

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


A H L S kg/Buc. împachetare €/Buc.
233203-001 32x4,4 - 32x4,4 130,0 57,5 91,5 32 0,530 1 Buc. 1 Buc. 29,90
233263-001 63x8,6 - 63x8,6 204,0 82,3 142,0 50 2,432 1 Buc. 1 Buc. 97,60

Cârlig cu diblu REHAU


pentru fixarea ţevilor universale REHAU RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex (inclusiv preizolate) pe pardosea-
la brută
Material: PA

Art.-Nr. Denumire/Dimensiune Dimensiune Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
257378-002 pentru 1 ţeavă 8x100 mm 0,007 1000 Buc. 100 Buc. 0.38
257388-002 pentru 2 ţevi 8x100 mm 0,008 1000 Buc. 100 Buc. 0.58
265709-001 pentru 2 ţevi (preizolate) 8x120 mm 0,020 500 Buc. 50 Buc. 0.58

51
Rozetă dublă REHAU
50
Pentru acoperirea ţevilor de racordare ale corpurilor de încălzit, din pardoseală sau din perete, din două
părţi.
Distanţa interax: 50 mm
Material: ABS
Culoare: alb RAL 9010
Art.-Nr. Dimensiune pentru ţeavă de legătură Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
268674-001 15 mm inox / cupru 0,003 50 Buc. 50 Buc. 1.75
240777-001 16/20 mm RAUTITAN stabil/RAUTITAN flex 0,003 50 Buc. 50 Buc. 1.75

Curbă conducătoare a ţevii REHAU Sanitare / Încălzire la 90°


Utilizabilă pentru instalaţiile sanitare și de încălzire
cu ţeava universală REHAU RAUTITAN flex pentru realizarea și conducerea curbelor de ţeavă.
Material: oţel cu suprafaţă vopsită
Rază de curbare: 5 x d

Art.-Nr. Dimensiune Raza minimă de curbură Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
258408-002 16/17 5xd 0,054 50 Buc. 10 Buc. 2.13
258798-002 20 5xd 0,080 50 Buc. 10 Buc. 2.62
257249-002 25 5xd 0,140 50 Buc. 10 Buc. 3.18
261153-001 32 D 5xd 0,360 50 Buc. 5 Buc. 3.93
D
variantă 32 cu manșoane elastice suplimentare

Curbă conducătoare a ţevii REHAU Sanitare / Încălzire la 45°


Utilizabilă pentru instalaţiile sanitare și de încălzire
cu ţeava universală REHAU RAUTITAN flex pentru realizarea și conducerea curbelor de ţeavă.
Material: oţel cu suprafaţă vopsită
Rază de curbare: 5 x d

Art.-Nr. Dimensiune Raza minimă de curbură Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
265729-001 16/17 5xd 0,040 50 Buc. 10 Buc. 2.13
268624-001 20 5xd 0,074 50 Buc. 10 Buc. 2.62
268634-001 25 5xd 0,142 50 Buc. 10 Buc. 3.18
268644-001 32 D 5xd 0,260 50 Buc. 5 Buc. 3.93
D
Variantă 32 cu manșoane elastice suplimentare

52
2 RAUTITAN
Set de racordare a corpurilor de încălzire REHAU
Pentru racordarea directă a ţevilor universale RAUTITAN flex la corpurile de încălzire, cu posibilităţi de
racordare pe pardoseala brută Material: PA
Formă de livrare: 1 bucată în pungă
1 bucată set-racordare a corpurilor de încălzire conţine:
4 semicămăși cu manșetă
2 centrări cu material spumant
2 curbe de introducere a ţevii cu inel
2 adaptoare 5 mm
2 pene de siguranţă

Art.-Nr. Pentru ţeavă universală Mărime mm Greutate Unitate de Preţ unitar


RAUTITAN flex a b kg/Buc. împachetare €/Buc.
265879-001 16 230 70 0,240 1 Buc. 7,21

Bloc racord pentru radiatoare în sistem umed


Cutie HV-HK cu cot de spălare și de verificare a etanșeităţii
Sistem de conducere a ţevii în corpul izolant
Prevăzută cu ţevi de racord, în partea inferioară

Art.-Nr. Preţ unitar


€/Buc.
229103-900 18,04

Pompă pentru probă de presiune REHAU


pentru verificarea presiunii și a etanșeităţii

Art.-Nr. Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
257314-003 7,180 1 Buc. 210,00

53
2.2.2 Legarea corpurilor de încălzire prin plintă

Tije de racordare SL

Set de fitinguri de încrucișare RAUTITAN SL 16-12-16


Pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Compus din 1 fiting și 4 manșoane alunecătoare RAUTITAN MX
Unitate gata de racordare pentru racordare din dreapta și centrală la corpurile de încălzire cu ventil
compact și distanţă interax 50 mm precum și cu racordare pe ambele părţi prin separarea fitingului de
încrucișare.
Racordare numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil 16,2x2,6 mm.
Livrarea include câte 2 șuruburi de presiune, inele de strângere și manșoane elastice pentru ţevi de
racordare 12 mm (nr. Art. 240597-001 și 240587-001)
Material fiting: alamă conform DIN EN 1982 / Suprafaţă: alamă nichelată
Semn distinctiv al fitingului: marcare de culoare roz
Material manșoane alunecătoare: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform
DIN EN 12168/Culoare: alamă albă
Art.-Nr. Dimensiune SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
137237-001 16-12-16 17 1,215 1 Buc. 1 Buc. 68,20

Fiting de încrucișare RAUTITAN SL Rp 1/2-12-Rp 1/2


Pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Unitate gata de racordare pentru racordare din dreapta și centrală la corpurile de încălzire cu ventil
compact și distanţă interax 50 mm precum și cu racordare pe ambele părţi prin separarea fitingului de
încrucișare.
Racordare numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil 16,2x2,6 sau 20x2,9 mm.
Opţional filetele interioare Rp 1/2 se vor prevedea cu reducţiile corespunzătoare REHAU sau cu dopuri
uzuale din comerţ.
Material: alamă conform DIN EN 1982 / Suprafaţă: alamă nichelată
Livrarea include câte 2 șuruburi de presiune, inele de strângere și manșoane elastice pentru ţevi de
racordare 12 mm (nr. Art. 240597-001 și 240587-001)
Art.-Nr. Dimensiune SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
240577-002 Rp 1/2-12-Rp 1/2 17 0,420 1 Buc. 1 Buc. 66.87

Set de tije de racordare SL RAUTITAN


Pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Racordare numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil la corpurile de încălzire cu ventil compact
(racordare din dreapta/stânga și centrală).
Ieșire
155
12 mm pentru racordarea prin setul de fitinguri de colţ Telescop REHAU (nr. art. 240607-001, vezi
pagina 55, nu este cuprins în setul de livrare)
a
56
a

84 b
1 bucată corespunde pentru 1 racordare tur și 1 racordare retur și 4 manșoane alunecătoare RAUTITAN
84
b

21
21 21
21
MX
21 21
21 34
Material fiting intrare: alamă conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN 12168, nichelat
155
Material fiting ieșire: cupru conform DIN EN 1057, nichelat
155

Semn distinctiv fiting: marcare de culoare roz


Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
84
b

21
EN 12168/Culoare: alamă albă
21 21 34
34

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b kg/Buc. împachetare €/Buc.
137238-001 16-12-16 67 95 0,338 5 Buc. 1 Buc. 39,70
137239-001 20-12-20 69 97 0,483 5 Buc. 1 Buc. 47,60

54
2 RAUTITAN
Set de tije terminale RAUTITAN SL, la dreapta
pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Pentru racordarea conductelor de încălzire numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil la ultimele corpuri
de încălzire cu ventil compact (conducte din dreaptă)
Ieșire 12 mm pentru racordarea prin setul de fitinguri de colţ Telescop REHAU (nr. art. 240607-001, vezi
155

56 pagina 55, nu este cuprins în setul de livrare)


56

84
84

1 bucată corespunde pentru 1 racordare tur și 1 racordare retur și 2 manșoane alunecătoare RAUTITAN
21
21
MX
21
34 Material corp de bază: alamă conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN 12168, nichelat
155
155
Material ieșire: cupru coform DIN EN 1057, nichelat
Semn distinctiv fiting: marcare de culoare roz
84

21 Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
21 EN 12168/Culoare: alamă albă
34

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b kg/Buc. împachetare €/Buc.
137247-001 16-12 dreapta 67 95 0,299 5 Buc. 1 Buc. 37,90

Set de tije terminale RAUTITAN SL, la stânga


pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Pentru racordarea conductelor de încălzire numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil la ultimele corpuri
de încălzire cu ventil compact (conducte din stânga)
Ieșire 12 mm pentru racordarea prin setul de fitinguri de colţ Telescop REHAU (nr. art. 240607-001, vezi
pagina 55, nu este cuprins în setul de livrare)
56
84 1 bucată corespunde pentru 1 racordare tur și 1 racordare retur și 2 manșoane alunecătoare RAUTITAN
21 MX
21
Material corp de bază: alamă conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN 12168, nichelat
155
Material ieșire: cupru coform DIN EN 1057, nichelat
Semn distinctiv fiting: marcare de culoare roz
Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
EN 12168/Culoare: alamă albă
34

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b kg/Buc. împachetare €/Buc.
137248-001 16-12 stanga 67 95 0,299 5 Buc. 1 Buc. 37,90

Set de fitinguri de colţ Telescop REHAU


înșurubare de racordare care se poate închide și regla, pentru corp de încălzire cu ventil compact cu
ajustare 25 mm pe înălţime și adâncime fără trepte pentru montajul detensionat, cu piese conice pentru
reducţia conturului Eurocon pe racordul cu etanșare plată G3/4, cu nipluri cu etanșare plată G1/2 x G3/4,
racordare la fitingul de încrucișare SL și la tija de racordare SL/tija terminală SL cu fiting integrat de
strângere pentru ţevi de cupru 12x1,0 mm, cu compensare a adâncimilor în admisiunea ţevii de cupru,
fiting de strângere precum și ventil de închidere și de reglare accesibil din faţă, cu capac de protecţie PVC
alb.
Material: alamă conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN 12168
Suprafaţă: nichelată
1 bucată corespunde a 2 fitinguri de colţ.
Art.-Nr. Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
240607-001 0,568 5 Buc. 1 Buc. 39.69
55
Set fitinguri SL RAUTITAN
Set teuri

Set de teuri RAUTITAN SL, egale


pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Pentru racordarea conductelor de încălzire cu ţeava universală RAUTITAN stabil.
Compus dintr-un teu și 3 manșoane alunecătoare RAUTITAN MX
Material fiting: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN
z1
z1 z3
z3 12168
Semn distinctiv fiting: marcare de culoare roz
Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
z2
z2

b EN 12168
b

Culoare: alamă albă


aa cc

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Unitate de împachetare Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. €/Buc.
137217-001 16 37 37 37 25 25 25 0,163 1 Buc. 12,30
137218-001 20 44 44 44 27 27 27 0,225 1 Buc. 15,30

Set de teuri reduse 1 RAUTITAN SL


pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Pentru racordarea conductelor de încălzire cu ţeava universală RAUTITAN stabil.
Compus dintr-un teu și 3 manșoane alunecătoare RAUTITAN MX
Material fiting: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN
12168
Semn distinctiv fiting: marcare de culoare roz
Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
z1 z3
EN 12168
Culoare: alamă albă
z2
b

a c

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.
137219-001 20-16-20 42 39 42 25 27 25 0,203 5 Buc. 1 Buc. 14,30

56
Set de teuri reduse 2 RAUTITAN SL
pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.

2 RAUTITAN
Pentru racordarea conductelor de încălzire numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil.
Compus dintr-un teu și 3 manșoane alunecătoare RAUTITAN MX
Material fiting: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN
12168
z1 z3
Semn distinctiv fiting: marcare de culoare roz
z1 z3
Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
EN 12168
z2
Culoare: alamă albă
z2

b
b

aa cc

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.
137228-001 20-20-16 44 44 39 27 27 27 0,207 1 Buc. 14,60

Set de teuri reduse 3 RAUTITAN SL


pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Pentru racordarea conductelor de încălzire numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil.
Compus dintr-un teu și 3 manșoane alunecătoare RAUTITAN MX
Material fiting: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN
12168
Semn distinctiv fiting: marcare de culoare roz
z1
z1 z3
z3
Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
EN 12168
Culoare: alamă albă
z2
z2

b
b

aa cc

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.
137227-001 20-16-16 42 39 37 25 27 25 0,185 5 Buc. 1 Buc. 13,40

Set de teuri lărgite RAUTITAN SL


pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Pentru racordarea conductelor de încălzire numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil.
Compus dintr-un teu și 3 manșoane alunecătoare RAUTITAN MX
Material fiting: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN
12168
z1 z3
Semn distinctiv fiting: marcare de culoare roz
z1 z3
Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
EN 12168
z2 Culoare: alamă albă
z2

b
b

aa cc

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.
137229-001 16-20-16 39 42 39 27 25 27 0.184 5 Buc. 1 Buc. 14,10

57
Nipluri/Treceri

Set nipluri RAUTITAN SL, egale


pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Pentru racordarea conductelor de încălzire numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil.
Compus dintr-un niplu și 2 manșoane alunecătoare RAUTITAN MX
Material fiting: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN
12168
zz Semn distinctiv fiting: marcare de culoare roz
Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
EN 12168
Culoare: alamă albă

aa

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137187-001 16 44 19 0,089 5 Buc. 1 Buc. 7,20
137188-001 20 53 20 0,119 5 Buc. 1 Buc. 8,70

Set nipluri RAUTITAN SL, reduse


pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Pentru racordarea conductelor de încălzire numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil.
Compus dintr-un niplu și 2 manșoane alunecătoare RAUTITAN MX
Material fiting: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN
12168
Semn distinctiv fiting: marcare de culoare roz
zz Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
EN 12168
Culoare: alamă albă

aa

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137189-001 20-16 54 25 0,112 5 Buc. 1 Buc. 8,80

58
2 RAUTITAN
Set trecere RAUTITAN SL cu filet exterior
pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Pentru racordarea conductelor de încălzire numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil.
Compus dintr-o trecere și 1 manșon alunecător RAUTITAN MX
Material fiting: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN
12168
Semn distinctiv fiting: marcare de culoare roz
z Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
EN 12168
Culoare: alamă albă

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137199-001 16-R 1/2 45 33 23 0,087 4 Buc. 1 Buc. 4,70
137207-001 20-R 1/2 53 37 27 0,098 4 Buc. 1 Buc. 5,60
SW = Deschiderea cheilor fixe

Coturi

Set coturi RAUTITAN SL


pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Pentru racordarea conductelor de încălzire numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil.
Compus dintr-un cot și 2 manșoane alunecătoare RAUTITAN MX
Material fiting: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN
12168
Semn distinctiv fiting: marcare de culoare roz
z
z
Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
EN 12168
Culoare: alamă albă
z
z

a
a

aa

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
137197-001 16-90° 37 25 0,112 10 Buc. 1 Buc. 9,90
137198-001 20-90° 45 28 0,156 10 Buc. 1 Buc. 12,10

59
Accesorii

Set dop orb SL


pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Pentru racordarea conductelor de încălzire numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil.
Compus dintr-un dop orb și 1 manșon alunecător RAUTITAN MX
Material fiting: alamă specială rezistentă la dezincare conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN
12168
Semn distinctiv fiting: marcare de culoare roz
Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
EN 12168
Culoare: alamă albă

aa

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a kg/Buc. împachetare €/Buc.
137208-001 16 26 0,052 5 Buc. 1 Buc. 4,90
137209-001 20 30 0,070 5 Buc. 1 Buc. 5,90

Manșon alunecător RAUTITAN MX (piesă de schimb)


(sunt deja incluse în seturile de fitinguri SL)
pentru montarea în sistemele cu plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO.
Pentru racordarea conductelor de încălzire numai cu ţeava universală RAUTITAN stabil.
Material manșon alunecător: alamă standard CuZn 39 Pb3/F43 detensionată, tratată termic conform DIN
EN 12168
a Culoare: alamă albă
a

bb

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a b kg/Buc. împachetare €/Buc.
137249-001 16 24 22 0,025 10 Buc. 5 Buc. 1.05
137259-001 20 25 25 0,028 10 Buc. 5 Buc. 1.25

60
Ţevi de racordare/Accesorii

2 RAUTITAN
Ţevi de racordare în L REHAU
Pentru sistemul de plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO, pentru racordarea corpurilor de încălzire cu
fitinguri de încrucișare SL REHAU în combinaţie cu ventile termostat uzuale în comerţ sau ventile de retur,
curbate în prealabil la 90°
Material: cupru
Suprafaţă: nichelată

Art.-Nr. Dimensiune Lungimea ţevii Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
de racordare kg/Buc. împachetare €/Buc.
240597-001 12x1,0 90 x 125 mm 0,093 10 Buc. 10 Buc. 4,85
Important: Ca urmare a inexistenţei normelor în cazul fitingurilor corpurilor de încălzire, fitingurile cu inel de strângere metalice, aplicate pentru etanșeitate trebuie
să fie de aceeași marcă cu ventilele. Atenţie și la indicaţiile din Informaţia tehnică.

Ţeavă de racordare dreaptă REHAU


Pentru sistemul de plintă REHAU RAUSOLO și RAUDUO, pentru racordarea fitingului de încrucișare SL
REHAU în combinaţie cu admisiunea ţevii 12 mm a setului de fitinguri de colţ Telescop REHAU la corpurile
de încălzire compacte cu ventil.
Material: cupru
Suprafaţă: nichelată

Art.-Nr. Dimensiune Lungimea ţevii Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
de racordare kg/Buc. împachetare €/Buc.
240587-001 12x1,0 1000 mm 0,310 10 Buc. 10 Buc. 13,01

Accesorii

Suportul ţevii de încălzire REHAU


pentru conducerea ţevii universale REHAU RAUTITAN stabil ( dim. 16 și 20) în plinta REHAU RAUSOLO și
RAUDUO se poate fixa cu clichet fără unelte în partea inferioară a canalului plintei și se poate deplasa pe
orizontală
Material: PA6/GF30

Art.-Nr. Culoare Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
726061-100 natur 0,015 10 Buc. 2,35

61
2. SISTEMUL RAUTITAN
2.3. PLINTĂ REHAU

Canal de încălzire RAUSOLO

Partea inferioară a canalului RAUSOLO


pentru pozarea conductelor de încălzire cu suporturi ale ţevii de încălzire REHAU care se pot fixa cu clichet,
deplasabile pe orizontală, funcţie de clichet pentru admisiunea părţii superioare a canalului RAUSOLO cu
aspect alb, fag deschis și arţar.
Material: PVC
Lungime de livrare: 2 m

Nr. art Denumire Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului kg/buc împachetare €/m
726994-100 40/70 0,412 24 m 3,82

Canal de încălzire RAUSOLO

Partea superioară a canalului RAUSOLO


pentru pozarea conductelor de încălzire cu suporturi ale ţevii de încălzire REHAU care se pot fixa cu clichet,
deplasabile pe orizontală, funcţie de clichet pentru admisiunea părţii superioare a canalului RAUSOLO cu
aspect alb, fag deschis și arţar.
Material: PVC
Lungime de livrare: 2 m

Nr. art Denumire Aspect de Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului suprafata kg/buc împachetare €/m
733633-100 40/70 alb imaculat 0,317 48 m 8,58
733643-100 40/70 fag deschis 0,317 48 m 9,00
733653-100 40/70 arţar 0,317 48 m 9,00

Piesă terminală RAUSOLO la stânga

Ca închidere laterală a canalelor plintei RAUSOLO, potrivită la designul părţilor superioare ale canalului
REHAU, atașabilă simplu prin cleme de fixare turnate.
Material: SB
Material: PVC pentru culoare alb imaculat *

Nr. art Denumire Aspect de Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului suprafata kg/buc împachetare €/Buc.
249460-100 40/70 alb imaculat 0,010 10 Buc. -
249470-100 40/70 fag deschis 0,010 10 Buc. 2,99
249480-100 40/70 arţar 0,010 10 Buc. 2,99
249460-150 * 40/70 alb imaculat 0,010 10 Buc. 2,57

*din aprox. trimestrul II 2007

62
Piesă terminală RAUSOLO la dreapta

2 RAUTITAN
Ca închidere laterală a canalelor plintei RAUSOLO, potrivită la designul părţilor superioare ale canalului
REHAU, atașabilă simplu prin cleme de fixare turnate.
Material: SB
Material: PVC pentru culoare alb imaculat

Nr. art Denumire Aspect de Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului suprafata kg/buc împachetare €/Buc.
249490-100 40/70 alb imaculat 0,010 10 Buc. -
249500-100 40/70 fag deschis 0,010 10 Buc. 2,99
249510-100 40/70 arţar 0,010 10 Buc. 2,99
249490-150 * 40/70 alb imaculat 0,010 10 Buc. 2,57

*din aprox. trimestrul II 2007

Colţ interior RAUSOLO


Ca îmbinare între părţile superioare ale canalului plintei RAUSOLO la schimbări de direcţie de 90° în interior
și ca protecţie împotriva pătrunderii impurităţilor în canalul plintei REHAU, potrivită la designul părţilor
superioare ale canalului REHAU, atașabilă simplu prin cleme de fixare turnate, imprimare a aspectului de
lemn pentru îmbinarea în colţ.
Material: SB
Material: PVC pentru culoare alb imaculat *

Nr. art Denumire Aspect de Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului suprafata kg/buc împachetare €/Buc.
249520-100 40/70 alb imaculat 0,016 10 Buc. -
249530-100 40/70 fag deschis 0,016 10 Buc. 3,78
249540-100 40/70 arţar 0,016 10 Buc. 3,78
249520-150* 40/70 alb imaculat 0,016 10 Buc. 3,36

*din aprox. trimestrul II 2007

Colţ exterior RAUSOLO


Ca îmbinare între părţile superioare ale canalului plintei RAUSOLO la schimbări de direcţie de 90° în
exterior și ca protecţie împotriva pătrunderii impurităţilor în canalul plintei REHAU, potrivită la designul
părţilor superioare ale canalului REHAU, atașabilă simplu prin cleme de fixare turnate, imprimare a
aspectului de lemn pentru îmbinarea în colţ.
Material: SB
Material: PVC pentru culoare alb imaculat *

Nr. art Denumire Aspect de Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului suprafata kg/buc împachetare €/Buc.
249550-100 40/70 alb imaculat 0,024 10 Buc. -
249560-100 40/70 fag deschis 0,024 10 Buc. 3,78
249570-100 40/70 arţar 0,024 10 Buc. 3,78
249550-150* 40/70 alb imaculat 0,024 10 Buc. 3,36

*din aprox. trimestrul II 2007

63
Racord RAUSOLO
Ca îmbinare între părţile superioare ale canalului plintei RAUSOLO și ca protecţie împotriva pătrunderii
impurităţilor în canalul plintei REHAU, potrivită la designul părţilor superioare ale canalului REHAU, atașabilă
simplu prin cleme de fixare turnate, imprimare a aspectului de lemn pentru îmbinarea în colţ.
Material: SB
Material: PVC pentru culoare alb imaculat

Nr. art Denumire Aspect de Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului suprafata kg/buc împachetare €/Buc.
249580-150 40/70 alb imaculat 0,010 10 Buc. 2,30
249590-100 40/70 fag deschis 0,010 10 Buc. 2,72
249600-100 40/70 arţar 0,010 10 Buc. 2,72

Clește pentru decupaj REHAU


Pentru decuparea exactă a părţilor superioare ale canalului plintei REHAU RAUSOLO și RAUDUO în zona
racordurilor corpurilor de încălzire

Nr. art Denumire Aspect de suprafata Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului kg/buc împachetare €/Buc.
240697-001 pentru fitinguri de încrucișare SL 26 mm/dreptunghiular 0,450 1 Buc. 62.70
240847-001 pentru tije de racordare SL 16 mm/semirotund 0,405 1 Buc. 62.70

64
Canal electric / de încălzire combinat RAUDUO

2 RAUTITAN
Partea inferioară a canalului RAUDUO
Pentru pozarea combinată a cablurilor electrice și conductelor de încălzire în două camere individuale,
separate termic, cu funcţie de clichet pentru admisiunea părţii superioare a canalului RAUDUO.
Camera electrică este separată printr-un perete despărţitor, pentru pozarea separată a cablurilor de date.
Verificat conform: VDE 0604 partea 3 și VDE 0298 partea 4
Material: PVC
Lungime de livrare: 2 m

Nr. art Denumire Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului kg/buc împachetare €/m
726444-100 40/105 0,829 24 m 9,40

Partea superioară a canalului RAUDUO

Pentru acoperirea cablurilor electrice și conductelor de încălzire pozate în partea inferioară a canalului
RAUDUO.
Material: PVC
Lungime de livrare: 2 m

Nr. art Denumire Aspect de Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului suprafata kg/buc împachetare €/m
727594-100 40/105 alb imaculat 0 463 24 m 5,58

Partea superioară a canalului RAUDUO cu buză de etanșare

Pentru acoperirea cablurilor electrice și conductelor de încălzire pozate în partea inferioară a canalului
RAUDUO.
Cu buză de etanșare modelată sus și jos din PVC moale, alb, ca protecţie împotriva pătrunderii impurităţilor
în spate precum și sub canalul instalaţiei se compensează ușoarele denivelări ale pereţilor.
Material: PVC
Lungime de livrare: 2 m

Nr. art Denumire Aspect de Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului suprafata kg/buc împachetare €/m
733890-100 40/105 alb imaculat 0,488 24 m 5,80

65
Piesă terminală RAUDUO stânga

Ca racordare laterală a canalelor plintei RAUDUO, potrivită la designul părţilor superioare ale canalului
REHAU, atașabilă simplu prin cleme de fixare turnate.
Material: PVC

Nr. art Denumire Aspect de Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului suprafata kg/buc împachetare €/Buc.
727624-150 40/105 alb imaculat 0,014 10 Buc. 2,84

Piesă terminală RAUDUO dreapta

Ca racordare laterală a canalelor plintei RAUDUO, potrivită la designul părţilor superioare ale canalului
REHAU, atașabilă simplu prin cleme de fixare turnate.
Material: PVC

Nr. art Denumire Aspect de Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului suprafata kg/buc împachetare €/Buc.
727614-150 40/105 alb imaculat 0,014 10 Buc. 2,84

Colţ interior RAUDUO

Ca îmbinare între părţile superioare ale canalului plintei RAUDUO la schimbări de direcţie de 90° în interior
și ca protecţie împotriva pătrunderii impurităţilor în canalul plintei REHAU, potrivită la designul părţilor
superioare ale canalului REHAU, atașabilă simplu prin cleme de fixare turnate.
Material: PVC

Nr. art Denumire Aspect de Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului suprafata kg/buc împachetare €/Buc.
727644-150 40/105 alb imaculat 0,024 10 Buc. 4,49

Colţ exterior RAUDUO

Ca îmbinare între părţile superioare ale canalului plintei RAUDUO la schimbări de direcţie de 90° în exterior
și ca protecţie împotriva pătrunderii impurităţilor în canalul plintei REHAU, potrivită la designul părţilor
superioare ale canalului REHAU, atașabilă simplu prin cleme de fixare turnate.
Material: PVC

Nr. art Denumire Aspect de Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului suprafata kg/buc împachetare €/Buc.
727654-150 40/105 alb imaculat 0,013 10 Buc. 4,49

66
Racord RAUDUO

2 RAUTITAN
Ca îmbinare între părţile superioare ale canalului plintei RAUDUO și ca protecţie împotriva pătrunderii
impurităţilor în canalul plintei REHAU, potrivită la designul părţilor superioare ale canalului REHAU, atașabilă
simplu prin cleme de fixare turnate.
Material: PVC

Nr. art Denumire Aspect de Greutate Unitate de Pret Unitar


Adâncimea (înălţimea) canalului suprafata kg/buc împachetare €/Buc.
727634-150 40/105 alb imaculat 0,013 10 Buc. 2,30

67
LISTA DE COMANDĂ
SISTEM DE INSTALAŢII INTERIOARE REHAU RAUTITAN
Asociată cu răspundere personală:
Nr. adresă de expediere/marcare a pachetelor numărul și felul pachetelor Helmut Wagner AG
CH-3074 Muri/Elveţia
Președintele Consiliului de Administraţie
Helmut Wagner
În caz de întrebări indicaţi numărul dovezii de expediere HR Berna 1173
Sediul social: Rehau
Nr. AB Nr. Client Regiune ADM VA LB REDUCERE: Registrul tribunalului Hof,
HRA 2232

Adresa de expediere: Adresa de facturare (în cazul în care diferă de adresa de expediţie): Referinţă BRKZ HI

Dată comandă
Nr. Comandă
Dată expediere
Mod expediere
Sunt valabile condiţiile generale de plată și livrare REHAU. Condiţii de livrare

Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate
împachetare împachetare
Ţeavă universală Colaci: Ţeavă universală RAUTITAN flex Colaci:
RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 100 m 130121-100 16 x 2,2 100 m 130370-100
20 x 2,9 100 m 130131-100 20 x 2,8 100 m 130380-100
25 x 3,7 50 m 130141-050 25 x 3,5 50 m 130390-050
Bare: 32 x 4,4 50 m 130400-050
16,2 x 2,6 / 5 m 100 m 130071-005 Bare:
20 x 2,9 / 5 m 50 m 130081-005 16 x 2,2 / 6 m 60 m 130370-006
25 x 3,7 / 5 m 40 m 130091-005 20 x 2,8 / 6 m 60 m 130380-006
32 x 4,7 / 5 m 25 m 130101-005 25 x 3,5 / 6 m 30 m 130390-006
40 x 6,0 / 5 m 15 m 130111-005 32 x 4,4 / 6 m 30 m 130400-006
40 x 5,5 / 6 m 12 m 130410-006
Ţeavă universală RAUTITAN 16,2 / 13 mm 25 m 130261-025 50 x 6,9 / 6 m 6m 130420-006
b

stabil preizolată 20 / 13 mm 25 m 130291-025 63 x 8,6 / 6 m 6m 130430-006


16,2 / 4 mm 50 m 130241-050
25 / 4 mm 25 m 131155-025 Ţeavă universală RAUTITAN flex 16 / 13 mm 50 m 130500-050
25 / 9 mm 25 m 131145-025 preizolată 20 / 13 mm 50 m 130510-050
b

20 / 4 mm 50 m 130271-050 16 / 26 mm 25 m 130520-025
16,2 / 9 mm 50 m 130251-050 20 / 26 mm 25 m 130530-025
20 / 9 mm 50 m 130281-050 16 / 4 mm 50 m 130460-050
20 / 4 mm 50 m 130470-050
Ţeavă universală RAUTITAN 16,2 x 2,6 50 m 130491-050 16 / 9 mm 50 m 130480-050
stabil în tub de protecţie 20 x 2,9 50 m 130501-050 20 / 9 mm 50 m 130490-050

Ţeavă universală RAUTITAN flex 16 x 2,2 50 m 130440-050


în tub de protecţie 20 x 2,8 50 m 130450-050

Tub de protecţie 16/17 50 m 137140-050


20 50 m 137150-050
25 25 m 137160-025
32 25 m 137170-025

www.rehau.ro Construcţii
Automotive
Industrie

68
Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate
împachetare împachetare
Semicămașă de dilatare 16/17 30 m 138033-001 Teuri reduse RAUTITAN MX 50-32-40 1 Buc. 137195-001

2 RAUTITAN
20 30 m 138043-001 63-32-50 1 Buc. 137205-001
25 30 m 138053-001
32 30 m 138063-001
40 15 m 138073-001
50 15 m 138083-001
63 15 m 138093-001
Teuri lărgite RAUTITAN PX 16-20-16 10 Buc. 160101-001
Manșon alunecător RAUTITAN PX 16 100 Buc. 160001-001 16-25-16 10 Buc. 160102-001
20 100 Buc. 160002-001 20-25-16 10 Buc. 160103-001
25 100 Buc. 160003-001 20-25-20 10 Buc. 160104-001
32 50 Buc. 160004-001 25-32-25 3 Buc. 160106-001
40 25 Buc. 160005-001
livrabil din aprilie 2010
Manșon alunecător 50 25 Buc. 139771-002 z

RAUTITAN MX 63 25 Buc. 139781-002 Teu lărgit RAUTITAN MX


28
20-32-20 3 Buc. 139962-001
32-40-32 1 Buc. 241235-002

b
a a

Teuri RAUTITAN PX egale 16-16-16 10 Buc. 160031-001 Teu de perete 16-Rp 1/2-16 10 Buc. 138841-402
arètes non cotées max R
undimensioned edges max R
rayons non cotés
undimensioned radii
20-20-20 10 Buc.
visible surface
surface visible
160032-001 20-Rp 1/2-20 10 Buc. 138851-402
25-25-25 10 Buc. 160033-001
unbemaßte Kanten max R unbemaßte Radien Sichtfläche

