Sunteți pe pagina 1din 9

Clasa Pregătitoare

Aria curriculară: Om – Societate


Disciplina: Religie – cultul ortodox

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 3418/19.03.2013

Nr. Unități de Nr.


Obiective de referinţă Conținuturile învățării Săpt. Perioada Obs.
crt. învățare ore
SEMESTRUL I
1.1 Recunoaşterea unor elemente de bază ale Prima oră de religie a micului creştin 1 S1 12 -16.09
credinţei religioase Omul – cea mai importantă fiinţă de
1 S2 19 -23.09
pe pământ
1.2 Observarea caracteristicilor comportamentale ale Sunt copilul lui Dumnezeu şi al S3 26. -30.9
Dumnezeu ne-a unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viaţa părinţilor mei 2
I S4 03 -07.10
creat din iubire de zi cu zi Lectură pentru suflet 1 S5 10 -14.10
1.3 Aplicarea unor reguli de comportament moral- Consolidare cunoştinţe 1 S6 17 -21.10
creştin în contexte de viaţă familiară Iisus Hristos iubeşte copiii 1 S7 24 -28.10
Vacanță: 29.10 – 6.11
Maica Domnului este ocrotitoarea
1.1 Recunoaşterea unor elemente de bază ale copiilor 1 S9 07-11.11
credinţei religioase
Dumnezeu este 3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente 14 -18.11
Lectură pentru suflet 1 S10
II întotdeauna cu religioase cunoscute
noi 3.2 Identificarea unor sărbători şi evenimente cu Sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu
semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii 1 S11 21 -25.11
si ai copiilor
familiei Consolidare cunoştinţe 1 S12 28.1 -02.12

Sfântul Nicolae 1 S13 05 -09.12

3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente Naşterea Pruncului Iisus, bucuria


1 S14 12 -16.12
Naşterea religioase cunoscute copiilor
3.2 Identificarea unor sărbători şi evenimente cu
Domnului, darul semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii
III lui Dumnezeu familiei Cum sărbătoresc Crăciunul? 1 S15 19 -23.12
pentru oameni

VACANȚĂ 24.12.2016 – 08.01.2017


1.1 Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei Primii sfinți serbați în noul an, 1 S16 09 -13.01
religioase
Dumnezeu este 3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase
Ce înseamnă să fiu creștin? 1 S17 16 -20.01
II întotdeauna cu cunoscute Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 S18 23 -27.01
noi 3.2 Identificarea unor sărbători şi evenimente cu
semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii Evaluare semestrială 1 S19 30.01 -3.02
familiei
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 04 – 12.02.2017
SEMESTRUL al II - lea
Ce înseamnă să fiu creştin? 1 S20 13 -17.02
III Dumnezeu ne
învaţă să ne 1.1 Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei Cum mă comport ca un creştin? 1 S21 20 -24.02
religioase O zi din viaţa mea de creştin 1 S22 27.02 -3.03
ajutăm unii pe alţii
3.2 Identificarea unor sărbători şi evenimente cu
Sunt creştin şi la şcoală 1 S23 06 -10.03
semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii
familiei 1.3 Aplicarea unor Creştinii din biserica mea, 1 S24 13 -17.03
Învierea reguli de comportament moral-creştin în contexte de Preotul în viaţa mea 1 S25 20 -24.03
Domnului, viaţă familiară Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti 1 S26 27 -31.03
Împlinirea darului
IV lui Dumnezeu S27 3 -07.04
Cum sărbătoresc Paştile? 2
S28 10 -14.04

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 19.04 – 30.04.2017


Dumnezeu ne 1.3 Aplicarea unor reguli de comportament moral- Primii mei prieteni 1 S29 02-05.05
învaţă să ne creştin în contexte de viaţă familiară, Cum vorbesc cu cei din jur 1 S30 08 -12.05
ajutăm unii pe alţii 2.2 Identificarea unor elemente comune și de Ce simt faţă de ceilalţi 1 S31 15 -19.05
diferentiere între oamenii Dumnezeu ne-a dăruit o lume
1 S32 22 -26.05
frumoasă
Recapitulare 1 S33 29.05 -2.06
Școala altfel : „Să știi mai multe, sa fii 1 S34 05 -9.06
mai bun '
Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 35 12 -16.06

Director, Profesor Religie,

Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian

Clasa a II-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – cultul ortodox
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 3418/19.03.2013

Nr. Unități de Nr.


