Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării CMP1

COMANDA DE MANUALE PENTRU ȘCOALĂ (anul de studii 2020-2021)

Instituția de învăîțământ Liceul Teoretic „Luceafărul”or.Vulcănești

Cantitatea (nr. exemplare)


Limba de
Disciplina Clasa Total
instruire
elevi cadre didactice

Abecedar (l.rom) 1 ro 40 2 42
Букварь (l.rusa) 1 ru
Educatie muzicala 3 ro 40 2 42
Educatie muzicala 3 ru
Educatie muzicala 4 ro 40 2 42
Educatie muzicala 4 ru
Educatia plastica 3 ro 40 2 42
Educatia plastica 3 ru
Educatia plastica 4 ro 40 2 42
Educatia plastica 4 ru
Istoria 4 ro 40 2 42
Istoria 4 ru
L/lit. romana (sc nat) 3 ro 40 2 42
L/lit. romana (sc nat) 4 ro 40 2 42
L/lit. romana (sc alol) 3 ru
L/lit. romana (sc alol) 4 ru
Limba ucraineana 3 ro/ru
Limba ucraineana 4 ro/ru
Matematica 3 ro 40 2 42
Matematica 3 ru
Matematica 4 ro 40 2 42
Matematica 4 ru

Se completează de către şcoală, în 2 exemplare.


Prin prezentarea comenzii de manuale anexate, şcoala confirmă că executarea acesteia va premite
implementarea politicii MECC de aprovizionare a fiecărui elev cu un set de manuale.

Directorul şcolii S. Chilimicenco


Bibliotecarul şcolii A. Cojuhari
Notă: La perfectarea comenzii pentru manuale se va lua în consideraţie:
1. Situaţia demografică în districtul şcolar;
2. Fluctuaţia elevilor în unitatea şcolară şi perspectiva pentru numărul maxim de elevi și cadre didactice
preconizat pentru aplicarea manualului în toţi anii de utilizare.
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării CMP2

COMANDA DE MANUALE PENTRU RAION (anul de studii 2020-2021)

Raionul ____________

Limba de Nr exemplare
Disciplina Clasa Nr exemplare școli Total raion
instruire rezerva raion

Abecedar (l.rom) 1 ro
Букварь (l.rusa) 1 ru
Educatie muzicala 3 ro
Educatie muzicala 3 ru
Educatie muzicala 4 ro
Educatie muzicala 4 ru
Educatia plastica 3 ro
Educatia plastica 3 ru
Educatia plastica 4 ro
Educatia plastica 4 ru
Istoria 4 ro
Istoria 4 ru
L/lit. romana (sc nat) 3 ro
L/lit. romana (sc nat) 4 ro
L/lit. romana (sc alol) 3 ru
L/lit. romana (sc alol) 4 ru
Limba ucraineana 3 ro/ru
Limba ucraineana 4 ro/ru
Matematica 3 ro
Matematica 3 ru
Matematica 4 ro
Matematica 4 ru

Specialistul OLDSÎ

Şeful OLDSÎ

Data
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării CMG1

COMANDA DE MANUALE PENTRU ȘCOALĂ (anul de studii 2020-2021)

Instituția de învăîțământ Liceul Teoretic „Luceafărul”or.Vulcănești

Cantitatea (nr.
exemplare)
cadre Total
limba de elevi
didactice
Disciplina Clasa instruire
Biologia 7 ro 40 1 41
Biologia 7 ru
Chimia 7 ro 40 1 41
Chimia 7 ru
Chimia 8 ro 40 1 41
Chimia 8 ru
Educatia plastica 5 ro 40 1 41
Educatia plastica 5 ru
Educatia plastica 6 ro 40 1 41
Educatia plastica 6 ru
Fizica 7 ro 40 1 41
Fizica 7 ru
Geografia 5 ro 40 1 41
Geografia 5 ru
Informatica 7 ro 40 1 41
Informatica 7 ro
Informatica 8 ro 40 1 41
Informatica 8 ro
Limba engleză 5 ro/ru 40 2 42
Limba engleză 6 ro/ru 40 2 42
Limba engleză 7 ro/ru 40 2 42
Limba franceza 5 ro/ru
Limba franceza 6 ro/ru
Limba franceza 7 ro/ru
Limba rusa (sc nat) 5 ro 40 1 41
Limba rusa (sc nat) 6 ro 40 1 41
L/lit. romana (sc nat) 6 ro 40 2 42
L/lit. romana (sc alol) 6 ru
Matematica 5 ro 40 2 42
Matematica 5 ru
Matematica 6 ro 40 2 42
Matematica 6 ru
Limba bulgara 5 ro/ru
Limba bulgara 6 ro/ru

Se completează de către şcoală, în 2 exemplare.


