Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea din Oradea

Facultatea de Științe Economice


Marketing și comunicare în afaceri
(MCA) - Master, anul I

Teme de cercetare la seminar


- disciplina “Psihologia și comportamentul economic de consum” -
2020 -2021, semestrul I
Categoria : Servicii

1. Comportamentul consumatorului de servicii de comerț din România ;


2. Comportamentul consumatorului de servicii turistice din România ;
3. Comportamentul consumatorului de servicii de transport din România ;
4. Comportamentul consumatorului de servicii financiare din România ;
5. Comportamentul consumatorului de servicii bancare din România ;
6. Comportamentul consumatorului de servicii contabile din România ;
7. Comportamentul consumatorului de servicii media: tv din România ;
8. Comportamentul consumatorului de servicii media: radio din România ;
9. Comportamentul consumatorului de servicii media : internet din România ;
10. Comportamentul consumatorului de servicii media: publicații din România ;
11. Comportamentul consumatorului de servicii de consultanță din România ;
12. Comportamentul consumatorului de servicii imobiliare din România;
13. Comportamentul consumatorului de servicii de sănătate din România ;
14. Comportamentul consumatorului de servicii de învățământ și educație din România ;
15. Comportamentul consumatorului de servicii de educație din România ;
16. Comportamentul consumatorului de servicii culturale din România ;
17. Comportamentul consumatorului de servicii publice din România ;
18. Comportamentul consumatorului de servicii de curățenie din România ;
19. Comportamentul consumatorului de servicii de mentenanță și întreținere din România ;
20. Comportamentul consumatorului de servicii de reparații din România ;
21. Comportamentul consumatorului de servicii sociale din România ;
22. Comportamentul consumatorului de servicii psihologice din România ;
23. Comportamentul consumatorului de servicii de consiliere din România ;
24. Comportamentul consumatorului de servicii motivaționale din România ;
25. Comportamentul consumatorului de servicii informatice din România ;
26. Comportamentul consumatorului de servicii de închiriere din România ;
27. Comportamentul consumatorului de servicii de cercetare-dezvoltare.din România;
28. Comportamentul consumatorului de servicii de prestări servicii din România ;
29. Comportamentul consumatorului de servicii de marketing din România;
30. Comportamentul consumatorului de servicii … din România

Notă:
1.Lista nu este exhaustivă și poate cuprinde și alte categorii de servicii.
2. Studenții îți vor alege fiecare o temă distinctă.

Întocmit
Lect.univ.dr. Dinu SASU