Obiective de referință Conținuturile învățării Săpt. Perioada Obs.
crt. învățare ore
SEMESTRUL I
1.1 Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe Să ne amintim din clasa I 1 S1 12 -16.09
religioase Iubirea sentimentul cel mai înalt al
1 S2 19 -23.09
omului
Iubirea lui 1.2 Evidenţierea caracteristicilor comportamentale ale Îl am pe Dumnezeu în minte și în S3 26 -30.09
unor modele de credinţă 1
Dumnezeu și suflet în fiecare zi S4 03 -07.10
I
răspunsul Rugăciunile de mulțumire și de
1.3 Aplicarea în mod autonom a unor reguli de 2 S5 10 -14.10
omului comportament moral-creştin în diferite contexte de laudă aduse lui Dumnezeu
viaţă reale sau imaginare Ajutorul oferit celorlalți, semn al
1 S6 17 -21.10
3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase iubiri față de Dumnezeu
din viaţa comunităţii şi a societăţii Recapitulare,sistematizare, evaluare 1 S7 24 -28.10
VACANȚĂ 29.10 -6.11.2016
2.1 Asumarea în mod explicit a unor responsabilităţi în Dumnezeu ne iubește pe toți 1 S9 07-11.11
cadrul grupurilor din care face parte Dumnezeu ne ajută sa îl cunoaștem
1 S10 14 -18.11
2.2 Descrierea unor elemente de diversitate în cadrul
și să îl iubim
diferitelor grupuri,
Dumnezeu se Iisus Hristos s-a făcut om din iubire 1 S11 21 -25.11
3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din
II face cunoscut viaţa comunităţii şi a societăţii Lectură pentru suflet 1 S12 28.11 -2.12
omului
3.2 Explicarea rolului diferitelor sărbători şi evenimente
religioase cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, cu Nașterea Domnului 1 S13 05 -09.12
incidenţă asupra vieţii familiei şi comunităţii

Mari sărbători 3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din Tradiți religioase de Crăciun 1 S14 12 -16.12
III viaţa comunităţii şi a societăţii
creștine Colinde -audiții 1 S15 19 -23.12
VACANȚĂ 24.12.2016 – 08.01.2017
1.2 Evidenţierea caracteristicilor comportamentale ale Minunile arată iubirea lui
unor modele de credinţă 1 S16 09 -13.01
II Dumnezeu se Dumnezeufață de om
face cunoscut 3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din
Maica Domnului ,îngerii și sfinții
omului
viaţa comunităţii şi a societăţii 1 S17 16 -20.01
săvârșesc minuni
3.2 Explicarea rolului diferitelor sărbători şi evenimente Lectură 1 S18 23 -27.01
religioase cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, cu
incidenţă asupra vieţii familiei şi comunităţii Evaluare semestrială 1 S19 30.01 -3.02
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 04– 12.02.2017
SEMESTRUL al II - lea

1.2 Evidenţierea caracteristicilor comportamentale ale unor S20 13 -17.02


Oferirea de sfaturi și învătaturi 1
Viața crestinului modele de credinţă
împreună cu 2.1 Asumarea în mod explicit a unor responsabilităţi în
Recunoștiința față de cei care ne fac
IV semenii
cadrul grupurilor din care face parte 1 S21 20 -24.02
2.2 Descrierea unor elemente de diversitate în cadrul bine
diferitelor grupuri
3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din Lectură 1 S22 27.02 -3.03
viaţa comunităţii şi a societăţii
3.2 Explicarea rolului diferitelor sărbători şi evenimente Sistematizare ,evaluare 1 S23 06 -10.03
religioase cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, cu Tradiții religioase de Florii Paste și
1 S24 13 -17.03
incidenţă asupra vieţii familiei şi comunităţii Rusalii
3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din Tradiții populare de Paște 1 S25 20 -24.03
viaţa comunităţii şi a societăţii
Mari sărbători
III 3.2 Explicarea rolului diferitelor sărbători şi evenimente Lectură pentru suflet 1 S26 27 -31.03
creștine religioase cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, cu Recapitulare 1 S27 03. -07.04
incidenţă asupra vieţii familiei şi comunităţii
Evaluare 1 S28 10 -14.04

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 19 – 30.04


1.2 Evidenţierea caracteristicilor comportamentale ale unor Iertarea celor care ne fac rău 1 S29 01 -05.05
modele de credinţă
2.1 Asumarea în mod explicit a unor responsabilităţi în
Lectură pentru suflet 1 S30 08 -12.05
cadrul grupurilor din care face parte Ajutorul dat celor bolnavi 1 S31 15 -19.05
Viața crestinului
IV împreună cu
2.2 Descrierea unor elemente de diversitate în cadrul Ajutorul dat celor singuri 1 S32 22 -26.05
diferitelor grupuri,
semenii Recapitulare 1 S33 29.05 -2.06
Școala altfel : „Să știi mai multe, să
1 S34 05 -09.06
fi mai bun '
Recaăitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S35 12 -16.06

Director, Profesor Religie,

Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian

Clasa a IV-a
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – cultul ortodox
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr.5001/2.12.2014


