Sunteți pe pagina 1din 1

Doamne, Dumnezeul nostru, Bunule și spre slava Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi,

Iubitorule de oameni, Doctorul sufletelor și al acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


trupurilor noastre, Cel ce porți fără durere
neputințele noastre, cu a Cărui rană toți ne-am
vindecat; Ție ne rugăm și cu umilință la Tine cădem:
în bunătatea Ta, binecuvintează pe robii Tăi, medici,
asistenți și personal medical, și pe toți cei care-i
ajută să vindece bolile și să aline suferințele
oamenilor. Din iubirea Ta dăruiește-le și lor iubire
milostivă față de cei bolnavi, pentru ca aceștia să
simtă că prin mâna lor lucrezi Tu, Doctorul cel
iubitor de oameni. Din înțelepciunea Ta, dăruiește-le
și lor lumină și pricepere ca să vindece suferința și să
înnoiască viața celor încercați de boală și de durere.
Hristoase, Dumnezeule, Cel ce ești deodată prezent
în doctorul care vindecă și în bolnavul care are
nevoie de iubire milostivă și de vindecare,
binecuvintează și ajută pe medici, asistenți și
personal medical, ca să simtă că sunt împreună-
lucrători cu Tine și slujitori ai Tăi în vindecarea
suferinței. Dăruiește-le pace, liniște, sănătate, bună-
înțelegere și mântuire! Răsplătește-le cu darurile
Tale cele bogate dăruirea lor jertfelnică pentru
ajutorarea celor bolnavi. Binecuvintează-i pe ei,
familiile și casele lor, activitățile și toată viața lor,