Sunteți pe pagina 1din 48

PROIECT PRACTICĂ

BRD – Groupe Société Générale

Studentă: Costăchescu Andreea


Finanţe – Bănci
Grupa: 31

Iaşi, 2007
Cuprins

1. Sistemul informaţional al Băncii Române de Dezvoltare................4

2. Operaţiuni bancare cu numerar......................................................12

3. Decontări fără numerar....................................................................18


3.1. Cecul.............................................................................................................
..19
3.2. Cambia..........................................................................................................
..23
3.3. Biletul la
ordin................................................................................................24
3.4. Ordinul de
plată..............................................................................................26

4. Instrumente moderne de plată.........................................................28


4.1. Trăsături generale ale cardurilor.....................................................................28
4.2. Clasificarea cardurilor ....................................................................................29
4.3. Principalele carduri emise de BRD- GSG......................................................31
4.3.1. Cardul Maestro.......................................................................................31
4..3.2. Cardul Visa Electron.............................................................................33
4.3.3. Cardul 10................................................................................................34
4.3.4, Cardul Visa Classic în lei.......................................................................35
4.3.5. Cardul Visa Classic în USD...................................................................36
4.3.6. Cradul MasterCard Standard EUR.........................................................38
4.3.7. Cardul MasterCard GOLD....................................................................40
4.3.8. Cardul Visa Business în RON................................................................41
4.3.9. Cardul Visa Business în USD................................................................43
4.3.10. Cardul MaterCard Business EUR........................................................44

2
4.3.11. Cardul Gadget......................................................................................46
5. Bibliografie.........................................................................................47

BRD – Groupe Société Générale este cea mai importantă bancă privată şi a doua
bancă din România, având a doua capitalizare bursieră la Bursa de Valori Bucureşti
(peste 2 miliarde € în martie 2005). Acţionarul principal al BRD este Société Générale,
unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro.

BRD- Groupe Société Générale îşi concentreză activitatea pe trei axe majore:
• Bancă de retail
• Bancă de referinţă a societăţilor comerciale
• Bancă de investiţii

Obiectivul major al BRD - GSG este dezvoltarea fondului său de comerţ pe aceste
pieţe, în cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi. Strategia sa de
dezvoltare durabilă este fondată pe cele 3 valori comune tuturor entităţilor Grupului
Société Générale: profesionalismul, inovaţia şi spiritul de echipă.

Principalele obiective ale dezvoltării BRD- GSG sunt:

o Adaptarea organizării şi a metodelor la strategia clienţilor


o Creşterea selectivă a activelor
o Inovaţia
o Reducerea coeficientului de exploatare
o Rentabilitate durabilă

3
1. Sistemul informaţional
al Băncii Române pentru Dezvoltare

S.C. B.R.D. S.A. întreţine în activitatea sa curent - operativă relaţii cu toţi cei care
acţioneză asupra conturilor sale sau ale clienţilor ei. De asemenea se exercită o serie de
relaţii permanente între unităţi operaţionale şi funcţionale ale întreprinderii bancare.
Toate aceste activităţi şi relaţii se materializează în evenimente pe care instituţia
B.R.D. trebuie să le organizeze în cadrul sistemului sau informaţional pentru
profitabilitatea activităţii sale, corespunzător exigenţelor ce decurg din aplicarea în
practică a cerinţelor mecanismelor economiei de piaţă.
Sistemul este un ansamblu de elemente materiale sau nemateriale, format în
general din echipamente, metode, tehnici, procedee, modele, personal utilizate în
interacţiune prin intermediul unui mecanism specific şi al unui sistem de control. Acest
sistem de conducere şi control intră în legătură cu un sistem operant ce asigură, la rândul
său, pentru domeniul bancar, transformarea unor fluxuri financiare de intrare în fluxuri
financiare de ieşire.
Sistemul informaţional bancar lucrează ca o interfaţă între sistemul decizional şi
cel operativ, având la bază un mecanism de feed- back. Se poate afirma că întraga
activitate bancară este influenţată de organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional,
de operativitatea, precizia şi calitatea informaţiilor culese , prelucrate şi transmise ca date.
Practic, sistemul informaţional are următoarele funcţii:
 Cunoaşterea funcţionării şi specificul prelucrării realizate la nivelul subsistemului
operant,
 Furnizarea de date pertinente, exacte şi operative subsistemului de conducere,
 Implementarea funcţiilor esenţiale relative la informaţiile cu specific financiar-
contabil,
4
 Generarea de informaţii cu caracter particular financiar- contabil,
 Memorarea şi prelucrarea informaţiilor.

O analiza a acestor funcţii ale sistemului informaţional bancar conduce la ideea că


acestea pot fi simplificate, diversificate şi exploatate prin intermediul tehnicilor operative.
În aceste condiţii, informatizarea sistemului informaţional bancar cuprinde două nivele:
1) Nivelul subsistemului informaţional organizaţional care reflectă activităţile asociate
întregului organism financiar- bancar prin prisma informaţiilor, a sarcinilor umane, a
sarcinilor informatice, inclusiv a modalităţilor de funcţionare (servicii, manageri, legături
informaţionale directe şi indirecte).
2) nivelul subsistemului informaţional informatizat prin care se înţelege memorarea,
prelucrarea şi transmiterea automată a datelor prin intermediul sistemelor electronice de
calcul şi comunicaţie.
La nivel operaţional acest sistem este format fizic din reţele de calculatoare
interdependente instalate la nivelul organismului bancar, iar logic din baze de date
manipulate prin intermediul unor baze de proceduri şi standarde prelucrate/ comunicaţie
şi generatoare de sisteme expert. Pentru o dinamizare accentuată a fluxului de informaţii
se impune o structurare a informaţiilor corespunzător necesităţilor curente şi de
perspectivă în ceea ce priveşte prelucrarea automată a datelor.
Astfel, sistemul informaţional bancar este supus unui proces continuu de
îmbunătăţire, de perfecţionare a principalelor sale laturi. În primul rand, perfecţionarea
sistemului informaţional bancar presupune ca volumul de informaţii bancare să fie redus
la strictul necesar, utilitatea fiind principalul criteriu de selecţie.
S.C. B.R.D. .S.A. în cadrul acestei problematici a sitemului informaţional bancar
pune accentul pe primul nivel al acestuia şi anume subsistemul informaţional
organizaţional care reflectă activităţile generatoare şi consumatoare de informaţii:
 Operaţii curente la ghişeu,
 Gestiunea depozitelor bancare,
 Gestiunea clineţilor băncii,
 Gestiunea şi controlul tuturor sistemelor de credite utilizate de bancă,
 Operaţiuni de scont cu efecte comerciale,

5
 Gestiunea operaţiunilor de decontări cu alte bănci,
 Operaţiuni valutare şi de plăţi,
 Gestiunea operaţiunilor de transfer şi clearing,
 Gestiunea operaţiunilor specifice proiectelor de investiţii finanţate total sau parţial
de la bugetul statului,
 Evidenţa contabilă analitică şi sintetică, inclusiv contabilitatea veniturilor şi
cheltuielilor,
 Activitatea de personal.
În ceea ce priveşte al doilea nivel, acesta se caracterizează printr-o slabă informatică
la nivelul întregii structuri organizatorice.
În viitor, B.R.D. va trebui să realizeze un sistem informatic standard bancar
distribuit în sensul deplin al definiţiei sale, care presupune:
• Computerizarea nucleului,
• Computerizarea punctelor din reţea ca sisteme gestionate de sistemul monetar,
• Descentralizarea şi optimizarea serviciilor de prelucrare automată la nivelele
inferioare,
• Proiectarea reţelei bancare,
• Informaţii şi servicii cu publicul.
În cadrul B.R.D. am constatat că aplicaţia ebank cu care lucrează angajaţii este
constituită în Visual Fox Pro, sub meniul Windows, datele fiind de asemenea stocate într-
o bază de date Fox Pro.
B.R.D. are un site propriu ce poate fi consultat la adresa www.brd.ro .
Urmărindu-se strategia de diversificare continuă a gamei de produse şi servicii,
BRD –GSG pune la dispoziţia clienţilor săi, în cadrul produselor Electronic Banking,
serviciul MultiX – ″bancă la distanţă″, menit să faciliteze derularea afacerilor clienţilor.
Acesta se adresează tuturor persoanelor juridice clienţi ai BRD –GSG şi în special
clienţilor care au nevoie să efectueze un număr mare de operaţiuni de plată şi clineţilor cu
mai multe conturi deschise la unităţi diferite. Apelând la serviciul MultiX, clineţii vor
putea stabili o legătură directă cu banca bazată pe un schimb permanent de date care va
permite derularea diverselor operaţiuni de la sediul firmei clientului.

6
MultiX este o soluţie completă ce integrează tematica şi un soft, care permite recuperarea
prin teletransisie şi vizualizarea pe ecranul terminalului propriu informaţii atat despre
conturile bancare ale intrepinderii cât şi despre piaţa valutar şi de asemeni efectuarea de
operaţiuni bancare în deplină siguranţă. Instalarea aplicaţiei la client cât şi instruirea
privind modul de utilizare sunt oferite gratuit de bancă.
Se poate opta pentru următoarele formule:
• MultiX Start – utilizarea principalelor funcţionalităţi pe baza unui abonament
atractiv.
• MultiX ″à la carte ″ - crearea propriului produs prin combinarea anumitor
module.
Structurat pe patru module puse la dispoziţia clienţilor, serviciul MultiX are următoarele
funcţii:
a) Modulul de bază ( Cash Management)
• Administarea generală a programului:
• Selectarea parametrilor
• Selecatrea opţiunilor disponibile
• Crearea şi gestiunea limitelor de competenţa de utilizare a produsului la
client.
• Acordarea drepturilor de acces la anumite module în funcţie de alegerile
clientului
• Organizarea bazelor de date
b) Modulul de plăţi în lei – introducerea, aprobarea şi transmiterea ordinelor de plată
în lei.
c) Modulul de plăţi în valută- introducerea, aprobarea şi transmiterea ordinelor de
plată în valută.
d) Modulul de semnătură electronică- ridicarea nivelului de securitate al
operaţiunilor.
MultiX pemite efectuarea plăţii salariilor angajaţilor prin emiterea unui singur
ordin de plată a salariilor pe card-uri cu BRD- GSG .

