Sunteți pe pagina 1din 16

Nr. : CSSM 008 din 22.11.

2013
RAPORT DE VIZITA SANTIER (TARGOVISTE)
Intocmit in urma vizitei efectuate in data de 19.11.2013 de catre George Rauti, in calitate de
membru al serviciului extern de prevenire si protectie in munca

In urma vizitei au fost constatate urmatoarele NECONFORMITATI:

Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse


crt
1. Lipsa echipamentului Masura 1:
individual de protectie Lucratorii din santier, vor
specific activitailor purta cel putin EIP minim,
desfasurate. indicat de catre angajator in
1)Lucratorii din cadrul functie de zona de activitate,
santierului care pe intreaga durata a
desfasoara activitati la desfasurarii lucrarilor la sol,
sol, nu poarta (vezi HG.1048/2006,
echipamentul individual ANEXA Nr.3, Lista
de protectie minim (casca orientativa si neexhaustiva
de protectie, manusi, a activitatilor si sectoarelor
Fig.1.1 bocanci, vesta) (vezi de activitate care pot
fig.1.1, fig.1.2, fig.1.3, necesita utilizarea E.I.P,
fig.1.4, fig.1.5, fig.1.6, punctul 6).
fig.1.7, fig.1.8, fig.1.9,
fig.1.10, fig.1.11,
fig.1.12, fig.1.13,
fig.1.14, fig.1.15,
fig.1.16)
Risc:
1)Vatamarea/accidentarea
lucratorilor datorata
Fig.1.2 nepurtarii echipamentului
individual de protectie.
Termen de realizare Responsabil
Masura 1; Masura 1:
26.11.2013, cu Conducatorul locului de
mentinerea permanenta a munca / Seful de santier.
masurii.

Fig.1.3

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Fig.1.4

Fig.1.5

Fig.1.6

Fig.1.7

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Fig.1.8

Fig.1.9

Fig.1.10

Fig.1.11

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Fig.1.12

Fig.1.13

Fig.1.14

Fig.1.15

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Fig.1.16

Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse


crt
2. Lipsa mijloacelor de Masura 1:
siguranta specifice Lucratorii vor desfasura
pentru lucrul la inaltime lucrul la inaltime purtand
1)Lucrul la inaltime este E.I.P specific complet
desfasurat (casca, manusi, incaltaminte
necorespunzator, fara protectie, vesta, centura
purtarea echipamentului complexa) pentru
individual de protectie prevenirea/ evitarea
specific (centura accidentarii.
complexa de siguranta, Conform HG.1048/2006,
casca, manusi, ANEXA Nr.3, LISTA
incaltaminte protectie) si orientativa si neexhaustiva
asigurarea lucratorului. a activitatilor si sectoarelor
(vezi fig.2.1, fig.2.2, de activitate care pot
Fig.2.1 fig.2.3, fig.2.4) necesita utilizarea de
echipament individual de
Risc: protectie, punctul 1, 8, 9)
1)Vatamare/accidentare
Masura 2:
sau deces a lucratorilor
Lucratorii vor purta
prin cadere de la inaltime.
echipamentul individual de
protectie pentru a se proteja
impotriva unuia ori mai
multor riscuri care ar putea
sa le puna viata in pericol,
securitatea si sanatatea la
locul de munca. (Conform
Fig.2.2 HG.1048/2006, art.3 alin 1)

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Termen de realizare Responsabil
Masura 1: Masura 1:
26.11.2013, cu Conducatorul locului de
mentinerea permanenta a munca / Seful de santier.
masurii.
Masura 2:
Masura 2: Lucratorul / Executantul
26.11.2013, cu
mentinerea permanenta a
masurii.