32-32-32 3 Buc. 160034-001


40-40-40 1 Buc. 160035-001

livrabil din aprilie 2010 Teu cu filet interior 25-Rp 3/4-25 10 Buc. 258206-002
Teuri RAUTITAN MX egale 50-50-50 1 Buc. 137155-001 32-Rp 3/4-25 3 Buc. 139011-002
63-63-63 1 Buc. 137165-001 32-Rp 3/4-32 3 Buc. 138991-002
32-Rp 1-25 3 Buc. 139001-002
32-Rp 1-32 3 Buc. 138981-002
40-Rp 1-32 1 Buc. 139842-001
Teuri reduse RAUTITAN PX 20-16-20 10 Buc. 160061-001 40-Rp 1-40 1 Buc. 139802-001
25-16-25 10 Buc. 160062-001 40-Rp 1 1/4-40 1 Buc. 137135-001
25-20-25 10 Buc. 160063-001 50-Rp 1-50 1 Buc. 139812-001
32-16-32 3 Buc. 160064-001 50-Rp 1 1/4-50 1 Buc. 139822-001
z1 z3
32-20-32 3 Buc. 160065-001 63-Rp 1-63 1 Buc. 139832-001
32-25-32 3 Buc. 160066-001
z2 40-20-40 1 Buc. 160067-001
40-25-40 1 Buc. 160068-001 Cutie izolatoare pentru teuri 16 și 20 20 Buc. 137108-401
b

livrabil din aprilie 2010 40-32-40 1 Buc. 160069-001


a c

Teuri reduse RAUTITAN MX 50-20-50 1 Buc. 230348-001


50-25-50 1 Buc. 230358-001
50-32-50 1 Buc. 139792-001 Niplu RAUTITAN PX, egal 16-16 10 Buc. 160011-001
50-40-50 1 Buc. 137089-001 20-20 10 Buc. 160012-001
63-20-63 1 Buc. 230328-001 25-25 10 Buc. 160013-001
63-25-63 1 Buc. 230338-001 32-32 10 Buc. 160014-001
63-32-63 1 Buc. 137175-001 40-40 4 Buc. 160015-001
63-40-63 1 Buc. 137074-001
63-50-63 1 Buc. 137084-001 livrabil din aprilie 2010
Niplu RAUTITAN MX, egal 50-50 1 Buc. 139741-002
Teuri reduse RAUTITAN PX 20-20-16 10 Buc. 160071-001 63-63 1 Buc. 139751-002
25-25-16 10 Buc. 160072-001
25-25-20 10 Buc. 160073-001
32-32-20 3 Buc. 160074-001
Allgemeintoleranzen für Maße, Form und Lage: Art.Nr.
Tolerances for linear dimensions and gemetrical tolerances: 259365-002
Tolérances générales pour dimension, form et position:

DIN ISO 2768 - m 32-32-25 3 Buc. 160075-001 Niplu RAUTITAN PX, 20-16 10 Buc. 160041-001
Jahr 20 04 Tag Name Tel. Nr. Kd.-Zchgs. Nr.
redus 25-16 10 Buc. 160042-001
08.09. HL/AK/ 5588
REHAU10 Buc. 160081-001
gez. VK:

livrabil din aprilie 2010


Verfahrens-
technik gepr. SolidWorks 25-20 10 Buc. 160043-001
Teuri reduse RAUTITAN
Anwendungs-
technik Büttner/PX
gepr. 534420-16-16 32-25 10 Buc. 160044-001
25-16-16 10 Buc. 160082-001 40-32 4 Buc. 160047-001
M RAU-

T-Stück Shore-A
1:1
20x2,8 -16x2,2 - 20x2,8 25-16-20
Zchgs. Nr./Drawing No./Dessin No. 10 Buc.
A4 160083-001 livrabil din aprilie 2010
25-20-16
PKY-58517 Bl.2/2 10 Buc. 160084-001
25-20-20 10 Buc. 160085-001 Niplu RAUTITAN MX, redus 40-20 5 Buc. 137582-001
32-20-20 3 Buc. 160086-001 40-25 5 Buc. 138018-001
32-20-25 3 Buc. 160087-001 50-32 5 Buc. 137863-001
livrabil din aprilie 2010 32-25-20 3 Buc. 160089-001 50-40 1 Buc. 137843-001
32-25-25 3 Buc. 160091-001 63-40 1 Buc. 138019-001
40-32-32 1 Buc. 160092-001 63-50 1 Buc. 137853-001

69
Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate
împachetare împachetare
Trecere pentru 16-L15 2 Buc. 137206-001 Cot RAUTITAN PX, 90° 16 10 Buc. 160021-001
lipire (aliaj de cupru cu zinc/ 20-L15 2 Buc. 287193-001 20 10 Buc. 160022-001
bronz) 20-L18 2 Buc. 137216-001 25 10 Buc. 160023-001
20-L22 2 Buc. 137506-001 32 3 Buc. 160024-001
25-L22 2 Buc. 137226-001 40 1 Buc. 160025-001
25-L28 2 Buc. 287196-001 livrabil din aprilie 2010
32-L28 2 Buc. 137236-001 Cot RAUTITAN MX, 90° 50 1 Buc. 139882-001
63 1 Buc. 137873-001
Trecere pentru presare 16-P15 5 Buc. 137672-001
(oţel inoxidabil) 20-P18 2 Buc. 137682-001
20-P22 2 Buc. 137712-001
25-P22 2 Buc. 137692-001
32-P28 2 Buc. 137702-001 Cot RAUTITAN PX, 45° 20 10 Buc. 160052-001
25 10 Buc. 160053-001
Trecere cu filet exterior 16-R 1/2 10 Buc. 137955-001 32 3 Buc. 160054-001
(alamă specială) 16-R 3/4-L 15 10 Buc. 137965-001 40 1 Buc. 160055-001
16-R 1 5 Buc. 139892-001
20-R 1/2 10 Buc. 137975-001 livrabil din aprilie 2010
20-R 3/4-L 15 10 Buc. 137985-001 Cot RAUTITAN MX, 45° 50 1 Buc. 137094-001
20-R 1-L 18 5 Buc. 137995-001 63 1 Buc. 137104-001
25-R 1/2 10 Buc. 139181-002
25-R 3/4-L 18 10 Buc. 259505-002
25-R 1-L 22 10 Buc. 257336-002
32-R 3/4 10 Buc. 139081-002 Curbă conducătoare Sanitară, 16 10 Buc. 138881-002
32-R 1-L 22 10 Buc. 139051-002 la 90° 20 10 Buc. 138891-002
32-R 1 1/4 5 Buc. 139311-001 25 10 Buc. 138351-002
40-R 1 1/4 5 Buc. 139691-002 32 5 Buc. 138641-002
50-R 1 1/4 5 Buc. 139701-002
50-R 1 1/2 1 Buc. 139711-002 Curbă conducătoare Sanitară, 16 10 Buc. 139121-002
63-R 2 1 Buc. 139721-002 la 45° 20 10 Buc. 139131-002
25 10 Buc. 138911-002
Trecere cu filet exterior 16-R1/2 5 Buc. 137722-001 32 5 Buc. 138921-002
(oţel inoxidabil) 20-R1/2 5 Buc. 137782-001
20-R3/4 5 Buc. 137732-001 Cot cu filet exterior 16-R 1/2 10 Buc. 139491-002
25-R3/4 5 Buc. 137742-001 20-R 1/2 10 Buc. 139501-002
25-R1 5 Buc. 137762-001 20-R 3/4 10 Buc. 137545-001
32-R1 2 Buc. 137752-001 25-R 3/4 10 Buc. 139511-001
32-R 3/4 3 Buc. 137423-001
Trecere cu filet interior 16-Rp 1/2 10 Buc. 259515-002 32-R 1 3 Buc. 137433-001
20-Rp 1/2 10 Buc. 259525-002
20-Rp 3/4 10 Buc. 138253-001 Cot cu filet interior 16-Rp 1/2 10 Buc. 137295-001
25-Rp 1/2 10 Buc. 139281-002 16-Rp 3/4 10 Buc. 137124-001
25-Rp 3/4 10 Buc. 259535-002 20-Rp 1/2 10 Buc. 137305-001
32-Rp 3/4 10 Buc. 139101-002 20-Rp 3/4 10 Buc. 137134-001
32-Rp 1 10 Buc. 139091-002 25-Rp 1 10 Buc. 241255-001
40-Rp 1 1/4 5 Buc. 139009-001
Cot de perete scurt cu filet 16-Rp 1/2 10 Buc. 138461-405
Racord cu piuliţă olandeză 16-G 1/2 10 Buc. 139551-002 interior 20-Rp 1/2 10 Buc. 138471-405
RAUTITAN MX (cu etanșare 16-G 3/4 10 Buc. 137144-001 20-Rp 3/4 10 Buc. 139191-405
plată) 20-G 1/2 10 Buc. 139561-002 25-Rp 3/4 10 Buc. 138591-405
20-G 3/4 10 Buc. 139571-002 25-Rp 1 5 Buc. 139321-405
25-G 3/4 10 Buc. 139912-001 32-Rp 1 1/4 5 Buc. 139153-405
25-G 1 10 Buc. 139922-001
32-G 1 10 Buc. 139932-001 Cot de perete lung cu filet 16-Rp 1/2 10 Buc. 138441-405
32-G 1 1/4 5 Buc. 241475-001 interior 20-Rp 1/2 10 Buc. 138451-405
32-G 1 1/2 5 Buc. 137154-001
40-G 1 1/2 1 Buc. 137265-001
40-G 2 5 Buc. 137164-001
50-G 1 3/4 1 Buc. 137275-001
63-G 2 3/8 1 Buc. 137285-001 Cot de perete cu filet exterior 16-R 1/2 10 Buc. 138481-405
Trecere cu piuliţă olandeză 20-G 3/4 10 Buc. 202807-001 20-R 1/2 10 Buc. 138491-405
RAUTITAN MX Eurokonus 20-R 3/4 10 Buc. 138501-405
Asigurare contra rotirii 153-Rp 1/2 20 Buc. 241345-001
153-Rp 1/2 20 Buc. 137044-001
153-Rp 3/4 20 Buc. 137054-001

Cot de perete pentru instalarea 16-Rp 1/2x59 5 Buc. 137256-401


aparentă 20-Rp 1/2x59 5 Buc. 137266-401

70
Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate
împachetare împachetare
Cot de perete cu șaibe de perete 16-Rp 1/2 10 Buc. 137083-401 Suport 75/150 75/150 5 Buc. 137065-001

2 RAUTITAN
pătrate 20-Rp 1/2 10 Buc. 137373-401

Cot de racordare pentru rezer- 16-Rp 1/2x18 10 Buc. 139601-402 Suport UA pentru montajul UA 5 Buc. 137125-001
vorul de spălare (pentru closet) îngropat
îngropat

Cot de perete pentru plăci de 16-Rp 1/2 10 Buc. 139261-402 Șină de montaj 2 m 5 Buc. 137055-001
gips-carton 20-Rp 1/2 10 Buc. 139271-402

Clește de îndoit șine 1 Buc. 137685-001


Cot de perete pentru plăci 16-Rp 1/2x28 10 Buc. 139241-402
aglomerate 20-Rp 1/2x28 10 Buc. 139251-402

Unitate de montare pentru 75/150 5 Buc. 241485-406


Cot de perete pentru plăci 16-Rp 1/2x55 10 Buc. 139521-402 instalare îngropată
aglomerate

Unitate de montare pentru insta- 75/150 5 Buc. 241495-406


Cot de perete pentru racordarea 16-Rp 1/2x55 10 Buc. 139611-401 lare în faţa peretelui
la elementul de montaj

Cot de perete flanșă 16-Rp 1/2 10 Buc. 137375-001


20-Rp 1/2 10 Buc. 137385-001
Cot de perete cu trecere 16/16-Rp 1/2 10 Buc. 137015-401
20/20-Rp 1/2 10 Buc. 137025-401

Doză pentru racordul în perete, 2 Buc. 137035-001


din două părţi
Cutie fonoizolatoare pentru cot Rp 1/2 scurt/lung 20 Buc. 241525-405
de perete

Suport O 75/150 pentru doza de O 75-150 5 Buc. 137695-405


Suport O O 100 lung 5 Buc. 137105-405 racord la perete
O 75/150 lung 5 Buc. 137115-405
O 75/150, scurt 5 Buc. 241465-405

Distribuitor, racord cu manșon 16 R/Rp 3/4 1 Buc. 137303-002


Suport D 5 Buc. 137335-001 alunecător 20 R/Rp 3/4 1 Buc. 137215-002
16/20
2 căi

Distribuitor, racord cu manșon 16 R/Rp 3/4 1 Buc. 137313-002


Element de fixare pentr cot 5 Buc. 137345-001 alunecător 20 R/Rp 3/4 1 Buc. 137225-002
sifon sau cot HT 16/20
3 căi

Set suport pentru distribuitorul 1 Buc. 264121-001


cu manșon alunecător

Suport Z Z 30 5 Buc. 137075-405


Z 42 5 Buc. 137085-405

Dop 16 10 Buc. 137793-001


20 5 Buc. 137436-001
Suport E E 5 Buc. 137095-001

Capac Rp 1/2 5 Buc. 137931-002


Rp 3/4 5 Buc. 137803-001

71
Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate
împachetare împachetare
Bloc de racordare a corpurilor de Mărime 450 mm 10 Buc. 283722-002 Ţeavă de racordare a corpurilor R 1/2x15 10 Buc. 261313-001
încălzire RAUTITAN Mărime 700 mm 10 Buc. 296878-001 de încălzire
stabil

Set tije de racordare în L inclusiv 16/250 5 Buc. 266372-001 Distribuitor-colector pt. încălzire HLV 2 1 Buc. 232021-001
Unitate de fixare 20/250 5 Buc. 266392-001 HLV 3 1 Buc. 232031-001
HLV 4 1 Buc. 232041-001
HLV 5 1 Buc. 232051-001
HLV 6 1 Buc. 232061-001
HLV 7 1 Buc. 232071-001
HLV 8 1 Buc. 232081-001
HLV 9 1 Buc. 232091-001
Tijă de racordare în L 16/250 10 Buc. 266242-001 HLV 10 1 Buc. 232101-001
16/500 10 Buc. 240931-001 HLV 11 1 Buc. 232111-001
16/1000 10 Buc. 266252-001 HLV 12 1 Buc. 232121-001
20/250 10 Buc. 266262-001
20/500 10 Buc. 240941-001 Fitinguri cu inel de strângere 16 x 2,2 10 Buc. 266352-001
20/1000 10 Buc. 266272-001 20 x 2,8 10 Buc. 266362-001

Unitate de fixare 10 Buc. 240457-001

Set fitinguri cu inel de strângere 16,2 x 2,6 x G 3/4 1 Buc. 266452-001


STABIL 20 x 2,9 x G 3/4 1 Buc. 266462-001
Tijă de racordare în T 16/250 10 Buc. 266282-001
16/500 10 Buc. 240851-001
16/1000 10 Buc. 266292-001
20/250 10 Buc. 266302-001
20/500 10 Buc. 240861-001
20/1000 10 Buc. 266312-001 Set robineţi cu bilă 1“ 1 Buc. 269262-001

Cap expandor pentru ţeava de 1 Buc. 268764-001


oţel inoxidabil

Cot de racordare 1“ 1 Buc. 269252-001

Bloc de montare pentru HK pentru Rautitan flex


cu racord de mijloc
50 16 x 2,2 1 Buc. 246253-900
pentru Rautitan stabil
16,2 x 2,6 1 Buc. 234803-900 Set de montare- contor de 1 Buc. 269242-001
energie termică

Set nipluri reduse G 1/2 x G 3/4 1 Buc. 240711-001

Robinet cu bilă cu conexiune de 32x4,4-32x4,4 1 Buc. 233203-001


manșon alunecător SDR 7,4 63x8,6-63x8,6 1 Buc. 233263-001
Set fitinguri de racordare G 3/4-15 1 Buc. 240601-001

Bloc de robinet cu bilă cu niplu Drept: Cârlig cu diblu pentru 1 ţeavă 100 Buc. 257378-002
de racord G 1/2 x G 3/4 1 Buc. 240727-001 pentru 2 ţevi 100 Buc. 257388-002
De colţ: pentru 2 ţevi 50 Buc. 265709-001
G 1/2 x G 3/4 1 Buc. 240737-001 preizolate

Fiting de încrucișare, incl. 16-16-16 1 Buc. 266322-401 Rozetă dublă 15 50 Buc. 268674-001
Carcasă izolantă 20-16-20 1 Buc. 266332-401 16/20 50 Buc. 240777-001
20-16-16 1 Buc. 266342-401

Unitate de montare REHAU 16x2,2 5 Buc. 240921-401 Curbă conducătoare la 90°, 16/17 10 Buc. 258408-002
încălzire încălzire 20 10 Buc. 258798-002
25 10 Buc. 257249-002
32 5 Buc. 261153-001

72
Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate
împachetare împachetare
Curbă conducătoare la 45°, 16/17 10 Buc. 265729-001 Set teuri reduse SL 20-16-16 1 Buc. 137227-001

2 RAUTITAN
încălzire 20 10 Buc. 268624-001
25 10 Buc. 268634-001
32 5 Buc. 268644-001

Fitinguri de încrucișare SL 16-12-16 1 Buc. 137237-001


Set teuri lărgite SL 16-20-16 1 Buc. 137229-001

Fitinguri de încrucișare SL Rp 1/2-12-Rp 1/2 1 Buc. 240577-002


Set niplu egal SL 16 1 Buc. 137187-001
20 1 Buc. 137188-001

Set tije de racordare SL 16-12-16 1 Buc. 137238-001


20-12-20 1 Buc. 137239-001
Set niplu redus SL 20-16 1 Buc. 137189-001

Set tije terminală SL, la dreapta 16-12 dreapta 1 Buc. 137247-001

Set treceri SL cu filet exterior 16-R 1/2 1 Buc. 137199-001


20-R 1/2 1 Buc. 137207-001

Set tije terminală SL, la stânga 16-12 stânga 1 Buc. 137248-001

Set cot 90° SL 16 1 Buc. 137197-001


20 1 Buc. 137198-001

Set de fitinguri de colţ Telescop 1 Buc. 240607-001

Set dop orb SL 16 1 Buc. 137208-001


20 1 Buc. 137209-001

Set teuri egale SL 16 1 Buc. 137217-001


20 1 Buc. 137218-001
Manșon alunecător RAUTITAN 16 5 Buc. 137249-001
MX (piesă de schimb) SL 20 5 Buc. 137259-001

Set teuri reduse SL 20-16-20 1 Buc. 137219-001


Bloc racord pentru radiatoare în 1 Buc. 229103-900
sistem umed

Set teuri reduse SL 20-20-16 1 Buc. 137228-001

Ţeavă de racordare în L 12/90 x 125 10 Buc. 240597-001

73
Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate
împachetare
Ţeavă de racordare dreaptă 12/1000 10 Buc. 240587-001

Suportul ţevii de încălzire Culoare - natur 10 Buc. 726061-100

Set de racordare a corpurilor de 16 1 Buc. 265879-001


încălzire REHAU

Pompă pentru probă de presi- 1 Buc. 257314-003


une REHAU

74
3 Încălzire / răcire
3 ÎNCĂLZIREA/RĂCIREA SUPRAFEŢELOR REHAU

75
3 ÎNCĂLZIREA/RĂCIREA SUPRAFEŢELOR REHAU
CUPRINS

3.1. . . . . Sisteme de încălzire/răcire prin suprafaţă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 77


3.1.1 . . . Ţeavă și tub de protecţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 78
. . . . . . . .Ţeavă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 78
. . . . . . . .Accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 78
3.1.2 . . . Manșoane alunecătoare și fitinguri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 79
. . . . . . . .Manșoane alunecătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 79
. . . . . . . .Fitinguri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 80
3.1.3. . . .Sisteme de pozare pentru nivelul pardoselii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 82
. . . . . . . .Sistem placă cu nuturi Varionova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 82
. . . . . . . .Sistem placă cu nuturi Vario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 83
. . . . . . . .Sistem Tacker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 84
. . . . . . . .Accesorii sistem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 85
3.1.4 . . . Sisteme de pozare pentru nivelul peretelui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 87
. . . . . . . .Încălzire/răcire prin perete în metodă de construcţie umedă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 87
. . . . . . . .Încălzire/răcire prin perete în metodă de construcţie uscată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 88
3.1.5 . . . Sisteme de pozare pentru tavan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 88
. . . . . . . .Sistem de încălzire/răcire prin radiaţie de tavan în metodă de construcţie uscată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 88
3.1.6 . . . Distribuitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 89
3.1.7. . . .Reglare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 94
. . . . . . . .Staţie de reglare a temperaturii TRS-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 94
. . . . . . . .Set de reglare temperatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 94
. . . . . . . .Staţii compacte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 95
. . . . . . . .Reglare individuală pe încăpere RAUMATIC M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 96
. . . . . . . .Radioreglare R REHAU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 99
. . . . . . . .RAUMATIC HC încălzire/răcire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 100
. . . . . . . .Tehnică de reglare încălzire/răcire REHAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 102
. . . . . . . .Dezumidificatorul pentru încălzire/răcire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 107
3.1.8 . . . Unelte și accesorii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 108
3.1.9. . . .Lista de comandă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 109

3.2. . . . . SISTEME PENTRU ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE PRIN SUPRAFAŢĂ - UTILIZĂRI SPECIALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 113
3.2.1. . . .Distribuitoare industriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 114
3.2.2 . . . Temperarea miezului de beton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 116
. . . . . . . .Temperarea miezului de beton REHAU cu module BKT prefabricate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 116
3.2.3 . . . Încălzire prin pardoseală elastică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 117
3.2.4 . . . Încălzirea suprafeţelor deschise REHAU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 118
3.2.5 . . . Lista de comandă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 119

76
3 ÎNCĂLZIREA/RĂCIREA SUPRAFEŢELOR REHAU
3.1 SISTEME DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE PRIN SUPRAFAŢĂ

3 Încălzire / răcire
Sistem placă cu nuturi Varionova Sistem tacker

Distribuitor de inox cu debitmetre Sistem șină de strângere 10

Klima-Element-System 15 Încălzire/răcire prin perete varianta costrucţie umedă

Sistem de încălzire/răcire prin radiaţie de tavan în metodă de construcţie uscată

77
s

3.1.1 Ţeavăd și tub de protecţie

Ţeavă

s
RAUTHERM S
pentru instalaţii de încălzire
Material: polietilenă reticulată peroxidic (PE-Xa), corespunde DIN 16892.
Etanșeitate la oxigen conform DIN 4726.
Autorizări: număr de înregistrare DIN CERTCO: 3V226 PE-Xa sau 3V227 PE-Xa.
Culoare: roșie
d
Formă de livrare: colaci legaţi ambalaţi în cutii de carton

Art.-Nr. Mărime mm Vol. Greutate Mod de prezentare Conţinut Unitate de Preţ unitar
d s l/m kg/m gamă împachetare €/m
Colac:
131128-240 10,1 1,1 0,049 0,037 240 m Colac 3600 m 240 m 1,58
136140-120 17 2,0 0,133 0,103 120 m Colac 1800 m 120 m 1,94
136140-240 17 2,0 0,133 0,103 240 m Colac 1920 m 240 m 1,94
136140-600 17 2,0 0,133 0,103 600 m Colac 1800 m 600 m 1,94
136160-120 20 2,0 0,201 0,123 120 m Colac 1800 m 120 m 2,06
136160-240 20 2,0 0,201 0,123 240 m Colac 1680 m 240 m 2,06
136770-120 25 2,3 0,327 0,175 120 m Colac 960 m 120 m 3,39
136770-300 25 2,3 0,327 0,175 300 m Colac 900 m 300 m 3,39
Bară:
136140-005 17 2,0 0,133 0,103 5 m Bară 3600 m 50 m 1,94
136160-005 20 2,0 0,201 0,123 5 m Bară 2700 m 50 m 2,06
136770-005 25 2,3 0,327 0,175 5 m Bară 1800 m 50 m 3,39
136900-005 32 2,9 0,539 0,280 5 m Bară 1125 m 50 m 4,94

Accesorii

Tub de protecţie REHAU


ca protecţie în zona introducerii ţevilor în distribuitorul circuitului de încălzire, precum și la traversarea
rosturilor de dilataţie din șapă conform DIN 18560.
Material: polietilenă
Proprietăţi: execuţie conform DIN 49019
Prevăzut pentru rezistenţă termică de până la +105 °C
Culoare: neagră
Formă de livrare: colaci legaţi
bb
aa

Art.-Nr Pentru diametrul Mărime mm Greutate Conţinut Mod de prezentare Unitate de Preţ unitar
exterior al ţevii a b kg/m gamă împachetare €/m
137196-050 10/14 21 17 0,047 2800 m Colaci legaţi 50 m 0,57
137140-050 16/17 24 19 0,067 2500 m Colaci legaţi 50 m 0,65
137150-050 20 28 23 0,090 2000 m Colaci legaţi 50 m 0,77
137160-025 25 34 29 0,140 1250 m Colaci legaţi 25 m 0,98
137170-025 32 42 36 0,220 900 m Colaci legaţi 25 m 1,32

78
3 Încălzire / răcire
Semicămașă de dilatare REHAU
Pentru sprijinul, respectiv susţinerea ţevilor REHAU PE-Xa pozate liber.
Reduce modificarea de lungime datorată temperaturii în cazul ţevilor REHAU PE-Xa.
Montare autoportantă fără susţinere suplimentară.
Pentru mărirea distanţelor brăţărilor de ţeavă.
Material: oţel, zincat

Art.-Nr. pentru Greutate Lungime Mod de prezentare Unitate de Preţ unitar


diametru exterior al ţevii kg/m împachetare €/m
138033-001 16/17 0,270 3m Bară 30 m 1,38
138043-001 20 0,320 3m Bară 30 m 1,52
138053-001 25 0,480 3m Bară 30 m 1,95
138063-001 32 0,600 3m Bară 30 m 2,47

3.1.2 Manșoane alunecătoare și fitinguri

Manșoane alunecătoare

Manșon alunecător REHAU


ca piesă componentă a tehnicii de îmbinare fără garnitură inelară și cu etanșeitate permanentă REHAU
manșon alunecător cu ţeava RAUTHERM S.
h
Material: alamă zincată.
Proprietăţi: corespunzător DIN 18380, poate fi folosit în șapă și beton, precum și sub tencuială fără orificiu
de control.

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut cutie Unitate de împachetare Preţ unitar
h kg/Buc. €/Buc.
200536-001 10 15 0,010 100 Buc. 10 Buc. 0,66
250297-002 17 20 0,019 50 Buc. 50 Buc. 0,84
250307-002 20 20 0,020 50 Buc. 50 Buc. 0,93
259197-002 25 27 0,037 50 Buc. 50 Buc. 1,31
139582-001 32 35 0,097 50 Buc. 50 Buc. 2,60

79
Fitinguri

Racord
Pentru racordarea ţevilor RAUTHERM S
Material: Alamă zincată
z
Proprietăţi: parte componentă a tehnologiei permanent etanșe, fără O-ring, de racordare cu manșon
alunecător, conform DIN 18380, utilizabil în șapă și beton precum și sub tencuială fără orificiu de control.

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut cutie Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
egal
200526-001 10 37 17 0,020 50 Buc. 10 Buc. 4,27
240781-002 17 x 2,0 - 16 x 2,2 49 22 0,053 50 Buc. 10 Buc. 6,22
250277-002 17 52 22 0,053 50 Buc. 10 Buc. 4,62
240771-001 20 x 2,0 - 20 x 2,8 53 22 0,060 50 Buc. 10 Buc. 6,71
250317-002 20 52 22 0,060 50 Buc. 10 Buc. 4,50
259187-002 25 65 22 0,090 50 Buc. 5 Buc. 7,11
261123-001 32 78 24 0,180 30 Buc. 10 Buc. 15,09
redus
200533-001 17-10 51 26 0,041 50 Buc. 10 Buc. 6,78
200534-001 20-10 52 27 0,050 50 Buc. 10 Buc. 6,78
200554-001 25-10 61 29 0,073 50 Buc. 10 Buc. 7,98
200556-001 32-10 70 33 0,133 50 Buc. 10 Buc. 11,59
259469-002 20-17 57 27 0,061 50 Buc. 10 Buc. 6,19
259459-002 25-20 65 28 0,070 50 Buc. 10 Buc. 7,90
261113-001 32-25 78 30 0,130 30 Buc. 10 Buc. 13,00

Trecere cu filet exterior REHAU


Reducţie REHAU tehnică manșon alunecător pe racordul filetat, utilizabil pentru instalaţii de încălzire cu
ţevile REHAU RAUTHERM S.
z Material: alamă zincată.
Proprietăţi: racord filetat ca reducţie conform VOB (DIN 18380), reducţie conform DIN 8076 partea 1.

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut cutie Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
200566-001 10-R 1/2 44 34 36 0,055 50 Buc. 10 Buc. 5,03
268560-001 17-R 3/8 47 32 22 0,050 50 Buc. 10 Buc. 6,70
258817-002 17-R 1/2 50 35 22 0,070 50 Buc. 10 Buc. 5,87
268570-001 20-R 1/2 50 35 22 0,071 50 Buc. 10 Buc. 5,87
258827-002 20-R 3/4 52 37 27 0,100 50 Buc. 10 Buc. 6,12
268580-001 25-R 3/4 61 39 23 0,114 50 Buc. 5 Buc. 8,70
253439-002 25-R 1 62 40 34 0,170 30 Buc. 5 Buc. 9,48
261143-001 32-R 1 70 43 28 0,210 30 Buc. 10 Buc. 10,10
SW = Deschiderea cheilor fixe

80
3 Încălzire / răcire
Cot REHAU 90°
pentru îmbinarea la 90 grade a ţevilor RAUTHERM S.
Material: alamă zincată
zz
Proprietăţi: componentă a tehnicii de îmbinare fără garnitură inelară și cu etanșeitate permanentă REHAU
manșon alunecător, corespunzător DIN 18380, poate fi folosit în șapă și beton, precum și sub tencuială
z
fără orificiu de control.
z

a
a

aa

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut cutie Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
258897-002 17 43 28 0,090 50 Buc. 5 Buc. 5,80
258907-002 20 45 30 0,110 50 Buc. 5 Buc. 6,60
259449-002 25 59 37 0,190 50 Buc. 5 Buc. 10,05
261103-001 32 64 37 0,300 30 Buc. 3 Buc. 16,50

Teu REHAU
pentru ramificarea ţevilor RAUTHERM S
Material: alamă zincată
z1
z1 z3
z3
Proprietăţi: componentă a tehnicii de îmbinare fără garnitură inelară și cu etanșeitate permanentă REHAU
manșon alunecător, corespunzător DIN 18380, poate fi folosit în șapă și beton, precum și sub tencuială
z2
z2

b fără orificiu de control.


b

aa cc

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm Greutate Conţinut cutie Unitate de Preţ unitar


a b c z1 z2 z3 kg/Buc. împachetare €/Buc.
egal
250287-002 17-17-17 39 43 39 24 28 24 0,110 50 Buc. 5 Buc. 6,02
258877-002 20-20-20 40 45 40 25 30 25 0,130 50 Buc. 5 Buc. 8,54
253529-002 25-25-25 50 59 50 28 37 28 0,220 50 Buc. 5 Buc. 9,79
261053-001 32-32-32 59 64 59 32 37 32 0,360 30 Buc. 3 Buc. 15,62
Ieșire redusă:
200543-001 17-10-17 35 35 35 20 25 20 0,084 50 Buc. 5 Buc. 6,15
200544-001 20-10-20 35 36 35 20 26 20 0,097 50 Buc. 5 Buc. 6,15
200563-001 25-10-25 48 41 48 26 31 26 0,135 50 Buc. 5 Buc. 8,20
200564-001 32-10-32 54 44 54 27 34 27 0,238 50 Buc. 5 Buc. 13,50
258867-002 20-17-20 39 45 39 24 30 24 0,130 50 Buc. 5 Buc. 8,54
253569-002 25-17-25 46 51 46 25 36 25 0,180 50 Buc. 5 Buc. 9,99
253539-002 25-20-25 48 51 48 26 36 26 0,190 50 Buc. 5 Buc. 9,79
261163-001 32-20-32 54 51 54 27 36 27 0,280 30 Buc. 3 Buc. 18,30
Trecere redusa:
268550-001 25-25-20 50 59 43 29 37 28 0,190 50 Buc. 5 Buc. 11,50
Evacuare și diametru reduse:
258857-002 20-17-17 39 45 39 24 30 24 0,110 50 Buc. 5 Buc. 8,54
253559-002 25-20-20 48 51 40 26 36 25 0,160 50 Buc. 5 Buc. 9,79
Ieşire lărgită:
268520-001 20-25-20 42 53 42 27 31 27 0,180 50 Buc. 5 Buc. 9,79

81
3.1.3 Sisteme de pozare pentru nivelul pardoselii

Sistem placă cu nuturi Varionova

Placă cu nuturi REHAU Varionova 30-2


formată în partea inferioară din polistiren expandat, fără FCKW, verificat din punct de vedere al calităţii,
conform EN 13163, și în partea superioară din folie acoperitoare termoformată din polistirol.
Tehnică de îmbinare a plăcilor etanșă în șapa fluidă, prin dublă suprapunere a foliei acoperitoare cu nuturi
formate.
Construcţie de tip A conform DIN 18560 și DIN EN 13813.
Clasă de construcţie B2 conform DIN 4102.
Clasă de comportare la incendii E conform DIN EN 13501.
Marcaj CE și Ü.
Dimensiune plăci: 1450 x 850 mm
Dimensiune de pozare: 1400 x 800 mm = 1,12 m2 pe bucată
Pentru ţevi RAUTHERM S 17x2,0, precum și RAUTITAN flex 16x2,2
Culoare folie acoperitoare: neagră
Formă de livrare: ambalate în cutii de carton.
Art.-Nr. Denumire Înăltime Înălţime Rezistenţă la Sarcină utilă Greutate Unitate de Preţ unitar
totală de izolare trecerea căldurii kN/m2 kg/m2 împachetare €/m2
mm mm (m K)/W
2

227829-001* Placă cu nuturi Varionova 30-2 50 30 0,75 5,0 1,580 11,2 m2 13,50
* Măsură de ameliorare a izolaţiei fonice de 20 dB în cazul unui tavan masiv și unei șape cu masa de = 70 kg/m2 aplicată peste izolaţia fonică.