Western Union

7
Western Union este liderul mondial în transfer de bani, oferind posibilitatea de a
trimite sau primi bani din toată lumea, în doar câteva minute. Utilizarea sistemului global
Western Union este un mijloc sigur ( transferul are un număr de referinţă pe care îl
cunoaşte doar persoana care trebuie să primească banii şi expeditorul), rapid (aproximativ
10 minute) şi simplu pentru transfer de bani. Prin acest serviciu se pot primi sume din
stăinătate de până la 5 000 USD.
Se poate afla dacă transferul de bani aşteptat a sosit apelând gratuit numărul de
telefon Tel Verde 0800 803 803. Fiecare transfer este protejat cu ajutorul unui sistem
electronic de securitate şi poate fi verificat printr-un număr de control şi o parolă selectată
de către utilizator. Western Union asigură plata rapidă şi integrală a sumelor, în
exculsivitate persoanei indicate.

iBank

Fiecare entitate are un server propriu XUI şi utilizatorii accesează aceiaşi baza de
date comună situată la Centrala Bucureşti. Aplicaţia utilizată de BRD Iaşi se numeşte
iBank scrisă pe arhitectura CLAIN SERVER. În acest mod informaţia se scrie direct pe
serverul Bucureşti.

Baza de date unica


(Bucureşti)

XUI-Independenţei XUI-Iaşi
XUI-Târgu Frumos
(A.PANU)

User 1
User 1
User 2..n
User2..n User 1 User2,3..n

8
Programul iBank a fost conceput spre sfârşitul anilor 1980 de către o firmă specializată
din SUA. BRD a achiziţionat produsul în 1994 -1995 pentru a înlocui programul
PCBANK. Astfel, 08.04.2002 este prima zi de lucru în iBank. Vechea aplicţie PBBANK
era scrisă în FOX, iar iBank este sub sitemul de operare UNIX.
Trebuie menţionat că sistemul iBank este orientat către client şi nu către cont, ceea
ce va permite să dispunem de o imagine globală despre client, adică să se poată alcătui în
orice moment un inventar al situaţiei patrimoniale a clientului. Chiar dacă este de
concepţie mai veche, programul iBank răspunde nevoilor BRD mai bine decât
PCBANK, atât în ceea ce priveşte concepţia (arhitectură-client, timp real), cât şi modul
de funcţionare, centralizat, care va permite transferul anumitor funcţii suport, şi în special
a informaticii, dinspre agenţii către Centrală, permiţând astfel unităţilor BRD să se
concentreze pe funcţia lor esenţială, cea comercială.
Bineînţeles, clienţii vor beneficia , în mod indirect, de funcţionalitatea sistemului.
Toate avantajele de care va beneficia reţeaua vor avea un impact asupra clientelei.
Noţiunea de imagine globală a clinetului va permite o mai bună abordare, tradusă printr-o
ofertă personalizată de servicii şi un proces decizional mai rapi.
Cea mai modernă metodă de administare a conturilor la îndemâna clienţilor
B.R.D., având acces rapid la bancă oricând şi oriunde, pentru a obţine informaţii în timp
real şi având posibilitatea gestionării fondurilor, este varianta On-Line Banking. Astfel
pot fi controlate soldul şi tranzacţiile din conturile personale, pot fi transmise ordine de
plată interne sau se pot iniţia transferuri interne. Ratele de schimb valutar, precum şi
ratele dobânzilor sunt afişate pe site-ul băncii. Toate ordinele de plată primite de bancă
vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.
O nouă aplicaţie paralelă este TRANSACT-ul şi este folosită în vederea
industrializării creditelor pentru persoane fizice.
Fiecare utilizator are parolă proprie cu care utilizează programul iar modificările
efectuate sunt vizualizate şi de ceilalţi utilizatori.
O altă aplicaţie este MEGARA, folosită pentru Fondul deschis de investiţii -
SIMFONIA, pentru achiziţionare de titluri.
FCEX - Aplicaţie utilizată pentru achiziţionarea şi răscumpărarea de titluri prin
BRD. Pentru tranzacţiile WESTERN UNION este folosit un program cu acelaşi nume

9
care face transferuri cu străinătatea. BRD-ul mai are o aplicaţie care gestionează carduri
la nivel de convenţie şi de utilizatori - plata salariilor se face pe card. Aflarea
informaţiilor despre clienţi (nume, adresă, cod numeric personal, cod fiscal) se face cu
ajutorul aplicaţiei INFO. Aceasta aplicaţie are legătură cu aplicaţia carduri.
Pentru licitaţia valutară este folosită o aplicaţie generală numită LICIT - banca se
comportă ca un dealer pentru client. Aceasta exportă informaţia către iBank este preluată
în contul clientului.

Codificarea categoriilor de clienţi în IBank


A - clienţi uzuali;
B - personalul unităţilor băncii (inclusiv directori executivi);
D - personalul Centralei BRD (inclusiv director executiv);
F - familiile personalului propriu din unităţile băncii;
G - familiile personalului Centralei;
I - personalul unităţilor băncii, acţionarii care si-au desemnat un reprezentant ;
J - personalul Centralei, acţionarii care si-au desemnat un reprezentant;
K - personalul unităţilor băncii care se încadrează in categoria persoanelor fizice
prevăzute in Norma 8, art.1, lit.n;
L - personalul Centralei băncii care se încadrează si in categoria de “familie” a
persoanelor fizice prevăzute in Norma 8, art.1, lit.n;
M - acţionari care deţin cel puţin 10% din capitalul persoanelor juridice, acţionari
BRD şi administratorii acestora;
N - acţionari semnificativi ai BRD (care deţin cel puţin 5% din acţiunile băncii);
O - acţionari care si-au desemnat un reprezentant având una din calităţile prevăzute
la art.1, lit.n, din norma 8/1999 BNR;
P - personalul BNR care exercita atribuţii de control sau de supraveghere bancară;
R - membrii CA ai BNR;
S - familiile persoanelor fizice prevăzute în norma 8, art.1, lit.n;
T - persoane fizice care sunt în acelaşi timp familii ale personalului BRD din
unităţile băncii şi familii ale persoanelor fizice prevăzute în norma 8;

10
V - persoane fizice care sunt în acelaşi timp conform definiţiilor din norma 8,
familii ale personalului BRD din Centrala băncii;
În conformitate cu adresa numărul 60/22/01.1999 a Directorului de Informatică,
codificarea documentelor care se transmit prin telex, fax, cu scopul de a evita întârzierile
provocate de PRIORIPOST, se va face astfel:
704 - prin documente ce pleacă telex la comanda clientului
517 - prin salariaţii BRD care doresc sa transmită telex, fax un ordin de plata
722 - prin documente ce pleacă telex, fax din unităţile băncii.
Programul cu care se lucrează penrtu procesarea datelor şi înregistrarea
operaţiunilor diverse realizate de bancă, de la plata facturilor, până la odepuneri,
retrageri, realizarea conturilor este programul Xicom V2.6.2, care face parte din
proiectul URSA (Uniformizarea Reţelei de Sucursale şi Agenţii B.R.D.). Programul nu
este unul complicat, afişând mereu numărul sau litera acţiunii care se doreşte a fi
întreprinsă, şi după care operatorul de ghişeu se ghidează.(ex. 1 pentru retragere, 2 pentru
efectuarea unei depuneri, F pentru realizarea unui schimb valutar etc.).

11
Fig.1. – Fereastra principală a programului Xicom.

Protecţia datelor
Securitatea se realizează pe două nivele:
 Fizic prin restricţionarea accesului la echipamentele de calcul, la mediile şi mijloacele
de comunicaţie. Se limitează accesul la componentele enumerate prin: control şi limitare acces
în clădire; control şi limitare acces în zona echipamentelor.
 Logic prin identificarea şi restricţionarea acceselor în sistem, actualizarea sistemelor şi
salvarea datelor:
- definirea utilizatorilor: conturi şi parole de acces;
- gruparea utilizatorilor pe categorii de funcţionalităţi, pe aplicaţii;

12
- actualizarea pachetelor de securitate la nivelul sistemelor de operare şi
aplicaţii;
- detectarea şi neutralizarea viruşilor informatici;
- asigurarea unei politici coerente de backup a sistemelor şi a datelor, etc

2. Operaţiuni cu numerar

Casa principală
Funcţionează la nivelul Centralei BRD în cadrul Direcţiei Mijloacelor de Plată- Serviciul
Casa Principală.
Atribuţii:
• supervizarea ansamblului operaţiunilor cu numerar ;
• coordonarea activităţii de gestiune numerar ;
• transportul de fonduri ;
• importul şi exportul de valută ;
• redistribuirile de numerar în cadrul limitelor aprobate, precum şi rapoartele
centrale cu privire la numerar .
Gestiunea numerarului la nivelul Casei Principale presupune:
• organizarea activităţii de gestiune numerar la nivelul întregii bănci pentru
asigurarea unor fluxuri optime de numarar între grupurile băncii ;
• monitorizarea zilnică a întregii activităţi cu numerar ;
• coordonarea fluxurilor de numerar inter- Grupuri, analizarea şi alocarea
plafoanelor de gestiune pe Grup;
• colectarea excedentului şi alimentarea cu numerar pentru unităţile arondate şi
asigurarea necesarului de fonduri ;
• preluarea excedentului şi asigurarea necesarului de valută în reţeaua BRD,
efectuarea importului-exportului devizelor cash.

