Sunteți pe pagina 1din 2

AVIZAT RESPONSABIL

COMISIE METODICĂ A DIRIGINŢILOR,

CONSILIERE PĂRINŢI – tematica activităţilor


AN ŞCOLAR 2019 – 2020
Clasa IA

Program cosiliere: luni 11.30- 12.30

Nr. ACTIVITATEA MODALITATI DE REALIZARE SĂPT OBS.


Crt. EDUCATIVĂ
SEMESTRUL I
1. Programul zilnic al elevului comunicări ale dirigintei, discuţii cu părinţii, întocmire S1
program general pentru elevii clasei şi personalizarea
acestuia de către părinţi
2. Alimentaţia sănătoasă a comunicări ale dirigintei, discuţii cu părinţii, întocmirea S2
şcolarului unor liste cu meniuri zilnice sănătoase pentu elevi
3. Portofoliul elevului comunicări ale dirigintei, discuţii cu părinţii, structura S3
portofoliului individual al fiecărui elev
4. Climatul afectiv al familiei comunicări ale dirigintei, urmărirea unui filmuleţ S4
şi personalitatea copiilor educativ, discuţii cu părinţii
5. Igiena personală comunicări ale dirigintei şi ale medicului, discuţii cu S5
părinţii
6. Toamna anotimpul comunicări ale şi ale dirigintei, discuţii cu părinţii S6
virozelor şi a gripei
7. Vizite la domiciliul elevilor comunicări ale dirigintei, discuţii cu părinţii, S7
8. Încurajare şi laudă în comunicări ale dirigintei, analiza unor situaţii ale S8
educaţia copilului elevilor,
9. Protecţia în caz de dezastre comunicări ale diriginteişi ale profesorului responsabil S9
naturale, incendii cu PSI-ul, prezentarea uor imagini şi scheme, discuţii cu
părinţii
10 Lectura -o lume magică Comunicari ale dirigintei, discuţii cu părinţii, întocmirea S10
unei liste cu lecturi recomandate
11 Încrederea – asumarea discuţii cu părinţii, completarea unor chestionare S11
responsabilităţii
12 Educaţia în familie, vizite discuţii cu părinţii, completarea unor chestionare, jocuri S12
la domiciliul elevilor educative pentru adulti
13 Cum ne-am adaptat la comunicări ale dirigintei, întocmirea planului de S13
scoala recuperare /dezvoltare pentru semestrulal II-lea
14 Suntem mai buni sărbători discuţii cu părinţii, serbarea de Crăciun S14

SEMESTRUL al II-lea
1. Recompense / sancţiuni comunicări ale dirigintei, discuţii cu părinţii, S1
pentru îndeplinirea completarea unor chestionare
sarcinilor
2. Jocuri de atenţie pentru comunicări ale dirigintei, discuţii cu părinţii, prezentare S2
copii de material educativ
3. Ghid de bune practici prezentare PowerPoint, dezbatere, S3
pentru părinţi
4. Elevul meu, copilul discuţii cu părinţii, completarea unor chestionare, jocuri S4
dumneavoastră, cetăţeanul educative pentru adulti
de mâine
5. Cât de bine îţi cunoşti discuţii cu părinţii, completarea unor chestionare S5
copilul? Vizite la
domiciliul elevilor
6. Sanatatea noastra discuţii cu părinţii, medicul scolii S6
7. Stabilirea disciplinei comunicări ale dirigintei, discuţii cu părinţii, S7
opţionale pentru anul
viitor
8. Anturajul copilului – la comunicări ale dirigintei, urmărirea unui filmuleţ S8
şcoală şi în afara şcolii educativ, discuţii cu părinţii
8. Activităţi de tip recreativ- comunicări ale dirigintei, film cu conţinut educativ, S9
instructiv, prilej de discuţii cu părinţii
activizare şi dezvoltare a
creativităţii
9. Sănătate prin sport comunicări ale dirigintei, discuţii cu părinţii, prezentare S10
de material educativ
10. Violenţa fizică şi verbală prezentare PowerPoint, dezbatere, S11
în familie
11 Părinţii- parteneri în comunicări ale dirigintei, discuţii cu părinţii, S12
educaţie completarea unor chestionare
12. Sănătatea copiilor în comunicări ale diriginteişi ale asistentei medicale, S14
mâinile părinţilor, vizite la discuţii cu părinţii
domiciliul elevilor
13. Să ne jucăm cu copilul comunicări ale dirigintei, discuţii cu părinţii, activităţi şi S15
nostru! jocuri cu elevii şi părinţii acestora
15. Eu şi familia mea.Vizite la discuţii cu părinţii S16
domiciliu elevilor
16. De ziua copilului discuţii cu părinţii, completarea unor chestionare, S17
activitate cu elevii şi părinţii
18. Suntem pregătiţi pentru comunicări ale dirigintei, discuţii cu părinţii, întocmirea S18
clasa aIIa? planului de recuperare / dezvoltare pentru vacanţa de
vară

* In S13,S19,S20 lunea este zi libera