Placă cu nuturi REHAU Varionova fără izolaţie fonică


Folie de ambutisare termoformată din polistirol pentru pozare peste o izolaţie separată.
Tehnică de îmbinare a plăcilor etanșă în șapa fluidă, prin două benzi laterale dispuse pe lungimea a două
margini ale plăcii, cu nuturi formate.
Construcţie de tip A conform DIN 18560 și DIN EN 13813.
Clasă de construcţie B2 conform DIN 4102.
Clasă de comportare la incendii E conform DIN EN 13501.
Marcaj CE și Ü.
Dimensiune plăci: 1450 x 850 mm
Dimensiune de pozare: 1400 x 800 mm = 1,12 m2 pe bucată
Pentru ţevi RAUTHERM S
Culoare folie acoperitoare: neagră
Formă de livrare: ambalate în cutii de carton.
Art.-Nr. Denumire Înălţime totală Sarcină utilă Greutate Unitate de Preţ unitar
mm kN/m2 kg/m2 împachetare €/m2
227839-001 Placă cu nuturi Varionova 24 60 1,000 17,92 m2 8,99

Benzi de legătură REHAU


Folie de ambutisare termoformată din polistirol pentru îmbinarea etanșă în șapa fluidă a plăcilor cu nuturi
REHAU Varionova cu și fără izolaţie, care sunt pozate prin îmbinare.
Clasă de construcţii B2 conform DIN 4102. Clasă de comportare la incendii E conform DIN EN 13501.
Dimensiuni: 950 x 100 mm. Culoare: neagră
Formă de livrare: ambalate în cutii de carton.
Art.-Nr. Denumire Înălţime totală Greutate Unitate de Preţ unitar
mm kg/Buc. împachetare €/Buc.
227849-001 Benzi de legătură 20 0,060 20 Buc. 2,40

82
Benzi de capăt REHAU
Folie de ambutisare termoformată din polistirol pentru trecerea etanșă în șapa fluidă de la plăcile cu
nuturi REHAU Varionova cu și fără izolaţie la porţiunea netedă a izolaţiei. Pentru utilizare în sectorul ușilor
și pereţilor, precum și pentru trecerea spre sectoare în care nu este pozată nici o placă cu nuturi REHAU

3 Încălzire / răcire
Varionova.
Clasă de construcţie B2 conform DIN 4102. Clasă de comportare la incendii E conform DIN EN 13501.
Dimensiuni: 950 x 300 mm. Culoare: neagră.
Formă de livrare: ambalate în cutii de carton.
Art.-Nr. Denumire Înălţime totală Greutate Unitate de Preţ unitar
mm kg/Buc. împachetare €/Buc.
227859-001 Benzi 20 0,120 20 Buc. 2,62

Punte cu nuturi REHAU


pentru fixarea ţevilor pozate la 45° faţă de direcţiile principale de pozare.
Clasă de construcţie B2 conform DIN 4102.
Clasă de comportare la incendii DIN EN 13501.
Culoare: neagră
Formă de livrare: ambalată în pungi PE.

Art.-Nr. Denumire Greutate Conţinut Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. gamă împachetare €/Buc.
239203-001 Punte cu nuturi 0,003 100 Buc. 100 Buc. 0,19

Element de susţinere a plăcii REHAU


Element de susţinere a plăcii pentru fixarea plăcii cu nuturi Varionova fără izolaţie la partea inferioară pe
izolaţia dispusă separat.
Conturul special al elementului de susţinere al plăcii asigură o susţinere sigură a plăcii cu nuturi Varionova
în izolaţia din partea inferioară. Discul format se izolează contra șapei.
Formă de livrare: ambalată în pungi PE.

Art.-Nr. Denumire Greutate Conţinut Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. gamă împachetare €/Buc.
227869-001 Element de susţinere a plăcii 0,010 100 Buc. 20 Buc. 0,28

Placă cu nuturi vario


Polistiren expandat fără FCKW, conform controlului calităţii EN 13163; reciclabil.
La partea superioară cu folie de polistiren impermeabilă conform DIN 18560 și DIN EN 1264. Impermeabil
pentru șapa fluidă datorită sistemului falţ-uluc de pe tot conturul.
Tip constructiv A după DIN 18560 și DIN EN 13813.
Material de construcţie clasa B2 după DIN 4102.
Rezistenţă la foc clasa E după DIN EN 13501.
Semne de recunoaștere CE și Ü.
Dimensiuni reale: 1230 x 830 mm.
Dimensiuni utile: 1200 x 800 mm.
0,96 m2 /bucată.
Pentru ţevi RAUTHERM S 14 x 1,5; 17 x 2,0 dar și pentru RAUTITAN flex 16 x 2,2.

Art.-Nr. Denumire Grosime izolaţie Grosime totală Rezistenţa la Rezistenţa la Greutate Unitate de Preţ
transfer termic compresie împachetare unitar
mm mm (m2K)/W kN/m2 kg/Buc. €/Buc.
246114-001 placă cu nuturi vario 23 46 0,650 80,0 1,310 11,52 m2 14,20
246124-001 placă cu nuturi vario PST 17-2 40 63 1,000 5,0 1,540 7,68 m2 17,20
*Grad de amortizare a zgomotului produs de pași de 17 dB, pe un planșeu masiv de beton, peste care se toarnă șapa, cu o greutate de 70 kg/m2.

83
Sistem Tacker

Placă Tacker REHAU


Izolaţie fonică fără FCKW, verificată din punct de vedere al calităţii, din polistiren expandat, conform
En13163. Folie de îmbinare cașerată pe partea superioară, rezistentă la rupere și întărită cu fibre, din
polietilenă, cu raster de pozare imprimat, ca barieră de umiditate împotriva apei de preparare a șapei
conform DIN 18560, DIN EN 13813 și DIN EN 1264.
Construcţie de tip A conform DIN 18560 și DIN EN 13813.
Clasă de construcţie B2 conform DIN 4102. Clasă de comportare la incendii E conform DIN EN 13501.
Marcaj CE și Ü. Izolaţie cu role: lungimea rolei 12 m, lăţimea rolei 1 m.
Placă pliantă: lungime 2 m, lăţime 1 m. Formă de livrare: ambalat în folie.

Art.-Nr. Grosime Mod de Rezistenţă la Conductibitate Sarcină Măsură de ameliorare Greutate Unitate de Preţ
dN - c prezentare trecerea căldurii termică utilă a izolaţiei fonice* kg/m2 împachetare unitar
mm (m K)/W
2
W/(mK) kN/m 2
dB €/m2
240491-002 20-2 Izolaţie cu role 0,50 0,040 5,0 26 0,370 12 m2 7,70
262363-001 30-2 Izolaţie cu role 0,75 0,040 5,0 28 0,620 12 m2 8,10
262093-001 30-2 Placă pliată 0,75 0,040 5,0 28 0,620 12 m2 8,70
* Măsură de ameliorare a izolaţiei fonice de 20 dB, in cazul unui tavan masiv și a unei șape cu masa = 70kg/m2 aplicată peste izolaţia fonică.

Aparat tacker REHAU multi


pentru fixarea acelor tacker RAUTAC (240221-002) și acelor tacker (262373-001, 262373-002) pe
plăcile tacker.

Art.-Nr. Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
227835-001 2,570 1 Buc. 360,71

Ac tacker RAUTAC pentru ţevi de dimensiunea 14-17 mm


Ac tacker pentru fixarea ţevilor RAUTHERM S 14 până la 17 și a ţevii universale RAUTITAN flex 16 pe
placa tacker.
Culoare: gri
Formă de livrare: sudate termic în unităţi a câte 30 bucăţi
10 unităţi ambalate în cutii de carton

Art.-Nr. Distanţă între vârfuri Lungimea interioară a acului Greutate Unitate de Preţ unitar
mm mm kg/Buc. împachetare €/Buc.
240221-002 21 35 0,001 300 Buc. 0,17

Ac tacker REHAU pentru ţevi de dimensiunea 20 mm


Ac tacker pentru fixarea ţevilor RAUTHERM S 20 și a ţevii universale RAUTITAN flex 20 pe placa tacker.
Culoare: neagră
Formă de livrare: sudate termic în unităţi a câte 30 bucăţi
10 unităţi ambalate în cutii de carton

Art.-Nr. Distanţă între vârfuri Lungimea interioară a acului Greutate Unitate de Preţ unitar
mm mm kg/Buc. împachetare €/Buc.
262373-002 22 42 0,002 300 Buc. 0,17

84
Accesorii sistem
Bandă perimetrală REHAU, profilată
Din material spumant PE extrudat.

3 Încălzire / răcire
Clasã material de construcţie conform DIN 4102: B2
Comportare la incendii conform DIN 13501: E
Autoadeziv pentru fixare pe perete; profilat, pentru adaptarea flexibilã la colţurile încãperii;
Suport folie integrat inferior cu benzi adezive cașerate.
Culoare: gri
Art.-Nr. Grosime Înaltime Lungimea libera a foliei Greutate Conţinut sacului Unitate de Preţ unitar
mm mm mm kg/m foliei împachetare €/m
264411-002 10 180 280 0,060 100 m 100 m 1,53

Profil rosturi de dilataţie REHAU


Pentru umplerea rosturilor de dilataţie permanent elastice în cazul șapelor de încălzire și pentru
delimitarea câmpurilor de șapă.
Spumă PE-LD cu celule închise, cu folie dură caserată pentru rigidizare.
Cu benzi autoadezive pe partea inferioară a suportului.
Culoare: gri
Art.-Nr. Înălţime Grosime totală Lungime Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar
mm mm mm kg/m împachetare €/m
239243-001 100 10 1200 0,160 24 m 24 m 8,86

Curbă conducătoare a ţevii la 90° REHAU


Pentru curbarea ţevilor REHAU.
Material: poliamidă
Rezistenţă termică de la -5°C până la +60°C
Culoare: neagră

Art.-Nr. Dimensiune Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
239333-001 16/17 0,033 25 Buc. 1,43
239343-001 20 0,058 25 Buc. 1,75
239193-001 25 0,110 25 Buc. 2,96

Componentă șapă P REHAU


Ca aditiv pentru șape de încălzire legate cu ciment conform DIN 18560.
Material: eter poliglicol modificat, neinflamabil, fără clorid.
Proprietăţi: poate fi prelucrat în mod optim prin plastifierea șapei de ciment, reducerea formării fisurilor de
contractare în timpul legării prin îmbunătăţirea factorului apă-ciment.
A se utiliza numai pentru șape de ciment conform DIN 18560!
Consum: 35 g pe m2 suprafaţă și cm grosime a șapei
Formă de livrare: canistre din material plastic a câte 10 kg.
Art.-Nr. Unitate de Preţ unitar
împachetare €/kg
256374-003 10 kg 4,05

Componentă șapă “Mini” REHAU


Pentru producerea șapelor de încălzire din șapă de ciment în strat subţire și foarte rezistente conform DIN
18560. Material: dispersie material plastic greu inflamabilă.
Proprietăţi: reducerea grosimii șapei prin creșterea rezistenţei la rupere și presiune.
Adecvată pentru șape de ciment în strat subţire și foarte rezistente conform DIN 18560, partea 2, cu o
acoperire minimă a ţevii de 30 mm.
A se utiliza numai pentru șape de ciment conform DIN 18560!
2 Consum: 0,2 kg componente șapă “Mini” pe m2 suprafaţă și cm grosime a șapei
Formă de livrare: canistre din material plastic a câte 25 kg
Art.-Nr. Unitate de Preţ unitar
împachetare €/kg
261665-001 25 kg 8,31

85
Fibre din material plastic REHAU
Pentru reducerea fisurilor de întindere și de contracţie în procesul de întărire al șapelor de ciment,
îmbunătăţirea proprietăţilor șapei, crește capacitatea de retenţie de apă a șapei proaspete.
Material: fibrele din material plastic asigură formarea minimă a fisurilor de contracţie și îmbunătăţesc
rezistenţa la rupere și presiune.
A se utiliza în combinaţie cu componenta șapă “Mini” REHAU sau componenta șapă P.
Consum: 12 g fibre din material plastic pe m2 suprafaţă și cm grosime a șapei.
Formă de livrare: pungi PE/ ambalate în cutii de carton a câte 1 kg.

Art.-Nr. Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


împachetare €/kg
265471-001 10 kg 1 kg 19,57

Bandă adezivă REHAU


Pentru lipirea conform normelor a plăcilor tacker REHAU și a foliei acoperitoare PE REHAU conform DIN
18560. Material: folie poliester cu adeziv acrilat.
Proprietăţi: bandă adezivă foarte rezistentă, transparentă.
Rezistenţă la cojire: până la 180 grd.
AFERA 4001: 3N/cm.
Art.-Nr. Lungime rolă Lăţime rolă Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
261949-001 66 m 50 mm 0,159 1 Buc. 7,65

Ruletă pentru bandă adezivă REHAU


Pentru lipirea optimă și fără efort a benzii adezive REHAU.
Material: ruletă manuală și material plastic rezistent.
Proprietăţi: greutate redusă, cu mâner ergonomic pentru o lipire optimă, pentru schimbarea rapidă a rolei,
lamă anticorozivă cu protecţie.

Art.-Nr. Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
261959-001 0,397 1 Buc. 45,37

86
3.1.4 Sisteme de pozare pentru nivelul peretelui

Încălzire/răcire prin perete în metodă de construcţie umedă

3 Încălzire / răcire
Șină de strângere REHAU 10
Șină de strângere pentru fixarea ţevii RAUTHERM S 10,1x1,1 mm.
Poate fi prelungită la ambele capete datorită îmbinării prin clipsare integrată.
Material: PP
Formă de livrare: legături în cutii de carton

Art.-Nr. Dimensiune Lăţime Lungime Greutate Conţinut Unitate de Preţ unitar


mm mm kg/m gamă împachetare €/Buc.
228880-001 10 25 800 0,073 1650 Buc. 50 Buc. 2,30

Suport dublu REHAU 10


Pentru curbarea ţevii RAUTHERM S 10,1x1,1 mm, în zona de întoarcere
Material: PA, fără cadmiu
Culoare: neagră

Art.-Nr. Dimensiune Greutate Conţinut cutie Unitate de Preţ unitar


kg/m împachetare €/Buc.
228890-001 10 0,010 1000 Buc. 50 Buc. 0,67

Curbă conducătoare la 90° cu eclisă de susţinere formată


pentru curbarea ţevii RAUTHERM S 10,1x1,1 mm
Material: PA
Culoare: neagră

Art.-Nr. Dimensiune Greutate Conţinut cutie Unitate de Preţ unitar


kg/m împachetare €/Buc.
228950-001 10 0,029 3200 Buc. 25 Buc. 1,40

87
REHAU-Thermofolie
pentru identificarea ţevii în perete

Art.-Nr. Denumire Dimensiune Unitate de Preţ unitar


mm împachetare €/Buc.
245636-001 Thermofolie 300 x 50 10 Buc. 18,50
livrare la comandă

Încălzire/răcire prin perete în metodă de construcţie uscată

Elemente de perete REHAU


Placă de gips cu nucleu de gips întărit cu fibre de lemn (grosime
15 mm) cu ţeavă integrată RAUTHERM S 10,1x1,1 mm,
Cu margini rotunjite pe cele 2 laturi longitudinale.
Distanţă de pozare: 45 mm

Art.-Nr. Denumire Dimensiuni Grosime Suprafaţă Greutate Unitate de Preţ unitar


mm mm m2 kg/Buc. împachetare €/Buc.
202860-001 element de perete 1000 x 625 45 0,625 9,400 1 Buc. 55,00
202850-001 element de perete 2000 x 625 45 1,250 19,000 1 Buc. 99,00

3.1.5 Sisteme de pozare pentru tavan

Sistem de încălzire/răcire prin radiaţie de tavan în metodă de construcţie uscată

Elemente de tavan REHAU


Placă de gips întărită cu fibre de lemn (15 mm)
Cu margini rotunjite pe cele două laturi longitudinale
Formată din patru benzi gipscarton (15 mm) și izolaţie EPS-035DEO (grosime 15 mm)
Cu ţeavă RAUTERM S 10,1X1,1 mm integrată, distanţă de pozare 45 mm

Art.-Nr. Denumire Dimensiuni Grosime Suprafaţă Greutate Unitate de Preţ unitar


mm mm m2 kg/Buc. împachetare €/Buc.
202800-001 Element de tavan 500 x 1250 45 0,625 11,600 1 Buc. 79,00
202790-001 Element de tavan 1000 x 1250 45 1,25 23,700 1 buc 119,00
202780-001 Element de tavan 1500 x 1250 45 1,875 34,900 1 buc 179,00
202770-001 Element de tavan 2000 x 1250 45 2,5 46,800 1 buc 229,00

88
3.1.6 Distribuitoare

Distribuitor al circuitelor de încălzire și accesorii

3 Încălzire / răcire
Distribuitor al circuitelor de încălzire REHAU*
Material: alamă MS 63
Compus din:
- 2 bucăţi ţeavă distribuitor 1” pentru tur și retur pentru racord decalat
- montat pe console izolate fonic, zincate, conform DIN 4109
- tur cu ventil de reglare precisă pentru setarea debitelor
- ventil retur pentru blocare, filet de racordare M30x1,5 pentru acţionare servo
- componentă terminală distribuitor 1” cu piuliţă, etanșare, ventil de aerisire și robinet de umplere
- 2 robineţi cu bilă 1” cu piuliţă 1” și etanșare
- set de fixare
- plăcuţe nominative
Formă de livrare: ambalat în cutii de carton

Art.-Nr. Denumire Circuite/HK Dimensiuni mm Greutate Unitate de Preţ unitar


BxHxT kg/Buc. împachetare €/Buc.
250627-002 HKV 2 2 circuite de încalzire 307 x 285 x 86 3,0 1 bucata 146,00
250637-002 HKV 3 3 circuite de încalzire 362 x 285 x 86 3,4 1 bucata 168,00
250647-002 HKV 4 4 circuite de încălzire 417 x 285 x 86 3,8 1 bucata 195,00
250657-002 HKV 5 5 circuite de încalzire 472 x 285 x 86 4,4 1 bucata 225,00
250667-002 HKV 6 6 circuite de încalzire 527 x 285 x 86 4,8 1 bucata 250,00
250677-002 HKV 7 7 circuite de încalzire 582 x 285 x 86 5,2 1 bucata 285,00
250687-002 HKV 8 8 circuite de încalzire 637 x 285 x 86 5,8 1 bucata 338,85
250697-002 HKV 9 9 circuite de încalzire 692 x 285 x 86 6,2 1 bucata 360,71
250707-002 HKV 10 10 circuite de încalzire 747 x 285 x 86 6,6 1 bucată 393,50
250717-002 HKV 11 11 circuite de încalzire 802 x 285 x 86 7,2 1 bucata 420,82
250727-002 HKV 12 12 circuite de încalzire 857 x 285 x 86 7,6 1 bucata 448,15
* Îmbinările cu inel de strângere pentru HKV respectiv HKV-D nu sunt cuprinse în livrare.

Distribuitor al circuitelor de încălzire cu debitmetru de fluide REHAU*


Material: alamă MS 63
Compus din:
- 2 bucăţi ţeavă distribuitor 1” pentru tur și retur pentru racord decalat
- montat pe console izolate fonic, zincate, conform DIN 4109
- tur cu debitmetru 0-4 l/min și Quickstop
- ventil retur cu blocare și reglare debit; filet de racordare M30x1,5 acţionare servo
- componentă terminală distribuitor 1” cu piuliţă, etanșare, ventil de aerisire și robinet de umplere
- 2 robineţi cu bilă 1” cu piuliţă 1” și etanșare
- set de fixare
- plăcuţe nominative
Formă de livrare: ambalat în cutii de carton

Art.-Nr. Denumire Circuite/HK Dimensiuni mm Greutate Unitate de Preţ unitar


BxHxT kg/Buc. împachetare €/Buc.
240021-002 HKV-D 2 2 circuite de încalzire 307 x 300 x 86 3,1 1 bucata 157,50
240031-002 HKV-D 3 3 circuite de încalzire 362 x 300 x 86 3,5 1 bucata 179,90
240041-002 HKV-D 4 4 circuite de încalzire 417 x 300 x 86 3,9 1 bucata 205,70
240051-002 HKV-D 5 5 circuite de încalzire 472 x 300 x 86 4,5 1 bucată 233,20
240061-002 HKV-D 6 6 circuite de încalzire 527 x 300 x 86 4,9 1 bucata 260,80
240071-002 HKV-D 7 7 circuite de încalzire 582 x 300 x 86 5,3 1 bucata 293,50
240081-002 HKV-D 8 8 circuite de încalzire 637 x 300 x 86 5,9 1 bucata 361,50
240091-002 HKV-D 9 9 circuite de încalzire 692 x 300 x 86 6,3 1 bucata 392,10
240101-002 HKV-D 10 10 circuite de încalzire 747 x 300 x 86 6,7 1 bucata 422,70
240111-002 HKV-D 11 11 circuite de încalzire 802 x 300 x 86 7,3 1 bucata 458,10
240121-002 HKV-D 12 12 circuite de încălzire 857 x 300 x 86 7,7 1 bucata 482,00
* Îmbinările cu inel de strângere pentru HKV respectiv HKV-D nu sunt cuprinse în livrare.

89
Distribuitor din inox și accesorii

Material: Inox special CrNi 1.4301


-Compus din: 2 ţevi de distribuţie pentru tur și retur pentru racord decalat
- fiecare ţeavă este prevazută cu 1 dop 1“, (nichelat),1 șurub 1“- 5/4“(nichelat), un ventil de aerisire și un
robinet de umplere 1/2“ (nichelat)
- montat pe console izolate fonic conform DIN4109
- tur cu debitmetru 0-5l /min, cu posibilitatea blocării fiecărui circuit de încălzire
- ventil retur pentru reglarea debitului cu racord de M 30x1,5 printr-un ventil de adaptare VA91 (art.Nr.
211053-001), compatibil cu servomotorul REHAU.
-placuţe nominative
Forma de livrare: ambalat în cutii de carton
Atentie! Distribuitorul din INOX al circuitelor de încălzire nu este compatibil cu: Staţia de reglare a
temperaturii TRS-V / Setul de reglare temperatură 1“ / Staţia de reglare a temperaturii TRS-20

Art.-Nr. Denumire Circuite/HK Dimensiuni mm Greutate Unitate de Preţ unitar


BxHxT kg/Buc. împachetare €/Buc.
350265-900 HKV-D 2   2 Circuite de încalzire 257 x 326 x 82 2,490 1 Buc. 123,00
350266-900 HKV-D 3   3 Circuite de încalzire 307 x 326 x 82 2,980 1 Buc. 153,00
350267-900 HKV-D 4   4 Circuite de încalzire 357 x 326 x 82 3,500 1 Buc. 176,00
350268-900 HKV-D 5   5 Circuite de încalzire 407 x 326 x 82 3,810 1 Buc. 197,00
350269-900 HKV-D 6   6 Circuite de încalzire 457 x 326 x 82 4,370 1 Buc. 223,00
350270-900 HKV-D 7   7 Circuite de încalzire 507 x 326 x 82 4,820 1 Buc. 250,00
350271-900 HKV-D 8   8 Circuite de încalzire 557 x 326 x 82 5,190 1 Buc. 309,00
350272-900 HKV-D 9   9 Circuite de încalzire 607 x 326 x 82 5,700 1 Buc. 338,00
350273-900 HKV-D 10   10 Circuite de încalzire 657 x 326 x 82 6,090 1 Buc. 365,00
350274-900 HKV-D 11   11 Circuite de încalzire 707 x 326 x 82 6,560 1 Buc. 395,00
350275-900 HKV-D 12   12 Circuite de încalzire 757 x 326 x 82 7,040 1 Buc. 418,00
* Îmbinările cu inel de strângere pentru HKV respectiv HKV-D nu sunt cuprinse în livrare.

90
Fitinguri cu inel de strângere, cu filet - racord demontabil la distribuitor
Pentru racordarea ţevilor RAUTHERM S la distribuitorul circuitelor de încălzire și distribuitorul circuitelor de
încălzire cu debitmetru

3 Încălzire / răcire
Proprietaţi: racordare detașabilă confom VOB (DIN 18380) racord conform DIN 8076 partea 1.

Art.-Nr. pentru ţeavă RAUTHERM S SW Greutate Conţinut cutie Unitate de Preţ unitar
(PE-Xa)-Rohr kg/Buc. împachetare €/Buc.
200546-001 10,1 30 0,065 100 Buc. 10 Buc. 7,11
250607-002 17 30 0,065 100 Buc. 10 Buc. 4,99
250617-002 20 30 0,070 100 Buc. 10 Buc. 4,99
SW = Deschiderea cheilor fixe

z
Trecere cu piuliţă olandeză (Eurokonus)
Trecere tehnologie manșon alunecător pe Eurokonus pentru racordarea ţevii RAUTHERM S 10,1x1,1mm la
distribuitorul circuitelor de încălzire și distribuitorul circuitelor de încălzire cu debitmetru.
Material: Alamă zincată
a REHAU Set de racordare

Art.-Nr. Dimensiune Mărime mm SW Greutate Conţinut carton Unitate de Preţ unitar


a z kg/Buc. împachetare €/Buc.
200553-001 10-G 3/4 31 21 30 0,083 50 Buc. 10 Buc. 7,92
SW = Deschiderea cheilor fixe

Set de racordare
Pentru racord variabil pe laturi la distribuitorul din inox
Compus din:
- 2 buc capac orb de 1” nichelat
- 2 buc îmbinare filetată 1“-5/4“ nichelat
Setul de racordare REHAU este deja inclus în distribuitorul de inox REHAU

Art.-Nr. Dimensiune Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
350278-900 1“, 1“-5/4“   NOU 0,520 1 Buc. 27,95

REHAU set robinet cu bilă orizontal


Pentru racordarea la distribuitorul din inox
compus din
- 1 buc ventil cu bila 1”, cu mâner roșu
- 1 buc ventil cu bila 1”, cu mâner albastru fără îmbinare filetată

Art.-Nr. Dimensiune Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
350276-900 1“   NOU 0,810 1 Buc. 25,99

REHAU set robinet cu bilă vertical


Pentru racordarea la distribuitorul din inox
compus din
- 1 buc ventil cu bila 1”, cu mâner roșu
- 1 buc ventil cu bila 1”, cu mâner albastru fără îmbinare filetată

Art.-Nr. Dimensiune Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
350277-900 1“   NOU 0,900 1 Buc. 44,75

91
Termometru de retur
Pentru măsurarea temperaturii la distribuitorul circuitelor de încălzire HKV, HKV-D și distributorul circuitelor
10
20 30
40
de încălzire HLV.
0 50

˚C
Material: racord teu alamă lucioasă, termometru cu lentilă stabilă din sticlă
Proprietăţi: pentru racordarea la ieșirea distribuitorului cu ¾” Eurokonus.

Art.-Nr. Interval de afișare Greutate Unitate de Preţ unitar


°C kg/Buc. împachetare €/Buc.
240001-001 0-50 0,140 1 Buc. 22,41

Termometru de cuplare
Pentru măsurarea temperaturii la ţevile distribuitorului
Proprietaţi: utilizabil pe tur și/sau retur, cu brăţară pentru fixare rapidă

Art.-Nr. Interval de afișare Greutate Unitate de Preţ unitar


°C kg/Buc. împachetare €/Buc.
250747-002 0-80 0,040 1 Buc. 19,89

REHAU set termometru


Pentru măsurarea temperaturii la ţeava distributorului din inox REHAU
Compus din:
- termometru de cuplare 0-80°C
- suport termometru
- brăţară pentru fixarea suportului

Art.-Nr. Interval de afișare Greutate Unitate de Preţ unitar


°C kg/Buc. împachetare €/Buc.
350279-900 0-80°C   NOU 0,024 1 Buc. 11,68

Cot racordare 1”
Cu piuliţă și garnitură:
De exemplu pentru acces orizontal la setul de montare al contorului de energie termică

Art.-Nr. Dimensiune Greutate Conţinut Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. carton împachetare €/Buc.
269252-001 1“ 0,570 50 Buc. 20 Buc. 9,95

Suport pentru contor de energie termică


Unitate de racordare 1”/îmbinare cu șuruburi cu etanșare plată
Indicat pentru WMZ cu lungime de montaj de110 mm și 130mm
Racord la senzor de imersie:
În tur, ½”.
Forma de livrare: ambalate în carton

Art.-Nr. Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
269242-001 2,100 1 Buc. 131,17

92
REHAU adaptor ventil VA91
Facilitează montajul servomotorului sistemului de acţionare REHAU pe distribuitorul din inox REHAU

3 Încălzire / răcire
Art.-Nr. Filet Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
211053-001 M 30 x 1,5   NOU 1,0 100 Buc. 1,80

Dulapuri pentru distribuitor

Dulap pentru distribuitor REHAU pentru montare în perete


Ramă de montare din tablă de oţel zincată la cald
Picioare de dulap ajustabile pe înălţime (70 mm)
Tablă parașoc, demontabilă și ajustabilă.
Diafragmă frontală demontabilă și reglabilă 110-160 mm cu furcă de introducere rabatabilă, zincată
galvanic și acoperită prin pulverizare RAL 9010
În diafragma frontală ușă încastrată, integrată, acoperită prin pulverizare, cu închizător rotativ.
Variantă specială: lacăt cilindric poliamidă cu 2 chei.
Formă de livrare: ambalat în cutii de carton

Art.-Nr. Denumire Nr. HK Dimensiuni mm Greutate Unitate de Preţ unitar


Fara HMZ BxHxT kg/Buc. împachetare €/Buc.
289318-900 Dulap UP 110 Typ 1   2-3 circ.   489 x 708 x 110-160 12,54 1 Buc. 90,00
289319-900 Dulap UP 110 Typ 2   2-5 circ.   574 x 708 x 110-160 13,77 1 Buc. 98,00
289324-900 Dulap UP 110 Typ 3   6-10 circ.   874 x 708 x 110-160 19,22 1 Buc. 125,00
289328-900 Dulap UP 110 Typ 4 11-12 circ. 1174 x 708 x 110-160 23,88 1 Buc. 150,00

Dulap pentru distribuitor REHAU pentru montare în perete, adâncime: 80 mm


Ramă de montare din tablă de oţel zincată la cald
Picioare de dulap ajustabile pe înălţime (70 mm)
Tablă parașoc, demontabilă și ajustabilă.
Șină de indoire a ţevii (inversare), detașabilă .
Diafragmă frontală demontabilă și reglabilă 80-130 mm cu furcă de introducere rabatabilă, zincată
galvanic și acoperită prin pulverizare RAL 9010
În diafragma frontală ușă încastrată, integrată, acoperită prin pulverizare, cu închizător rotativ.
Variantă specială: lacăt cilindric poliamidă cu 2 chei.
Formă de livrare: ambalat în cutii de carton.