13
Centrele regionale de gestiune numerar
Organizarea activităţii de gestiune numerar se realizează la nivelul a patru Centre
regionale (Grupuri): Grup Cluj, Grup Iaşi, Grup Timiş şi DMP-Centrală. Aceasta presupune:
• coordonarea activităţilor privind preliminarea necesarului de numerar şi
stabilirea excedentului/deficitului de numerar pe unităţi în cadrul centrelor regionale;
• centralizarea datelor la nivelul DMP în vederea realizării compensării între
Centrele regionale;
• redirecţionarea fluxurilor de numerar, colectarea, procesarea şi redistribuirea
operativă a excedentului de numerar;
• reducerea imobilizărilor şi a costurilor aferente operaţiunilor cu numerar pe
ansamblul băncii.
Activitatea de gestiune a numerarului se derulează în baza prevederilor din
Instrucţiunile de lucru specifice, urmărind asigurarea volumului optim de numerar necesar
derulării în bune condiţii a activităţii, concomitent cu creşterea gradului de rentabilitate a
operaţiunilor cu numerar şi realizarea rapoartelor cu privire la operaţiunile cu numerar.
Tezaur- casierie
Funcţionează la nivelul tuturor unităţilor băncii care au aprobate plafoane de casă şi
păstrează numerar în case de bani proprii.
 realizează funcţia de redistribuiere numerar conform dispoziţiilor primite în
relaţie cu celelalte unităţi sub coordonarea Centreleor regionale, realizând compensarea
operativă a excedentului cu deficitul de numerar;
 asigură redistribuirea excedentului în relaţie cu celelalte bănci comerciale
locale, conform limitelor de risc aprobate şi a convenţiilor în vigoare;
 asigură numerarul necesar pentru operaţiunile realizate de ATM-urile în
gestiune în conformitate cu instrucţiunile în vigoare.
Ghişee- casierie
 funcţionează în cadrul compartimentelor Ghişeu- casierie ale unităţilor băncii;
 asigură efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi cu numerar în relaţia cu
clientela, persoane fizice şi juridice;
 sunt organizate după necesităţi pe tipuri de operaţiuni (alimentare ATM,
colectare numerar, încasări/plăţi de mare valoare),segmente de clientelă, sau case universale

14
(plăţi utilităţi, retrageri POS, Western Union, etc) în funcţie de solicitările şi specificul
portofoliului de clientelă;
 sunt alimentate în funcţie de necesarul zilnic, pe baza plăţilor preliminate, prin
intermediul caselor de circulaţie ale unităţii care gestionează plafonul de casă;
 se închid zilnic prin depunerea numerarului în casa de circulaţie, pe baza
jurnalelor de operaţiuni.
BRD efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi cu numerar pentru clienţi şi non-clienţi,
persoane fizice şi juridice, prin intermediul ghişeelor-casierie organizate la nivelul unităţilor
băncii.
Operaţiunile de depunere şi ridicare a numerarului se fac pe baza documentelor
prevăzute în instrucţiunile şi procedurile de lucru, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Operaţiunile de încasări şi plăţi cu numerar ce privesc activitatea clienţilor persoane juridice se
realizează în baza instructiunilor de lucru, în cadrul limitelor prevăzute de reglementările legale
în vigoare şi a documentelor normative interne.

În ceea ce priveşte operaţiunile cu numerar ce au loc la B.R.D. am constatat:


 Plata facturilor – la BRD clienţii pot plăti, prin prezentarea la ghişeul băncii,
următoarele tipuri de facturi pentru utilităţi:
1) Servicii de Telefonie fixă sau mobilă
Orange – clientul trebuie să prezinte factura respectivă sau să completeze un mic
formular de încasare pe care îl găseşte la ghişeu. În acest formular acesta va completa
suma de plată, codul său ca abonat, numele, numărul facturii, data emiterii acesteia şi
în final data în care are loc plata şi semnatura acestuia. Un astfel de formular de
încasare este ataşat mai jos.
Vodafone – clientul poate plăti prin prezentarea facturii respective sau, la fel, prin
completarea unui mic formular de încasare destinat clineţilor Vodafone, în care va
completa suma de plată, codul său ca abonat, numele, numărul facturii şi data emiterii
acesteia, semnatura şi data zilei în care are loc plata efectiv.
Romtelecom – serviciile Romtelecom pot fi plătite la BRD doar dacă clientul are în
posesia sa factura respectivă.

15
2) Electricitate – prin intermediul BRD se poate plăti factura la E-ON , clientul
trebuind să prezinte factura respectivă.
În viitorul apropiat se vor putea plăti şi facturi la serviciile de telefonie mobilă
Cosmote precum şi plata facturilor la gaz, tot pentru firma E-ON.
 Achitarea ratelor – prin intermediul BRD clienţii pot plăti diferite rate, fie
pentru acoperirea unui credit contractat anterior de la BRD , fie pentru plata unor
produse (electrocasnice în special) achiziţionate din diverse magazine, caz în care
trebuie să prezinte cardul eliberat de magazinul respectiv sau un act de identitate
pentru a i se verifica CNP-ul. Aceştia trebuie să completeze un formular de
depunere numerar în care se va trece numărul contului pe care îl au la BRD, suma
pe care o plătesc, în cifre, numele şi prenumele, cnp-ul sau cui-ul dacă este vorba
de persoane juridice, data şi semnatură, iar operatorul de ghişeu va verifica
corectitudinea datelor si va trece tipul bancnotelor pe care le primeşte şi suma
totală, semnătura şi ştampila unităţii, ca în exemplu ataşat mai jos.Apoi prima
foaie a formularului rămâne băncii iar cea de-a doua, autoimprimată, este
destinată clientului., ca dovadă a plăţii efectuate.
 Depunere/Alimentare cont - la solicitarea clienţilor de efectuare a operaţiunii de
depunere, se completează un formular de depunere numerar ce trebuie să conţină
următoarele elemente : numele şi prenumele titularului de cont, al deponentului
(dacă este diferit de titularul contului), suma ce se depune (în cifre), ce reprezintă
suma depusă, monetarul. De asemeni, prima foaie a formularului se păstrează de
către operator, iar cea de a doua se eliberează deponentului. In cadrul operaţiunii
este printată foaia de vărsământ în două exemplare, una pentru client şi una pentru
Bancă, la care se ataşează şi o copie a actului de identitate a clientului. Aceasta
trebuie printată şi în cazul plăţii facturilor
 Retragere numerar din cont – posesorii de conturi bancare la BRD pot retrage
parţial/total suma aflată în aceste conturi. De aceasta dată se completează un
formular de retragere numerar, în care se va completa numele acestuia, suma pe
care doreşte să o retragă, CNP-ul său, data şi semnatura, ca în exemplul ataşat.
Operatorul de ghişeu verifică autenticitatea datelor, după care semnează,
stampilează formularul, acordă banii. În ambele cazuri, depunere sau retragere, se

16
printeaza o foaie de vărsământ în două exemplare, una pentru bancă, una pentru
client, semnate şi stampilate.
 Schimb valutar – În fiecare dimineaţă la ora 9 operatorul de ghişeu trebuie să
listeze cursurile de schimb pe care le primeşte de la Caseria Principală, şi pe care
le ataşează pe ghişeu. Acest curs se poate schimba în timpul zilei. Clientul care
doreşte să cumpere sau să schimbe valută trebuie să prezinte actul de identitate,
iar operatorul înregistreză operaţiunea, printând de asemeni un buletin de schimb
valutar, în două exemplare, unul pentru bancă, unul pentru client. Un model de
foaie ce conţine cursurile zilei pentru principalele monede, precum şi un model de
buletin de schimb sunt ataşate la proiect.
 Western Union – prin intermediul acestui serviciu oferit de bancă se pot primi
sau trimite bani oriunde în lume în mod rapid ( în maxim 10 minute), şi sigur
(formularul trebuie completat cu un număr de referinţă pe care doar expeditorul şi
destinatarul îl ştiu). Transferul se poate realiza din cont în cont sau de la o
persoană catre o altă persoană. Clientul va completa în funcţie de operaţiunea care
se va realiza, un formular special de trimitere sau de primire bani. Datele
completate de client trebuie să fie exacte şi corecte cu cele existente în baza de
date, altfel acesta nu va putea primi banii.

SEND (trimiterea banilor)


- se pot trimite doar EUR sau USD
- vârsta minimă este de 14 ani
- Rezidenţii trebuie să prezinte unul din următoarele documente :
- carte de identitate sau buletin de identitate
- adeverinţă de identitate
- paşaport
- Străinii şi apatrizii trebuie să permisul de şedere permanet sau paşaportul
- Nerezidenţii au nevoie doar de paşaport.

Atenţie!!!
Nu se admite împuternicirea.

17
Limita maximă este de - 3000 USD/ persoană/ tranzacţie/ zi ~ 2300EUR
- 5000 USD/ agenţie/zi ( nu se pot accepta mai mult de 5000
USD / agenţie, echivalentul a 3930 €).
Între 16 şi 18 ani suma maximă ce poate fi trimisă sau primită este de 1000 USD.

PAY ( primirea bani )


- se pot primi EUR, USD sau RON
- minim 14 ani
- rezidenţi – români sau străini .– C.I., B.I.
- nerezidenţi – P.T. sau Adeverinţă de indetitate emisă de statele membre U.E. ( Nu e
valabil pentru Norvegia) sau permis de şedere permanet.
- Maxim 9500 USD/ persoană/tranzacţie/zi/agenţie.
- Nu se eliberează sume parţiale.