Fig.2.3

Fig.2.4

Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse


crt
3. Lipsa protectiei in Masura 1:
timpul utilizarii Utilizarea fierastraului cu
fierastraului circular cu masa fixa in spatii amenajate
masa fixa corespunzator si avand
1)Utilizarea fierastraului aparatorile de protectie
circular cu masa fixa in montate pentru a se inlatura
conditii riscuri de accidenare prin
necorespunzatoare, fara contactul mecanic. (conform
aparatoarea de protectie HG.1146/2006, ANEXA
montata, lipsit de Nr.1, privind Cerintele
Fig.3.1 protectie impotriva minime pentru aplicarea
intemperiilor in spatiul art.4 alin.(1), lit.1) pct. (ii)
deschis si cu risc de si lit. (b) din hotarare,
electrocutare in urma punctul 2.8.1, punctul
alimentarii de la retea. 2.8.2)
(vezi fig.3.1)

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Risc: Masura 2:
1) Vatamare/accidentare Echipamentele de munca si
a lucratorilor in urma elementele lor componente
contactului cu discul trebuie sa fie stabilizate prin
fixare.
fierastraului circular cu (conform
masa fixa. HG.1146/2006, ANEXA 1,
Cerinte minime pentru
aplicarea art.4 alin. 1), lit.
a) pct.ii) lit.b) din hotarare.
Punctul 2.6 Dispozitii
Fig.3.2 generale.
Termen de realizare Responsabil
Masura 1: Masura 1:
26.11.2013, cu Conducatorul locului de
mentinerea permanenta a munca / Seful de santier.
masurii.
Masura 2:
Masura 2: Conducatorul locului de
26.11.2013, cu munca.
mentinerea permanenta a
masurii
Fig.3.3

Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse


crt
4. Cabluri electrice utilizate Masura 1:
necorespunzator. Cablurile electrice vor fi
1)Cablurile electrice sunt pozitionate la
folosite in conditii semiinaltime, ferite de
necorespunzatoare, nefiind riscurile mecanice (vezi
dispuse la semiinaltime, HG.300/2006,
lucratorii fiind supusi SECTIUNEA A 2-A
riscului de electrocutare posturi de lucru in
prin atingere directa sau santiere, in exteriorul
indirecta. (fig.4.1, fig.4.2, incaperilor, punctul 2
fig.4.3, fig.4.4, fig.4.5, privind Instalatii de
Fig.4.1 fig.4.6) distributie a energiei)
Risc:
Masura 2:
1)Vatamarea/Electrocutarea
Instalatiile de distributie a
directa /indirecta a
energiei electrice care se
lucratorilor.
afla in incinta santierului in
special cele care sunt
2)Vatamarea/Electrocutarea
supuse influentelor
directa /indirecta a

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


lucratorilor. externe, trebuie verificate
periodic si intretinute
corespunzator.
Termen de realizare Responsabil
Masura 1: Masura 1:
26.11.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
permanenta a masurii. munca / Seful de santier.

Masura 2: Masura 2:
26.11.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
permanenta a masurii munca / Seful de santier.
Fig.4.2

Fig.4.3

Fig.4.4

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Fig.4.5

Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse


crt
5. Existenta mijloacelor de Masura 1:
circulatie/ traversare Pentru siguranta
necorespunzatoare. lucratorilor scarile din
1)Scari necorespunzatoare incinta santierului se vor
conform prevederilor utiliza tinand cont de
minime ale HG 300/2006 stabilitatea la sol, unghiul
privind santierele de inclinare, inaltimea la
temporare si mobile si care se va urca.
prevederile securitatii si (conform HG.300/2006,
sanatatii in munca.(vezi, vezi SECŢIUNEA a 2-a
fig.5.2, fig.5.3, fig.5.4, Posturi de lucru din
fig.5.5, fig.5.6, fig.5.7, santiere, în exteriorul
fig.5.8, fig.5.10) încăperilor, punctul 6).