Art.-Nr. Denumire Nr. HK Dimensiuni mm Greutate Unitate de Preţ unitar


Fara HMZ BxHxT kg/Buc. împachetare €/Buc.
289336-900 Dulap UP 80 Typ 1   2-3 circ.   489 x 708 x 80-130 11,81 1 Buc. 87,00
289337-900 Dulap UP 80 Typ 2   2-5 circ.   574 x 708 x 80-130 12,97 1 Buc. 95,00
289338-900 Dulap UP 80 Typ 3   6-10 circ.   874 x 708 x 80-130 18,30 1 Buc. 120,00
289339-900 Dulap UP 80 Typ 4 11-12 circ. 1174 x 708 x 80-130 22,92 1 Buc. 147,00

93
Dulap pentru distribuitor REHAU pentru montare pe perete
Complet din tablă de oţel zincată galvanic, acoperit prin pulverizare RAL 9010
Picioare de dulap ajustabile pe înălţime (70 mm)
Tablă parașoc demontabilă și ajustabilă.
Diafragmă frontală demontabilă și reglabilă
În diafragma frontală ușă încastrată, integrată, acoperită prin pulverizare, cu închizător rotativ.
Variantă specială: lacăt cilindric poliamidă cu 2 chei.
Formă de livrare: ambalat în cutii de carton

Art.-Nr. Denumire Nr. HK Dimensiuni mm Greutate Unitate de Preţ unitar


Fara HMZ BxHxT kg/Buc. împachetare €/Buc.
289329-900 Dulap AP Typ 1   2-3 circ.   452 x 565-635 x 125 8,12 1 Buc. 65,00
289333-900 Dulap AP Typ 2   2-5 circ.   552 x 565-635 x 125 9,34 1 Buc. 75,00
289334-900 Dulap AP Typ 3   6-10 circ.   802 x 565-635 x 125 12,21 1 Buc. 90,00
289335-900 Dulap AP Typ 4 11-12 circ. 1102 x 565-635 x 125 16,02 1 Buc. 110,00

3.1.7 Reglare

Staţie de reglare a temperaturii TRS-V

Staţie de reglare a temperaturii la distribuitor TRS-V REHAU


Pentru montare în partea stângă sau dreaptă a distribuitorului circuitului de încălzire HKV și HKV-D.
Compusă din:
- regulator electronic de încălzire, programat pentru punere imediată în funcţiune
- ventil de amestec cu 3 căi kvs=5,0 m3/h cu servomotor
- pompă cu turaţie reglată electronic
Înălţime de pompare: 1-5 m
Debit de pompare: max. 3,5 m3/h
- termostat de limitare maximă, legat prin cablu de pompă
- traductor de temperatură exterioară
- traductor de temperatură tur montat și cablat
- piuliţe cu garnitură plată montate și verificate
Formă de livrare: ambalată în cutii de carton
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
244360-001 TRS-V 9,200 1 Buc. 1.552,13

Set de reglare temperatură

Set de reglare temperatură 1” REHAU


Adecvat pentru montarea la distribuitoarele circuitului de încălzire HKV și HKV-D.
Compus din:
- ventil termostatic ½” cu cap termostatic și traductor de imersie: interval de reglare: 20-50°C
- fiting retur ½”
- pompă de circulaţie cablată cu termostat de imersie de limitarea temperaturii
- cot de racord cu ventil de aerisire și termometru
- robinet KFE pentru umplerea și golirea instalaţiei
- piuliţe cu garnituri plate de etanșare montate în prealabil și verificate
Formă de livrare: ambalată în cutii de carton
Art.-Nr. Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
240481-001 5,500 1 Buc. 497,34

94
Staţii compacte

Staţie de reglare a temperaturii TRS-20 REHAU

3 Încălzire / răcire
Pentru montare în poziţie centrală sau la cazanul de încălzit.
Compusă din:
- regulator electronic de încălzire, programat pentru punere imediată în funcţiune
- ventil de amestec cu 3 căi kvs=5,0 m3/h cu servomotor
- pompă cu turaţie reglată electronic
Înălţime de pompare: 1-5 m
Debit de pompare: max. 3,5 m3/h
- termostat de limitare maximă, legat prin cablu de pompă
- traductor de temperatură exterioară
- traductor de temperatură tur montat și cablat
- termometru pe tur și retur
- piuliţe cu garnituri plate de etanșare montate în prealabil și verificate
Formă de livrare: ambalată în cutii de carton
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
244370-001 TRS-20 7,100 1 Buc. 1.601,32

Grup de pompare și amestec PMG-25 REHAU


Grup de pompare și amestec pentru încălzire în suprafeţe radiante pentru montare în poziţie centrală sau
la cazanul de încălzit.
Compusă din:
- ventil de amestec cu 3 căi kvs=8,0 m3/h DN 25 cu servomotor 230 V AC
- pompă cu turaţie reglată electronic.
Înălţime de pompare: 1-5 m
3 Debit de pompare: max. 3,5 m3/h
- termometru pe tur și retur
- piuliţe cu garnituri plate de etanșare montate în prealabil și verificate
Formă de livrare: ambalată în cutii de carton
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
234810-001 PMG-25 9,000 1 Buc. 847,11

Grup de pompare și amestec PMG-32


Grup de pompare și amestec pentru încălzire în suprafeţe radiante pentru montare în poziţie centrală sau
la cazanul de încălzit.
Compusă din:
- ventil cu 3 căi kvs=18,0 m3/h DN 32 cu servomotor 230 V AC
- pompă cu turaţie reglată electronic
Înălţime de pompare: 1-5 m
Debit de pompare: max. 3,5 m3/h
- termometru pe tur și retur
- piuliţe cu garnituri plate de etanșare montate în prealabil și verificate
Formă de livrare: ambalată în cutii de carton
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
234819-001 PMG-32 10,000 1 Buc. 956,42

95
Set de reglare a temperaturii tur REHAU
Modul de comandă pentru grupurile de pompare și amestec PMG-25 și PMG-32
Compus din:
- regulator electronic de încălzire programat pentru punere imediată în funcţiune
- traductor de temperatură exterioară și de temperatură tur, Ni 1000
- termostat de limitare maximă cablat în prealabil din fabricaţie, cu îmbinări prin prindere pentru o
instalare simplă
Tensiune de funcţionare: 230 V AC

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
234820-001 Set de reglare a temperaturii tur 2,000 1 Buc. 781,53

Reglare individuală pe încăpere RAUMATIC M

Suportul termostatului de cameră REHAU


Soclu de montare și racord electric pentru termostatele de încăpere REHAU 230 V și 24 V.
Adecvat pentru montare directă pe perete sau montare pe doze îngropate cu distanţă între șuruburi
60 mm.

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
200296-001 Soclu sistem II 0,046 1 Buc. 5,68

Termostat de încăpere REHAU*


Termostat electronic de temperatură pe încăpere pentru fixare pe soclul sistem II REHAU. Disc mare de
reglare a temperaturii cu “raster soft” în trepte de ¼ grad.
Interval de reglare 10-28 grade C, limitabil prin cursor.
Comandă externă pentru scăderea temperaturii, coborâre 2 K.
Funcţie de protecţie împotriva îngheţului și de protecţie a ventilului.
Poate comanda maxim 5 servomotoare REHAU.
Carcasă alb signal (RAL 9003)

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
268974-002 Termostat de încăpere (230 V) 0,069 1 Buc. 35,53
269114-002 Termostat de încăpere (24 V) 0,069 1 Buc. 35,53

Termostat de încăpere Komfort REHAU*


Similar termostatului de încăpere, însă cu:
Comandă externă pentru scăderea temperaturii, coborâre 2-6 K reglabilă.
Buton de selecţie pentru alegerea regimului de funcţionare automat, temperatură ridicată, scăzută.
Simbol de selecţie “Lună” pentru scăderea temperaturii.

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
240993-002 Termostat de încăpere Komfort (230 V) 0,050 1 Buc. 50,28
241323-002 Termostat de încăpere Komfort (24 V) 0,050 1 Buc. 50,28

96
Termostat de încăpere Control REHAU*

3 Încălzire / răcire
Similar termostatului de încăpere Komfort, însă cu:
Ceas digital detașabil pentru programare manuală, program zilnic și săptămânal cu rezervă de funcţionare,
1 canal cu 42 poziţii de memorare (21 timpi de pornire și 21 de timpi de oprire, funcţie de ceas pilot).

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
240983-002 Termostat de încăpere Control (230 V) 0,075 1 Buc. 163,96
241333-002 Termostat de încăpere Control (24 V) 0,075 1 Buc. 163,96

* Toate termostatele de încăpere pot fi livrate la cerere în următoarele culori:


Galben (similar cu RAL 1004) Gri hewi
Verde (similar cu RAL 6029) Gri office
Albastru (similar cu RAL 5002) Negru albăstrui metalizat
Roșu (similar cu RAL 3003) Șampanie metalizată
Negru (similar cu RAL 9011) Bronz metalizat
Platină metalizată
Termen de livrare și preţ al variantelor pe culori la cerere.

Termostat de cameră E REHAU


Pentru reglarea și supravegherea temperaturilor în încăperi închise, uscate.
Adecvat pentru toate modalităţile de încălzire, până la max. 4 K/h.
Limitare integrată a intervalului de temperatură.
Acces la scăderea temperaturii prin ceas de comutare sau comutator manual.
Interval de reglare: 5-30 °C
Tensiune de funcţionare: 230 V
Carcasă: alb alpin
Formă de livrare: ambalat în cutii de carton
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
239023-001 Termostat de cameră E 0,076 1 Buc. 30,06

Servomotor REHAU
pentru comandarea ventilelor retur în distribuitorul circuitului de încălzire REHAU, normal închis fără curent
electric.
Afișaj ridicare cu control de adaptare pe partea superioară a acţionării.
Montare ușoară prin îmbinare cu clichet la inelul de adaptare al ventilului.
“Funcţie First Open” pentru funcţionarea încălzirii prin suprafaţă în faza de construcţie (înainte de
montarea termostatelor de încăpere).
Adaptarea la diverse ventile este posibilă prin intermediul adaptorilor.

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
241283-002 Servomotor (230 V) 0,116 1 Buc. 34,98
241293-002 Servomotor (24 V) 0,116 1 Buc. 34,98

97
Reglete de cleme REHAU
Pentru racordul a maxim 6 termostate și 14 servomotoare termice.
Tehnică de racordare fără șuruburi datorită îmbinărilor tip strângere-prindere.
Poate fi extins prin module atașabile.
Posibilitatea scăderii automate a temperaturii cu 2 programe de încălzit C1 și C2 prin modul timer.
Afișaje de control pentru termostatele pornite, tensiune de funcţionare, siguranţă defectă.
Pentru șine de montare sau montare pe perete.
Siguranţă integrată 4 A.
Culoare parte inferioară a carcasei: gri argintiu
Culoare capac carcasă: transparentă
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
249137-001 Regletă de cleme (230 V) 0,500 1 Buc. 91,82
249147-001 Regletă de cleme (24 V) 1,700 1 Buc. 126,79

Regleta de cleme (24 V), Art.-Nr. 249147-001 se poate combina cu:


- Termostat de încăpere HK, Art.-Nr. 210836-001
- Modul de comutare regim încălzire/răcire, Art.-Nr. 210837-001
- Modul comutare regim confort/economic, Art.-Nr. 210839-001

Modul de extindere pentru termostate de încăpere REHAU


Pentru extinderea regletei de cleme cu încă două termostate de încăpere. Posibilitate de racordare a
2 termostate de încăpere și 8 servomotoare. Nu trebuie depășit numărul total de 14 servomotoare pe
regleta de cleme.
Tehnică de racordare fără șuruburi datorită îmbinărilor tip strângere-prindere.
Afișaj de control pentru termostat pornit.
Culoare parte inferioară a carcasei: gri argintiu
Culoare capac carcasă: transparentă
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
244530-001 Modul de extindere pentru termostate de încăpere (230 V) 0,200 1 Buc. 47,00
244550-001 Modul de extindere pentru termostate de încăpere (24 V) 0,200 1 Buc. 47,00

Modul de extindere pentru servomotoare REHAU


Pentru extinderea posibilităţii de racordare cu câte 4 servomotoare suplimentare la 2 termostatele de
încăpere existente. Nu trebuie depășit numărul total de 14 acţionări servo pe regleta de cleme.
Tehnică de racordare fără șuruburi datorită îmbinărilor tip strângere-prindere.
Atribuirea la termostatul de încăpere se realizează prin Jumper.
Culoare parte inferioară a carcasei: gri argintiu
Culoare capac carcasă: transparentă
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
244540-001 Modul de extindere pentru servomotoare (230 V) 0,200 1 Buc. 53,56
244560-001 Modul de extindere pentru servomotoare (24 V) 0,200 1 Buc. 53,56

Modul pompe/randament REHAU


Pentru comanda adecvată necesităţilor a pompei de circulaţie, cu îmbinare prin prindere la regleta de
cleme REHAU. Contact de legătură releu liber de potenţial. Selectarea funcţiei de bază se realizează
prin Jumper. Timp de intârziere ajustabil: (0-5-10-15 min.)
Cuplare interval a pompei integrată.
Culoare parte inferioară a carcasei: gri argintiu
Culoare capac carcasă: transparentă
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
249157-001 Modul pompe/randament (230 V) 0,200 1 Buc. 81,98
249167-001 Modul pompe/randament (24 V) 0,200 1 Buc. 81,98

98
Modul timer REHAU
Ceas de comutare săptămânală pentru comanda programabilă a termostatelor de încăpere REHAU în
combinaţie cu regleta de cleme REHAU. 2 programe de timp independente, rezervă de funcţionare cca.

3 Încălzire / răcire
120 h. Îmbinare prin prindere la regleta de cleme REHAU,
Modulul poate fi demontat pentru programare.
Comandă ușoară datorită unui afișaj LCD integrat. Comutarea automată pe oră de vară/iarnă.
Poate fi utilizat pentru sistem 230 V și 24 V.
Culoare parte inferioară a carcasei: gri argintiu. Culoare capac carcasă: transparentă

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
249177-001 Modul timer 0,120 1 Buc. 202,21

REHAU regletă de cleme EIB REHAU


Sistem de racordare pentru maxim 13 servomotoare REHAU 24 V în combinaţie cu maxim 6 senzori de
temperatură pe încăpere EIB.
Cu element de cuplare bus pentru EIB, posibilitate de selecţie pentru acţionare servo continuă sau
comutabilă. Pot fi racordate maxim 4 acţionări servo pe zonă de încălzit. Cuplare fără zgomot a
acţionărilor servo datorită tehnicii TRIAC. Tehnică de îmbinare fără șuruburi, interfaţă integrată pentru
modul pompe/randament sau modul de extindere acţionări servo.
Afișaje de control pentru activare zonă de încălzit, tensiune de funcţionare, defectarea siguranţelor.
Inclusiv trafo sistem 24 V, atașabil la regleta de cleme
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
234829-001 Regletă de cleme EIB 6-canale 1,700 1 Buc. 699,55
234830-001 Regletă de cleme EIB 12-canale 1,700 1 Buc. 978,28

Sistem de acţionare GLT


Pentru racordarea instalatiei-(GLT) la tehnologia de control a clădirii și pentru acţionarea ventilului de retur
al distribuitorului circuitului de încălzire
Transpunerea semnalului de comanda în manifestarea Puls-Proportional.
Tensiune 0-10 V DC, fără curent.
Calibrare proprie, stabilirea punctului de închidere.
Afișajul de tracţiune cu control de adaptare pe partea superioară a sistemului de acţionare. Funcţie First-
Open.
Atenţie! La utilizarea sistemului de acţionare în combinaţie cu distribuitorul din inox REHAU va fi necesar
suplimentar inelul adaptorului cu ventil VA91 cu numărul de articol 211053-001!
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
244380-001 Acţionare servo GLT (24 V) 0,133 1 Buc. 86,35

Radioreglare R REHAU

Termostat radio de încăpere REHAU


Pentru reglarea temperaturii încăperii cu transmisie radio fără fir în combinaţie cu regleta de cleme radio
REHAU.
Disc mare de reglare a temperaturii cu “raster soft” în trepte de ¼ grad.
Interval de reglare 10-28 grade C, limitabil prin cursor.
Comutator regim de funcţionare (scăderea temperaturii “PORNIT”, “OPRIT” sau “AUTOMAT”)
Emiţător cu bandă îngustă în bandă 868 MHz, rază de acţiune cca. 30 m în casă.
Baterie: 2 x 1,5 V Mignon (AA, LRG), Alkaline.
Durată de viaţă a bateriei: cca. 5 ani.
Inclusiv soclu sistem
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
244690-002 Termostat radio de încăpere 0,100 1 Buc. 99,47

99
Regletă de cleme radio REHAU
Sistem de racordare pentru 6 termostate radio de încăpere REHAU și maxim 13 acţionări servo REHAU
24 V.
Comunicare fără fir bazată pe tehnologia modernă 868 MHz. Extensibil modular datorită interfeţei
integrate, scăderea automată de temperatură prin două programe de încălzire (C1 și C2), posibilă opţional
prin modulul timer.
Afișaje de control pentru tensiune de funcţionare, siguranţă defectă și starea ieșirii de comutare.
Afișarea unui mesaj de eroare în cazul unui semnal radio inexistent sau slab, în cazul unei baterii slabe.
Funcţii: comutare protecţie (mod protecţie împotriva îngheţului), testarea traseului radio ca ajutor la
recepţionare
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
244700-002 Regletă de cleme radio 6-ori (24 V) 1,700 1 Buc. 382,57

Distribuitor de reglare Radio, Art. 244700-002 se poate combina cu:


- Modul de pompă/randament (24 V), Art.-Nr. 249167-001
- Modul timer, Art.-Nr. 249177-001
- Modul de comutare regim încălzire/răcire HK, Art.-Nr. 210837-001
- Modul comutare regim confort/economic (24 V), Art.-Nr. 210839-001

Servomotor REHAU
Acţionare servo termică pentru comanda ventilelor retur în distribuitorul circuitului de încălzire REHAU,
normal închis fără curent electric.
Afișaj ridicare cu control de adaptare pe partea superioară a acţionării.
Montare ușoară prin îmbinare cu clichet la inelul de adaptare al ventilului.
“Funcţie First Open” pentru funcţionarea încălzirii prin suprafaţă în faza de construcţie (înainte de
montarea regulatoarelor de încăpere).
Adaptarea la diverse ventile este posibilă prin intermediul adaptorilor.
Atenţie!
La utilizarea servomotorului în combinaţie cu distribuitorul din inox REHAU va fi necesar suplimentar inelul
adaptorului cu ventil VA91 cu numărul de articol 211053-001!

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
241293-002 Actionare servo (24 V) 0,116 1 Buc. 34,98

RAUMATIC HK încălzire/răcire

Termostat de încăpere HK
Culoare: alb (RAL 9003)
Cu setarea valorii dorite în discul de reglare și scala mare de temperatură cu poziţionare în trepte de 1/4
grd.
Limitarea intervalulul de temperatură, afișare a stadiului de funcţionare prin simbolul iluminat “luna”,
afișare “cristal de gheaţă” pentru funcţia de răcire. Buton de comutare pentru selectarea tipurilor de
funcţionare “Redus-confort-automat”.
Utilizabil numai împreună cu regleta de cleme 24V, Nr. Art.: 249147-001 sau regleta de cleme radio 24V,
Nr. Art.: 244700-002 și modulul de comutare HK Nr. Art.: 210837-001.
Utilizabil doar împreună cu soclu de sistem II, Nr. Art.:200296-001).
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
210836-001 Termostat de încăpere HK (24 V) 0,080 1 Buc. 102,43

100
3 Încălzire / răcire
Modulul de comutare HK
Pentru racordarea la regleta de cleme 24 V, Nr. Art. 249147-001 sau regleta de cleme radio 24V, Nr.
Art. 244700-002 pentru comutarea regimurilor de funcţionare încălzire/răcire. Comutarea regimurilor
de funcţionare se efectuează prin contact liber de potenţial al tehnologiei de reglare HK sau manual prin
butonul integrat.
Racord direct la interfaţa regletei de cleme fără cablaje suplimentare.

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
210837-001 Modul de comutare HK (24V) 0,270 1 Buc. 118,04

Modulul de economie
Pentru racordarea la regleta de cleme 24 V, Nr. Art. 249147-001 sau regleta de cleme radio 24V, Nr. Art.
244700-002 pentru comutarea tipurilor de funcţionare “normal”/”redus” pentru zonele de timp 1 si 2.
Comutarea tipurilor de funcţionare se efectuează prin contact liber de potenţial al tehnologiei de reglare
HK (sistem standard) sau manual prin releul adiţional.
Racord direct la interfaţa regletei de cleme fără cablaje suplimentare.

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
210839-001 Modul de economie (24 V) 0,010 1 Buc. 39,50

Servomotor REHAU
Acţionare servo termică pentru comanda ventilelor retur în distribuitorul circuitului de încălzire REHAU,
normal închis fără curent electric.
Afișaj ridicare cu control de adaptare pe partea superioară a acţionării.
Montare ușoară prin îmbinare cu clichet la inelul de adaptare al ventilului.
“Funcţie First Open” pentru funcţionarea încălzirii prin suprafaţă în faza de construcţie (înainte de
montarea regulatoarelor de încăpere).
Adaptarea la diverse ventile este posibilă prin intermediul adaptorilor.
Atenţie!
La utilizarea servomotorului în combinaţie cu distribuitorul din inox REHAU va fi necesar suplimentar inelul
adaptorului cu ventil VA91 cu numărul de articol 211053-001!

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
241293-002 Servomotor (24 V) 0,116 1 Buc. 34,98

101
Tehnică de reglare incălzire/răcire REHAU

Modulul REHAU Master MM-HC


Se utilizează pentru reglarea temperaturii pe tur și pentru reglarea temperaturii în maxim 5 încăperi
încălzite/răcite prin pardoseală.
Regulator cu microprocesor cu 10 intrări și 3 ieșiri analogice, 18 intrări digitale, 18 ieșiri pe relee, funcţie
de ceas, program special de reglare și comandă cu urmatoarele funcţii:
-funcţionare automată cu modificarea corespunzătoare/programată a modului de lucru încălzire/răcire,
-comutare manuală pe funcţionare de încălzire/răcire,
-reglare de până la 5 temperaturi de cameră, posibil controlul unor regulatoare de temperatură de cameră
suplimentare
-se pot atașa doi senzori de temperatură/umiditate HT-HC,
- reglarea presetată a temperaturii de tur pentru încălzire/răcire,
-supraveghează umiditatea încăperii și temperatura pardoselii la funcţionarea în regim de răcire,
-permite controlul funcţionării prin funcţii de testare pentru regimurile de lucru încălzire/răcire
-presetarea controlului pentru: generatorul de căldură și pentru cel de frig, Dezumidificator, funcţia de
încălzire/răcire suplimentară
-pentru utilizarea sistemului este necesar display-ul semigrafic DHC
-Modulul Master poate fi completat cu un modul Master MEM-HC de extindere și cu până la 8 module
Slave SL-HC facând astfel posibilă reglarea unui număr mai mare de temperaturi de tur și camere.
-Gradul de protectie; IP20
-Dimensiunile: Lăţimea x înălţimea x adâncimea: 315 x 110 x 60 mm
-Tensiunea de lucru: 24 V c.a.
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
227977-001 Modul Master MM-HC 1,620 1 Buc. 1.430,00

Modul Slave REHAU SL-HC


Se utilizează pentru reglarea temperaturii pe tur și reglarea temperaturii încăperilor la sistemele de
încălzire/răcire, numai în conexiune cu modulul Master MM-HC.
Regulator cu microprocesor cu 8 intrări și 3 ieșiri analogice, 13 ieșiri pe relee, funcţie de ceas, program
special de comandă și reglare cu următoarele funcţii:
-funcţionare automată cu modificarea corespunzătoare/programată a modului de lucru încălzire/răcire,
-comutare manuală pe funcţionare de încălzire/răcire,
-reglare de până la 4 temperaturi de cameră, posibil controlul unor regulatoare de temperatură de cameră
suplimentare
- reglarea presetată a temperaturii de tur pentru încălzire/răcire,
-permite controlul funcţionării prin funcţii de testare pentru regimurile de lucru încălzire/răcire
-presetarea controlului pentru: generatorul de caldură și pentru cel de frig, Dezumidificator, funcţia de
încălzire/răcire suplimentară
-operarea sistemului se realizează prin display-ul semigrafic DHC conectat la modulul Master.
-Tensiunea de lucru: 24 V c.a.
-Gradul de protecţie: IP20
-Dimensiunile: Lăţimea x înălţimea x adâncimea: 315 x 110 x 60 mm

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
227987-001 Modul Slave SL-HC 0,945 1 Buc. 929,09

102
3 Încălzire / răcire
Modulul REHAU de extindere Master MEM-HC
Se utilizează pentru extinderea modulului Master MM-HC
-are 4 intrări analogice și alte 4 digitale, o ieșire analogică și 4 ieșiri pe relee
-convertește semnalele de la maxim 4 senzori de temperatură de cameră
-comandă prin ventile de trecere pentru reglarea temperaturii camerelor (până la 4 camere)
-Tensiunea de lucru: 24V
Culoare: gri RAL 7035
Dimensiuni: 110 x 140 x 60 mm

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
229867-001 Modulul REHAU de extindere Master MEM-HC 0,280 1 Buc. 295,12

Display REHAU MEM-HC


Este necesar pentru vizualizarea stării sistemului și a comenzilor utilizatorului. Display semigrafic cu
luminozitate de fundal, 132x64 pixeli, 6 taste de funcţii, alimentare cu energie prin modulul Master,
lungime maximă de cablu de 50 m la utilizarea de cablu telefonic, se livrează cu cablu de conectare de
1,5 m.
Gradul de protecţie: IP20
Dimensiuni: 156 x 82 x 31 mm.

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
227997-001 Display D-HC 0,230 1 Buc. 445,00

Modulul REHAU Basic BM-HC


Regulator cu microprocesor cu 4 intrări și 3 ieșiri analogice, 6 intrări digitale, 5 ieșiri pe relee și display
integrat cu 6 taste de funcţii, program special de reglare și comandă cu urmatoarele funcţii:
-funcţionare automată cu modificarea corespunzătoare/programată a modului de lucru încălzire/răcire,
-comutare manuală pe funcţionare de încălzire/răcire prin tastatură sau prin comutator,
-reglarea unei temperaturi de cameră, posibil controlul unor regulatoare de temperatură de cameră
suplimentare
- reglarea presetată a temperaturii de tur pentru încălzire/răcire,
-supraveghează temperatura de retur sau temperatura pardoselii în cazul răcirii,
-permite controlul funcţionării prin funcţii de testare pentru regimurile de lucru încălzire/răcire,
-evită condensul prin folosirea unui supraveghetor al punctului de rouă
-este posibilă extinderea funcţionării prin BEM-HC, cu până la doi senzori de temperatură/umiditate HT-HC
și până la 3 încăperi. În acest caz supraveghează umiditatea încăperii în cazul răcirii
-controlul utilizatorului se exercită cu tastele de funcţii pentru încălzire/răcire
-Tensiunea de lucru: 24 V c.a.
-Gradul de protecţie: IP20
-Dimensiunile: Lăţimea x înălţimea x adâncimea: 140 x 110 x 60 mm

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
228027-001 Modul Basic BM-HC 0,585 1 Buc. 797,93

103
Modulul REHAU de extindere Basic BEM-HC
Dispune de 4 intrări analogice și 4 intrări digitale, o ieșire analogică și 4 ieșiri pe relee, servește la
extinderea modulului Basic BM-HC cu următoarele funcţii:
-Convertirea semnalelor de la maxim doi senzori de temperatură/umiditate HT-HC și de la un senzor de
temperatură RT-HC sau de la un senzor de temperatură/umiditate HT-HC și doi senzori de temperatură
RT-HC, controlul temperaturii pe tur după cel mai defavorabil punct de rouă măsurat.
-Se cuplează la modulul Basic prin sistemul Bus ILAN.
Tensiunea de lucru: 24 Vc.a.
Gradul de protecţie: IP20
Dimensiuni: 140 x 110 x 60 mm

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
228037-001 Modulul de extindere Basic BEM-HC 0,347 1 Buc. 305,00

Transformator de reţea 24 V
Transformator de siguranţă 230V AC / 24V AC conform EN 61558. Capacitate 50 VA.
Protejat la scurt-circuit. Siguranţă integrată pentru supratemperatură
Legătura la reţea cu stecker capsulat, lungime: 100 cm, legătura pe partea secundară: cca 30 cm
lungime, izolată și prevăzută cu conectori terminali
Inclusiv placă de montaj pentru întărire
Pentru alimentarea cu tensiune a tuturor componentelor de automatizare 24 V
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
269024-003 Transformator 230V/24V 1,230 1 Buc. 83,28

Set de senzori REHAU S-HC


Toate elementele necesare dotării de bază pentru un modul Master
MM-HC constau în:
-2 x senzor de temperatură tur/retur FRT-HC
-2 x teaca de imersie IS-HC
-1 x senzor de temperatură în pardoseală FT-HC
-1 x senzor de temperatura exterioară AT-HC
-1 x senzor de temperatură/umiditate interioară HT-HC
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
228017-001 Set de senzori S-HC 0,300 1 Buc. 440,00

Senzorul de temperatură exterioară AT-AC


Măsoară temperatura exterioară prin senzorul de temperatură NTC
Constanta de timp în atmosferă linistită: 330 secunde
Dimensiuni: 102 x 94 x 40 mm

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
228047-001 Senzor de temperatură exterioară AT-HC 0,020 1 Buc. 82,00

104
Senzorul REHAU pentru temperatură tur/retur FRT-HC

3 Încălzire / răcire
Senzorul de temperatură tip NTC, cu cablu, lungimea cablului 1,5 m, senzorul în teaca metalică de imersie
5 x 52 mm

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
228057-001 Senzor de temperatură tur/retur FRT-HC 0,040 1 Buc. 19,00

Teaca de imersie IS-HC


Teaca de imersie 8 x 60 mm din oţel inoxidabil pentru senzor tip NTC

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
228077-001 Teacă de imersie IS-HC 0,030 1 Buc. 32,60

Senzorul REHAU de temperatură pentru pardoseală FT-HC


Senzorul de temperatură tip NTC, cu cablu, lungimea cablului 3.0 m

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
228067-001 Senzor de temperatură în pardoseală FT-HC 0,020 1 Buc. 24,00

Supraveghetor punct de rouă (senzor de condens) TPW


Pentru protecţie contra umidităţii. La depășirea unei valori limită, curgerea agentului rece va fi întreruptă
sau temperatura apei răcite va crește. Supraveghetorul punct rouă va fi fixat cu ajutorul arcului livrat, pe
distribuitorul instalaţiei.
Tensiunea de lucru: 24 V
Lungime cablu: 1,0 m

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
249287-001 Supraveghetor punct de rouă (senzor de condens) TPW 0,010 1 Buc. 245,00

Senzor REHAU de temperatură/umiditate interioară HT-HC


Senzor combinat de perete pentru temperaturi 0-50°C, umiditate 10-90%
Tensiune de lucru: 12-24 VAC c.a/c.c
Dimensiuni: 126 x 80 x 29 mm

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
228087-001 Senzor de temperatură și umiditate interioară HT-HC 0,120 1 Buc. 233,00

105
Senzor REHAU de temperatură interioară RT- HC
Senzor de perete pentru temperaturi 0-50°C
Dimensiuni: 126 x 80 x 29 mm

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
228097-001 Senzor de temperatură interioară RT-HC 0,150 1 Buc. 78,00

Ventil de trecere DV
Pentru închiderea automată a circuitelor de încălzire/răcire.
Corpul ventilului din fontă, cu conexiune pe filet.
Inclusiv servomotorul termic corespunzător
Tensiune de lucru servomotor: 24 V c.a.
Lungime cablu servomotor: 1,2 m
Forţa arcului la servomotor: 125 N
Puterea electrică: 3W
Art.-Nr. Denumire Debit Greutate Unitate de Preţ unitar
m3/h kg/Buc. împachetare €/Buc.
244210-001 Ventil de trecere DV 20 4,5 0,840 1 Buc. 130,00
244220-001 Ventil de trecere DV 25 5,5 1,160 1 Buc. 160,00
244230-001 Ventil de trecere DV 32 10,0 1,700 1 Buc. 280,00

Ventil cu trei căi MV


Se utilizează la reglarea continuă a temperaturii de tur în sistemele de încălzire/răcire.
Corpul ventilului din fontă cu filet exterior.
Inclusiv motorul de acţionare a ventilului și 3 racorduri pe filet.
AB
B
A
Indicator cu LED integrat pentru controlul funcţionării
Tensiunea de lucru a ventilului: 24 V
Lungimea cablului la ventil: 1,5 m
Forţa de închidere la ventil: 120 N

Art.-Nr. Denumire Debit Greutate Unitate de Preţ unitar


m3/h kg/Buc. împachetare €/Buc.
244240-001 Ventil cu trei cai MV 15 2,5 0,570 1 Buc. 330,00
244250-001 Ventil cu trei cai MV 20 5,0 0,670 1 Buc. 360,00
244260-001 Ventil cu trei cai MV 25 6,5 1,350 1 Buc. 510,00

Ventil de zonă ZV
Pentru închiderea automată a întregului distribuitor de încălzire. Se folosește la reglajul pe nivel
(distribuitor) a funcţionarii sistemului de încălzire, împreună cu termostat E.
Corpul ventilului din fontă, cu conexiune pe filet.
Inclusiv servomotorul termic corespunzător.
Tensiune de lucru servomotor: 230 V.
Lungime cablu servomotor:1,2 m.
Forţa arcului la servomotor: 125 N
Puterea electrică: 3 W
Art.-Nr. Denumire Debit Greutate Unitate de Preţ unitar
m3/h kg/Buc. împachetare €/Buc.
235170-001 Ventil de zonă ZV 25 5,5 1,160 1 Buc. 160,00

106
Dezumidificatorul pentru încălzire/răcire

3 Încălzire / răcire
Dezumidificatorul de aer LE-W
Dezumidificator pentru montaj pe perete care dezumidifică aerul dintr-o încăpere echipată cu răcire prin
suprafaţă REHAU.
Complet montat, umplut cu agent frigorific și probat.
Cu sistem electronic integrat pentru supravegherea și comanda funcţionării.
Capacitatea de uscare: 24 Iitri/zi la 25°C temperatura în cameră, 65% umiditate relativă și 16°C pe tur.
Tensiunea de lucru: 230 V
La montajul pe perete mai sunt necesare rama și grilajul de protecţie.