Operatorul verifică corectitudinea datelor, completează partea din dreapta a formularului


tipizat, printează foile de vărsământ în două exemplare, unul pentru bancă (la care se va ataşa si
o copie a actului de identitate), unul pentru client. De asemeni, clientul este invitat să participe la
un concurs realizat de Western Union şi BRD pentru care trebuie să completeze un formular de
participare.

3. Decontări fără numerar

Plata fără numerar: reprezintă orice plată efectuată prin dispoziţie, cesiune, transmitere
(virament) fără a utiliza moneda în forma sa concretă.

Instrumentul de plată de credit: este instrumentul de plată care circulă de la unitatea


bancară sau alte instituţii financiar bancare autorizate către unitatea bancară a
beneficiarului, având ca efect debitarea contului plătitorului şi creditarea contului
beneficiarului.

18
Instrumentul de plată de debit: este instrumentul de plată care circulă de la unitatea
bancară a beneficiarului către unitatea bancară a plătitorului, având ca efect debitarea
contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului.

Transferul de fonduri băneşti prin sisteme de plăţi şi decontări fără numerar este supus
reglementării şi controlului Băncii Naţionale a României, reglementarilor si uzantelor
internationale in materie, precum şi avizării tehnice a sistemelor individuale de plăţi şi
decontări fără numerar prin care serviciile de transfer de fonduri în formă scripturală sunt
oferite publicului.

În ceea ce priveşte instrumentele de plată fără numerar acestea sunt:


o Cecul
o Cambia
o Biletul la ordin
o Ordinul de plată

Aceste instrumente de plată sunt gestionate de către Centrala Incidentelor de Plăţi


(CIP) şi sunt purtătoarele informaţiei de risc bancar, adică acele instrucţiuni de plată care
circulă de la banca beneficiarului la banca plătitorului, având ca efect debitarea contului
plătitorului şi ulterior creditarea contului beneficiarului.

3.1. Cecul – este instrumentul de plată care pune în legătură, în procesul creării sale,
3 persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Instrumentul este creat de către trăgător,
care în baza unui disponibil constituit în prealabil la bancă, dă un ordin necondiţionat
acesteia, care se află în poziţia de tras să plătească la prezentare o sumă determinată
unei terţe persoane sau însuşi trăgătorului emitent, aflat în poziţia de beneficiar.
În funcţie de clauza sau menţiunea pe care o conţine, cecul se poate transmite
prin:
• Girare - pentru cecurile care au înscrisă clauza ″la ordin″

19
• Cesiune ordinară – pentru cecurile care au înscrisă menţiunea ″nu
la ordin″
• Simplă remitere – pentru cecurile care în momentul emiterii, nu
conţin numele sau denumirea beneficiarului, sau care poartă
denumirea ″la putător″.

Cecul, în mod obligatoriu, trebuie să cuprindă:


• denumirea de cec trecută în însuşi textul titlului;
• ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani;
• denumirea şi adresa celui care trebuie să plătească (trasul);
• unde trebuie făcută plata;
• data şi locul emiterii;
• numele sau denumirea, adresa şi codul fiscal a celui care a emis cecul (trăgătorul);
• semnătura celui ce a emis cecul;
• numărul contului trăgătorului şi codul unităţii băncii trase;
• beneficiarul cecului;
• suma de plată;
• semnătura trăgătorului şi, după caz, ştampila acestuia.
Din motive de securitate banca nu a permis completarea unui cec şi ataşarea lui la
dosarul de practică deoarece acestea se aflau în carnete a câte 24 de file, numerotate în
serie. Acest instrument este unul dintre cele mai pretenţioase întrucât necesită ca
trăgătorul să deţină mereu bani în cont, faţă de ordinul la plată care este caracterizat
printr-o dată ulterioară de scadenţă.
Avalul este o garanţie personală prin care o persoană, denumită avalist,
garantează obligaţia asumată de una din persoanele obligate prin cec, denumită avalizat,
pentru toată suma menţionată pe cec sau pe o parte din ea. Avalul poate fi dat fie de un
terţ, fie de către un semnatar al cecului, altul decât trăgătorul.

Atenţie!
AVAL = garanţie de neplată

20
GIR = transmiterea dreptului de proprietate

Cecul este plătibil numai la vedere (la prezentare).


Trăgătorul este principalul obligat la plata unui cec.
Termenele de prezentare la plata cecului sunt :
 8 zile dacă este plătibil chiar în localitatea unde a fost emis.
 15 zile în celelalte cazuri.
 Pentru cecul emis într-o ţară europeană şi plătibil în România – 30 zile
 Pentru cecul emis într-o ţară neeuropeană şi plătibil în România – 70 zile
(termene exprimate în zile calendaristice şi se calculează cu ziua următoare datei
emiterii cecului).

Schema de circulaţie CEC:

Beneficiar
Tragător

21
8
6
1 4

TRAS Banca beneficiarului

1. Se eliberează carnetul de cecuri


2. se încheie contractul de vânzare- cumpărare
3. emite cecul
4. remite cecul spre încasare băncii sale
5. prezintă cecul la plată
6. debitează contul trăgătorului
7. achită cecul
8. creditează contul beneficiarului
La primirea în bancă a cecului pentru eliberarea numerarului, referentul de la ghişeu
verifică dacă:
• cecul prezentat face parte din carnetul de cecuri emis de unitatea băncii respective şi
dacă numărul blanchetei corespunde cu numerele trecute pe cererea de eliberare a carnetului,
existentă în bancă;
• cecul are toate elementele şi datele completate (pe faţă şi verso), este scris citeţ, cu
aceeaşi cerneală sau pastă, nu conţine ştersături şi corecturi;
• există disponibil în cont pentru acoperirea sumei solicitate;
• suma în cifre corespunde cu aceea în litere;
• semnăturile şi ştampila de pe cec corespund cu cele din fişa specimenelor de semnături
din bancă.

22
Banca nu acceptă cecuri pentru eliberarea numerarului cărora le lipseşte una sau mai
multe din menţiunile şi datele obligatorii ce sunt cuprinse în formular, cecuri ale căror
valabilitate a expirat, cu ştersături şi corecturi, pentru care nu există disponibil în cont la
nivelul sumei solicitate sau în care semnăturile sau ştampila nu sunt conforme cu cele din fişa
specimenelor de semnături.
Cecurile prezentate la ghişeele băncii care nu îndeplinesc una din condiţiile menţionate
mai sus se restituie celor care le-au prezentat.
Pentru cecurile care îndeplinesc condiţiile de a fi onorate de către bancă, referentul de la
ghişeu mai verifică pe verso următoarele:
• dacă titularii persoane juridice au completat scopul plăţii şi simbolul statistic
corespunzător;
• dacă ofiţerul de credite a dat viza pentru concordanţa dintre natura creditului şi scopul
plăţii;
• dacă prezentatorul (beneficiarul) cecului a completat datele de identitate, suma de
primit şi data;
• verifică datele de identitate cu cele din buletinul de identitate al beneficiarului cecului şi
obţine semnătura acestuia pe cec la primirea lui.
Totodată în cazul în care numerarul solicitat este destinat plăţii salariilor (chenzina a II-
a), referentul de ghişeu va solicita ordinul de plată privind impozitul pe salarii iar dacă
disponibilul din cont nu acoperă atât salariile cât şi impozitul aferent, va solicita refacerea
documentului de plată astfel încât impozitul pe salarii să fie virat proporţional cu valoarea
salariilor nete ridicate.
După aceste verificări, referentul de la ghişeu, completează data, semnează împreună cu
conducătorul compartimentului decontări – contabilitate şi aplică ştampila unităţii băncii.
Semnătura conducătorului trebuie să corespundă cu semnătura existentă la casierie.
Cecul respectiv se înregistrează în Jurnalul de casă pentru plăţi de către administratorul
contului plătitorului.
Cecul astfel completat se predă de către referentul de la ghişeu la casieria băncii, pe cale
internă, sub semnătură, pentru a se efectua plata în numerar

23
Cecul încasat în numerar de către beneficiar de la casieria băncii, la care are deschis
contul, se înregistrează în debitul contului de disponibilităţi al acestuia şi în creditul contului
Casa operativă, în baza Jurnalului de casă pentru plăţi.

3.2. Cambia – este un titlu de credit sub semnătura privată, care pune în legătură
în momentul creării sale 3 persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Titlul este creat de
trăgător în calitate de creditor care dă ordin debitorului său, numit tras, să plătească o
sumă fixată la o dată stabilită, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din urmă. Spre
deosebire de cec, care este doar un instrument de plată, cambia este şi instrument de plată
dar şi titlu de credit.
Cambia, în funcţie de menţiunea pe care o are, poate fi transmisă prin:
• Cesionarea ordinară – pentru cambiile care au înscrisă menţiunea ″ nu la ordin″.
• Girare – pentru cambiile care au înscrisă menţiunea ″ la ordin″. Girarea titlului
către o bancă se numeşte SCONTARE şi constituie o modalitate prin care
posesorul cambiei îşi poate procura banii, înainte de scadenţă. Banca îi plăteşte
astfel suma înscisă pe cambie, minus comisionul respectiv (taxă a scontului) şi
astfel devine beneficiarul cambiei. Girul trebuie să fie necondiţionat şi să conţină
toate elementele menţionate pe verso-ul cambiei.

Cambia cuprinde:
 Denumirea de cambie trecută în însuşi textul titlului
 Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată
 Numărul de exemplare
 Numele sau denumirea şi adresa trăgătorului
 Numele sau denumirea acceptantului
 Numele sau denumirea avalizatului dacă este cazul.
 Data, locul emiterii cambiei
 Data scadenţei şi locul unde plata trebuie făcută.
 Semnătura celui care emite cambia.
 Numele sau denumirea şi adresa trasului.

