Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic „Luceafărul”, or.

Vulcănești
Olimpiada școlară la educația muzicală
Clasa a IV-a
Numele, prenumele: _______________________

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 100 de puncte.


 Timpul de lucru este de 90 de minute

1. Portativul este 20 p.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Alegeți răspunsul correct 20 p.


2. Prin ,,Tempo,, înțelegem .............. cu care se execută o lucrare muzicală:
a-viteza
b-durata
c-intensitatea
3. ,,Nuanțele,, reprezintă .............. cu care se execută o lucrare muzicală:
a-viteza
b-intensitatea
c-volumul
4. Forte înseamnă că trebuie să cântăm:
a-foarte tare
b-tare
c-potrivit de tare
5. Piano înseamnă că trebuie să cântăm:
a-potrivit de încet
b-foarte încet
c-încet

6. Rezolvă rebusul: 20p

2 4 3 1 3 4 5 1= C
4 2=F
3 3=L
1 4=O
3 5=R
4
5

1
7. Scrieţi pe următorul portativ cântecul preferat cu note : 20p

8. Completează tabelul după exemplul dat. 20p.


Valoarea Semnul sunetului Semnul pauzei Durata

Notă întreagă 4 timpi