Art.-Nr. Denumire Dimensiune mm Greutate Unitate de Preţ unitar


(B x H x T) kg/Buc. împachetare €/Buc.
229659-001 Dezumidificator de aer LE-W 24 I 692 x 693 x 200 36,0 1 Buc. 1.500,76

Dezumidificatorul de aer LE-KD


Dezumidificator pentru montaj tip canal, pentru dezumidificarea aerului într-o încapere prevazută cu
sistem de răcire prin suprafaţă REHAU.
Complet montat, umplut cu agent frigorific și probat.
Cu sistem electronic integrat pentru supravegherea și comanda funcţionării.
Capacitatea de uscare: 24 Iitri/zi la 25°C temperatura în cameră, 65% umiditate relativă și 16°C pe tur.
Tensiunea de lucru: 230 V

Art.-Nr. Denumire Dimensiune mm Greutate Unitate de Preţ unitar


(B x H x T) kg/Buc. împachetare €/Buc.
229679-001 Dezumidificator de aer LE-KD 24 I 760 x 290 x 803 35,0 1 Buc. 1.614,43

Dezumidificatorul de aer LE-KD


Dezumidificator pentru montaj tip canal, pentru dezumidificarea aerului într-o încăpere prevazută cu
sistem de răcire prin suprafaţă REHAU.
Complet montat, umplut cu agent frigorific și probat.
Cu sistem electronic integrat pentru supravegherea și comanda funcţionării.
Capacitatea de uscare: 90 Iitri/zi la 25°C temperatura în cameră, 65% umiditate relativă și 16°C pe tur.
Tensiunea de lucru: 230 V/400 V

Art.-Nr. Denumire Dimensiune mm Greutate Unitate de Preţ unitar


(B x H x T) kg/Buc. împachetare €/Buc.
229699-001 Dezumidificator de aer LE-KD 90 I 1205 x 330 x 1025 115,0 1 Buc. 5.020,40

107
Rama de montaj în perete LE-WR
Rama de montaj în perete se utilizează atât pentru fixarea Dezumidificatorului LE-WR, cât și pentru grila
de protecţie LE-AG pentru montajul în perete masiv. Se montează îngropat și se aliniază la suprafaţa
peretelui.
Material: Tabla de otel zincata

Art.-Nr. Denumire Dimensiune mm Greutate Unitate de Preţ unitar


(B x H x T) kg/Buc. împachetare €/Buc.
229709-001 Ramă de montaj în perete LE-WR 730 x 711 x 203 4,0 1 Buc. 202,21

Grila de acoperire LE-AG


Grila de acoperire pentru montaj la rama LE-WR.
Grila de acoperire se montează frontal pe rama de montaj în perete LEWR.
Material: MDF
Culoare: alb

Art.-Nr. Denumire Dimensiune mm Greutate Unitate de Preţ unitar


(B x H x T) kg/Buc. împachetare €/Buc.
229719-001 Grilă de acoperire LE-AG 830 x 830 x 20 7,0 1 Buc. 282,01

3.1.8 Unelte și accesorii

Dispozitiv de derulare REHAU pentru pozarea la rece a ţevilor pe șantier:


Pentru colaci de ţeavă cu diametru exterior al ţevii de până la 20 mm
în forma de prezentare: colac 600 m

Pentru pozare la cald a ţevilor pe șantier:


Adecvat pentru coalci de ţeavă cu următoarele lungimi maxime ale rolei:
Diametru exterior al ţevii: Lungimea colacului:
până la 17 mm: max. 600 m
20 mm: max. 500 m
25 mm: max. 350 m
32 mm: max. 200 m

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
286151-001 Dispozitiv de derulare pentru pozare la rece 12,500 1 Buc. 340,00
260108-001 Dispozitiv de derulare pentru pozare la cald 37,000 1 Buc. 730,00

108
3.1.9 Lista de comandă

Lista de comandă încălzirea/răcirea suprafeţelor rehau

3 Încălzire / răcire
Asociată cu răspundere personală:
Nr. adresă de expediere/marcare a pachetelor numărul și felul pachetelor Helmut Wagner AG
CH-3074 Muri/Elveţia
Președintele Consiliului de Administraţie
Helmut Wagner
În caz de întrebări indicaţi numărul dovezii de expediere HR Berna 1173
Sediul social: Rehau
Nr. AB Nr. Client Regiune ADM VA LB REDUCERE: Registrul tribunalului Hof,
HRA 2232

Adresa de expediere: Adresa de facturare (în cazul în care diferă de adresa de expediţie): Referinţă BRKZ HI

Data comandă
Nr. Comandă
Data expediere
Mod expediere
Sunt valabile condiţiile generale de plată și livrare REHAU. Condiţii de livrare

Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate
împachetare împachetare
RAUTHERM S Colaci legaţi 10,1 x 1,1 240 m 131128-240 Teu Trecere redusă:
17 x 2,0 120 m 136140-120 25-25-20 5 Buc. 268550-001
17 x 2,0 240 m 136140-240 Trecere și ieșire reduse:
s 17 x 2,0 600 m 136140-600 20-17-17 5 Buc. 258857-002
20 x 2,0 120 m 136160-120 25-20-20 5 Buc. 253559-002
d
20 x 2,0 240 m 136160-240 Ieșire lărgită:
20 x 2,0 500 m 136160-500 20-25-20 5 Buc. 268520-001
25 x 2,3 120 m 136770-120
25 x 2,3 300 m 136770-300 Placă cu nuturi Varionova 30-2 11,2 m 2
227829-001
RAUTHERM S Bară 17 x 2,0 50 m 136140-005
20 x 2,0 50 m 136160-005
25 x 2,3 50 m 136770-005
32 x 2,9 50 m 136900-005

Tub de protecţie 10 50 m 137196-050


16/17 50 m 137140-050 Placă cu nuturi Varionova 17,92 m2 227839-001
20 50 m 137150-050
25 25 m 137160-025
32 25 m 137170-025
Semicămașă de dilatare 16/17 30 m 138033-001
20 30 m 138043-001
25 30 m 138053-001
32 30 m 138063-001 Benzi de legătură 20 Buc. 227849-001

Manșon alunecător 10 10 Buc. 200536-001


17 50 Buc. 250297-002
20 50 Buc. 250307-002 Benzi de racord 20 Buc. 227859-001
25 50 Buc. 259197-002
32 50 Buc. 139582-001
Racord egal:
10 10 Buc. 200526-001 Punte cu nuturi 100 Buc. 239203-001
17 x 2,0 - 16 x 2,2 10 Buc. 240781-002
17 10 Buc. 250277-002
20 10 Buc. 250317-002
20 x 2,0 - 20 x 2,8 10 Buc. 240771-001
25 5 Buc. 259187-002 Element de susţinere a plăcii 20 Buc. 227869-001
32 10 Buc. 261123-001
redus:
17/10 10 Buc. 200533-001
17/16 10 Buc. 240781-002 Placă tacker (R= izolaţie rulantă) 20-2 12 m2 240491-002
20/10 10 Buc. 200534-001 30-2 12 m2 262363-001
25/10 10 Buc. 200554-001 30-2 12 m2 262093-001
32/10 10 Buc. 200556-001
20/17 10 Buc. 259469-002
25/20 10 Buc. 259459-002
32/25 10 Buc. 261113-001 Aparat tacker multi 1 Buc. 227835-001
Fiting cu filet exterior 10-R 1/2 10 Buc. 200566-001
17-R 1/2 10 Buc. 258817-002
17-R 3/8 10 Buc. 268560-001
20-R 1/2 10 Buc. 268570-001 Ac tacker RAUTAC 14 – 17 mm 300 Buc. 240221-002
20-R 3/4 10 Buc. 258827-002
25-R 3/4 5 Buc. 268580-001
25-R 1 5 Buc. 253439-002
32-R 1 10 Buc. 261143-001
Cot 90° 17 5 Buc. 238897-002 Ac tacker 20 mm 300 Buc. 262373-002
20 5 Buc. 258907-002
25 5 Buc. 259449-002
32 5 Buc. 241255-001

Teu egal: Șină RAUFIX 16/17/20 m. Widerhaken 10 m 244248-002


17-17-17 5 Buc. 250287-002 16/17/20 o. Widerhaken 10 m 240241-001
20-20-20 5 Buc. 258877-002
25-25-25 5 Buc. 253529-002
32-32-32 3 Buc. 261053-001
Ieșire redusă: Șină RAUFIX RAILFIX 25 25 512 m 266210-001
17-10-17 5 Buc. 200543-001
20-10-20 5 Buc. 200544-001
25-10-25 5 Buc. 200563-001
32-10-32 5 Buc. 200564-001
20-17-20 5 Buc. 258867-002
25-17-25 5 Buc. 253569-002 Ac de susţinere 500 Buc. 259268-001
25-20-25 5 Buc. 253539-002
32-20-32 3 Buc. 261163-001
109
Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate
împachetare împachetare
Folie acoperitoare 120 m2 256054-003 Profil rosturi de dilataţie 25 m 239243-001

Șină de strângere 10 50 Buc. 228880-001


Curbă conducătoare a ţevii 90° 16/17 25 Buc. 239333-001
20 25 Buc. 239343-001
25 25 Buc. 239193-001

Suport dublu 10 50 Buc. 228890-001


Componente de șapă P 10 kg 256374-003

Curbă conducătoare a ţevii 90° 10 25 Buc. 228950-001


cu eclisă de susţinere Componente de șapă “Mini” 25 kg 261665-001

Plasă suport pentru ţevi RM 100 2050 x 1050 10 Buc. 256324-005


1950 x 900 10 Buc. 256334-006 Fibre din material plastic 1 kg 265471-001

Clips cu 4 braţe 100 Buc. 212551-001

Bandă adezivă 1 Buc. 261949-001

Dispozitiv pentru clips cu 4 braţe 1 Buc. 212552-001

Clips rotativ 100 Buc. 268162-001 Ruletă pentru bandă adezivă 1 Buc. 261959-001

Dispozitiv de tasare 1 Buc. 268172-001

Sârmă de legare 100 Buc. 256344-007 Sistem element climatic 15 1000 x 620 1 Buc. 202720-900
2000 x 620 1 Buc. 202730-900
2000 x 620 1 Buc. 202740-900

Cablu de legare 100 Buc. 724448-100

Termofolie 300 x 50 10 Buc. 245636-001

Adeziv pentru rosturi 1 Buc. 2449786-900


Pană de fixare 10 Buc. 268724-001

Șurub pentru montaj rapid 3,9 x 30 1 Karton 229178-900


3,9 x 30 1 Karton 202750-900

Ţeavă universală RAUTITAN 16 x 2,2 100 m 130370-100 Distribuitor INOX circuit de încălzire HKV-D 2 1 Buc. 350265-900
16,2 x 2,6 100 m 130121-100 cu debitmetru HKV-D 3 1 Buc. 350266-900
HKV-D 4 1 Buc. 350267-900
HKV-D 5 1 Buc. 350268-900
HKV-D 6 1 Buc. 350269-900
HKV-D 7 1 Buc. 350270-900
Placă de pozare VA 12,5 10 Buc. 243994-001 HKV-D 8 1 Buc. 350271-900
VA 25 10 Buc. 246004-001 HKV-D 9 1 Buc. 350272-900
HKV-D 10 1 Buc. 350273-900
HKV-D 11 1 Buc. 350274-900
Placă de întoarcere VA 12,5 20 Buc. 246134-001 HKV-D 12 1 Buc. 350275-900
VA 25 20 Buc. 246144-001 Set adaptor pentru distribuitor 1“, 1“-5⁄4“ 1 Buc. 350278-900

Placă intermediară VA 12,5-25 20 Buc. 240501-001 Set robineţi cu bilă orizontal 1“ 1 Buc. 350276-900

Placă de umplere 1000x500 16 Buc. 249642-001


Set robineţi cu bilă vertical 1“ 1 Buc. 350277-900

Dispozitiv de tăiere pentru conducerea 1 Buc. 249682-002


ţevilor Termometru 0 - 80 °C 1 Buc. 350279-900

Bandă izolatoare marginală 25 m 253897-900


Inel adaptor M 30x1,5 100 Buc. 211053-001

110
Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate
împachetare împachetare
Distribuitor al circuitelor de încălzire HKV 2 1 Buc. 250627-002 Statie de reglare a temperaturii TRS-20 1 Buc. 244370-001
REHAU HKV 3 1 Buc. 250637-002
HKV 4 1 Buc. 250647-002
HKV 5 1 Buc. 250657-002

3 Încălzire / răcire
HKV 6 1 Buc. 250667-002
HKV 7 1 Buc. 250677-002
HKV 8 1 Buc. 250687-002
HKV 9 1 Buc. 250697-002
HKV 10 1 Buc. 250707-002
HKV 11 1 Buc. 250717-002 Unitate pompa de amestecare PMG-25 1 Buc. 234810-001
HKV 12 1 Buc. 250727-002 PMG-32 1 Buc. 234819-001
Distribuitor al circuitului de încălzire cu HKV-D 2 1 Buc. 240021-002
debitmetru de fluide HKV-D 3 1 Buc. 240031-002
HKV-D 4 1 Buc. 240041-002
HKV-D 5 1 Buc. 240051-002
HKV-D 6 1 Buc. 240061-002
HKV-D 7 1 Buc. 240071-002
HKV-D 8 1 Buc. 240081-002
HKV-D 9 1 Buc. 240091-002
HKV-D 10 1 Buc. 240101-002 Set de reglare a temperaturii tur 1 Buc. 234820-001
HKV-D 11 1 Buc. 240111-002
HKV-D 12 1 Buc. 240121-002
Racord demontabil la distribuitor 10 10 Buc. 200546-001
17 10 Buc. 250607-002
20 10 Buc. 250617-002

Soclu sistem II 1 Buc. 200296-001

Racord cu piuliţă olandeză (Eurokonus) 10-G 3/4 10 Buc. 200553-001

Termostat de încapere 230 V 1 Buc. 268974-002


24 V 1 Buc. 269114-002
Termometru de retur 1 Buc. 240001-001

Termostat de încapere Komfort 230 V 1 Buc. 240993-002


24 V 1 Buc. 241323-002
Termometru de contact 1 Buc. 250747-002

Termostat de încapere Control 230 V 1 Buc. 240983-002


24 V 1 Buc. 241333-002
Set de montare pentru contor de energie 1 Buc. 269242-001
termică

Termostat de cameră E 1 Buc. 239023-001

Cot de racord 1” REHAU 1 Buc. 269252-001 10


15
20

5 25

30

Servomotor 230 V 1 Buc. 241283-002


Dulap pentru distribuitor REHAU pentru UP-Typ 1 1 Buc. 289318-900 24 V 1 Buc. 241293-002
montare în perete UP-Typ 2 1 Buc. 289319-900
UP-Typ 3 1 Buc. 289324-900
UP-Typ 4 1 Buc. 289328-900

Dulap pentru distribuitor REHAU pentru AP-Typ 1 1 Buc. 289329-900 Regletă de cleme 230 V 1 Buc. 249137-001
montare pe perete AP-Typ 2 1 Buc. 289333-900 24 V 1 Buc. 249147-001
AP-Typ 3 1 Buc. 289334-900
AP-Typ 4 1 Buc. 289335-900

Modul de extindere al termostatului de 230 V 1 Buc. 244530-001


încăpere 24 V 1 Buc. 244550-001
Dulap pentru distribuitor UP-Typ 1 1 Buc. 289336-900
REHAU pentru UP-Typ 2 1 Buc. 289337-900
montare UP-Typ 3 1 Buc. 289338-900
în perete 80mm UP-Typ 4 1 Buc. 289339-900
Modul de extindere al servomotoarelor 230 V 1 Buc. 244540-001
24 V 1 Buc. 244560-001

Staţie de reglare a temperaturii TRS-V 1 Buc. 244360-001

Modul pompe/randament 230 V 1 Buc. 249157-001


24 V 1 Buc. 249167-001

Set de reglare temperatură 1” 1 Buc. 240481-001 Timermodul 1 Buc. 249177-001

111
Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art.-Nr. Cantitate
împachetare împachetare
Regletă de cleme EIB 6 Canale 1 Buc. 234829-001 Senzor temperatură exterioară AT-HC 1 Buc. 228047-001
12 Canale 1 Buc. 234830-001

Senzor tur/ retur FRT-HC 1 Buc. 228057-001


Acţionare servomotor GLT 24 V 1 Buc. 244380-001

Senzor de temperatură în pardoseală 1 Buc. 228067-001


FT-HC

Termostat radio de încăpere 868 MHz 1 Buc. 244690-002 Teacă de imersie senzor IS-HC 1 Buc. 228077-001

Senzor de temperatură și umiditate 1 Buc. 228087-001


Regletă de cleme radio 868 MHz 1 Buc. 244700-002 HT-HC

Senzor de temperatură RT-HC 1 Buc. 228097-001


Termostat de încapere HK 1 Buc. 210836-001

Supraveghetor punct de rouă TPW 1 Buc. 249287-001

Modul de comutare încălzire/răcire 1 Buc. 210837-001

Dezumidificator de aer LE-W 24 I 692 x 693 x 200 1 Buc. 229659-001

Modul de economie 1 Buc. 210839-001

Dezumidificator de aer LE-KD 24 I 760 x 290 x 803 1 Buc. 229679-001

Acţionare servomotor 24 V 1 Buc. 241293-002

Dezumidificator de aer LE-KD 90 I 1205 x 330 x 1025 1 Buc. 229699-001

Transformator 230V/24V 1 Buc. 269024-003

Ramă de montaj în perete LE-WR 730 x 711 x 203 1 Buc. 229709-001

Modul Master MM-HC 1 Buc. 227977-001

Grilă de acoperire LE-AG 830 x 830 x 20 1 Buc. 229719-001

Modul Slave SL-HC 1 Buc. 227987-001

Ventil de zonă ZV ZV 25 1 Buc. 235170-001


Modul de extindere Master MEM- HC 1 Buc. 227867-001

Display (Afișaj) D-HC 1 Buc. 227997-001


Ventil de trecere DV DV 20 1 Buc. 244210-001
DV 25 1 Buc. 244220-001
DV 32 1 Buc. 244230-001

Set de senzori S-HC 1 Buc. 228017-001


Ventil cu trei căi MV MV 15 1 Buc. 244240-001
MV 20 1 Buc. 244250-001
MV 25 1 Buc. 244260-001

Modul Basic BM-HC 1 Buc. 228027-001

Modul de extindere Basic BEM-HC 1 Buc. 228037-001

112
3 ÎNCĂLZIREA/RĂCIREA SUPRAFEŢELOR REHAU
3.2 SISTEME PENTRU ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE PRIN SUPRAFAŢĂ - UTLIZĂRI SPECIALE

3 Încălzire / răcire
Temperarea miezului de beton Încălzire de suprafeţe industriale

Încălzire prin pardoseală elastică Încălzire în gazon

113
3.2.1 Distribuitoare industriale REHAU

Distribuitor industrial REHAU 1 ¼” cu robineţi cu bilă pe tur*


Material: alamă
Ţeava distribuitorului 1 ¼”
Ieșiri ½”
Console zincate izolate fonic DIN 4109
Capac de închidere 1 ¼” pe tur și retur cu robinet KFE și aerisire
Robineţi cu bilă cu EUROKONUS pentru ţevi de dimensiunea 17x2,0 și 20x2,0 pe tur
Ventile de reglare fină cu EUROKONUS pentru ţevi de dimensiunea 17x2,0 și 20x2,0 pe retur

Art.-Nr. Denumire Grupe/HK Mărime Greutate Unitate de Preţ unitar


mm kg/Buc. împachetare €/Buc.
246609-001 IVK 2 2 Circuite de încalzire 220 4,120 1 Buc. 206,59
246619-001 IVK 3 3 Circuite de încalzire 275 4,960 1 Buc. 231,73
246629-001 IVK 4 4 Circuite de încalzire 330 5,810 1 Buc. 271,08
246639-001 IVK 5 5 Circuite de încalzire 385 6,650 1 Buc. 327,92
246649-001 IVK 6 6 Circuite de încalzire 440 7,500 1 Buc. 367,26
246659-001 IVK 7 7 Circuite de încalzire 495 8,340 1 Buc. 418,64
246669-001 IVK 8 8 Circuite de încalzire 550 9,190 1 Buc. 470,01
246679-001 IVK 9 9 Circuite de încalzire 605 10,030 1 Buc. 521,38
246689-001 IVK 10 10 Circuite de încalzire 660 10,880 1 Buc. 592,43
246699-001 IVK 11 11 Circuite de încalzire 715 11,720 1 Buc. 655,83
246709-001 IVK 12 12 Circuite de încalzire 770 12,570 1 Buc. 695,18
* Termen de livrare la cerere
Fitingurile cu inel de strângere trebuie comandate separat.

Distribuitorul industrial REHAU 1 ¼” poate fi livrat la cerere cu ventile termostatice pe tur.


Acţionările servo REHAU 230 V IVT adecvate le puteţi comanda cu articolul nr.240011-002.

Distribuitor industrial REHAU 1 ½”, Eurokonus pentru racord


ţevi 17x2,0 și 20x2,0*
Material: alamă
Ţeava distribuitorului 1 ½ ”
Ieșiri ¾”
Console zincate izolate fonic DIN 4109
Capac de închidere 1 ½” pe tur și retur cu robinet KFE și aerisire
Robineţi cu bilă cu EUROKONUS pentru ţevi de dimensiunea 17x2,0 și 20x2,0 pe tur
Ventile de reglare fină cu EUROKONUS pentru ţevi de dimensiunea 17x2,0 și 20x2,0 pe retur

Art.-Nr. Denumire Grupe/HK Mărime Greutate Unitate de Preţ unitar


mm kg/Buc. împachetare €/Buc.
248760-001 IVKE 2 2 Circuite de încalzire 285 5,600 1 Buc. 302,77
248770-001 IVKE 3 3 Circuite de încalzire 360 7,200 1 Buc. 392,40
248780-001 IVKE 4 4 Circuite de încalzire 435 8,800 1 Buc. 470,01
248790-001 IVKE 5 5 Circuite de încalzire 510 10,400 1 Buc. 534,50
248800-001 IVKE 6 6 Circuite de încalzire 585 12,000 1 Buc. 624,13
248810-001 IVKE 7 7 Circuite de încalzire 660 13,600 1 Buc. 688,62
248820-001 IVKE 8 8 Circuite de încalzire 735 15,200 1 Buc. 739,99
248830-001 IVKE 9 9 Circuite de încalzire 810 16,800 1 Buc. 804,48
248840-001 IVKE 10 10 Circuite de încalzire 885 18,400 1 Buc. 868,97
248850-001 IVKE 11 11 Circuite de încalzire 960 20,000 1 Buc. 983,75
248860-001 IVKE 12 12 Circuite de încalzire 1035 21,600 1 Buc. 1.049,33
* Termen de livrare la cerere
Fitingurile cu inel de strângere trebuie comandate separat.

114
3 Încălzire / răcire
Distribuitor industrial REHAU,
fiting cu inel de strângere pentru racord ţeavă 25x2,3*
Material: alamă
Ieșiri ¾”
Console zincate izolate fonic DIN 4109
Pe tur și retur capac de închidere cu robinet KFE și aerisire
Robineţi cu bilă cu fiting cu inel de strângere pentru ţevi de dimensiunea 25x2,3 pe tur
Ventile de reglare fină cu inel de strângere pentru ţevi de dimensiunea 25x2,3 pe retur
Ţeavă distribuitor 1 ½”

Art.-Nr. Denumire Grupe/HK Mărime Greutate Unitate de Preţ unitar


mm kg/Buc. împachetare €/Buc.
248870-001 IVKK 2 2 Circuite de încalzire 285 5,600 1 Buc. 347,59
248880-001 IVKK 3 3 Circuite de încalzire 360 7,200 1 Buc. 463,45
248890-001 IVKK 4 4 Circuite de încalzire 435 8,800 1 Buc. 541,06
248900-001 IVKK 5 5 Circuite de încalzire 510 10,400 1 Buc. 643,81
248910-001 IVKK 6 6 Circuite de încalzire 585 12,000 1 Buc. 721,41
248920-001 IVKK 7 7 Circuite de încalzire 660 13,600 1 Buc. 797,93
248930-001 IVKK 8 8 Circuite de încalzire 735 15,200 1 Buc. 874,44
248940-001 IVKK 9 9 Circuite de încalzire 810 16,800 1 Buc. 940,02
248950-001 IVKK 10 10 Circuite de încalzire 885 18,400 1 Buc. 1.042,77
248960-001 IVKK 11 11 Circuite de încalzire 960 20,000 1 Buc. 1.158,63
248970-001 IVKK 12 12 Circuite de încalzire 1035 21,600 1 Buc. 1.224,22
* Termen de livrare la cerere

Distribuitorul în varianta 2” la cerere.

Fiting cu inel de strângere REHAU


pentru racordarea ţevilor RAUTHERM S la distribuitorul circuitelor de încălzire REHAU și la distribuitor al
circuitului de încălzire cu debitmetru de fluide.
Proprietăţi: racord detașabil conform VOB (DIN 18380) racord conform DIN 8076 partea 1.
Racord ţeavă pentru RAUTHERM S 17x2,0 sau 20x2,0
Compus din manșon suport, inel de strângere și piuliţă olandeză.

Art.-Nr. Pentru teava RAUTHERM S (PE-Xa) Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
250607-002 17 x 2,0 0,065 10 Buc. 4,99
250617-002 20 x 2,0 0,070 10 Buc. 4,99

Set de racord distribuitor industrial REHAU*


Pentru izolarea ţevii de distribuţie tur și retur.
Volum livrare: 2 x robineţi cu bilă

Art.-Nr. Denumire Mărime Greutate Unitate de Preţ unitar


a kg/Set împachetare €/Set
247820-001 Set robinet cu bila pentru IV 1 1/4“ 62 mm 0,710 1 Set 63,94
247830-001 Set robinet cu bila pentru IV 1 1/2“ 70 mm 1,700 1 Set 89,63
* Termen de livrare la cerere

115
3.2.2 Temperarea miezului de beton

Temperarea miezului de beton REHAU cu module BKT prefabricate

Modul REHAU-BKT DM*


Modul REHAU-BKT în modul de pozare al ţevilor meandră dublă cu dimensiuni variabile compus din ţeavă
RAUTHERM S etanșă la oxigen, 17x2,0/20x2,0 mm, din polietilenă reticulată peroxidic RAU-PE-Xa cu strat
cu barieră de oxigen (DIN 4726) din EVAL și plasă tip grilaj oţel beton.
Ţeavă REHAU RAUTHERM S cu distanţă de pozare VA 15 fixată cu sârmă de legare REHAU de plasa tip
grilaj oţel beton incl. conducte de legare 2x2 m fixate pe marginea plasei. La capătul conductelor de
legare se află un racord rapid REHAU NP 7.2. și un dop orb cu îmbinarea manșon alunecător brevetată și
cu etanșeitate permanentă. Producerea presiunii de verificare de 6 bar are loc pe șantier.

Modul REHAU BKT EM*


Modul REHAU-BKT în modul de pozare al ţevilor meandră simplă cu dimensiuni variabile compus din ţeavă
RAUTHERM S etanșă la oxigen, 17x2,0/20x2,0 mm, din polietilenă reticulată peroxidic RAU-PE-Xa cu strat
cu barieră de oxigen (DIN 4726) din EVAL și plasă tip grilaj oţel beton.
Ţeavă REHAU RAUTHERM S cu distanţă de pozare VA 15 fixată cu sârmă de legare REHAU de plasa tip
grilaj oţel beton incl. conducte de legare 2x2 m fixate pe marginea plasei. La capătul conductelor de
legare se află un racord rapid REHAU NP 7.2. și un dop orb cu îmbinarea manșon alunecător brevetată și
cu etanșeitate permanentă. Producerea presiunii de verificare de 6 bar are loc pe șantier.