24
Scadenţa unei cambii poate fi la vedere, la un anumit timp de la vedere sau la un
anumit timp de la data emiterii. Aceasta trebuie să fie unică (titlul cu scadenţe succesive
este nul), posibilă (titlul cu scadenţa anterioară datei de emitere sau cu scadenţa ce nu se
poate verifica este nul), şi certă( scadenţa trebuie să rezulte cu precizie din textul titlului).
Cambia cu scadenţa la vedere este plătibilă la prezentare şi în orice caz în termenul
legal de 1 an de la emisiune sau în termenul convenţional fixat de trăgător sau de giranţi.
Principalul obligat la plata unei cambii este trăgătorul, pentru o cambie neacceptată,
respectiv trasul, pentru o cambie acceptată. Trasul care face plata înainte de scadenţă o
face pe riscul său.
În ceea ce priveşte dobânda, trăgătorul poate stipula că suma va fi producătoare de
dobândă numai pentru o cambie plătibilă la vedere sau la un anumit timp de la vedere.
Nivelul dobânzii trebuie să fie menţionat pe cambie.
În perioada în care am efectuat practica, agenţia nu deţinea cambii. Un model
desenat este însă completat şi ataşat la proiect.

3.3. Biletul la ordin - este un titlu de credit, sub semnătură privată, care pune în
legătură procesul creării sale 2 persoane: subscriitorul sau emitentul şi beneficiarul. Titlul
este creat de subscriitor în calitate de debitor care se obligă să plătească o sumă de bani
fixată, la un anumit termen sau la prezentare, unei alte persoane, denumită beneficiar care
are calitatea de creditor.
Biletul la ordin cuprinde:
 denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului;
 promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată;
 data scadentei ;
 locul unde plata trebuie făcută;
 numele beneficiarului;
 data şi locul emiterii;
 semnatura emitentului.

Schemă de circulaţie a biletului la ordin:

25
1
Emitent Beneficiar
(subscriitor)

2
5 3
7
4
Banca Banca
subscriitorului beneficiarului
6

1. Incheie contractul de vânzare- cumpărare


2. Emite biletul la ordin
3. Remite biletul la ordin spre încasare băncii sale
4. Prezintă la plată biletul la ordin
5. La scadenţă, debitează contul emitentului
6. Achită biletul la ordin
7. Creditează contul beneficiarului

Ca şi cambia, biletul la ordin poate avea următoarele tipuri de scadenţe:


• la vedere;
• un an din momentul emiterii;
• la o dată fixată;
• la un anume timp de la data emiterii;
• la un anume timp de la vedere;
Se poate cere plata biletului la ordin în ziua scadenţei, maxim două zile
lucrătoare după scadenţă. Biletul la ordin plătibil la un anumit termen de la vedere trebuie
prezentat spre avizare emitentului în termen de un an de la data emiterii. Operaţiuni
similare cu ale cambiei : transmiterea, plata, dobânda.
Operaţiunile pe care agenţia BRD le poate efectua în legătură cu biletul la ordin
sunt:

26
a) primirea în garanţie a biletului la ordin : se va primi drept garanţie a creditelor
numai biletul la ordin avizat.
b) remiterea spre avizare a biletului la ordin : se vor primi bilete la ordin în
vederea remiterii spre acceptare numai în cazul în care emitentul (subscriitorul) şi
posesorul (beneficiarul) biletulului la ordin sunt clienţi ai BRD.
c) primirea biletului la ordin în banca în vederea plătii sau remiterii la plată : se
vor primi bilete la ordin în vederea remiterii la plata prin circuitul bancar numai în cazul
în care atât emitentul cât şi posesorul sunt clienţi ai BRD.

d) scontarea : se vor primi la scont bilete la ordin care îndeplinesc următoarele


condiţii cumulative:
- beneficiarul biletului la ordin este client al BRD şi accepta în schimbul
acestui serviciu plata taxei de scont care este echivalenta cu dobânda
aferentă creditelor curente pe termen scurt ;
- biletul la odin este acceptat legal la plată ;
- intervalul de timp dintre momentul prezentarii la scont si scadenta
biletului la ordin să nu depasească un an ;
- în situaţia în care respectiv emitentul (subscriitorul) este client al altei
societaţi bancare, biletul la ordin va putea fi admis la scont numai dacă
va fi avizat de societatea bancară care îl deserveşte pe subscriitor şi
aceasta este agreată de BRD.

3.4. Ordinul de plată- este dispoziţia necondiţionată dată de către emitent/


ordonator, în formă scrisă, unei societăţi bancare, de a plăti unui beneficiar o sumă
determinată, în vederea stingerii unei obligaţii băneşti provenind dintr-o relaţie directă
existentă între emitent/ordonator şi beneficiar, în condiţiile în care unitatea bancară care
recepţionează ordinul de plată în vederea executării dispune de fondurile băneşti
prevăzute în acesta, şi nu prevede că plata trebuie făcută la cererea beneficiarului.
In derularea operaţiunilor pe baza ordinului de plată, personalul băncii va urmări
minimizarea riscurilor operaţionale, inclusiv a celor de utilizare a aplicaţiilor informatice,
prin:

27
o în cazul ordinelor de plată primite din partea unor bănci necorespondente,
efectuarea plăţii în favoarea beneficiarului numai după primirea extrasului de cont
din partea băncii acoperitoare, verificarea concordanţei între numele/denumirea
beneficiarului şi numărul de cont al acestuia;
o refuzul procesării instrucţiunilor de plată nelegale, neautentice, neclare;
o în cazul ordinelor de plată emise, efectuarea plăţilor în limita disponibilităţilor din
conturile clienţilor

Elementele unui ordine de plată sunt:


 numele şi adresa ordonatorului;
 banca şi contul ordonatorului;
 numele şi adresa beneficiarului;
 banca şi contul beneficiarului;
 suma de plata şi valuta;
 scopul plăţii, indicându-se numărul şi data facturii;
 documentele care trebuie să se prezinte de beneficiar la încasare,
eventual alte instrucţiuni specifice;
 semnatura autorizată şi data emiterii.

Schema de circulaţie a ordinului de plată:

1
Beneficiar Ordonator

5 4 7 2

Banca Banca
beneficiarului ordonatorului

28
1. Crearea obligaţiei de plată
2. Ordonatorul emite OP şi îl transmite băncii sale
3. Banca ordonatorului transmite instrucţiunile de plată (OP)
4. Banca beneficiarului notifică acestuia primirea instructiunilor de plată
5. Beneficiarul prezintă documentele solicitate; banca beneficiarului creditează
contul acestuia
6. Banca beneficiarului transmite băncii ordonatorului documentele pe baza cărora a
efectuat plata ; banca ordonatorului transmite fondurile băncii beneficiare
7. Banca ordonatorului transmite documentele ordonatorului; banca ordonatorului
debitează contul cordonatorului

3. Instrumente moderne
de plată

4.1. Cardul este un instrument de plată electronică, respectiv un suport de


informaţie standardizat, securizat şi individualizat, care permite posesorului utilizarea
disponibilităţilor bănesşti proprii sau/şi a unui plafon de credit stabilit în prealabil de
banca emitentă, în vederea efectuării de operaţiuni. Principiile privind emiterea şi
utilizarea cardurilo pe teritoriul României sunt supuse reglementărilor legale în vigoare
( Regulamentul valutar al României, Regulamentul B.N.R. privind tranzacţiile efectate
prin intermediul cardurilor etc.)
Cardul prezintă următoarele trăsături generale:
 Elemente de identificare ale emitentului
- numele şi marca instituţiei financiare bancare emitente a cardului
 Elemente de identificare a tipului de card

29
- însemnele şi mărcile organizaţiei internaţionale de plăţi şi decontări cu
carduri, al carei membru este banca emitentă.
- elemente de personalizare – numele şi prenumele posesorului
- numărul de cod al cardului.
- elemnte de securitate – holograma (dacă este cazul)
- simbolul specific tipului de card.
- Date privind perioada de valabilitate a cardului
- Date privind spaţiul geografic de utilizare ( naţional sau internaţional)
- Banda magnetică pe verso-ul cardului, care cuprinde elemente codificate de
individualizare a cardurilor.
- Panelul de semnatură, situat pe verso-ul cardului
 Alte caractere imprimate în relief (embosate)

4.2. Tipuri de carduri:


 După aria de utilizare, cardurile pot fi:
- Cu circulaţie numai pe teritoriul naţional (domestice)
- Cu circulaţie numai pe teritoriu internaţional (internaţionale)
- Cu circulaţie pe peritoriu naţional şi internaţional.

 După modul de funcţionare:


- Carduri de debit – carduri care facilitează utilizarea disponibilităţilor proprii localizate
într-un cont deschid la bancă.
- carduri de debit cu facilitare de overdraft – carduri prin intermediul cărora posesorul
poate dispune pe lângă disponibilităţile băneşti proprii existente într-un cont deschid la
banca emitentă, şi de o anumită sumă, asimiliată unui credit, în limita unui plafon
predeterminat, acordată, de regulă, în situaţia în care drepturile băneşti ale deţinătorului
sunt domiciate în mod regulat în contul de card.
- carduri de credit – carduri prin intermediul căora posesorul poate dispune de
disponibilităţi bănesţti ale băncii, oferite sub forma unei linii de credit sau de
disponibilităţi proprii.

30
- carduri de numerar – carduri care pot fi utilizate doar pentru retragere de numerar de la
ATM-uri
- carduri co- branded – carduri emise de bancaă împreună cu o entitate, care de regulă,
are ca obiectiv principal de activitate comerţul sau prestările de servicii.
- smart-carduri sau chip-carduri –carduri cu microprocesor integrat, având capacitate de
stocare şi procesare a informaţiilor superioară celei specifice cardurilor cu bandă
magnetică.
- carduri hibride – carduri care conţin atât bandă magnetică, cât şi microprocesor şi care
permit efectuarea de operaţiuni combinate specifice fiecărui tip de card.