Prin prezentarea comenzii de manuale anexate, şcoala confirmă că executarea acesteia va
premite implementarea politicii MECC de aprovizionare a fiecărui elev cu un set de manuale.
Directorul şcolii S. Chilimicenco
Bibliotecarul şcolii A. Cojuhari
Notă: La perfectarea comenzii pentru manuale se va lua în consideraţie:
1. Situaţia demografică în districtul şcolar;
2. Fluctuaţia elevilor în unitatea şcolară şi perspectiva pentru numărul maxim de elevi și cadre
didactice preconizat pentru aplicarea manualului în toţi anii de utilizare.
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării CMG2

COMANDA DE MANUALE PENTRU RAION (anul de studii 2020-2021)

Raionul ____________

Nr
Nr exemplare Total
limba de exemplare
rezerva raion raion
Disciplina Clasa instruire școli
Biologia 7 ro
Biologia 7 ru
Chimia 7 ro
Chimia 7 ru
Chimia 8 ro
Chimia 8 ru
Educatia plastica 5 ro
Educatia plastica 5 ru
Educatia plastica 6 ro
Educatia plastica 6 ru
Fizica 7 ro
Fizica 7 ru
Geografia 5 ro
Geografia 5 ru
Informatica 7 ro
Informatica 7 ro
Informatica 8 ro
Informatica 8 ro
Limba engleză 5 ro/ru
Limba engleză 6 ro/ru
Limba engleză 7 ro/ru
Limba franceza 5 ro/ru
Limba franceza 6 ro/ru
Limba franceza 7 ro/ru
Limba rusa (sc nat) 5 ro
Limba rusa (sc nat) 6 ro
L/lit. romana (sc nat) 6 ro
L/lit. romana (sc alol) 6 ru
Matematica 5 ro
Matematica 5 ru
Matematica 6 ro
Matematica 6 ru
Limba bulgara 5 ro/ru
Limba bulgara 6 ro/ru

Specialistul OLDSÎ

Şeful OLDSÎ

Data
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării CML1

COMANDA DE MANUALE PENTRU ȘCOALĂ (anul de studii 2020-2021)

Instituția de învăîțământ Liceul Teoretic „Luceafărul”or.Vulcănești

Cantitatea (nr.
exemplare)
Total
limba de cadre
elevi
Disciplina Clasa instruire didactice
Biologia 10 ro 25 1 26
Biologia 10 ru
Biologia 11 ro 25 1 26
Biologia 11 ru
Chimia 10 ro 25 1 26
Chimia 10 ru
Chimia 11 ro 25 1 26
Chimia 11 ru
Fizica 11 ro 25 1 26
Fizica 11 ru
Informatica 10 ro 25 1 26
Informatica 10 ro
Informatica 11 ro 25 1 26
Informatica 11 ro
Geografia 10 ro 25 1 26
Geografia 10 ru
Istoria 11 ro 25 1 26
Istoria 11 ru
Limba franceza 10 ro/ru 20 1 21
Limba franceza 11 ro/ru 20 1 21
Limba franceza (II) 10 ro/ru 20 1 21
Limba franceza (II) 11 ro/ru 20 1 21
Literatura universala 11 ro 25 1 26
Matematica 11 ro 25 1 26
Matematica 11 ru

Se completează de către şcoală, în 2 exemplare.


Prin prezentarea comenzii de manuale anexate, şcoala confirmă că executarea acesteia va premite
implementarea politicii MECC de aprovizionare a fiecărui elev cu un set de manuale.

Directorul şcolii S. Chilimicenco


Bibliotecarul şcolii A. Cojuhari
Notă: La perfectarea comenzii pentru manuale se va lua în consideraţie:
1. Situaţia demografică în districtul şcolar;
2. Fluctuaţia elevilor în unitatea şcolară şi perspectiva pentru numărul maxim de elevi și cadre
didactice preconizat pentru aplicarea manualului în toţi anii de utilizare.
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării CML2

COMANDA DE MANUALE PENTRU RAION (anul de studii 2020-2021)

Raionul ____________

Nr exemplare Nr exemplare Total


limba de școli rezerva raion raion
Disciplina Clasa instruire
Biologia 10 ro
Biologia 10 ru
Biologia 11 ro
Biologia 11 ru
Chimia 10 ro
Chimia 10 ru
Chimia 11 ro
Chimia 11 ru
Fizica 11 ro
Fizica 11 ru
Informatica 10 ro
Informatica 10 ro
Informatica 11 ro
Informatica 11 ro
Geografia 10 ro
Geografia 10 ru
Istoria 11 ro
Istoria 11 ru
Limba franceza 10 ro/ru
Limba franceza 11 ro/ru
Limba franceza (II) 10 ro/ru
Limba franceza (II) 11 ro/ru
Literatura universala 11 ro
Matematica 11 ro
Matematica 11 ru

Specialistul OLDSÎ

Şeful OLDSÎ

Data