Suprafaţă activă din punct de vedere termic a modulelor DM/EM. Distanţă de pozare 150 mm/VA 15

Lăţime 0,90 m 1,20 m 1,50 m 1,80 m 2,10 m 2,40 m


Lungime Suprafaţă activă Suprafaţă activă Suprafaţă activă Suprafaţă activă Suprafaţă activă Suprafaţă activă
m m2 m2 m2 m2 m2 m2
1,35 1,22 1,62 2,03 2,43 2,84 3,24
1,50 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60
1,65 1,49 1,98 2,48 2,97 3,47 3,96
1,80 1,62 2,16 2,70 3,24 3,78 4,32
1,95 1,76 2,34 2,93 3,51 4,10 4,68
2,10 1,89 2,52 3,15 3,78 4,41 5,04
2,25 2,03 2,70 3,38 4,05 4,73 5,40
2,40 2,16 2,88 3,60 4,32 5,04 5,76
2,55 2,30 3,06 3,83 4,59 5,36 6,12
2,70 2,43 3,24 4,05 4,86 5,67 6,48
2,85 2,57 3,42 4,28 5,13 5,99 6,84
3,00 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20
3,15 2,84 3,78 4,73 5,67 6,62 7,56
3,30 2,97 3,96 4,95 5,94 6,93 7,92
3,45 3,11 4,14 5,18 6,21 7,25 8,28
3,60 3,24 4,32 5,40 6,48 7,56 8,64
3,75 3,38 4,50 5,63 6,75 7,88 9,00
3,90 3,51 4,68 5,85 7,02 8,19 9,36
4,05 3,65 4,86 6,08 7,29 8,51 9,72
4,20 3,78 5,04 6,30 7,56 8,82 10,08
4,35 3,92 5,22 6,53 7,83 9,14 10,44
4,50 4,05 5,40 6,75 8,10 9,45 10,80
4,65 4,19 5,58 6,98 8,37 9,77 11,16
4,80 4,32 5,76 7,20 8,64 10,08 11,52
4,95 4,46 5,94 7,43 8,91 10,40 11,88
5,10 4,59 6,12 7,65 9,18 10,71 12,24
5,25 4,73 6,30 7,88 9,45 11,03 12,60
5,40 4,86 6,48 8,10 9,72 11,34 12,96
5,55 5,00 6,66 8,33 9,99 11,66 13,32
5,70 5,13 6,84 8,55 10,26 11,97 13,68
5,85 5,27 7,02 8,78 10,53 12,29 14,04
6,00 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60 14,40
6,15 5,54 7,38 9,23 11,07 12,92 14,76
6,30 5,67 7,56 9,45 11,34 13,23 15,12

116
3.2.3 Încălzire prin pardoseală elastică

Încălzire prin pardoseală elastică cu distribuitor industrial

3 Încălzire / răcire
Pentru utilizarea în pardoseli elastice de tip săli de sport conform DIN 18032 partea 2 pentru adaptarea
individuală a emisiei termice. Există o separare între construcţia pardoselii elastice și încălzirea
de suprafaţă. Acest lucru înlesnește renovarea construcţiei pardoselii fără demontarea încălzirii în
pardoseală..
1 Strat de îmbrăcare superior Legarea ţevilor de încălzire prin intermediul distribuitorului industrial REHAU.
2 Placă de distribuţie a sarcinii (placă
Compusă din: Ţeavă RAUTHERM S RAU-PE-Xa 20x2,0 mm sau 25x2,3 mm, din polietilenă reticulată
pretensionată, placă din placaj sau
placă bio) peroxidic, ţeavă conform DIN 16892, etanșă la oxigen conform DIN 4726, nr.de înregistrare DIN CERTCO
3 Folie PE 3V226/3V227
4 Pardoseală oarbă Tehnică de îmbinare manșon alunecător REHAU
5 Elemente suport dublu oscilant-arc
Șine de fixare RAUFIX pentru fixarea exactă a ţevilor RAUTHERM S
6 Șină REHAU RAUFIX
7 Izolaţie, placă PUR 70 mm Plăci de izolare preștanţate REHAU
8 Butuc de aerisire (de ex. în cazul unei Distribuitor industrial REHAU
izolaţii de 70 mm H.min. 105 mm)
9 Barieră împotriva umidităţii

Încălzire prin pardoseală elastică cu distribuitor pentru pardoseală tip sală de sport
Pentru utilizarea în pardoseli tip săli de sport cu suprafeţe elastice conform DIN 18032 partea 2.
Optimizarea rezistenţelor hidraulice din sistem prin racordarea ţevilor de încălzire prin sistemul
distribuitorului conform “principiului Tichelmann”.
Realizarea individuală a sistemului distribuitorului corespunzător condiţiilor locale și conform indicaţiilor
1 Strat de îmbrăcare superior departamentului tehnic de utilizare.
2 Placă de distribuţie a sarcinii (placă
Compusă din: Ţeavă RAUTHERM S RAU-PE-Xa 20x2,0 mm sau 25x2,3 mm, din polietilenă reticulată
pretensionată, placă din placaj sau
placă bio)
peroxidic, ţeavă conform DIN 16892, etanșă la oxigen conform DIN 4726, nr.de înregistrare DIN CERTCO
3 Folie PE 3V226/3V227
4 Pardoseală oarbă Șine de fixare RAUFIX sau RAILFIX pentru fixarea exactă a ţevilor RAUTHERM S
5 Elemente suport dublu oscilant-arc
Tehnică de îmbinare manșon alunecător REHAU
6 Șină REHAU RAILFIX
7 Placă de izolare REHAU preștanţată
Sistem de construcţie al distribuitorului pentru pardoseli tip sport REHAU pentru racord conform
8 Butuc de aerisire (de ex. în cazul unei “principiului Tichelmann”
izolaţii de 70 mm H.min. 110 mm) Placă de izolare REHAU preștanţată
9 Barieră împotriva umidităţii

Distribuitor pentru pardoseli tip sală de sport REHAU


2,40 0,25 0,375
Pentru utilizarea în pardoseli tip săli de sport cu suprafeţe elastice conform DIN 18032 partea 2.
Distribuitor pentru pardoseli tip sport după principiul “Tichelmann” compus din: Element terminal, element
de întoarcere, element de bază al distribuitorului
Produs din ţeavă RAUTHERM FW 40x3,7 mm și fitinguri REHAU cu tehnica de îmbinare manșon
alunecător.
Sistemele distribuitoarelor sunt calculate individual în funcţie de condiţiile locale.
Conform unei liste de materiale specifică obiectivului se realizează preconfecţionarea și montarea de către
constructorul de încălzire specializat.
Prin aceasta, sistemul distribuitorului poate fi adaptat individual la orice sală de sport.
Informaţii suplimentare le puteţi obţine de la biroul de vânzări REHAU cel mai apropiat.

117
3.2.4 Încălzirea suprafeţelor deschise REHAU

Încălzire de suprafeţe deschise în plăci de beton REHAU


Încălzire de suprafeţe deschise în plăci de beton pentru prevenirea depunerii zăpezii și gheţii de ex. pe căi
de acces pentru garaje, locuri de aterizare pentru elicoptere etc.
Cu ţevi conducătoare de agent termic în placa de beton sub forma unei pozări paralele pe armături în formă
de plasă sau armături pretensionate.
Compusă din: Ţeavă RAUTHERM S RAU-PE-Xa 20x2,0 mm sau 25x2,3 mm, din polietilenă reticulată
peroxidic, ţeavă conform DIN 16892, etanșă la oxigen conform DIN 4726, nr.de înregistrare DIN CERTCO
3V226/3V227
Cablu de legare REHAU din poliamidă pentru fixarea exactă a ţevilor RAUTHERM S
Tehnică de îmbinare manșon alunecător REHAU
Curbă conducătoare a ţevilor 90°
Ţeavă ondulată REHAU ca tub de protecţie
Distribuitor industrial REHAU

Încălzire de suprafeţe deschise sub pavaj de îmbinare REHAU


Încălzire de suprafeţe deschise sub pavaj de îmbinare REHAU pentru prevenirea depunerii zăpezii și gheţii de
ex. pe zone pietonale, zone de intrare etc.
Cu ţevi conducătoare de agent termic în placa de beton sub forma unei pozări paralele în șine de strângere.
Compusă din: Ţeavă RAUTHERM S RAU-PE-Xa 20x2,0 mm sau 25x2,3 mm, din polietilenă reticulată
peroxidic, ţeavă conform DIN 16892, etanșă la oxigen conform DIN 4726, nr.de înregistrare DIN CERTCO
3V226/3V227
Cablu de legare REHAU din poliamidă pentru fixarea exactă a ţevilor RAUTHERM S
Tehnică de îmbinare manșon alunecător REHAU
Curbă conducătoare a ţevilor 90°
Ţeavă ondulată REHAU ca tub de protecţie

Încălzire de suprafeţe deschise sub suprafeţe de gazon natural sau artificial REHAU
Pentru prevenirea depunerii zăpezii și gheţii pe terenuri sportive și pentru menţinerea condiţiilor de
practicare a terenului și la temperaturi exterioare negative.
Încălzirile pentru gazon REHAU sunt proiectate și instalate exact în funcţie de condiţiile locale și de climă.
Sistem special al distribuitorului încălzirii pentru gazon cu racord al circuitelor de încălzire conform
principiului Tichelmann.
Vă rugăm contactaţi un birou de vânzări REHAU apropiat, vă vom oferi cu plăcere o vastă consultanţă și vă
vom întocmi o ofertă individuală.

Terenurile sportive îngheţate și înzăpezite prezintă riscuri necontrolabile. Ţevile RAUTHERM S pozate la
distanţe predefinite încălzesc uniform terenul și îl menţin lipsit de gheaţă.

Racordul circuitelor de încălzire în lungimi ale colacilor de ţevi specifice proiectului se realizează la
sistemul special al distribuitorului de încălzire al gazonului conform principiului Tichelmann.

Anulări ale partidelor, având cheltuieli semnificative aferente, datorită gazonului impracticabil sunt astfel
evitate.

Fiecare încălzire de gazon REHAU este proiectată în funcţie de condiţiile locale.

Vă rugăm adresaţi-vă biroului dvs. de vânzări REHAU pentru o ofertă individuală și o consiliere detaliată.

118
3.2.5 Lista de comanda SISTEME PENTRU ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE PRIN SUPRAFAŢĂ
UTILIZĂRI SPECIALE

Asociată cu răspundere personală:

3 Încălzire / răcire
Nr. adresă de expediere/marcare a pachetelor numărul și felul pachetelor Helmut Wagner AG
CH-3074 Muri/Elveţia
Președintele Consiliului de Administraţie
Helmut Wagner
În caz de întrebări indicaţi numărul dovezii de expediere HR Berna 1173
Sediul social: Rehau
Nr. AB Nr. Client Regiune ADM VA LB REDUCERE: Registrul tribunalului Hof,
HRA 2232

Adresa de expediere: Adresa de facturare (în cazul în care diferă de adresa de expediţie): Referinţă BRKZ HI

Data comandă
Nr. Comandă
Data expediere
Mod expediere
Sunt valabile condiţiile generale de plată și livrare REHAU. Condiţii de livrare

Denumire Dimensiune Unitate de împachetare Art.-Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de împachetare Art.-Nr. Cantitate
Ţeavă RAUTHERM S 17x2,0 120 m 136140-120 Cablu de legare 100 Buc. 724448-100
17x2,0 240 m 136140-240
17x2,0 500 m 136140-500
20x2,0 120 m 136160-120
20x2,0 240 m 136160-240
20x2,0 500 m 136160-500 Tub de protecţie 16/17 50 m 137140-050
25x2,3 120 m 136770-120 20 50 m 137150-050
25x2,3 300 m 136770-300 25 25 m 137160-050
Manșon alunecător 17 50 Buc. 250297-002
20 50 Buc. 250307-002
25 50 Buc. 259197-002 RAUFIX-Schiene 16/17/20 10 m 244248-002

Racord 17/17 10 Buc. 250277-002


20/20 10 Buc. 250317-002
25/25 5 Buc. 259187-002 Șină RAUFIX 25 64 m 266210-001

Fiting al ţevii pentru aer comprimat 17x2,0 1 Buc. 249647-001


20x2,0 1 Buc. 249657-001 Placă de izolare preștanţată 70 6m 2
264011-001

Dop orb 17x2,0 1 Buc. 231681-001


20x2,0 1 Buc. 231691-001 Ac de susţinere 500 Buc. 259268-001

a
Curbă conducătoare a ţevilor 20 25 Buc. 239343-001
Teu 25-25-25 5 Buc. 253529-002 25 25 Buc. 239193-001
25-20-25 5 Buc. 253539-002
20-25-20 5 Buc. 268520-001
25-25-20 5 Buc. 268550-001 Fiting cu inel de strângere 17 10 Buc. 250607-002
25-20-20 5 Buc. 253559-002 20 10 Buc. 250617-002

Trecere cu filet 25-R3/4 5 Buc. 268580-001

Set racordare distribuitor industrial 1 1/4“ 10 Buc. 247820-001


1 1/2“ 10 Buc. 247830-001
Cot 90° 25/25 5 Buc. 259449-002

Distribuitor industrial 1 ¼” IV 2 1 Buc. 246609-001


IV 3 1 Buc. 246619-001
Manometru 1 Buc. 246879-001 IV 4 1 Buc. 246629-001
IV 5 1 Buc. 246639-001
IV 6 1 Buc. 246649-001
IV 7 1 Buc. 246659-001
IV 8 1 Buc. 246669-001
Niplu de prindere/ introducere 1 Buc. 246889-001 IV 9 1 Buc. 246679-001
cu aer comprimat IV 10 1 Buc. 246689-001
IV 11 1 Buc. 246699-001
IV 12 1 Buc. 246709-001
Distribuitor industrial 1 1/2“ pentru ţeavă IV 2 1 Buc. 248760-001
Bandă de protecţie BKT 1 Buc. 246869-001 de 17x2 până la 20x2 IV 3 1 Buc. 248770-001
IV 4 1 Buc. 248780-001
IV 5 1 Buc. 248790-001
IV 6 1 Buc. 248800-001
IV 7 1 Buc. 248810-001
Carcasă de cofrare BKT 30 Buc. 246599-001 IV 8 1 Buc. 248820-001
IV 9 1 Buc. 248830-001
IV 10 1 Buc. 248840-001
IV 11 1 Buc. 248850-001
IV 12 1 Buc. 248860-001
Sârmă de legare BKT 100 Buc. 246899-001 Distribuitor industrial 1 1/2“, 2“ pentru IV 2 1 Buc. 248870-001
ţeavă de 25x2,3 IV 3 1 Buc. 248880-001
IV 4 1 Buc. 248890-001
IV 5 1 Buc. 248900-001
IV 6 1 Buc. 248910-001
Dispozitiv de răsucire 1 Buc. 257304-002 IV 7 1 Buc. 248920-001
IV 8 1 Buc. 248930-001
IV 9 1 Buc. 248940-001
IV 10 1 Buc. 248950-001
IV 11 1 Buc. 248960-001
IV 12 1 Buc. 248970-001
* Termen de livrare la cerere
119
4 POMPA DE CĂLDURĂ
4 REHAU PROGRAM POMPA DE CĂLDURĂ
LISTA DE PREŢURI, 952.0001/1A, VALABILĂ DIN IUNIE 2009
INFORMAŢII SUPLIMENTARE OBŢINEŢI DE LA BIROURILE DE VÂNZĂRI REHAU

121
5 RAUPEX
5 SISTEMUL DE ŢEVI INDUSTRIALE RAUPEX®
LISTA DE PREŢURI 876310/12 A VALABILĂ DIN APRILIE 2010 ŞI
INFORMAŢII SUPLIMENTARE OBŢINETI DE LA BIROURILE DE VÂNZĂRI REHAU

123
5 SISTEMUL DE ŢEVI INDUSTRIALE RAUPEX®
InformaŢII

Ţevile RAUPEX din polietilenă reticulată (PE-Xa) alcătuiesc împreună cu tehnicile simple și sigure de îmbinare cu manșon alunecător
și mufă electrosudabilă REHAU, precum și cu mufa electrosudabilă FUSAPEX rezistentă la temperatură, un sistem sigur și complet
pentru realizarea instalaţiilor moderne industriale.
- Ideal pentru aer comprimat, apă de răcire, încălzire industrială, substanţe chimice (după verificarea compatibilităţii), gaz inert,
transport particule solide și multe altele
- Sistem universal cu dimensiunea de 16 -160 mm, în două trepte de presiune până la max. 25 bar
- Culori ale ţevilor specifice utilizării (conform DIN 2403)
- Domeniu de utilizare de la -40°C până la +95 °C

124
5 SISTEMUL DE ŢEVI INDUSTRIALE RAUPEX®
5.1 LISTa DE COMANDĂ

5 RAUPEX
Asociată cu răspundere personală:
Nr. adresă de expediere/marcare a pachetelor numărul și felul pachetelor Helmut Wagner AG
CH-3074 Muri/Elveţia
Președintele Consiliului de Administraţie
Helmut Wagner
În caz de întrebări indicaţi numărul dovezii de expediere HR Berna 1173
Sediul social: Rehau
Nr. AB Nr. Client Regiune ADM VA LB REDUCERE: Registrul tribunalului Hof,
HRA 2232

Adresa de expediere: Adresa de facturare (în cazul în care diferă de adresa de expediţie): Referinţă BRKZ HI

Data comandă
Nr. Comandă
Data expediere
Mod expediere
Sunt valabile condiţiile generale de plată și livrare REHAU. Condiţii de livrare

Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate
livrare livrare
Ţeavă RAUPEX-A, SDR 11 20x1,9 5m 131920-005 Ţeavă RAUPEX-O, SDR 11 20x1,9 5m 135154-005
20x1,9 100 m 131920-100 20x1,9 100 m 135154 -100
25x2,3 5m 131930-005 25x2,3 5m 135164-005
25x2,3 100 m 131930-100 25x2,3 100 m 135164-100
32x2,9 5m 131940-005 32x2,9 5m 135174-005
32x2,9 100 m 131940-100 40x3,7 5m 135184-005
40x3,7 5m 131950-005 50x4,6 5m 135194-005
50x4,6 5m 131960-005 63x5,8 5m 135204-005
63x5,8 5m 131970-005 75x6,8 5m 135214-005
63x5,8 100 m 131970-100 90x8,2 5m 135224-005
75x6,8 5m 136312-005 110x10,0 5m 135234-005
90x8,2 5m 136322-005 125x11,4 5m 104561-005
110x10,0 5m 136332-005 160x14,6 5m 135244-005
125x11,4 5m 104541-005
160x14,6 5m 136492-005

Ţeavă RAUPEX-K, SDR 11 20x1,9 5m 135054-005 Ţeavă RAUPEX-UV, 20x1,9 5m 104341-005


20x1,9 100 m 135054-100 SDR 11 20x1,9 100 m 104341-100
25x2,3 5m 135064-005 25x2,3 5m 104351-005
25x2,3 100 m 135064-100 25x2,3 100 m 104351-100
32x2,9 5m 135074-005 32x2,9 5m 104361-005
40x3,7 5m 135084-005 40x3,7 5m 104371-005
50x4,6 5m 135094-005 50x4,6 5m 104381-005
63x5,8 5m 135104-005 63x5,8 5m 104391-005
75x6,8 5m 135114-005 75x6,8 5m 104401-005
90x8,2 5m 135124-005 90x8,2 5m 104411-005
110x10,0 5m 135134-005 110x10,0 5m 104421-005
125x11,4 5m 104551-005 125x11,4 5m 104571-005
160x14,6 5m 135144-005 160x14,6 5m 104431-005

125
Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate
livrare livrare
Ţeavă RAUTHERM FW, 25x2,3 5m 136692-005 Trecere cu FE, SDR 11 20-R 1/2/L 15 10 Buc. 139442-001
SDR 11 32x2,9 5m 136702-005 20-R 3/4/L 18 10 Buc. 139452-001
40x3,7 5m 136502-005 25-R 3/4 10 Buc. 139462-001
50x4,6 5m 136512-005 25-R 1/L22 10 Buc. 139472-001
63x5,8 5m 136522-005 32-R 1/L22 3 Buc. 139482-001
75x6,8 5m 136532-005 40-R 1 1/4 5 Buc. 138883-001
90x8,2 5m 136542-005 50-R 1 1/4 1 Buc. 138893-001
110x10,0 5m 136552-005 50-R 1 1/2 1 Buc. 138903-001
125x11,4 5m 136404-005 63-R 2 1 Buc. 138913-001
160x14,6 5m 136652-005 75-R 2 1/2 1 Buc. 267581-001
90-R 3 1 Buc. 267591-001
Semicămașă de dilatare 20 10 Buc. 243483-002 110-R 4 1 Buc. 267601-001
25 10 Buc. 243493-002 125-R 5 1 Buc. 235239-001
32 10 Buc. 243503-002 160-R 6 1 Buc. 234344-001
40 5 Buc. 243513-002
50 5 Buc. 243523-002
63 5 Buc. 243533-002 Trecere cu FI, SDR 11 20-Rp 1/2 10 Buc. 137643-001
75 1 Buc. 222855-001 20-Rp 3/4 10 Buc. 137653-001
90 1 Buc. 222856-001 25-Rp 3/4 10 Buc. 137663-001
110 1 Buc. 222857-001 25-Rp 1 10 Buc. 137673-001
125 1 Buc. 231666-001 32-Rp 1 3 Buc. 137683-001
160 1 Buc. 234600-001

Manșon alunecător, 20x1,9 100 Buc. 139562-001


SDR 11 25x2,3 50 Buc. 139572-001 Trecere pentru sudură, 25x2,3-26,9x2,3 10 Buc. 267161-001
32x2,9 50 Buc. 139492-001 SDR 11 32x2,9-33,7x2,6 3 Buc. 267181-001
40x3,7 25 Buc. 138683-001 40x3,7-42,4x2,6 3 Buc. 267201-001
50x4,6 25 Buc. 138693-001 50x4,6-48,3x2,6 1 Buc. 267221-001
63x5,8 25 Buc. 138703-001 63x5,8-60,3x2,9 1 Buc. 267241-001
75x6,8 1 Buc. 267671-001 75x6,8-76,1x2,9 1 Buc. 267261-001
90x8,2 1 Buc. 267681-001 90x8,2-88,9x3,2 1 Buc. 267281-001
110x10,0 1 Buc. 267691-001 110x10-114,3x3,6 1 Buc. 267301-001
125x11,4 1 Buc. 235229-001 125x11,4-139,7x3,6 1 Buc. 235209-001
160x14,6 1 Buc. 234324-001 160x14,6-168,3x4,1 1 Buc. 231626-001

Teu, SDR 11 Egal


Niplu, egal, SDR 11 20x1,9 10 Buc. 139282-001 20x1,9 10 Buc. 139112-001
25x2,3 10 Buc. 139292-001 25x2,3 10 Buc. 139122-001
32x2,9 3 Buc. 139302-001 32x2,9 3Buc. 139132-001
40x3,7 5 Buc. 138823-001 40x3,7 1Buc. 138773-001
50x4,6 1 Buc. 138833-001 50x4,6 1Buc. 244372-001
63x5,8 1 Buc. 138843-001 63x5,8 1Buc. 244382-001
75x6,8 1 Buc. 267611-001 75x6,8 1Buc. 221946-001
90x8,2 1 Buc. 267621-001 90 x 8,2 1Buc. 221948-001
110x10 1 Buc. 267631-001 110 x 10,0 1Buc. 221953-001
125x11,4 1 Buc. 235219-001
160x14,6 1 Buc. 234334-001

Ieșire și trecere reduse


25-20-20 10 Buc. 139232-001
Niplu, redus, SDR 11 25-20 10 Buc. 139332-001 32-25-25 3Buc. 139242-001
32-25 3 Buc. 139342-001 50-25-40 1Buc. 221925-001
40-20 5 Buc. 222955-001 50-32-40 1Buc. 138803-001
40-32 5 Buc. 138853-001 63-32-50 1Buc. 221926-001
50-40 1 Buc. 138863-001 63-40-40 1Buc. 221928-001
63-50 1 Buc. 138873-001 63-40-50 1Buc. 221930-001
75-63 1 Buc. 267641-001 63-50-50 1Buc. 221933-001
90-75 1 Buc. 267651-001 75-32-63 1Buc. 221935-001
110-90 1 Buc. 267661-001 75-50-63 1Buc. 221938-001
75-63-63 1Buc. 221943-001

126
Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate
livrare livrare
Teu, SDR 11 Ieșire redusă Cot 45°, SDR 11 20x1, 9 10 Buc. 237776-001
25-20-25 10 Buc. 139162-00 1 25x2, 3 10 Buc. 237786-001
32-20-32 5 Buc. 137543-00 1 32x2, 9 3 Buc. 237796-001
32-25-32 3 Buc. 139172-00 1 40x3,7 1 Buc. 237806-001
40-20-40 1 Buc. 244392-00 1 50x4, 6 1 Buc. 237816-001
40-25-40 1 Buc. 138783-00 1 63x5, 8 1 Buc. 237826-001
40-32-40 1 Buc. 138793-001 75 x 6,8 1 Buc. 237836-001
50-20-50 1 Buc. 244402-001
50-25-50 1 Buc. 244412-001
50-32-50 1 Buc. 138813-001 Cot 90°, SDR 11 20x1, 9 10 Buc. 139512-001
50-40-50 1 Buc. 244422-001 25x2, 3 10 Buc. 139522-001
63-20-63 1 Buc. 244432-001 32x2, 9 3 Buc. 139532-001
63-25-63 1 Buc. 244442-001 40x3,7 1 Buc. 138923-001
63-32-63 1 Buc. 244452-001 50x4, 6 1 Buc. 138933-001
63-40-63 1 Buc. 244462-001 63x5, 8 1 Buc. 138943-001

5 RAUPEX
63-50-63 1 Buc. 244472-001 75x6,8 1 Buc. 267751-001
75-25-75 1 Buc. 221934-001 90x8,2 1 Buc. 267761-001
75-32-75 1 Buc. 267791-001 110x10,0 1 Buc. 267771-001
75-40-75 1 Buc. 221936-001
75-50-75 1 Buc. 231326-001 Cot de perete scurt cu 20-R 1/2 10 Buc. 138503-001
75-63-75 1 Buc. 221944-001 F.E., SDR 11
90-32-90 1 Buc. 231336-001
90-40-90 1 Buc. 221945-001
90-63-90 1 Buc. 231346-001
110-32-110 1 Buc. 231356-001
110-50-110 1 Buc. 221950-001
110-63-110 1 Buc. 231366-001 Cot de perete scurt cu 20-Rp 1/2 10 Buc. 137703-005
Ieșire extinsă F.I., SDR 11 20-Rp 3/4 10 Buc. 137713-005
20-25-20 10 Buc. 137523-001 20-Rp 3/4 10 Buc. 137723-005
63-75-63 1 Buc. 267781-001
Trecere redusă
25-25-20 10 Buc. 137533-001
32-32-25 3 Buc. 139192-001 Robinet cu bilă, SDR 11 20x1,9-20x1,9 1 Buc. 233143-001
25x2,3-25x2,3 1 Buc. 233163-001
32x2,9-32x2,9 1 Buc. 233183-001
Teu cu ieșire FI, SDR 11 Ieșire FI 40x3,7-40x3,7 1 Buc. 233213-001
20-Rp1/2’’-20 10 Buc. 138523-001 50x4,6-50x4,6 1 Buc. 233233-001
25-Rp1/2’’-25 10 Buc. 244482-001 63x5,8-63x5,8 1 Buc. 233253-001
25-Rp3/4’’-25 10 Buc. 138533-001
32-Rp1/2’’-32 3 Buc. 244492-001 20x1,9- R3/4” FE 1 Buc. 233153-001
32-Rp3/4’’-32 1 Buc. 244502-001 25x2,3- R1’’ FE 1 Buc. 233173-001
32-Rp1’’-32 1 Buc. 138543-001 32x2,9-R 1“ FE 1 Buc. 233193-001
40-Rp1/2’’-40 1 Buc. 244512-001
40-Rp3/4’’-40 1 Buc. 244522-001
40-Rp1’’-40 1 Buc. 138723-001
50-Rp1/2’’-50 1 Buc. 244532-001 Mufă FUSAPEX cu 75 1 Buc. 221954-001
50-Rp3/4’’-50 1 Buc. 244542-001 electrofuziune, 90 1 Buc. 221955-001
50-Rp1’’-50 1 Buc. 138733-001 rezistentă la temperatură 110 1 Buc. 221956-001
50-Rp 11/4’’-50 1 Buc. 138753-001 125 1 Buc. 221958-001
63-Rp1/2’’-63 1 Buc. 244552-001 160 1 Buc. 221960-001
63-Rp3/4’’-63 1 Buc. 244562-001
63-Rp1’’-63 1 Buc. 244572-001

Ieșire FI, trecere extinsă Mufă cu electrofuziune 20 1 Buc. 245002-001


40-Rp1’’-32 1 Buc. 138713-001 25 1 Buc. 245012-001
50-Rp1 1/4’’-40 1 Buc. 138743-001 32 1 Buc. 245022-001
40 1 Buc. 245032-001
50 1 Buc. 245042-001
Teu cu ieșire dublă FI, 63-1/2“-1/2“-63 1 Buc. 224745-001 63 1 Buc. 245052-001
SDR 11 75 1 Buc. 245062-001
90 1 Buc. 245072-001
110 1 Buc. 245082-001
125 1 Buc. 233062-001
160 1 Buc. 245112-001

127
Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate
livrare livrare
Mufă redusă cu 32-20 1 Buc. 245252-001 Mufă de trecere la FE, cu 25-R 3/4“ 1 Buc. 245762-001
electrofuziune 32-25 1 Buc. 245262-001 electrofuziune (filet din 32-R 1“ 1 Buc. 245772-001
40-32 1 Buc. 245272-001 alamă) 32-R 1 1/4“ 1 Buc. 245782-001
50-32 1 Buc. 245282-001 32-R 1 ½“ 1 Buc. 245792-001
50-40 1 Buc. 245292-001 40-R 1“ 1 Buc. 245802-001
63-32 1 Buc. 245302-001 40-R 1 1/4“ 1 Buc. 245812-001
63-40 1 Buc. 245312-001 40-R 1 ½“ 1 Buc. 245822-001
63-50 1 Buc. 245322-001 40-R 2“ 1 Buc. 245832-001
75-63 1 Buc. 249627-001 50-R 1“ 1 Buc. 245842-001
90-50 1 Buc. 248004-001 50-R 1 1/4“ 1 Buc. 245852-001
90-63 1 Buc. 245332-001 50-R 1 1/2“ 1 Buc. 245862-001
90-75 1 Buc. 225243-001 50-R 2“ 1 Buc. 245872-001
110-63 1 Buc. 245102-001 63-R 1 1/4“ 1 Buc. 245882-001
110-90 1 Buc. 245342-001 63-R 1 1/2“ 1 Buc. 245892-001
125-90 1 Buc. 233082-001 63-R 2“ 1 Buc. 245902-001
125-110 1 Buc. 233622-001 75-R 2“ 1 Buc. 246802-001
160-90 1 Buc. 238940-001 75-R 2 1/2“ 1 Buc. 245452-001
160-110 1 Buc. 238948-001
160-125 1 Buc. 238950-001
Mufă de trecere la FE, cu 32-R 1“ 1 Buc. 245047-001
electrofuziune (filet din 40-R 1“ 1 Buc. 245057-001
PE 100) 40-R 1 1/4“ 1 Buc. 245067-001
40-R 1 1/2“ 1 Buc. 245077-001
50-R 1 1/2“ 1 Buc. 245087-001
63-R 1 1/2“ 1 Buc. 245097-001
63-R 2“ 1 Buc. 245107-001

Mufă de trecere la FI, cu 25-Rp 3/4“ 1 Buc. 245912-001


Piesă redusă, SDR 11 32-20 1 Buc. 242807-001 electrofuziune (filet din 32-Rp 1“ 1 Buc. 245922-001
32-25 1 Buc. 242817-001 alamă) 40-Rp 1“ 1 Buc. 245932-001
40-20 1 Buc. 242827-001 40-Rp 1 1/4“ 1 Buc. 245942-001
40-25 1 Buc. 242837-001 40-Rp 1 1/2“ 1 Buc. 245952-001
40-32 1 Buc. 242847-001 50-Rp 1 1/2“ 1 Buc. 245962-001
50-25 1 Buc. 242857-001 50-Rp 2“ 1 Buc. 245972-001
50-32 1 Buc. 242867-001 63-Rp 1 1/2“ 1 Buc. 245982-001
50-40 1 Buc. 242877-001 63-Rp 2“ 1 Buc. 245992-001
63-32 1 Buc. 242887-001
63-40 1 Buc. 242897-001
63-50 1 Buc. 242907-001
75-50 1 Buc. 242917-001
75-63 1 Buc. 242927-001
90-50 1 Buc. 234244-001 Mufă de închidere cu 25 1 Buc. 245132-001
90-63 1 Buc. 242937-001 electrofuziune 32 1 Buc. 245142-001
90-75 1 Buc. 242947-001 40 1 Buc. 245152-001
110-63 1 Buc. 242957-001 50 1 Buc. 245162-001
110-90 1 Buc. 242967-001 63 1 Buc. 245172-001
125-90 1 Buc. 233102-001 75 1 Buc. 245182-001
125-110 1 Buc. 233112-001 90 1 Buc. 245192-001
160-90 1 Buc. 242977-001 110 1 Buc. 245202-001
160-110 1 Buc. 242987-001 125 1 Buc. 233072-001
160-125 1 Buc. 233632-001 160 1 Buc. 245232-001

128
Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate
livrare livrare
Teu egal cu 20-20-20 1 Buc. 225238-001 Cot cu electrofuziune 20 1 Buc. 245642-001
electrofuziune 25-25-25 1 Buc. 224829-001 90° 25 1 Buc. 245652-001
32-32-32 1 Buc. 245372-001 32 1 Buc. 245662-001
40-40-40 1 Buc. 245382-001 40 1 Buc. 245672-001
50-50-50 1 Buc. 245392-001 50 1 Buc. 245682-001
63-63-63 1 Buc. 245402-001 63 1 Buc. 245692-001
75-75-75 1 Buc. 245412-001 75 1 Buc. 245702-001
90-90-90 1 Buc. 245422-001 90 1 Buc. 245712-001
110-110-110 1 Buc. 245432-001 110 1 Buc. 245722-001
125-125-125 1 Buc. 233122-001 125 1 Buc. 233252-001
160-160-160 1 Buc. 245442-001 160 1 Buc. 245742-001
Teu cu electrofuziune, 20-32-20 1 Buc. 245352-001 Cot de trecere la FE, cu 32-R 1/2“ 1 Buc. 235445-001
ieșire extinsă 25-32-25 1 Buc. 245362-001 electrofuziune (filet din 32-R 3/4“ 1 Buc. 235455-001
alamă) 32-R 1“ 1 Buc. 246002-001
32-R 1 1/4“ 1 Buc. 246012-001