Fig.5.1 Masura 2:
2)Podetele de trecere sunt Podetele de trecere se vor
improvizate, inlocui cu cele din material
necorespunzatoare (fara dur (sau dimensionat in
mana curenta, cu conformitate cu sarcina la
instabilitate, inguste). (vezi care va fi supus) cu mana
fig.5.1, fig.5.9) curenta pentru prevenirea
Risc: caderii de la inaltime.
1)Vatamare/accidentare
Masura 3:
prin dezechilibrare si
Scarile trebuie sa aiba o
cadere de la inaltime a rezistenta suficienta si sa
lucratorilor. fie corect intretinute, corect
Fig.5.2 utilizate, in locuri
2)Vatamare/accidentare a corespunzatoare si conform
lucratorilor prin destinatiei lor. (conform
dezechilibrare si cadere de H.G 300/2005, ANEXA
la inaltime. Nr.4, Partea B, Cerinte
minime specifice pentru
posturile de lucru din
santiere, Sectiunea a 2-a
(posturi de lucru din
santiere, in exteriorul
incaperilor) punctul 6.4.

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Termen de realizare Responsabil
Masura 1: Masura 1:
26.11.2013, cu mentinerea Conducerea societatii
permanenta a masurii. subcontractoare / Seful de
santier.
Masura 2:
26.11.2013, cu mentinerea Masura 2:
permanenta a masurii Conducerea societatii
subcontractoare / Seful de
Masura 3: santier
26.11.2013, cu mentinerea
Fig.5.3 permanenta a masurii. Masura 3:
Conducatorul locului de
munca / Seful de santier.

Fig.5.4

Fig.5.5

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Fig.5.6

Fig.5.7

Fig.5.8

Fig.5.9

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Fig.5.10

Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse


crt
6. Lipsa semnalizarii de Masura 1:
securitate in muncaSanturile/excavatii din
specifica santierelor. zona santierului se vor
1)Locuri semnaliza corespunzator
periculoase
nesemnalizate permanent (banda de
cu o culoare de avertizare atentionare/semnalizare
si/sau cu panouri cu risc deavand in componenta
coliziune cu obstacole prin culoarea rosu si alb,
cadere a persoanelor de la reprezentand semnal de
inaltime. (vezi fig.6.1, avertizare asupra unui risc
fig.6.2, fig.6.3, fig.6.4, sau unui pericol).
fig.6.5, fig.6.6, fig.6.7) -(conform, vezi
Fig.6.1 HG.971/2006, ANEXA
Nr.5, Cerinte minime
Risc: privind semnalizarea
1)Vatamare/accidentare a obstacolelor si a locurilor
periculoase si pentru
lucratorilor prin cadere de
marcarea cailor de
la inaltime.
circulatie, punctul 1
(semnalizarea
obstacolelor si a locurilor
periculoase);

-conform, vezi
Fig.6.2 HG.300/2006,
SECŢIUNEA a 2-a

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Posturi de lucru din
santiere, în exteriorul
încăperilor, punctul 10
Excavatii, puturi, lucrari
subterane, tuneluri,
terasamente).
Termen de realizare Responsabil
Masura 1; Masura 1:
26.11.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
Fig.6.3 permanenta a masurii munca / Seful de santier.

Fig.6.4

Fig.6.5

Fig.6.6

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Fig.6.7

Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse


crt
7. Utilizarea cailor de
Masura 1:
circulatie nesigure Caile de circulatie trebuie
1)Lucratorii care sa fie clar semnalizate,
isi
verificate
desfasoara activitatea la sol periodic,
intretinute (conform H.G
utlizeaza cai de circulatie
necorespunzatoare 300/2006, ANEXA Nr.4,
din
incinta santierului ce puncerinte minime de
in pericol sanatatea si securitate si sanatate in
securitatea acestora. santier, Partea A. Punctul
Risc: 10.2 (cai de circulatie) si
1)Vatamare/ accidentare/ marcate permanent de o
Fig.7.1 deces a lucratorilor prin culoare de securitate
alunecare, rostogolire sau(conform H.G 971/2006,
cadere de la inaltime. ANEXA Nr.1 cerinte
minime privind
semnalizarea de
securitate si/sau de
sanatate la locul de
munca, punctul 2.1.4
(modalitati de
semnalizare).
Termen de realizare Responsabil
Masura 1: Masura 1:
Fig.7.2 26.11.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
permanenta a masurii. munca / Seful de santier.