 După terminalele la care pot fi utilizate:


- carduri neembosate – permit efectuarea de operaţiuni numai prin utilizarea terminalelor
electronice – cititoare de carduri.
- carduri embosate (imprimate în relief) – permit efectuarea de operaţiuni atât la
terminalele electronice cât şi la terminalele manuale ( imprintere).

Termeni necesar a fi cunoscuţi – utilizati în operaţiuni cu carduri:

Banca emitentă – banca creatoare a cardului respectiv – BRD – GSG


Cont de card – cont în lei sau în valută, destinat înregistrării operaţiunilor efectuate
conform Contractului de Emitere a cardului şi Condiţiilor de utilizare a cardului, de către
titularul de cont şi/sau utilizatorul autorizat, inclusiv dobânzi şi comisoane.
Titular de cont de card – persoana fizică/jurdică care, prin semnarea Contractului de
Emitere, a solicitat Băncii deschiderea unui cont de card pe numele său.
Posesor - persoana fizică, deţinătoare a unui card emis de bancă. Acesta poate fi tutular
de cont de card sau Utilizator Acutorizat.
Utilizator Autorizat – persoană fizică, pe numele căruia titularul de cont a solicitat
emiterea unui card, conferindu-i dreptul de utilizare a acestuia în contul şi pe numele său.
PIN – cod personal de identificare, cu caracter strict confidenţial, alocat de către bancă
fiecărui card, pentru a fi utilizat la realizarea operaţiunilor cu cardul la terminalele de
plată electronice şi automate bancare.

31
Acceptant – reprezintă orice: - instituţie publică care a încheiat constract de acceptare cu
o bancă comercială
- p ersoană, indiferent de forma juridică de organizare,
autorizată potrivit legii să desfăşoare activităţi economice, care a încheiat un contract cu o
bancă comercială
- unitate a unei bănci comerciale sau automat bancar care
permite realizarea de operaţiuni cu cardul.
Descoperire cu cardul – valoarea operaţiunilor efectuate cu cardul şi a comisioanelor şi
dobânzilor aferente care depăşesc disponibilităţile din contul de card.
Operaţiune frauduloasă - operaţiune legată de utilizarea cardului sau a număului de card,
realizată în mod intenţionat de posesor sau orice altă persoană, fără acordul titularului, cu
rea vointă, pentru obţinerea de foloase necuvenite.

4.3. Principalele carduri emise de BRD –GSG sunt:

• Maestro
• Visa electron
• Cardul 10
• Visa Classic în lei
• Visa Classic în USD
• MasterCard Standard în EUR
• MasterCard GOLD
• Visa Business în RON
• Visa Business în USD
• MasterCard Business în EUR
• Gadget

4.3.1. Maestro

32
Cardul Maestro este un card de debit, emis în lei sub sigla Mastercard, cu
facilitate de overdraft, utilizabil atât în ţară, cât şi în străinătate, atât la comecianţii
acceptanţi, cât şi la bancomatele şi/sau ghişeele băncilor din reţeaua Mastercard
Internaţional.
Un mijloc de plată practic şi comod – cu cardul Maestro se poate cumpăra orice
produs sau serviciu din toată lumea, de la unli din cei peste 8 milioane de comercianţi

acceptanţi dotaţi cu terminale electronice de plată( POS), care afişează sigla sau

.
Acces în orice moment la banii din cont – cu cardul Maestro se poate retrage
numerar, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, de la orice bancomat al BRD sau al oricărei bănci
comerciale care afişează una din siglele mai sus menţionate.
Perioada de valabilitate - Perioada de valabilitate a acestui card este de 2 ani de la
data emiterii cardului, cu posibilitatea reînnoirii contractului, prin emiterea unui nou card.
O alternativă comodă de virare şi transfer a banilor – prin card se poate încasa
la cerere şi dobânzile primite la depozite în lei cu plata lunră a dobânzii de la BRD. În
plus se pot transfera bani din contul de card Maestro în orice alt cont deschid la BRD de
la ghişeul oricărei unităţi BRD sau prin intermediul servicului telefoni Vocalis.
Avantaje:
• Plata facturilor de telefonie mobilă direct de la bancomatele BRD
• Virarea dobânzii direct în contul de card
• Plata facturilor de utilităţi prin serviciul Simplis Debit
• Acces la seviciul de mobile banking Mobilis pentru abonaţii Orange
• Transferuri rapide şi sigure de bani din contul de card Maestro în oricare alt
cont deschid la BRD
• Comision redus - banca nu percepe comision la virarea sumelor din contul curent
al societăţii, în conturile de carduri ale salariaţilor posesori. În loc de a achita comisionul
obişnuit de 0,35%, Societatea Comercială va putea suporta un comision de numai 0,2% plătit
de salariat în momentul retragerii banilor de la automatele bancare ale BRD - GSG .

33
4.3.2. Visa Electron

Cardul Visa Electron este un card de debit emis sub însemnele organizaţiei VISA
Internaţional şi este destinat persoanelor fizice, pe baza cererii de emitere aprobată de bancă
(banca îşi poate rezerva dreptul de a refuza cererea de emitere a cardului). Cardul va fi eliberat
în cel mai scurt timp posibil (de obicei după aproximativ două săptămâni).
Arie de utilizare - Cardul Visa Eletron este emis în lei, poate fi utilizat numai în
România, numai în mediul electronic (automat bancar şi terminal electronic de plăţi):
- pentru retragerea de numerar efectuată la ghişeele unităţilor bancare şi/sau automate
bancare (ATM);
- pentru plăţi ale unor bunuri şi servicii furnizate de comercinaţii ce afişează marca de
acceptare a cardurilor Visa Electron.
Modul de utilizare - Cardul poate fi utilizat cu condiţia menţinerii permanente în cont
a sumei minime obligatorii. Utilizarea cardurilor se face în limita disponibilităţilor din cont.
Perioada de valabilitate - Perioada de valabilitate a acestui card este de 2 ani de la
data emiterii cardului, cu posibilitatea reînnoirii contractului, prin emiterea unui nou card.
Utilizatorul autorizat - La cerere, posesorul contului de card Visa Electron poate
desemna un membru al familiei (rudă de gradul I: soţ, soţie, părinţi, copii peste 18 ani), căruia
banca îi va atribui un card care va funcţiona pe acelaşi cont. Persoana desemnată va avea
propriul card, dar emis pe contul posesorului.
Avantaje:
• Este un produs modern şi comod:
- soluţia ideală a problemelor legate de transportul şi manipularea numerarului;
- accesul la întreaga reţea naţională de comercianţi care afişează marca Visa
Electron;
- accesul non-stop la reţeaua naţională de automate bancare (ATM) a BRD-GSG

34
• Siguranţă
- PIN-ul (numărul personal de identificare) protejează posesorul cardului;
- toate operaţiunile sunt efectuate în mediul electronic, tranzacţiile fiind (efectuate)
ordonate numai de posesorul cardului Visa Electron;
• Alimentarea rapidă a contului:
- depunerile efectuate în numerar vor fi înregistrate în maximum 48 ore în conturile
de card ale posesorilor;
- viramentele efectuate prin ordin de plată (OP) din conturile deschise la orice
unitate BRD – GSG vor fi înregistrate în ziua imediat următoare în conturile de card ale
posesorilor.
• Comisioane percepute de Bancă:
- banca nu percepe comisioane de emitere şi de utilizare;
- retragerile de numerar efectuate la automatele bancare şi la unităţile BRD- GSG
sunt supuse unor comisioane mai mici decât retragerile efectuate la concurenţă;
- la cumpărarea de bunuri şi servicii de la comercianţii acceptanţi nu se percepe
comision din contul de card.

4.3.3. Cardul 10

Cardul 10 este un card de debit în lei, utilizabil pe întreg teritoriul


României,exclusiv în mediu electronic, sub sigla Visa Internaţional, destinat studenţilor
(persoane peste 18 ani)
Cardul se emite pe baza prezentării unor documente justificative ale statutului de
student, masterand, doctorand în cadrul unei instituţii de învăţământ superior de pe
teritoriul României.
Avantaje:
• primirea bursei şi abonamentelor direct pe card
• acces oricând la banii din cont pentru cumpărături sau retrageri de numerar
• comisioane gratuite : - comision de emitere: 0

35
- comision de interogare sold: 0
- comision de emitere extras de cont: 0
- comision pentru plată la comercianţi: 0
- comision pentru plata facturilor de telefonie mobilă la
ATM –uri BRD: 0

4.3.4. Visa Classic în lei (RON)

Cardul Visa Classic în lei este un card de credit, emis sub sigla Visa
Internaţional, ataşat unui cont în lei.
Aria de utilizare - Cardul poate fi utilizat în România dar şi în străinătate, atât în
mediul electronic (automate bancare-ATM, sau terminale electronice de plată- POS) cât
şi manual prin imprintere, pentru:
- retragere de numerar, 24 de ore din 24, 7 zile din 7 din cele 820.000 de ATM-uri

sau la cele 410.000 bănci care afişează sigla


- plăţi ale unor bunuri şi servicii furnizate de cele peste 20 de milioane de magazine
care afişează sigla mai sus menţionată.
Perioada de valabilitate - Perioada de valabilitate a acestui card este de 2 ani de la
data emiterii cardului, cu posibilitatea reînnoirii contractului, prin emiterea unui nou card.
Cel mai rapid mod de a procura un card de credit - La BRD îţi vei afla limita de
credit în doar câteva minute. Valoarea creditului este determinată în funcţie de resursele
disponibile ale clientului, şi are rolul dea-þi acoperi cheltuielile în ritmul acesta doreşte.
Avantaje:
• acces permanent la conturile deschise la BRD, direct de pe telefonul mobil
conectat la reţeaua Orange sau prin intermediul unui calculator conectat la
internet