5 RAUPEX
32-R 1 1/2“ 1 Buc. 246022-001
40-R 1“ 1 Buc. 246032-001
Teu cu electrofuziune, 25-20-25 1 Buc. 225239-001 40-R 1 1/4“ 1 Buc. 246042-001
ieșire redusă 32-20-32 1 Buc. 245462-001 40-R 1 1/2“ 1 Buc. 246052-001
40-20-40 1 Buc. 245472-001 40-R 2“ 1 Buc. 246062-001
50-20-50 1 Buc. 245482-001 50-R 1“ 1 Buc. 246072-001
50-32-50 1 Buc. 245492-001 50-R 1 1/4“ 1 Buc. 246082-001
63-20-63 1 Buc. 245502-001 50-R 1 1/2“ 1 Buc. 246092-001
63-32-63 1 Buc. 245512-001 50-R 2“ 1 Buc. 246102-001
63-40-63 1 Buc. 245212-001 63-R 1 1/4“ 1 Buc. 246112-001
63-50-63 1 Buc. 245222-001 63-R 1 1/2“ 1 Buc. 246122-001
90-63-90 1 Buc. 245522-001 63-R 2“ 1 Buc. 246132-001
110-63-110 1 Buc. 245532-001 75-R 2“ 1 Buc. 246692-001
110-90-110 1 Buc. 245542-001 75-R 2 1/2“ 1 Buc. 246812-001
125-90-125 1 Buc. 233202-001 Cot de trecere la FE, cu 32-R 1“ 1 Buc. 245117-001
125-110-125 1 Buc. 233213-001 electrofuziune 45° (filet 40-R 1“ 1 Buc. 245127-001
160-90-160 1 Buc. 245622-001 din PE 100), 40-R 1 1/4“ 1 Buc. 245137-001
160-110-160 1 Buc. 245732-001 40-R 1 1/2“ 1 Buc. 245147-001
50-R 1 1/2“ 1 Buc. 245157-001
Teu cu ieșire în flanșă 90-DN 80-90 1 Buc. 233132-001 63-R 1 1/2“ 1 Buc. 245167-001
110-DN 80-110 1 Buc. 233142-001 63-R 2“ 1 Buc. 245177-001
110-DN 100-110 1 Buc. 233152-001 Cot de trecere la FI, cu 32-Rp 1“ 1 Buc. 246142-001
125-DN 80-125 1 Buc. 233162-001 electrofuziune 45° (filet 40-Rp 1“ 1 Buc. 246152-001
125-DN 100-125 1 Buc. 233172-001 din alamă) 40-Rp 1 1/4“ 1 Buc. 246162-001
160-DN 80-160 1 Buc. 233182-001 40-Rp 1 1/2“ 1 Buc. 246172-001
160-DN 100-160 1 Buc. 233192-001 50-Rp 1 1/2“ 1 Buc. 246182-001
50-Rp 2“ 1 Buc. 246192-001
Cot flexibil cu 110 1 Buc. 225403-001 63-Rp 1 1/2“ 1 Buc. 246202-001
electrofuziune 0° - 24° 125 1 Buc. 225404-001 63-Rp 2“ 1 Buc. 246212-001
160 1 Buc. 225405-001
Cot de trecere la FE, cu 20-R 1/2“ 1 Buc. 239110-001
electrofuziune 90°(filet 25-R 3/4“ 1 Buc. 246222-001
din alamă) 32-R 1/2“ 1 Buc. 235485-001
Cot cu electrofuziune 90 1 Buc. 275868-001 32-R 3/4“ 1 Buc. 235495-001
22,5° 110 1 Buc. 275878-001 32-R 1“ 1 Buc. 246232-001
125 1 Buc. 233222-001 32-R 1 1/4“ 1 Buc. 246242-001
160 1 Buc. 233232-001 32-R 1 1/2“ 1 Buc. 246252-001
40-R 1“ 1 Buc. 246262-001
40-R 1 1/4“ 1 Buc. 246272-001
40-R 1 1/2“ 1 Buc. 246282-001
Cot cu electrofuziune 45° 32 1 Buc. 245552-001 40-R 2“ 1 Buc. 246292-001
40 1 Buc. 245562-001 50-R 1“ 1 Buc. 246302-001
50 1 Buc. 245572-001 50-R 1 1/4“ 1 Buc. 246312-001
63 1 Buc. 245582-001 50-R 1 1/2“ 1 Buc. 246322-001
75 1 Buc. 245592-001 50-R 2“ 1 Buc. 246332-001
90 1 Buc. 245602-001 63-R 1 1/4“ 1 Buc. 246342-001
110 1 Buc. 245612-001 63-R 1 1/2“ 1 Buc. 246352-001
125 1 Buc. 233242-001 63-R 2“ 1 Buc. 246362-001
160 1 Buc. 245632-001 75-R 2“ 1 Buc. 243923-001
75-R 2 1/2“ 1 Buc. 243933-001

129
Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate
livrare livrare
Cot de trecere la FE, cu 25-R3/4’’ 1 Buc. 231576-001 Colier pentru ștuţuri, cu 125-32 1 Buc. 233472-001
electrofuziune 90° (filet 32-R1“ 1 Buc. 245187-001 electrofuziune 125-40 1 Buc. 233482-001
din PE 100) 40-R1“ 1 Buc. 245197-001 125-50 1 Buc. 233492-001
40-R1 1/4“ 1 Buc. 245207-001 125-63 1 Buc. 233502-001
40-R1 1/2“ 1 Buc. 245217-001 125-90 1 Buc. 233512-001
50-R1 1/2“ 1 Buc. 245227-001 160-32 1 Buc. 233522-001
63-R1 1/2“ 1 Buc. 245237-001 160-40 1 Buc. 233532-001
63-R2“ 1 Buc. 245247-001 160-50 1 Buc. 233542-001
160-63 1 Buc. 233552-001
Cot de trecere la FI, cu 20-Rp 1/2“ 1 Buc. 239120-001 160-90 1 Buc. 233562-001
electrofuziune 90° (filet 25-Rp 3/4“ 1 Buc. 246372-001
din alamă) 32-Rp 1“ 1 Buc. 246382-001 Îmbinare prin sudare 20 1 Buc. 247112-001
40-Rp 1“ 1 Buc. 246392-001 prealabilă 25 1 Buc. 247122-001
40-Rp 1 1/4“ 1 Buc. 246402-001 32 1 Buc. 247132-001
40-Rp 1 1/2“ 1 Buc. 246412-001 40 1 Buc. 247142-001
50-Rp 1 1/2“ 1 Buc. 246422-001 50 1 Buc. 247152-001
50-Rp 2“ 1 Buc. 246432-001 63 1 Buc. 247162-001
63-Rp 1 1/2“ 1 Buc. 246442-001 75 1 Buc. 247172-001
63-Rp 2“ 1 Buc. 246452-001 90 1 Buc. 247182-001
Colier pentru perforarea 40-20 1 Buc. 245387-001 110 1 Buc. 247192-001
conductelor, cu 40-32 1 Buc. 246462-001 125 1 Buc. 233592-001
electrofuziune 50-20 1 Buc. 245397-001 160 1 Buc. 247202-001
50-32 1 Buc. 246472-001
63-20 1 Buc. 245407-001 Flanșă deschisă 20/15 6 Buc. 246702-001
63-32 1 Buc. 246482-001 25/20 6 Buc. 246712-001
63-40 1 Buc. 246492-001 32/25 8 Buc. 246722-001
63-50 1 Buc. 246502-001 40/32 5 Buc. 246732-001
63-63 1 Buc. 246512-001 50/40 5 Buc. 246742-001
75-32 1 Buc. 246522-001 63/50 5 Buc. 246752-001
75-40 1 Buc. 246532-001 75/65 5 Buc. 246762-001
75-50 1 Buc. 246542-001 90/80 5 Buc. 246782-001
75-63 1 Buc. 246552-001 110/100 3 Buc. 246792-001
90-32 1 Buc. 246562-001 125/100 3 Buc. 233582-001
90-40 1 Buc. 246572-001 160/150 2 Buc. 246822-001
90-50 1 Buc. 246582-001
90-63 1 Buc. 246592-001 Ţeavă RAUPEX-A, SDR 20x2,8 5m 136392-005
110-32 1 Buc. 246602-001 7,4 20x2,8 100 m 136392-100
110-40 1 Buc. 246612-001 25x3,5 5m 136362-005
110-50 1 Buc. 246622-001 25x3,5 100 m 136362-100
110-63 1 Buc. 246632-001 32x4,4 5m 136342-005
125-32 1 Buc. 233262-001 40x5,5 5m 136382-005
125-40 1 Buc. 233272-001 50x6,9 5m 136372-005
125-50 1 Buc. 233282-001 63x8,7 5m 136352-005
125-63 1 Buc. 233292-001
160-32 1 Buc. 246642-001
160-40 1 Buc. 246652-001
160-50 1 Buc. 246662-001 Ţeavă RAUPEX-K, SDR 20x2,8 5m 104061-005
160-63 1 Buc. 246672-001 7,4 20x2,8 100 m 104061-100
Colier pentru ștuţuri, cu 63-32 1 Buc. 233302-001 25x3,5 5m 104071-005
electrofuziune 63-40 1 Buc. 233312-001 25x3,5 100 m 104071-100
63-50 1 Buc. 233322-001 32x4,4 5m 104081-005
63-63 1 Buc. 233332-001 40x5,5 5m 104091-005
75-32 1 Buc. 233342-001 50x6,9 5m 104101-005
75-40 1 Buc. 233352-001 63x8,6 5m 104111-005
75-50 1 Buc. 233362-001
75-63 1 Buc. 233372-001
90-32 1 Buc. 233382-001
90-40 1 Buc. 233392-001 Semicămașă de dilatare 20 10 Buc. 243483-002
90-50 1 Buc. 233402-001 25 10 Buc. 243493-002
90-63 1 Buc. 233412-001 32 10 Buc. 243503-002
110-32 1 Buc. 233422-001 40 5 Buc. 243513-002
110-40 1 Buc. 233432-001 50 5 Buc. 243523-002
110-50 1 Buc. 233442-001 63 5 Buc. 243533-002
110-63 1 Buc. 233452-001
110-90 1 Buc. 233462-001

130
Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate
livrare livrare
Manșon alunecător, 20 100 Buc. 310029-001 Teu, SDR 7,4 egal
SDR 7,4 25 100 Buc. 310032-001 20x2,8 10 Buc. 310035-001
32 50 Buc. 310033-001 25x3,5 10 Buc. 310036-001
40 25 Buc. 310034-001 32x4,4 3 Buc. 310037-001
50 25 Buc. 139771-002 40x5,5 1 Buc. 310038-001
63 25 Buc. 139781-002 50x6,9 1 Buc. 137155-001
63x8,6 1 Buc. 137165-001
Niplu, egal, SDR 7,4 20 10 Buc. 310062-001
25 10 Buc. 310063-001 Ieșire redusă
32 10 Buc. 310064-001 25-20-25 10 Buc. 310039-001
40 1 Buc. 310065-001 32-20-32 3 Buc. 310042-001
50 1 Buc. 139741-002 32-25-32 3 Buc. 310043-001
63 1 Buc. 139751-002 40-20-40 1 Buc. 310044-001
40-25-40 1 Buc. 310045-001
Niplu, redus, SDR 7,4 25-20 10 Buc. 310066-001 40-32-40 1 Buc. 310046-001

5 RAUPEX
32-25 10 Buc. 310067-001 50-20-50 1 Buc. 230348-001
40-20 5 Buc. 137582-001 50-25-50 1 Buc. 230358-001
40-32 1 Buc. 310068-001 50-32-50 1 Buc. 139792-001
50-32 1 Buc. 137863-001 63-20-63 1 Buc. 230328-001
50-40 1 Buc. 137843-001 63-25-63 1 Buc. 230338-001
63-50 1 Buc. 137853-001 63-32-63 1 Buc. 137175-001
63-40-63 1 Buc. 137074-001
63-50-63 1 Buc. 137084-001
Trecere cu F.E., SDR 7,4 20x2,8-R1/2/L15 10 Buc. 137975-001
20x2,8-R3/4/L18 10 Buc. 137985-001
20x2,8-R1 5 Buc. 137995-001
25x3,5-R1/2 10 Buc. 139181-002 Trecere redusă
25x3,5-R3/4/L18 10 Buc. 259505-002 25-25-20 10 Buc. 310047-001
25x3,5-R1/L22 10 Buc. 257336-002 32-32-20 3 Buc. 310048-001
32x4,4-R3/4 10 Buc. 139081-002 32-32-25 3 Buc. 310049-001
32x4,4-R1/L22 10 Buc. 139051-002
40x5,5-R11/4 5 Buc. 139691-002
50x6,9-R11/4 1 Buc. 139701-002 Ieșire și trecere reduse
50x6,9-R11/2 1 Buc. 139711-002 25-20-20 10 Buc. 310052-001
63x8,6-R2 1 Buc. 139721-002 32-20-20 3 Buc. 310053-001
32-20-25 3 Buc. 310054-001
32-25-25 3 Buc. 310056-001
32-25-20 3 Buc. 310055-001
Trecere, Konus 60°, 32x4,4-G 1/2 10 Buc. 244666-001 40-32-32 1 Buc. 310057-001
SDR 7,4 32x4,4-G 3/4 10 Buc. 244676-001 50-32-40 1 Buc. 137195-001
32x4,4-G 1 10 Buc. 247366-001 63-32-50 1 Buc. 137205-001

Trecere cu F.I., SDR 7,4 20-Rp 1/2 10 Buc. 259525-002 Ieșire extinsă
20-Rp 3/4 10 Buc. 138253-001 20-25-20 10 Buc. 310058-001
25-Rp 1/2 10 Buc. 139281-002 20-32-20 3 Buc. 139962-001
25-Rp 3/4 10 Buc. 259535-002 25-32-25 3 Buc. 310059-001
32-Rp 3/4 10 Buc. 139101-002 32-40-32 1 Buc. 241235-002
32-Rp 1 10 Buc. 139091-002

Trecere cu piuliţă 20-G 1/2 10 Buc. 139561-002


olandeză, SDR 7,4 20-G 3/4 10 Buc. 139571-002 Teu, ieșire 90°, SDR 7,4 32-32-32 4 Buc. 244982-002
25-G 3/4 10 Buc. 139912-001
25-G 1 10 Buc. 139922-001
32-G 1 10 Buc. 139932-001
32-G 1 1/4 5 Buc. 241475-001
32-G 1 1/2 5 Buc. 137154-001
40-G 2 5 Buc. 137164-001 Teu, ieșire 45°, SDR 7,4 32-32-32 4 Buc. 248767-002
40-G 1 1/2 1 Buc. 137265-001
50-G 1 3/4 1 Buc. 137275-001
63-G 2 3/8 1 Buc. 137285-001

131
Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate
livrare livrare
Teu ieșire 315°, SDR 32-32-32 4 Buc. 248777-002 Cot de perete scurt cu 20-Rp 1/2 10 Buc. 138471-405
7,4 F.I., SDR 7,4 20-Rp 3/4 10 Buc. 139191-405
25-Rp 3/4 10 Buc. 138591-405
25-Rp1 5 Buc. 139321-405
32-Rp 1 1/4 5 Buc. 139153-405

Teu, SDR 7,4 Ieșire FI


25-Rp3/4-25 10 Buc. 258206-002
32-Rp3/4-32 3 Buc. 138991-002
32-Rp1-32 3 Buc. 138981-002
40-Rp1-40 1 Buc. 139802-001
40-Rp1 1/4-40 1 Buc. 137135-001
50-Rp1-50 1 Buc. 139812-001 Curbă conducătoare 16 10 Buc. 138881-002
50x6,9-Rp11/4-50 1 Buc. 139822-001 90°, SDR 7,4 20 10 Buc. 138891-002
63x8,6-Rp1-63 1 Buc. 139832-001 25 10 Buc. 138351-002
Trecere redusă, ieșire FI 32 5 Buc. 138641-002
32x4,4-Rp3/4-25 3 Buc. 139011-002
32x4,4-Rp1-25 3 Buc. 139001-002
40x5,5-Rp1-32 1 Buc. 139842-001
Curbă conducătoare 20 10 Buc. 139131-002
Teu, ieșire Konus 60°, 32-G 3/4-32 3 Buc. 244616-001 45°, SDR 7,4 25 10 Buc. 138911-002
SDR 7,4 32-G 1/2-32 3 Buc. 244606-001 32 5 Buc. 138921-002

Cot 45°, SDR 7,4 20x2,8 10 Buc. 310075-001 Robinet cu bilă, SDR 7,4 32x4,4-32x4,4 1 Buc. 233203-001
25x3,5 10 Buc. 310076-001 63x8,6-63x8,6 1 Buc. 233263-001
32x4,4 3 Buc. 310077-001
40x5,5 1 Buc. 310078-001
50x6,9 1 Buc. 137094-001
63x8,6 1 Buc. 137104-001
Cleme de ţeavă fără 20 10 Buc. 243633-001
cârlig 25 10 Buc. 243643-001
Cot 90°, SDR 7,4 20x2,8 10 Buc. 310069-001 32 10 Buc. 243653-001
25x3,5 10 Buc. 310072-001
32x4,4 3 Buc. 310073-001
40x5,5 1 Buc. 310074-001
50x6,9 1 Buc. 139882-001 Cleme de ţeavă cu 40 10 Buc. 243663-001
63x8,6 1 Buc. 137873-001 cârlig 50 10 Buc. 243673-001
63 10 Buc. 243683-001
75 10 Buc. 243693-001
90 10 Buc. 243703-001
Cot cu trecere la F.E., 20-R 1/2 10 Buc. 139501-002 110 10 Buc. 243713-001
SDR 7,4 25-R 3/4 10 Buc. 139511-001 125 10 Buc. 249350-001
32-R 3/4 3 Buc. 137423-001 160 10 Buc. 243723-001
32-R 1 3 Buc. 137433-001 Clemă a ţevii pe perete 90 1 Buc. 243733-001
110 1 Buc. 243743-001
125 1 Buc. 249360-001
160 1 Buc. 243753-001

Cot cu trecere la F.I., 20-Rp 1/2 10 Buc. 137305-001


SDR 7,4 20-Rp 3/4 10 Buc. 137134-001 Distanţator 20 10 Buc. 243773-001
25-Rp1” 10 Buc. 241255-001 25 10 Buc. 243783-001
32 10 Buc. 243793-001
40 10 Buc. 243803-001
50 10 Buc. 243813-001
Cot de perete cu F.E., 20-R 1/2 10 Buc. 138491-005 63 10 Buc. 243823-001
SDR 7,4 20-R 3/4 10 Buc. 138501-005 75 10 Buc. 243833-001
90 10 Buc. 233223-001
110 10 Buc. 233243-001
125 10 Buc. 233323-001
160 10 Buc. 233333-001

132
Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate
livrare
livrare
Etichete autocolante Apă de răcire Tur 50 Buc. 243573-001 Suport pentru doza 1 Buc. 249400-001
mici pentru marcarea
ţevilor RAUPEX conform Apă de răcire Retur 50 Buc. 243593-001 de distribuţie aer
DIN 825/2403 pentru Aer comprimat_bar 50 Buc. 243613-001
dimensiunile de ţeavă 16
comprimat
- 50 mm Cooling Water Inlet 50 Buc. 243573-002
DRUCKLUFT
____ BAR
DRUCKLUFT Cooling Water Outlet 50 Buc. 243593-002
____ BAR DRUCKLUFT
DRUCKLUFT
KÜHLWASSER____ BAR
Compressed ____
Air_bar
BAR 50 Buc. 243613-002
DRUCKLUFT
VORLAUF
KÜHLWASSER
____ BAR
VORLAUF
irc. départ eau glacée
KÜHLWASSER
DRUCKLUFT
VORLAUF
____ BAR
50 Buc. 243573-003
KÜHLWASSER
DRUCKLUFT
KÜHLWASSER
KÜHLWASSERVORLAUF
____ BAR
irc. retour eau glacée
KÜHLWASSER
KÜHLWASSER 50 Buc. 243593-003 Dopuri de închidere FE G 1/2’’ 1 Buc. 249410-001
RÜCKLAUF
KÜHLWASSER
DRUCKLUFT
RÜCKLAUF
VORLAUF VORLAUF
____ BAR
RÜCKLAUF
KÜHLWASSER
KÜHLWASSER
Air comprimé_bar
KÜHLWASSER
50 Buc. 243613-003 pentru doza
RÜCKLAUF KÜHLWASSER
KÜHLWASSER
VORLAUF RÜCKLAUF
VORLAUF
RÜCKLAUF Agua de refr. impuls 50 Buc. 243573-004 distribuitorului de aer
KÜHLWASSER
KÜHLWASSER
RÜCKLAUF
Agua de refr.RÜCKLAUF
retorno 50 Buc. 243593-004 comprimat
Aire comprimido_bar 50 Buc. 243613-004
Etichete autocolante Apă de răcire Tur 50 Buc. 243583-001
medii pentru marcarea
Ţevilor RAUPEX conform Apă de răcireDRUCKLUFT
Retur 50 Buc. 243603-001
DIN 825/2403 pentru Aer comprimat_bar
____ BAR
50 Buc. 243623-001
dimensiunile de ţeavă 63 KÜHLWASSER Niplu de introducere DN 9 furtun 10 Buc. 249717-001

5 RAUPEX
DRUCKLUFT DRUCKLUFT
VORLAUF
- 160 mm____ BAR Cooling Water Inlet ____ BAR
KÜHLWASSER
50 Buc. 243583-002 NP 7,2 DN 13 furtun 10 Buc. 249727-001
KÜHLWASSER
RÜCKLAUF
DRUCKLUFT DRUCKLUFT
DRUCKLUFT
KÜHLWASSER
____ BAR
____ BAR
Cooling Water Outlet VORLAUF
____ BAR 50 Buc. 243603-002 G 1/4“ FE 10 Buc. 249737-001
DRUCKLUFT
VORLAUF DRUCKLUFT KÜHLWASSER
KÜHLWASSER
____ BAR
KÜHLWASSER
____ BAR
KÜHLWASSER
KÜHLWASSER
Compressed Air_bar RÜCKLAUF
VORLAUF 50 Buc. 243623-002 G 3/8“ FE 10 Buc. 249747-001
DRUCKLUFT
VORLAUFKÜHLWASSER
VORLAUF
RÜCKLAUF
KÜHLWASSER KÜHLWASSER
____ BARVORLAUF
DRUCKLUFT
irc. départ eau glacée
RÜCKLAUF 50 Buc. 243583-003 G 1/2“ FE 10 Buc. 249757-001
VORLAUF
KÜHLWASSER
KÜHLWASSER
____ BAR
KÜHLWASSER
RÜCKLAUF
KÜHLWASSER
RÜCKLAUF
KÜHLWASSER irc. retour eau glacée
DRUCKLUFT 50 Buc. 243603-003
VORLAUF RÜCKLAUF
KÜHLWASSER ____ BAR
RÜCKLAUF
VORLAUF Air comprimé_bar
KÜHLWASSER
50 Buc. 243623-003
KÜHLWASSER
VORLAUF
KÜHLWASSER
RÜCKLAUF Agua de refr. impuls 50 Buc. 243583-004
RÜCKLAUF
DRUCKLUFT KÜHLWASSER
____ BAR
Agua de refr. retorno
RÜCKLAUF
DRUCKLUFT 50 Buc. 243603-004
DRUCKLUFT 6 BAR
KÜHLWASSER
____ BAR
VORLAUF Aire comprimido_bar
DRUCKLUFT
DRUCKLUFT
50 Buc. 243623-004
12 BAR
KÜHLWASSER
6 BAR
Etichete autocolante mici KÜHLWASSER
VORLAUF
RÜCKLAUF
70x18 KÜHLWASSER
VORLAUF
DRUCKLUFT
50 Buc. 243843-001
DRUCKLUFTVW pentru
conform normei DRUCKLUFT
12 BAR
KÜHLWASSER KÜHLWASSER
____
marcarea ţevilor
BAR
RÜCKLAUF
RAUPEX 70x18 6 BAR
KÜHLWASSER
RÜCKLAUF 50 Buc. 243863-001
KÜHLWASSER VORLAUF
DRUCKLUFT
conform DIN 825/2403
DRUCKLUFT
VORLAUF
____ BAR 70x18 12 BAR
KÜHLWASSER 50 Buc. 243943-001
pentru dimensiunile
KÜHLWASSER de KÜHLWASSER
RÜCKLAUF
KÜHLWASSER
ţeavă 16 -RÜCKLAUF
50 VORLAUF
mm 70x18 VORLAUF
KÜHLWASSER
50 Buc. 243963-001
RÜCKLAUF
Cleme tip ureche
R
KÜHLWASSER
DRUCKLUFT
RÜCKLAUF
DRUCKLUFT
____ BAR
EH
AU Clemă tip ureche DN 9 100 Buc. 249270-001
DRUCKLUFT
6 BAR 6 BAR
DRUCKLUFT KÜHLWASSER
DRUCKLUFT RE
HA Clemă tip ureche DN 13 100 Buc. 249280-001
VORLAUF
6 BAR
6 BARDRUCKLUFT
DRUCKLUFT
U

DRUCKLUFT
12 BAR
DRUCKLUFT
12 BAR
DRUCKLUFT
DRUCKLUFT
KÜHLWASSER
DRUCKLUFT
12 BAR
RÜCKLAUF RE
Clește pentru clema 1 Buc. 249290-001
____ BAR HA
6 BAR
KÜHLWASSER 6 BAR U
6 BAR
12 BAR KÜHLWASSER
KÜHLWASSER
DRUCKLUFT
KÜHLWASSER
____ VORLAUF
DRUCKLUFT
BAR
VORLAUF
VORLAUF
DRUCKLUFT tip ureche
VORLAUF
DRUCKLUFT
KÜHLWASSER DRUCKLUFT
12 BAR
KÜHLWASSER
KÜHLWASSER
KÜHLWASSER 12 BAR
KÜHLWASSER 6 BAR
12 BAR
VORLAUF
KÜHLWASSER
VORLAUF
KÜHLWASSER
RÜCKLAUF
RÜCKLAUF RÜCKLAUF
KÜHLWASSER VORLAUF
DRUCKLUFT
RÜCKLAUF
KÜHLWASSER
KÜHLWASSER 12 BAR
KÜHLWASSER
RÜCKLAUFVORLAUF KÜHLWASSER
VORLAUF
RÜCKLAUF RÜCKLAUF
KÜHLWASSER VORLAUF
Etichete autocolante
KÜHLWASSER
medii 105x37 50 Buc. 244992-001
RÜCKLAUF KÜHLWASSER
conform DRUCKLUFT
RÜCKLAUF
REHAU
RÜCKLAUF
REHAU REHAU

6 BAR
normei VW pentru marcarea 105x37 50 Buc. 243873-001 Pistol de suflare Pistol de suflare cu 1 Buc. 249260-001
ţevilor DRUCKLUFT
DRUCKLUFT
105x37 50 Buc. 243953-001 duză de metal
REHAU REHAU REHAU
12 BAR RE
6 BAR HA
RAUPEX conform
KÜHLWASSER105x37 RE U
DRUCKLUFT
50 Buc. VORLAUF 12 BAR 105x37 REHAU
DRUCKLUFT
REHAU REHAU
50 Buc. 245092-001 RE
HA
U
6 BAR
243953-001 DIN DRUCKLUFT
KÜHLWASSER 825/2403
KÜHLWASSER RE
HA
U
RÜCKLAUF 6 BAR DRUCKLUFT HA
pentru DRUCKLUFT VORLAUF 12 BAR RE U
dimensiunile 6 de
BAR ţeavă
DRUCKLUFT
DRUCKLUFT 63
DRUCKLUFT
KÜHLWASSER KÜHLWASSER
AU
REH
AU
HA
U
RÜCKLAUF
6 BAR 12 BAR REH
VORLAUF
- 160 mmDRUCKLUFTBARDRUCKLUFT
6DRUCKLUFT
KÜHLWASSER
KÜHLWASSER
6 BAR 6 BAR
1212
DRUCKLUFT
BAR
BAR AU RÜCKLAUF
REH

VORLAUF
AU
REH

KÜHLWASSER
12 BAR DRUCKLUFT
6DRUCKLUFT
12BAR
KÜHLWASSER BAR
VORLAUF RE
12 BAR
KÜHLWASSER HA
VORLAUF
DRUCKLUFT
KÜHLWASSER
KÜHLWASSER AU
REH
U ø
RÜCKLAUF
AU
REH

KÜHLWASSER
VORLAUF
RÜCKLAUF
12 BAR
VORLAUF
KÜHLWASSER RE
RAUFILAM E DN 9 150 m 028561-002
DRUCKLUFT VORLAUF
KÜHLWASSER HA
RÜCKLAUF
6 RÜCKLAUF
KÜHLWASSER U
DN 13 100 m 028601-002
ø
BAR REHAU RE
KÜHLWASSER HA
VORLAUF
RÜCKLAUF
DRUCKLUFT U
RÜCKLAUF
DRUCKLUFT
12 BAR
KÜHLWASSER
6 BAR DRUCKLUFT
REHAU
ø

KÜHLWASSER
RÜCKLAUF
DRUCKLUFT
VORLAUF
6 BAR RE
HA
REHAU REHAU U
12 BAR REHAU DRUCKLUFT
KÜHLWASSER REHAU
12 BAR RE
HA
KÜHLWASSER
Racord rapid de
REHAU
DRUCKLUFT
RÜCKLAUF
6VORLAUF
BAR
REHAU REHAU
FI G 1/2“ KÜHLWASSER
REHAU
10 Buc. 249667-001 U

VORLAUF
siguranţă DRUCKLUFT
REHAU NP 7,2
KÜHLWASSER
6 BAR
12 BAR
RÜCKLAUF
REHAU REHAU REHAU REHAU
FE G 1/2“ KÜHLWASSER
REHAU
REHAU 10 Buc. 249677-001 Racord rapid, NP 7,2 20 x1,9 10 Buc. 249657-001
RÜCKLAUF
DRUCKLUFT
KÜHLWASSER
REHAU
12 BAR
VORLAUF
REHAU REHAU
furtun DN 9 REHAU
10 Buc. 249687-001
KÜHLWASSER
furtun DN 13 10 Buc. 249697-001
REHAU REHAU REHAU
VORLAUF
RÜCKLAUF
KÜHLWASSER
RÜCKLAUF REHAU REHAU REHAU
REHAU REHAU REHAU

U RE
HA HA
REHAU RE REHAU U
REHAU

Distribuitor cu 2
REHAU REHAU REHAU
FI G 1/2“ 1 Buc. 249707-001 Manșetă antifoc pentru 20 1 Buc. 241453-001
racorduri rapide
RE
HA
U

RE
HA
U
RE
HA
U RE
HA
U ţevile RAUPEX și 25 1 Buc. 241463-001
U RE
HA HA

de siguranţă, NP 7,2
RE

RE
HA
U RE
HA
U
U

RAUTHERM 32 1 Buc. 241473-001


U RE U RE ø
HA HA
HA HA RE U
RE
40 1 Buc. 241483-001
U
U RE
HA HA
RE U

50 1 Buc. 241493-001
REH
AU AU
REH

REHAU øø
REH
AU ø
63 1 Buc. 241503-001
AU
REH
ø ø

Doză triplă de distribuţie 32x2,9


REHAU REHAU
1 Buc. 249380-001
ø
ø
ø
REHAU

aer comprimat triplu


REHAU

REHAU
ø Aparat de sudare Pentru tehnica 1 Buc. 244762-001
REHAU

Monomatic de îmbinare
REHAU

REHAU REHAU
REHAU

Mufă cu
REHAU

FI Rp 1’ 1 Buc. 249390-001
REHAU

REHAU electrofuziune
REHAU
REHAU
REHAU
REHAU
REHAU

REHAU

133
Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate
livrare livrare
Cleme universale de 63-180 1 Buc. 225445-001 Cap expandor 40x5,5 1 Buc. 139881-001
susţinere a ţevii RAUTOOL G1 50x6,9 1 Buc. 139891-001
63x8,6 1 Buc. 139901-001
40x3,7 1 Buc. 138463-001
50x4,6 1 Buc. 137424-001
63x5,8 1 Buc. 137434-001
Agent de curăţare Curăţător lichid 1 Litru 180271-001 75x6,8 1 Buc. 137584-001
Pânze Tangit 100 Buc. 233652-001 90x8,2 1 Buc. 137604-001
110x10,0 1 Buc. 137614-001

