Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIA LA DISCIPLINA

PSIHOLOGIA ȘI COMPORTAMENTUL ECONOMIC DE CONSUM

1. BLYTE, J., - Comportamentul consumatorului -, Editura Teora, Bucureşti, 2000;


2. CĂTOIU, I., TEODORESCU, N.,- Comportamentul consumatorului.Teorie si
practica-, Editura Economică, Bucuresti, 1997
3. CAVE, S., Invață comportamentul consumatorului într-o săptămână-, Editura Cosmos,
Bucuresti, 2002;
4. DATCULESCU, P.- Cercetarea de marketing-, Editura Brand Builders, Bucurețti, 2006;
5. GUEGEN, N., -Psihologia consumatorului. Factorii care ne influențează comportamentul
de consum -, Editura Polirom, Iași , 2006;
6. ILIESCU, D., PETRE, D. Psihologia reclamei si a consumatorului, Editura
Comunicare.ro Bucuresti, 2004;
7. MARDER, E., - Comportamentul consumatorilor -, Editura Teora, București, 2002;
8. MIHUŢ ,I., POP, M.,- Consumatorul şi managementul ofertei -, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1996;
9. MIRON, D. , MOLDOVEANU, M., - Psihologia reclamei-publicitatea in afaceri-,
Editura Libra, Bucuresti, 1995;
10. PLĂIAŞ, I., - Comportamentul consumatorului -. Editura Intelcredo, Deva, 1997;
11. SASU D.V., - Psihologia consumatorului -, Editura Universităţii din Oradea,Oradea,
2005;
12. SASU, D.V.- Comportamentul consumatorului -, Editura Universităţii din
Oradea,Oradea, 2006;
13. SCHIFFMAN, G.L, KANUK L.L., - Consumer Behavior , Ed. Prentice-Hall Inc.-, New
Jersey, 2000
14. SOLOMON, M.R .- Cosumer behavior: buying, selling, and being- ed.7, Pearson
Prentince Hall, New Jersey, 2007;
15. ZALTMAN, G., - Cum gândesc consumatorii. Aspecte esențiale pentru studiile de piață,
Editura Polirom, Iași , 2007.