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse
crt
8. Legarea neconforma a Masura 1:
sarcinilor transportate. Se vor folosii elemente e
1)Legarea neconforma a legare si/sau dispozitive de
sarcinilor inainte de a fi prindere pentru ridicarea
transportate. sarcinii in conformitate cu
instructiunile de utilizare,
2)Transportul materialelor montare, reparare,
deasupra zonelor de lucru intretinere si revizie in
unde isi desfasoara limitele stabilite de
activitatea alti lucratori. producatorul acestora si in
conformitate cu prevederile
Fig.8.1 Risc: prescriptiilor terhnice
1)Desprinderea aplicabile.
materialelor transportate si
accidentarea lucratorilor de Masura 2:
la sol. Se va respecta codul de
semnalizare, cu eventualele
2)Vatamarea/accidentarea completari pentru a putea
lucratorilor care isi indica
desfasoara activitatea la macaragiului/manevrantulu
sol. i, in orice moment,
manevrele pe care urmeaza
sa le execute in acest scop.

Masura 3:
Fig.8.2 Se va asigura ca sarcina sa
fie echilibrata, iar
dispozitivele de prindere sa
fie intinse si asezate
uniform, fara a forma
noduri si ochiuri si fara a fi
supuse rasucirii.
Termen de realizare Responsabil
Masura 1: Masura 1:
26.11.2013, cu mentinerea Legatorul de sarcina
permanenta a masurii.

Fig.8.3 Masura 2: Masura 2:


26.11.2013, cu mentinerea Macaragiul/Manevrantul
permanenta a masurii.

Masura 3: Masura 3:
26.11.2013, cu mentinerea Legatorul de sarcina
permanenta a masurii.

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013


Nr. Elementul analizat Neconformitate Masuri propuse
crt
10. Utilizarea focului deschis Masura 1:
in santier, far a avea Se va aplica interdictia
permis de lucru cu foc privind utilizarea focului
deschis deschis in locuri cu pericol
1)Arderea gunoaielor, de incendiu si pe timp de
deseurilor si a altor vant.
materiale combustibile se
face in locuri neamenajate Masura 2:
si pe terenuri nepregatite Utilizarea focului deschis
fara a se lua masuri ce nu se admite la distante
impun impiedicarea mai mici de 40 m fata de
propagarii focului. locurile cu pericol de
explozie: gaze si lichide
2)Nu este asigurata combustibile, vapori
supravegherea permanenta inflamabili, explozivi,
a arderii, precum si respectiv 10 m fata de
stingerea jarului dupa materiale sau substante
terminarea activitatii. combustibile: lemn, hartie,
Risc: textile, carton, bitum, ulei
1)Vatamarea/accidentarea fara a fi supravegheat si
sau decesul lucratorilor asigurat prin masuri
datorata unei explozii sau corespunatoare.
Fig.10.1
incendiu in zona de
activitate.

2)Vatamarea/accidentarea
sau decesul lucratorilor
datorata unei explozii sau
incendiu in zona de
activitate.
Termen de realizare Responsabil
Masura 1: Masura 1:
26.11.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
permanenta a masurii. munca / Seful punctului de
lucru.
Fig.10.2
Masura 2: Masura 2:
26.11.2013, cu mentinerea Conducatorul locului de
permanenta a masurii. munca / Seful punctului de
lucru.

Intocmit : Apolozan Bogdan - Consilier Securitate in Munca securitateinmunca@citysquare.ro Data : 22.11.2013