36
• efectuarea de viramente între conturi prin serviciile de mobile banking
(Mobilis), internet banking (BRD-NET) sau direct prin telefon, apelând
serviciul Vocalis
• efectuarea plăţii serviciilor de telefonie: Orange, Vodafone şi Romtelecom

la orice bancomat BRD din ţară şi la comercianţii care afisează


• achitarea facturilor de utilităţi prin debitarea directă a contului
• încasarea prin card, la cerere, a dobânzilor pentru depozitele BRD în lei cu
plata lunară a dobânzii
• pachet de servicii GRATUITE
- asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care acoperă
cheltuielile medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente) rezultate din
accidente sau îmbolnăviri pe parcursul călătoriilor;
- asigurare în caz de accident pe parcursul transportului public (avion, tren) în
România şi în străinãtate;
- asistenţă de voiaj: asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere
medicală dupã spitalizare sau tratament;
- servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică privind utilizarea
cardului, înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat, avans de numerar în regim
de urgenţă;
- Reduceri pentru rezervãrile făcute în cadrul unor mari lanţuri hoteliere din
străinătate

4.3.5. Visa Classic în USD

Cardul Visa Classic în USD este un card de debit emis sub însemnele organizaţiei
VISA Internaţional şi este destinat persoanelor fizice (cu venituri permanente şi cu bonitate

37
recunoscută) pe baza cererii de emitere aprobată de bancă- banca îşi rezervă dreptul de a refuza
cererea de emitere.
Aria de utilizare - Cardul poate fi utilizat atât în ţară cât şi în străinătate, în mediul
electronic (automate bancare-ATM, sau terminale electronice de plată- POS) şi manual, prin
imprintere, pentru:
- retragere de numerar, 24 de ore din 24, 7 zile din 7;
- plăţi ale unor bunuri şi servicii furnizate de comercianţii care afişează marca Visa Clasic
atât pe teritoriul naţional cât şi în afara graniţelor ţării.
Modul de utilizare - Cardul poate fi utilizat cu condiţia menţinerii permanente a unei
sume minime în cont. Utilizarea cardului se va face în limita disponibilităţilor din cont.
Perioada de valabilitate - Perioada de valabilitate a acestui card este de 2 ani de la data
emiterii cardului, cu posibilitatea reînnoirii contractului, prin emiterea unui nou card.
Avantaje:
• acces permanent la conturile deschise la BRD, direct de pe telefonul mobil
conectat la reţeaua Orange sau prin intermediul unui calculator conectat la
internet
• efectuarea de viramente între conturi prin serviciile de mobile banking
(Mobilis), internet banking (BRD-NET) sau direct prin telefon, apelând
serviciul Vocalis
• efectuarea plăţii serviciilor de telefonie: Orange, Vodafone şi Romtelecom

la orice bancomat BRD din ţară şi la comercianţii care afisează sigla


• achitarea facturilor de utilităţi prin debitarea directă a contului
• încasarea prin card, la cerere, a dobânzilor pentru depozitele BRD în lei
• rambursarea automată a creditului tău de la BRD, optând pentru
prelevarea automată a acestora din cont
• posibilitatea obţinerii unui overdraft temporardestinat finanţării călătoriilor
în străinătate, în funcţie de capcacitatea de rambursare a creditului.
• Servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică privind utilizarea
cardului, înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea
unui avans de numerar în regim de urgenţă, prin intermediul centrului
specializat Visa

38
• un întreg pachet de servicii GRATUITE!
- asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care acoperă
cheltuielile medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente)
- asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport public (avion, tren)
- asistenţă voiaj : asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere
medicală după spitalizare sau tratament
- reduceri pentru rezervările fãcute în cadrul unor mari lanţuri hoteliere din
strãinătate.
- Comision 0 pentru cumpărăturile efectuate cu cardul în România.

4.3.6. MaterCard Standard în EUR

Cardul MasterCard în EUR este un card de debit emis sub însemnele organizaţiei
MaterCard Internaţional şi este destinat persoanelor fizice (cu venituri permanente şi cu
bonitate recunoscută) pe baza cererii de emitere aprobată de bancă- banca îşi rezervă dreptul de
a refuza cererea de emitere.
Aria de utilizare - Cardul poate fi utilizat atât în ţară cât şi în străinătate, în mediul

electronic (automate bancare-ATM care afişează sigla sau terminale electronice de plată-
POS) şi manual, prin imprintere, pentru:
- retragere de numerar, 24 de ore din 24, 7 zile din 7;
- plăţi ale unor bunuri şi servicii furnizate de comercianţii care afişează marca Visa Clasic
atât pe teritoriul naţional cât şi în afara graniţelor ţării.
Modul de utilizare - Cardul poate fi utilizat cu condiţia menţinerii permanente a unei
sume minime în cont. Utilizarea cardului se va face în limita disponibilităţilor din cont.
Perioada de valabilitate - Perioada de valabilitate a acestui card este de 2 ani de la data
emiterii cardului, cu posibilitatea reînnoirii contractului, prin emiterea unui nou card.
Avantaje:
39
• acces permanent la conturile deschise la BRD, direct de pe telefonul mobil
conectat la reţeaua Orange sau prin intermediul unui calculator conectat la
internet
• efectuarea de viramente între conturi prin serviciile de mobile banking
(Mobilis), internet banking (BRD-NET) sau direct prin telefon, apelând
serviciul Vocalis
• efectuarea plăţii serviciilor de telefonie: Orange, Vodafone şi Romtelecom

la orice bancomat BRD din ţară şi la comercianţii care afisează sigla


• achitarea facturilor de utilităţi prin debitarea directă a contului
• încasarea prin card, la cerere, a dobânzilor pentru depozitele BRD în lei
• rambursarea automată a creditului tău de la BRD, optând pentru
prelevarea automată a acestora din cont
• posibilitatea obţinerii unui overdraft temporardestinat finanţării călătoriilor
în străinătate, în funcţie de capcacitatea de rambursare a creditului.
• Servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică privind utilizarea
cardului, înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea
unui avans de numerar în regim de urgenţă, prin intermediul centrului
specializat MasterCard.
• un întreg pachet de servicii GRATUITE!
- asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care acoperă
cheltuielile medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente)
- asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport public (avion, tren)
- asistenţă voiaj : asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere
medicală după spitalizare sau tratament
- reduceri pentru rezervările fãcute în cadrul unor mari lanţuri hoteliere din
strãinătate.
- Comision 0 pentru cumpărăturile efectuate cu cardul.

40
4.3.7. MasterCard GOLD

Cardul MaterCard GOLD este un card de credit,


ataşat unui cont în lei sau EUR, sub sigla MasterCard Internaţional
Aria de utilizare – Cardul poate fi utilizat atât în ţară cât şi în străinătate, în

mediul electronic (automate bancare-ATM care afişează sigla sau terminale


electronice de plată- POS) şi manual, prin imprintere, pentru:
- retragere de numerar, 24 de ore din 24, 7 zile din 7;
- plăţi ale unor bunuri şi servicii furnizate de comercianţii care afişează marca Visa
Clasic atât pe teritoriul naţional cât şi în afara graniţelor ţării.
Putere de cumpărare ridicată – cardul oferã accesul la o linie de credit de la
3000 pânã la 10.000 EUR sau echivalent în Lei, în funcţie de capacitatea de rambursare a
creditului.
Perioada de valabilitate - Perioada de valabilitate a acestui card este de 2 ani
de la data emiterii cardului, cu posibilitatea reînnoirii contractului, prin emiterea unui nou
card. În caz de pierdere/furt a cardului se poate apela, indiferent de oră Vocalis (serviciul
de asistenţă telefonică), iar banii din contul ă vor fi în siguranţă. Mai mult chiar, optând
pentru asigurarea Confort se beneficiază de despăgubire în cazul pierderii/furtului
cardului şi scutire de cheltuielile pentru refacerea acestuia, a documentelor de identitate
şi/sau a cheilor pierdute/furate odată cu cardului.
Avataje:
• Un pachet extins de servicii de asistenţă GRATUITE
- servicii de asistenţă de voiaj: obţinerea de informaţii utile privind călătoria în
care urmează să plecaţi, recuperarea şi transmiterea bagajelor ajunse la o
destinaţie eronată, avansuri de fonduri etc
- servicii de asistenţă medicală: avansuri pentru cheltuieli medicale, asigurarea
cazării pe perioada de convalescenţă etc
- servicii de asistenţă legală: asigurarea reprezentării legale, suportarea

41
cheltuielilor juridice etc
- servicii de asistenţă personală: rezervarea de bilete la diferite spectacole etc
- comison 0 la cumpărături effectuate cu cardul.
• O gamă largă de produse de asigurare Gratuite
- Cardul oferă accesul la servicii de asigurare preferenţiale. În plus, pe
Lângă posesor, de aceste asigurări pot beneficia ş soţul/soţia sau copilul acestuia până la
vârsta de 25 ani.
- Asigurare în cazul pierderii / întârzierii bagajelor înregistrate (suma maximă
asigurată: 1.000 EUR) sau a cursei aeriene (suma maximã asiguratã: 500 EUR);
- Asigurare în cazul anulării călătoriei (suma maximă asigurată: 6.000 EUR );
- Asigurarea cheltuielilor medicale şi de spitalizare (suma maximă asigurată:
50.000 EUR);
- Asigurare în cazul unui accident petrecut pe parcursul deplasărilor în strãinătate
(suma
maximã asiguratã: 250.000 EUR);
- Asigurare de răspundere civilã (suma maximă asigurată: 350.000 EUR).