Nr. Unități de Nr.
Obiective de referință Conținuturile învățării Săpt. Perioada Obs.
crt. învățare ore
SEMESTRUL I
Să ne amintim din clasa a III -a 1 S1 12 -16.09
Lumea - casă pentru toți
1 S2 19 -23.09
oamenii
1.1 Compararea unor opinii cu semnificaţie religioasă, Fiecare om își caută propia cale
exprimate în raport cu diferite situaţii de viaţă. 1 S3 26 -30.09
în viață
1.2 Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creştin, pe
baza valorificării unor situaţii din viaţa cotidiană, a
Biblia și biserica arată calea
spre Dumnezeu 1 S4 3 -7.10
exemplelor unor persoane din Biblie şi a unor sfinţi.
Cu Dumnezeu 1.3 Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de Nevoia de a primi îndrumare în
I 1 S5 10 -14.10
pe calea vieții
comportament moral-creştin, în diferite contexte de viaţă viață
familiare. Ajutorul lui Dumnezeu în situatii S6 17 -21.10
2.1 Descrierea comportamentelor relaţionale din cadrul 1
dificile S7 24 -28.10
grupurilor de apartenenţă.
2.2 Analizarea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din
Vacanță 29.10 -6.11
perspectiva moralei religioase, pornind de la situaţii Lectură pentru suflet
concrete. 1 S9 7 -11.11

Recapitulare ,sistematizare,
1 S10 14 -18.11
evaluare
Calea spre Dumnezeu deschisă
2.1 Descrierea comportamentelor relaţionale din cadrul tuturor oamenilor prin Iisus 1 S11 21 -25.11
grupurilor de apartenenţă. Hristos
Sfintenia calea
II 2.2 Analizarea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din Învățătura Domnului vestită de
spre Dumnezeu 1 S12 28.11 -2.12
perspectiva moralei religioase, pornind de la situaţii sfinții Apostoli și Evanghelisti
concrete. Prorocii, vestitori ai nașteri lui
1 S13 5 - 9.12
Hristos
Nașterea 3.1 Analizarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa Magii în căutarea pruncului Iisus 1 S14 12 – 16.12
comunităţii apropiate şi a societăţii.
Domnului,
III 3.2 Prezentarea importanţei unor sărbători şi evenimente cu Întâmpinarea pruncului Iisus de
vestire și 1 S15 19 -23.12
împlinire
conţinuturi şi semnificaţii religioase, din viaţa creştinilor. către Dreptul Simeon
VACANȚĂ 24.12.2016 – 08.01.2017
Sfintenia calea 2.1 Descrierea comportamentelor relaţionale din cadrul
II
spre Dumnezeu grupurilor de apartenenţă. Exemple de trăire sfințitoare 1 S16 9 -13.01
2.2 Analizarea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din Lectură pentru suflet 1 S17 16 –20.01
perspectiva moralei religioase, pornind de la situaţii
concrete. Recapitulare Evaluare S18 23 -27.01
2
semestrială S19 30.01-3.02
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 4 - 12.02.2017
SEMESTRUL al II - lea
Marturisirea și trăirea credinței
1 S20 13 -17.02
2.1 Descrierea comportamentelor relaţionale din cadrul de către sfinți
grupurilor de apartenenţă. Sfinții români și creștinismul pe
II Sfintenia calea 1 S21 20 -24.02
2.2 Analizarea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din teritoriul țări noastre
spre Dumnezeu perspectiva moralei religioase, pornind de la situaţii
concrete. Sfântul Ioan Iacob de la Neamț 1 S22 27.02 -3.03
Lectură pentru suflet 1 S23 06 -10.03
Iubirea crestină, 2.1 Descrierea comportamentelor relaţionale din cadrul Iubirea poruncă dată de Domnul
grupurilor de apartenenţă. 1 S24 13 -17.03
sprijin pentru Iisus Hristos
IV 2.2 Analizarea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din
convietuirea cu perspectiva moralei religioase, pornind de la situaţii Viața în armonie cu ceilalţi,
ceilalți 1 S25 20 -24.03
concrete. îndemn al lui Hristos
3.1 Analizarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa Cu Hristos în Săptamâna
1 S26 27 -31.03
comunităţii apropiate şi a societăţii. Patimilor
De la Florii la
V 3.2 Prezentarea importanţei unor sărbători şi evenimente cu Femeile mironosițe pe drumul
înviere 1 S27 03 -07.04
conţinuturi şi semnificaţii religioase, din viaţa creştinilor. Golgotei și în Duminica Învierii
Tradiții Pascale 1 S28 10 -14.04
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 15 – 30.04
Familia și împlinirea poruncii S29 01 -05.05
1
iubirii
2.1 Descrierea comportamentelor relaţionale din cadrul Prietenia și porunca iubiri
1 S30 8 -12.05
Iubirea crestină, grupurilor de apartenenţă. creștine
sprijin pentru Lectură pentru suflet 1 S31 15 -19.05
IV
convietuirea cu 2.2 Analizarea unor tipuri de relaţii şi atitudini sociale, din Importanța exemplului personal
ceilalți perspectiva moralei religioase, pornind de la situaţii 1 S32 22 -26.05
de iubire crestină
concrete.
Recapitulare 1 S33 29.05 -2.06
Școala altfel: „Să știi mai multe
1 S34 05 -09.06
să fii mai bun'
Evaluare finală! Cu Hristos pe cărările vacan ței! 1 S35 12 -16.06

Director, Profesor Religie,

Prof. Mihail Sergiu Prof. Dănuţ Caloian