RAUTOOL E2, electro- 1 Buc. 248391-001


hidraulic

Răzuitor manual de 44 mm 1 Buc. 246534-001


ţeavă 54 mm 1 Buc. 246544-001

Racletă de ţeavă 50-160 1 Buc. 222128-001


90-315 1 Buc. 233612-001 RAUTOOL A2, Rautool A2 1 Buc. 248381-001
Cuţit de înlocuire 1 Buc. 222129-001 acumulator-hidraulic Acumulator de rezervă 1 Buc. 247584-001

RAUTOOL Industry 1 Buc. 247634-001


SDR 11

RAUTOOL E/G1 1 Buc. 137954-001 Cap expandor, sistem 20x2,8 1 Buc. 139612-001
electro-hidraulic RO 25x3,5 1 Buc. 139622-001
32x4,4 1 Buc. 139632-001
17x2,0 1 Buc. 139642-001
20x2,0 1 Buc. 139652-001
25x2,3 1 Buc. 139662-001
RAUTOOL G1 pentru 1 Buc. 138005-001 32x2,9 1 Buc. 137193-002
dim. 125 și 160

Set suplimentar, 16 x 2,2-32 x 4,4 1 Buc. 137283-001


lărgire manuală

RAUTOOL H/G1 1 Buc. 137425-001


mechanic-hidraulic

Set suplimentar, 20 x 1,9-32 x 2,9 1 Buc. 268630-001


Set suplimentar 1 Buc. 137825-001 lărgire manuală
hidraulic 110 FW

Furcă de presare G1 40 1 set 201802-001


50 1 set 137624-001
63 1 set 137634-001
75 1 set 137644-001
90 1 set 137654-001
110 1 set 137664-001

134
Denumire Dimensiune Unitate de Art. Nr. Cantitate
livrare
Set suplimentar, 40x5,5 1 Buc. 244611-001
lărgire hidraulică

Set suplimentar, 40x3,7 1 Buc. 138323-001

5 RAUPEX
lărgire hidraulică

Foarfecă de ţeavă 25 Foarfecă de ţeavă 1 Buc. 137495-002

Foarfecă de ţeavă 40 Foarfecă de ţeavă 1 Buc. 138062-001


Cuţit de rezervă 1 Buc. 138072-001

Foarfecă de ţeavă 63 Foarfecă de ţeavă 1 Buc. 139092-002


Cuţit de rezervă 1 Buc. 137435-001

Dispozitiv de tăiere a 50-125 1 Buc. 137394-001


ţevii 50-125 110-160 1 Buc. 221016-001

Gilotină 20-225 1 Buc. 249340-001


20-315 1 Buc. 221017-001

Cuţit de rezervă 1 Buc. 223866-001


20-225
Cuţit de rezervă 1 Buc. 223868-001
20-315

Perforator hexagonal 1 Buc. 222314-001


12 mm

135
136
6 AWADUKT
EFICIENŢĂ
ENERGETICĂ

6 SCHIMBĂTORUL DE CĂLDURĂ AER-SOL


AWADUKT THERMO
LISTA DE PREŢURI NR. 342300/4, VALABILĂ DIN 01.2010 ŞI
INFORMAţII SUPLIMENTARE OBţINETI DE LA BIROURILE DE VâNZăRI REHAU

137
6 SCHIMBĂTORUL DE CĂLDURĂ AER-SOL
AWADUKT THERMO
6.1 Program de livrare pentru case unifamiliale

1.1 AWADUKT Thermo - Strat interior antimicrobian - Rigiditate longitudinală


Sistemul de conducte pentru introducerea igienică a ridicată pentru evacuarea
aerului proaspăt sigură a condensului
- Conductă PP cu perete plin, - Etanșare radon
optimizată cu transfer termic datorită sistemului sigur de
îmbunătăţit etanșare special SL

3.1

3.2

1.1 3.3

3.2


3.1 Priză de aer 3.2 Scurgere de condens 3.3 Manșon de străpungere
cu filtru fin sau grosier, pentru o Prin puţul colector de condens, Prin sifonul antirefulare de racord pentru trecerea corespunzătoare
absorbţie igienică a aerului pentru clădirile care nu au fost la sistemul de canalizare al casei, a conductelor prin peretele
prevăzute cu subsol pentru clădirile prevăzute cu subsol clădirii

138
7 INSULPEX
EFICIENŢĂ
ENERGETICĂ

7 SISTEMUL REHAU PENTRU TRANSPORTUL


CĂLDURII LA DISTANŢĂ - INSULPEX
LISTA DE PREţURI 878305 A, VALABILă DIN APRILIE 2010
INFORMAţII SUPLIMENTARE OBţINETI DE LA BIROURILE DE VâNZăRI REHAU

139
7 SISTEMUL REHAU PENTRU TRANSPORTUL
CĂLDURII LA DISTANŢĂ - INSULPEX
7.1 SUNT NECESARE CELE MAI MICI GROSIMI ALE IZOLAŢIEI, ÎN COMPARAŢIE
CU ALTE SISTEME

160 mm
90 mm
75 mm

Insulpex 32/75 Alt sistem 32/90 Alt sistem 32/160


Sistem compozit Sistem compozit Fără asociere de spumă reticulată PE
ʎ = valoare 0,024 W/mK ʎ= valoare 0,027 W/mK ʎ = valoare 0,040 W/mK

140
7 SISTEMUL REHAU PENTRU TRANSPORTUL
CĂLDURII LA DISTANŢĂ - INSULPEX
7.2 DE CE BARIERĂ CONTRA DIFUZIUNII?

Nici o difuziune în exterior a gazelor


termoizolante prin căptușeala ţevii.
n Izolare de lungă durată îmbunătăţită O2 CO 2
n Reducerea pierderilor de căldură
n Reducerea cheltuielilor de funcţionare
n Reducerea eliminării de CO2

N2 Pentan

7 INSULPEX
Cyclopentan

Între căptușeala ţevii și spuma izolatoare este montată o barieră


contra difuziunii din folie specială.

141
7 SISTEMUL REHAU PENTRU TRANSPORTUL
CĂLDURII LA DISTANŢĂ - INSULPEX
7.3 INSULPEX

La alimentarea cu căldură de la reţelele de termoficare și individuale este nevoie de sisteme cu ţevi


care să asigure o termoizolaţie și o îmbinare de durată.
Cu INSULPEX aveţi asigurată căldură pe viaţă.

n Pentru temperaturi până la 95° și presiuni până la 10 bar.


n Conducte simple și duble.
n De la DN 20 până la DN 100.
n Program complet de fitinguri și accesorii.
n Tehnică unică de îmbinare cu mufă universală REHAU INSULPEX.

Sistem compozit armonic.

n Ţevi cu strat protector marcat cu roșu și din material PE-Xa: pentru încălzire, apă răcită, gaz, aer comprimat și lichide de tot felul.
n Strat izolator impermeabil în lungime din spumă poliuretanică.
n Căptușeală robustă din polietilenă: din LDPE pentru o pozare cât mai flexibilă.
n Colac de ţeavă fix = nicio modificare a lungimii ţevilor îngropate.

Economic și sigur.

n Proiectare simplă ca urmare a flexibilităţii ridicate de pozare și a lungimii colacilor legaţi.


n Rezultă astfel mai puţine îmbinari.
n Raze înguste de curbare, forţe mici de curbare.
n Prin noua mufa universală, mai puţine piese.
n Montaj rapid, avantajos din punct de vedere al costurilor.
n Funcţionare sigură de durată.

Domenii de aplicare.

INSULPEX ca ţeavă pozată îngropat, preizolată este potrivită pentru:


n Alimentarea cu căldură de la reţelele de termoficare și individuale,
n Alimentarea cu apă caldă și potabilă,
n Utilizarea geotermiei,
n Încălzire piscine,
n Instalaţiile de răcire/transport apă rece,
n Transportul agenţilor pentru procesare în industrie și agricultură,
n Racordarea sistemelor de încălzire a suprafeţelor circulate și a spaţiilor deschise.

142
7 SISTEMUL REHAU PENTRU TRANSPORTUL
CĂLDURII LA DISTANŢĂ - INSULPEX
7.4 ÎNCĂLZIRE CU RAUTHERM FW SDR 11 (6 BAR)

INSULPEX UNO SDR 11


Ţevile INSULPEX UNO SDR 11 există în următoarele dimensiuni:

dr sr da
mm mm mm
20 1,9 66*
20 1,9 75*
25 2,3 75
25 2,3 90*
32 2,3 75
32 2,9 90*
40 3,7 90
40 3,7 110*
50 4,6 110
50 4,6 125*

7 INSULPEX
63 5,8 125
63 5,8 140*
75 6,8 140
90 8,2 160
110 10,0 180
125 11,4 225
160 14,6 250

INSULPEX DUO SDR 11


Ţevile INSULPEX DUO SDR 11 există în următoarele dimensiuni:

dr sr da
mm mm mm
20+20 1,9 75
25+25 2,3 90
32+32 2,9 110
40+40 3,7 125
50+50 4,6 160
63+63 5,8 180

da = Diametrul exterior căptușeala ţevii


dr = Diametrul exterior ţeava PE-Xa
sr = Grosimea peretelui ţeava PE-Xa

* la cerere

143
7 SISTEMUL REHAU PENTRU TRANSPORTUL
CĂLDURII LA DISTANŢĂ - INSULPEX
7.5 SANITAR CU RAUTITAN HIS SDR 7,4 (10 BAR)

INSULPEX UNO SDR 7,4


Ţevile INSULPEX UNO SDR 7,4 există în următoarele dimensiuni:

dr sr da
mm mm mm
20 2,9 65
25 3,5 75
32 4,4 75
40 5,5q 90
50 6,9 110
63 8,7 125

INSULPEX DUO SDR 7,4


Ţevile INSULPEX DUO SDR 7,4 există în următoarele dimensiuni:

dr sr da
mm mm mm
25+20 3,5+2,8 90
32+20 4,4+2,8 110
40+25 5,5+3,5 125
50+32 6,9+4,4 140
63+32 8,7+4,4 160

da = Diametrul exterior căptușeala ţevii


dr = Diametrul exterior ţeava PE-Xa
sr = Grosimea peretelui ţeava PE-Xa

144
7 SISTEMUL REHAU PENTRU TRANSPORTUL
CĂLDURII LA DISTANŢĂ - INSULPEX
7.6 CEA MAI SIMPlă POZARE DE PE ROLă

Fără deșeuri de tăiere! Ţevile INSULPEX se livrează


exact la lungimea solicitată, din fabricaţie.

Metoda cu o buclă.
Lungimile mari de livrare disponibile ale ţevilor
INSULPEX conduc în multe cazuri la renunţarea
completă la îmbinările și ramificaţiile pozate îngropat,
ţeava INSULPEX fiind pozată de la o clădire la
următoarea și înapoi. Avantaj: nicio îmbinare în
pământ.

7 INSULPEX
Metoda ramificată.

n Proiectare flexibilă.
n Pozări prealabile simple în teren.
n Racordare ulterioară posibilă la conducta principală.

Ieșire de la căptușeala ţevii din material plastic la o


ţeavă INSULPEX pentru accesul unei noi reţele sau
racordarea unei clădiri individuale.

Atenţie! La trecerea unui sistem din oţel la PeX se va


monta un pasaj drept KMR lung de cel puţin 2,5 m
pentru preluarea dilatării.

la cerere lungimi ajustate livrabile în role


25/75 1m-360m
32/75 1m-360m
40/90 1m-250m
50/110 1m-250m
63/125 1m-170m
75/140 1m-150m
90/160 1m-140m
110/180 1m-85m

145
8 RAUTOOL

8 TRUSE DE MONTAJ REHAU

147
8 TRUSE DE MONTAJ REHAU
CUPRINS

8.1. . . Imagine de ansamblu concept de trusă REHAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 149

8.2. . . Seturi suplimentare RAUTITAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 150

8.3. . . Trusă manuală pentru manșon alunecător dimensiune 10x1,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 151

8.4. . . Trusă manuală pentru manșon alunecător rautool m1 și seturi suplimentare, dimensiuni 16-40 . . . . . . . . . . . . . . pag. 152

8.5. . . Truse hidraulice pentru manșoane alunecătoare și seturi suplimentare, dimensiuni 16-40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 153

8.6. . . Accesorii și piese de schimb pentru truse hidraulice/manuale de manșoane alunecătoare, dimensiuni 16-40 . . . . . pag. 156

8.7. . . Accesorii și piese de schimb pentru trusele de manșoane alunecătoare, dimensiuni 16 și 20 rautitan stabil . . . . pag. 159

8.8. . . Truse hidraulice pentru manșoane alunecătoare și accesorii, dimensiuni 40-110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 160

148
8 TRUSE DE MONTAJ REHAU
8.1 IMAGINE DE ANSAMBLU CONCEPT DE TRUSĂ REHAU
Mod de funcţionare

Electric
E2 G 1 (SDR 7,4)
RAUTOOL E2 RAUTOOL G1
Art.-Nr. 248391-005 Art.-Nr. 137294-001

G 1 (SDR 11)
RAUTOOL G1
Art.-Nr. 137954-001

Pe bază de
acumulator A-light
RAUTOOL A-light
Art.-Nr. 227974-001

A2
RAUTOOL A2
Art.-Nr. 248381-005

8 RAUTOOL
Mecano-
hidraulic H2 H/G 1 (SDR 7,4)
RAUTOOL H2 RAUTOOL H/G 1
Art.-Nr. 202484-001 Art.-Nr. 137425-001

H/G 1 (SDR 11)


RAUTOOL H/G1
Art.-Nr. 137404-001

Manual
K 10 M1
RAUTOOL K10x1,1 RAUTOOL M1
Art.-Nr. 228396-001 Art.-Nr. 137764-005

Dimensiune
10 16 40 110 prelucrabilă
in mm

Legenda descrierii truselor RAUTOOL

A-light Funcţionare pe bază de acumulator M1 Funcţionare manuală


A2 Funcţionare pe bază de acumulator G1 Funcţionare electrică, pentru truse de scule mari
E2 Funcţionare electrică H/G1 Funcţionare mecano-hidraulică, pentru truse de scule mari
H2 Funcţionare mecano-hidraulică K10 Funcţionare combinată (lărgire+presare)

149
8 TRUSE DE MONTAJ REHAU
8.2 SETURI SUPLIMENTARE RAUTITAN

mm
10 K10
RAUTOOL K10x1,1
Art.-Nr. 228396-001

M1 H2 A-light A2 E2
RAUTOOL M1 RAUTOOL H2 RAUTOOL A-light RAUTOOL A2 RAUTOOL E2
Art.-Nr. 137764-005 Art.-Nr. 268620-005 Art.-Nr. 227974-001 Art.-Nr. 248381-005 Art.-Nr. 248391-005

16/17
RAUTITAN flex RAUTITAN stabil
RAUTITAN flex RAUTITAN stabil
set suplimentar M1 set suplimentar RAUTITAN stabil
16x2,2 - 32x4,4 16,2x2,6 - 32x4,7
Art.-Nr. 137934-003 Art.-Nr. 247524-003

RAUTITAN flex
RAUTITAN flex
set suplimentar manual
16x2,2 - 32x4,4
Art.-Nr. 137283-001

RAUTITAN flex
RAUTITAN flex
set suplimentar hidraulic
16x2,2 - 32x4,4
Art.-Nr. 138122-001
32

RAUTITAN flex
RAUTITAN flex
40
set suplimentar hidraulic
40x5,5
Art.-Nr. 201803-001

G1 (SDR 7,4) G1 (SDR 11) H/G1 (SDR 7,4) H/G1 (SDR 11)
RAUTOOL G1 RAUTOOL G1 RAUTOOL H/G1 RAUTOOL H/G1
Art.-Nr. 137294-001 Art.-Nr. 137954-001 Art.-Nr. 137425-001 Art.-Nr. 137404-001

50
set suplimentar hidraulic G1
75x6,8 - 110x10,0
Art.-Nr. 137825-001
110
150
8 TRUSE DE MONTAJ REHAU
8.3 TRUSĂ MANUALĂ PENTRU MANȘON ALUNECĂTOR-
Dimensiune 10x1,1

RAUTOOL K10x1,1
Trusă de bază
Foarfecă de ţeavă 25
Geantă de transport
Instrucţiuni de utilizare

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
228396-001 RAUTOOL K10 x 1,1 2,125 1 Buc. 162,32

8 RAUTOOL

151
8 TRUSE DE MONTAJ REHAU
8.4 TRUSĂ MANUALĂ PENTRU MANȘON ALUNECĂTOR RAUTOOL M1 ȘI
SETURI SUPLIMENTARE, DIMENSIUNI 16-40

RAUTOOL M1, manuală


Dispozitiv de bază M1
Clește expandor RO
Lubrifiant
Perie de curăţare
Foarfece de ţeavă 40 stabil
Geantă de transport
Instrucţiuni de utilizare

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
137764-005 RAUTOOL M1 5,500 1 Buc. 486,75

Set suplimentar M1
Dimensiuni 16-32
Capete expandoare pentru dimensiuni 16x2,2/20x2,8/25x3,5 și 32x4,4
Set fălci de presare M1 16/20

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
137934-003 Set suplimentar M1 16-32 1,320 1 Buc. 221,12

Există pregătite și alte seturi și accesorii pentru trusele de montaj REHAU


Puteţi solicita informaţii despre acestea la reprezentantul Dvs. REHAU

152
8 TRUSE DE MONTAJ REHAU
8.5 TRUSE HIDRAULICE PENTRU MANȘOANE ALUNECĂTOARE ȘI SETURI
SUPLIMENTARE, DIMENSIUNI 16-40

RAUTOOL A-light, cu acumulator, hidraulică


Trusă pentru manșon alunecător cu acumulator
Staţie de alimentare
Acumulator de rezervă
Foarfece de ţeavă 40 stabil
Clește expandor RO
Lubrifiant
Perie de curăţare
Geantă de transport
Instrucţiuni de utilizare

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
227974-001 RAUTOOL A-light 11,900 1 Buc. 1.315,74
222224-001 Acumulator de rezervă 2,0 Ah pt. Art. nr. 227974-001 0,450 1 Buc. 119,57

8 RAUTOOL
RAUTOOL H2, mecano-hidraulică
Dispozitiv pentru manșoane alunecătoare, cu pompă de picior
Foarfece de ţeavă 40 stabil
Clește expandor RO
Lubrifiant
Perie de curăţare
Geantă de transport
Instrucţiuni de utilizare

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
202484-001 RAUTOOL H2 11,600 1 Buc. 955,16

Există pregătite și alte seturi și accesorii pentru trusele de montaj REHAU


Puteţi solicita informaţii despre acestea la reprezentantul Dvs. REHAU

153
RAUTOOL E2, electro-hidraulică
Dispozitiv pentru manșoane alunecătoare, cu agregat electro-hidraulic
Foarfece de ţeavă 40 stabil
Clește expandor RO
Lubrifiant
Perie de curăţare
Geantă de transport
Instrucţiuni de utilizare

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
248391-005 RAUTOOL E2 18,100 1 Buc. 1.759,36
244651-001 Set steckere cu pini E2 (1 Buc. corespunde la 2 Steckere) 0,070 1 Buc. 26,56

RAUTOOL A2, cu acumulator, hidraulică


Dispozitiv pentru manșoane alunecătoare cu acumulator
Staţie de alimentare
Acumulator de rezervă
Foarfece de ţeavă 40 stabil
Clește expandor RO
Lubrifiant
Perie de curăţare
Geantă de transport
Instrucţiuni de utilizare

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
248381-005 RAUTOOL A2 13,600 1 Buc. 1.759,36
247584-001 Acumulator de rezervă 3,0 Ah pt. Art.-Nr. 248381-001 0,640 1 Buc. 154,14

Set suplimentar, lărgire manuală 16x2,2-32x4,4 pentru


RAUTOOL H1, E1, E2, A1, A2, A-light
Capete expandoare dimensiuni 16x2,2/20x2,8/25x3,5/32x4,4
Set furci de presare 16/20

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
137283-001 Set suplimentar 16x2,2-32x4,4 1,350 1 Buc. 261,39

Set suplimentar, lărgire hidraulică 16x2,2-32x4,4 pentru


RAUTOOL E2, A2, A-light
Bit expandor universal RO 25/32
Cap expandor dimensiuni 25x3,5 RO/32x4,4 RO
Set furci de presare 16/20
Sferă de aplicare lărgire 16x2,2/20x2,8

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
138122-001 Set suplimentar 16-32, lărgire hidraulică 2,000 1 Buc. 361,55

154
Set suplimentar, lărgire hidraulică 40x5,5 pentru
RAUTOOL H1,E1, E2,A1, A2, A-light
Bit expandor 40x5,5
Set furci de presare 40
Instrucţiuni de utilizare

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
201803-001 Set suplimentar 40x5,5 1,900 1 Buc. 361,56

Set suplimentar 16-32 stabil


Cap expandor 16,2x2,6 RO stabil
Cap expandor 20x2,9 RO stabil
Cap expandor 25x3,7 RO stabil
Cap expandor 32x4,7 RO stabil
Foarfece de ţeavă 16/20 RAUTITAN

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
247524-003 Set suplimentar 16-32 stabil 1,040 1 Buc. 221,12

8 RAUTOOL

Sunt disponibile și alte seturi și accesorii pentru trusele de montaj REHAU


Puteţi solicita informaţii despre acestea la reprezentantul Dvs. REHAU

155
8 TRUSE DE MONTAJ REHAU
8.6 ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB PENTRU TRUSE HIDRAULICE/MANUALE
DE MANȘOANE ALUNECĂTOARE, DIMENSIUNI 16-40

Furci de presare pentru RAUTOOL M1


Dimensiuni:
16x2,2/20x2,8
17x2,0/20x2,0
25x2,3/25x3,5/32x2,9/32x4,4

Art.-Nr. Denumire Culoare Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
137744-001 Set fălci de presare M1 16/20 galben-auriu 0,650 1 Buc. 87,17
137754-001 Set fălci de presare M1 17/20 galben-auriu 0,670 1 Buc. 87,17
137364-001 Set fălci de presare M1 25/32 galben-auriu 0,760 1 Buc. 93,78

Furci de presare pentru RAUTOOL M1


Dimensiuni:
40x5,5/40x3,7

Art.-Nr. Denumire Culoare Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
201798-001 Set fălci de presare M1 40 negru 0,780 1 Buc. 113,87

Furci de presare pentru RAUTOOL H2, E2, A2, A-light


Dimensiuni:
16x2,2/20x2,8
17x2,0/20x2,0
25x2,3/25x3,5/32x2,9/32x4,4

Art.-Nr. Denumire Culoare Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
139361-002 Set fălci de presare 16x2,2/20x2,8 galben-auriu 0,600 1 Buc. 100,64
259049-002 Set fălci de presare 17/20 galben-auriu 0,600 1 Buc. 100,64
257259-002 Set fălci de presare 25/32 galben-auriu 0,680 1 Buc. 127,45

Furci de presare pentru RAUTOOL H2, E2, A2, A-light


Dimensiuni:
40x5,5/40x3,7/40x6,0

Art.-Nr. Denumire Culoare Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
201801-001 Set fălci de presare 40 negru 0,710 1 Buc. 154,14

156
Sistem de capete expandoare RO
potrivite pentru cleștele expandor RO
respectiv bit expandor universal

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
139602-001 Cap expandor 16x2,2 RO 0,150 1 Buc. 50,86
139612-001 Cap expandor 20x2,8 RO 0,150 1 Buc. 50,86
139622-001 Cap expandor 25x3,5 RO 0,180 1 Buc. 50,86
139632-001 Cap expandor 32x4,4 RO 0,190 1 Buc. 50,86
139642-001 Cap expandor 17x2,0 RO 0,160 1 Buc. 50,86
139652-001 Cap expandor 20x2,0 RO 0,170 1 Buc. 50,86
139662-001 Cap expandor 25x2,3 RO 0,180 1 Buc. 50,86
137193-001 Cap expandor 32x2,9 RO 0,190 1 Buc. 50,86
244571-001 Cap expandor 16,2x2,6 RO stabil 0,150 1 Buc. 56,27
244581-001 Cap expandor 20x2,9 RO stabil 0,150 1 Buc. 56,27
244591-001 Cap expandor 25x3,7 RO stabil 0,180 1 Buc. 56,27
244601-001 Cap expandor 32x4,7 RO stabil 0,190 1 Buc. 56,27

Sistem de cap expandor RO


Clește expandor cu mâner roșu;
Dorn de lărgire rotund

8 RAUTOOL
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
139592-001 Clește expandor RO 1,430 1 Buc. 140,68

Cap expandor universal sistem RO


pentru H1, E1, E2, A1, A2, A-light
pentru deșurubarea capetelor expandoare
Sistem RO dimensiuni 25 și 32
Instrucţiuni de utilizare

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
247504-001 Bit expandor universal RO 25/32 0,670 1 Buc. 107,25

Cap expandor 40x6,0 stabil pentru H1, E1,E2, A1, A2, A-light
pentru lărgirea hidraulică a ţevilor
RAUTITAN stabil
Instrucţiuni de utilizare

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
247644-001 Bit expandor 40x6,0 stabil 1,120 1 Buc. 247,81

157
Cap expandor pentru ţevi din cupru și oţel inoxidabil
Utilizabil pentru expandarea tijelor de racordare REHAU din cupru (CuMs) și oţel inoxidabil 15x1 mm
pentru corpurile de încălzire în legătură cu fitingurile de racordare REHAU cu etanșare pe garnitură
Material: oţel
Potrivit pentru cleștii de expandare RO

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
268764-001 Cap expandor 15x1,0 0,170 1 Buc. 91,26

Cap expandor pentru H2, E2, A2, A-light


Dimensiuni: 40x3,7/40x5,5
pentru lărgirea ţevilor PE-X
Instrucţiuni de utilizare

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
138323-001 Bit expandor 40x3,7 0,800 1 Buc. 247,81
244611-001 Bit expandor 40x5,5 0,800 1 Buc. 247,81

Foarfece de ţeavă
(B) Pentru tăiere din lungime, fără bavură, a ţevilor din material
plastic și/sau ţevilor de racord metal-material plastic (MKV) până la dimensiunea max. de 40 mm
(C)
(A)
Fig. A) până la dim. 25 mm pentru ţevi de material plastic
Fig. B) dim. 16-20 mm pentru ţevi MKV și ţevi de material plastic
Fig. C) până la dim. 40 mm pentru ţevi MKV (dim.25-40) și ţevi de material plastic (până la 40 mm)

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
137495-002 Foarfece de ţeavă 25 (weiss) (A) 0,170 1 Buc. 20,80
247474-001 Foarfece de ţeavă 16/20 RAUTITAN (grün) (B) 0,370 1 Buc. 67,69
247464-001 Cuţit de rezervă pentru Art.-Nr. 247474-001 0,030 1 Buc. 19,60
138062-001 Foarfece de ţeavă 40 stabil (rot) (C) 0,400 1 Buc. 39,08
138072-001 Cuţit de rezervă pentru Art.-Nr. 138062-001 0,060 1 Buc. 16,11

Clește de prindere ţeavă


pentru fixarea izolaţiei sau a tubului de protecţie,
la execuţia conexiunii cu manșon alunecător

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
137234-001 Clește de prindere ţeavă 16/17/20 0,510 1 Buc. 22,54

158
8 TRUSE DE MONTAJ REHAU
8.7 ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB PENTRU TRUSELE DE MANȘOANE
ALUNECĂTOARE, DIMENSIUNI 16 ȘI 20 RAUTITAN STABIL

Arc interior de îndoire pentru RAUTITAN stabil


pentru curbarea ţevilor universale RAUTITAN stabil 16,x2,6 și 20x2,9
lungime: 650 mm

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
247484-001 Arc de îndoire interior 16 stabil 0,150 1 Buc. 6,85
247494-001 Arc de îndoire interior 20 stabil 0,220 1 Buc. 8,06

Cheie cu cap hexagon

8 RAUTOOL
Cheie Imbus 4 mm pentru coturi de perete RAUTITAN

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
138130-002 Cheie Imbus 4 mm 0,040 1 Buc. 1,99

159
8 TRUSE DE MONTAJ REHAU
8.8 TRUSE HIDRAULICE PENTRU MANȘOANE ALUNECĂTOARE ȘI ACCESORII,
DIMENSIUNI 40-110

RAUTOOL G1, dimensiuni 50-63, electro-hidraulică


Trusă de bază cu agregat hidraulic
4 m furtun hidraulic
Cap expandor G1 50x6,9/63x8,6 sau
Cap expandor G1 50x4,6/63x5,7
Set fălci de presare G1 50 și G1 63
Foarfece de ţeavă 63
Debavurator
Geantă de transport
Instrucţiuni de utilizare
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
137294-001 RAUTOOL G1 SDR 7,4 50x6,9/63x8,6 32,00 1 Buc. 3455,57
137954-001 RAUTOOL G1 SDR 11 50x4,6/63x5,7 32,00 1 Buc. 3455,57

RAUTOOL H/G1, dimensiuni 50-63, mecanico-hidraulică


Trusă de bază cu pompă de picior
4 m furtun hidraulic
Cap expandor G1 50x6,9/63x8,6 sau
Cap expandor G1 50x4,6/63x5,7
Set fălci de presare G1 50 și G1 63
Foarfece de ţeavă 63
Debavurator
Geantă de transport
Instrucţiuni de utilizare
Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar
kg/Buc. împachetare €/Buc.
137425-001 RAUTOOL H/G1 SDR 7,4 50x6,9/63x8,6 32,00 1 Buc. 2813,51
137404-001 RAUTOOL H//G1 SDR 11 50x4,6/63x5,7 32,00 1 Buc. 2813,51

Furci de presare G1 pentru RAUTOOL G1, H/G1

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
201802-001 Set fălci de presare G1 40 (SDR 7,4 / SDR 11) 2,400 1 Buc. 234,45
137624-001 Set fălci de presare G1 50 (SDR 7,4 / SDR 11) 2,300 1 Buc. 247,81
137634-001 Set fălci de presare G1 63 (SDR 7,4 / SDR 11) 2,500 1 Buc. 261,27
137644-001 Set fălci de presare G1 75 (SDR 11) 3,400 1 Buc. 549,24
137654-001 Set fălci de presare G1 90 (SDR 11) 3,400 1 Buc. 602,74
137664-001 Set fălci de presare G1 110 (SDR 11) 3,600 1 Buc. 636,29

160
Capete expandoare G1
pentru RAUTOOL G1, H/G1

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
139881-001 Cap expandor G1 40x5,5 0,490 1 Buc. 187,45
139891-001 Cap expandor G1 50x6,9 0,550 1 Buc. 194,30
139901-001 Cap expandor G1 63x8,6 0,670 1 Buc. 207,65
138463-001 Cap expandor G1 40x3,7 0,490 1 Buc. 187,45
137424-001 Cap expandor G1 50x4,6 0,550 1 Buc. 194,30
137434-001 Cap expandor G1 63x5,7 0,670 1 Buc. 207,65
137584-001 Cap expandor G1 75x6,8 2,100 1 Buc. 254,54
137604-001 Cap expandor G1 90x8,2 3,300 1 Buc. 328,24
137614-001 Cap expandor G1 110x10,0 5,700 1 Buc. 468,92

Set suplimentar până la dimensiunea 110 pentru RAUTOOL G1, H/G1


Set furci presare G1 75
Set furci presare G1 90
Set furci presare G1 110
Capete expandor G1 90x8,2

8 RAUTOOL
Capete expandor G1 110x10
Tăietor ţeavă 50-125
Geantă de transport

Art.-Nr. Denumire Greutate Unitate de Preţ unitar


kg/Buc. împachetare €/Buc.
137825-001 Set suplimentar 75-110* 28,780 1 Buc. 2679,53
* de cerut informaţii asupra termenului de livrare

Foarfece/tăietor de ţeavă
Pentru tăierea din lungime, fără bavură, a ţevilor din material plastic

Art.-Nr. Denumire