Sunteți pe pagina 1din 1

Antropologia 

se ocupă cu studiul științific al omului (specia Homo sapiens). Este o


disciplină holistică din două puncte de vedere: se ocupă de studiul tuturor oamenilor, din toate
epocile și tratează toate dimensiunile umanității. În centrul antropologiei se află ideea
de cultură și noțiunea că aceasta reprezintă specia umană, că specia noastră și-a dezvoltat o
capacitate universală de a concepe lumea simbolic, de a preda și învăța astfel de simboluri în
mod social și de a transforma lumea (și oamenii) pe baza acestor simboluri.
Antropologia a debutat ca știință a istoriei. Inspirată de triumful metodei științifice în științele
naturale, antropologii secolului al XIX-lea considerau că fenomenele socio-culturale erau
guvernate de legi și principii care pot fi descoperite. Această convingere, existentă încă înainte ca
științele sociale să-și formeze teorii și metode, era dublată de viziunea iluministă a umanității -
concomitent încrezătoare în emanciparea socio-culturală a oamenilor și critică față de
îndepărtarea acestora de natura lor inocentă. Această dublă sensibilitate, față de tradițiile
culturale (tradiție) și față de procesele schimbării sociale (modernizare) va caracteriza
întotdeauna discursul antropologiei.