4.3.8. Visa Business în RON

Cardul Visa Business în RON este un card de debit emis sub însemnele organizaţiei
VISA Internaţional, ataşat unui cont în lei, un mijloc practic şi universal de plată a
cheltruielilor profesionale curente şi este destinat persoanelor juridice române (Societăţile
Comerciale (Posesorii Principali) care permit salariaţilor lor să efectueze cheltuieli în interes de
serviciu.
Aria de utilizare - Numai pe teritoriul României:
- pentru a acoperi cheltuielile de protocol (transport, cazare…) şi pentru a cumpăra bunuri
şi servicii atât în meniul electronic (POS), cât şi neelectronic de la comercianţii ce afişează
marca Visa.

42
- pentru a efectua retrageri de numerar (24 de ore din 24, 7 zile din 7), în mediul
electronic (automate bancare – ATM) sau neelectronic atât la unităţile B.R.D. –GSG cât şi la

alte bănci comerciale care afişează sigla .


Modul de utilizare
Cardul poate fi utilizat cu condiţia menţinerii permanent in cont a sumei minime
obligatorii. Utilizarea cardurilor se va efectua numai în limita disponibilităţilor din cont.
Avantaje pentru client (Societate Comercială) :
- eliminarea avansurilor pentru cheltuielile de deplasare şi protocol şi a operaţiunilor
cu numerar în USD;
- rezolvă problemele legate de deplasarea (transport) şi manipularea numeralului ;
- permite accesul la întreaga reţea naţională (pentru Visa Business în lei) şi
internaţională (pentru Visa Business în USD) la comercianţii care afişează marca Visa ;
- oferă accesul non-stop la reţeaua naţională de automate bancare (ATM) a BRD –
GSG cât şi la alte bănci coemrciale care afişează sigla Visa.
-permite o mai bună cunoaştere a cheltuielilor profesionale prin intermediul unui
extras de cont detaliat, individual sau consolidate;
- simplificarea gestiunii (ex: dispariţia avansurilor spre decontare);
- Alimentarea rapidă a contului - depunerile în numerar vor fi înregistrate în
aceeaşi zi în conturile de card ale posesorului principal. Viramentele efectuate prin ordine de
plată (OP) din conturile deschise la orice unitate BRD „Group Société Générale” vor fi
înregistrate în ziua imediat următoare în contul posesorului principal.
- Comisioane percepute de bancă - banca percepe comision anual pentru
utilizarea cardului si comision de emitere a cardului. La eliberarea de numerar în reţeaua de
acceptare a ATM-urilor şi unităţilor BRD „Group Société Générale”, posesorul plăteşte
comisioane mai mici decât pentru eliberarea de numerar din reţeaua celorlalte bănci.
- pentru utilizarea cardului pentru operaţiuni de cumpărare efectuate la comercianţii
acceptanţi , posesorul nu plăteşte comisioane, cu excepţia cardului Visa Business USD.
Alte Avatanje:
• Asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care acoperă
cheltuielile medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente)

43
• Asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport public (avion, tren)
• Asistenţă în timpul voiajului : asistenţă medicală, transport medical de urgenţă,
repatriere medicală după spitalizare sau tratament
• Asigurare în cazul întârzierii bagajelor sau a cursei aeriene
• Asistenţă legală în cazul unui accident petrecut pe durata deplasării în străinătate

4.3.9. Visa Business în USD

Cardul Visa Business în USD este un card de debit emis sub însemnele
organizaţiei VISA Internaţional, poate fi utilizat numai în străinătate şi este destinat
persoanelor juriodice române (Societăţile Comerciale (Posesorii Principali)) care permit
salariaţilor lor să efectueze cheltuieli în interes de serviciu.
Aria de utilizare - pentru a acoperi cheltuielile de protocol (transport, cazare…) şi
pentru a cumpăra bunuri şi servicii atât în mediul electronic (POS), cât şi neelectronic de la
comercianţii ce afişează marca Visa.
Modul de utilizare - Cardul poate fi utilizat cu condiţia menţinerii permanent in cont a
sumei minime obligatorii. Utilizarea cardurilor se va efectua numai în limita disponibilităţilor
din cont.
Perioada de valabilitate - Perioada de valabilitate este de doi ani de la data emiterii
cardului, cu posibilitatea reînnoirii contractului, prin emiterea unui nou card.
Posesorii desemnaţi - Posesorii sunt presoanele nominalizate de societate pentru a
efectua operatiuni în numele şi în contul societăţii respective.

Avantaje pentru client(societate)


. - eliminarea avansurilor pentru cheltuielile de deplasare şi protocol şi a operaţiunilor
cu numerar în USD;
- permite o urmărire mai bună a cheltuielilor de deplasare şi protocol ;
- rezolvă problemele legate de deplasarea (transport) şi manipularea numerarului ;

44
- permite accesul la întreaga reţea internaţională (pentru Visa Business în USD) la

comercianţii care afişează SIGLA ;


- oferă accesul la reţeaua internaţională de automate bancare (ATM) a BRD- GSG cât
şi la băncile comerciale, altele decât BRD, care au afişate sigla mai sus menţionată.
- Alimentarea rapidă a contului - se face numai prin ordin de plată (OP) din contul
curent în USD deschis la unitatea băncii de unde s-a primit cererea de emitere şi va fi decontată
în maximum 48 de ore în contul posesorului principal.
Servicii aferente contului de card
 Furnizarea de extrase de cont în care se regăsesc detaliate operaţiunile efectuate de
către toţi posesorii desemnaţi, în cursul luni precedente. La solicitarea posesorului principal,
Banca poate furniza două tipuri de extrase: unul în care sumele sunt detaliate pe fiecare posesor
desemnat în parte, iar cel de-al doilea în care sumele sunt detaliate în funcţie de data
operaţiunii.
 Furnizarea, la solicitarea societăţii, de liste săptămânale sau lunare cu operaţiunile
efectuate de posesorii desemnaţi.
 Stabilirea, la solicitarea societăţii, a unor limite de utilizare a cardurilor : plafoane de
retragere numerar, plafoane pentru operaţiunile de cumpărare.
 Anunţarea telefonică a cardurilor pierdute sau furate.
 Înlocuirea cardului pierdut sau furat.

4.3.10. MasterCard Business în EUR

Un mijloc de plată simplu şi comod: Cu cardul MasterCard Business (EUR) se


poateachiziţiona orice produs şi/sau serviciu din ţară şi/sau din străinătate, de la
comercianţii acceptanţi dotaţi cu terminale electronice de plată (POS-uri) şi/sau

manuale (imprintere), care afişează sigla

45
• Acces în orice moment la banii din cont: Cu cardul MasterCard Business (EUR)
se poate retrage numerar, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, de la orice bancomat al

BRD sau al oricărei alte bănci comerciale care are afişată sigla .
• Disponibilitati suplimentare: prin acordareau unui Descoperit Autorizat de Cont
de până la 5 000 EUR.
• Economie de timp şi bani: Economie de timp prin eliminarea avansurilor în
numerar pentru cheltuielile de deplasare şi protocol efectuate în interes de serviciu
de salariaţii companiei. În plus, nu se percep costuri costuri suplimentare pentru
transferuri de bani în străinătate, în cazul în care au apărut cheltuieli neprevăzute.
Trebuie doar să se alimentaţi contul, operaţiune pentru care nu se percepe nici un
comision.
• Servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică privind utilizarea cardului,
înlocuirea în 48 de ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui avans de
numerar în regim de urgenţă, prin intermediul centrului specializat MasterCard.
• Vocalis - un serviciu de asistenţă telefonică - 0800 803 803 (număr TelVerde
gratuit în reţeaua Romtelecom) de operaţiuni.
• E-Commerce BRD - activaţi gratuit opţiunea de securizare a plăţilor efectuate cu
cardul prin Internet, obţinand instantaneu un plus de siguranţă în utilizarea cardului,

pe site-urile comercianţilor din ţară şi din străinătate care afişează sigla .

Prin MasterCard Business (EUR) aveţi acces la un întreg pachet de servicii


gratuite ce include:

• Asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care acoperă


cheltuielile medicale de urgenţă (tratament, spitalizare, medicamente);
• Asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în
străinătate, cu mijloace de transport public (avion, tren);
• Asistenţă în timpul voiajului : asistenţă medicală, transport medical de urgenţă,
repatriere medicală după spitalizare sau tratament;
• Asigurare în cazul întârzierii bagajelor sau a cursei aeriene;
• Asistenţă legală în cazul unui accident petrecut pe durata deplasării în străinătate.

46
4.3.11 . Cardul GADGET

Cardul Gadget este un card instant destinat în exclusivitate plăţii facturilor la


utilităţi, utilizabil în întreaga reţea de ATM-uri BRD şi la POS –urile comercianţilor
acceptanţi care au afiţată însemnele Simplis Fcaturi.

Cardul se elibereaza pe loc oricărui client, cetăţean roman, care nu are cont încă
deschis la BRD, şi o dată cu el se acordă o rezervă de 300 RON. Securizat cu un cod PIN,
în cazu de pierdere clentul poate apela serviciul Vocalis şi astfel banii vor fi în siguranţă.
Cardul poate fi utilizat la oricare din cele peste 1 000 de bancomate BRD, aducând
cu sine aşadar numeroase avataje pentru posesor:
• Economie de timp
• Evitarea ″cozilor interminabile″
• Posibilitatea utilizării rezervei de 300 RON
• Primirea extrasului de cont lunar, gratuit

La finalul proiectului se găseşte un model ce cerere ce trebuie completată în


momentul în care se doreşte eliberarea unuia dintre cele 10 carduri menţionate anterior,
un model ce cerere pentru eliberarea cardului Gadget, o cerere ce trebuie completată în
momentul în care clientul doreşte renunţarea la un card, şi de asemeni un aviz ce trebuie
completat atunci când a vut loc pierderea sau furtul cardului.

47
Bibliografie :

1. Proceduri de lucru şi norme interioare ale Băncii Române pentru


Dezvoltare.
2. www.brd.ro

48

S-ar putea să vă placă și