Sunteți pe pagina 1din 2

EVOLUȚIA „ÎN DIRECT”

a. Evoluția în laborator
Este vorba despre un experiment început acum 21 de ani de cercetătorul american
Richard Lenski
(Michigan State Unversity), menit să arunce lumina asupra legilor evoluției și adăptării
organismelor. Cercetătorul a inițiat 12 culturi din bacteria aparținând speciei E. coli
(Escherichia coli), pe care le-a supus unor cicluri de hrănire – înfometare și a căror evoluție a
fost urmărită în timp. Bacteriile inițiale aveau același ADN, iar pentru obținerea unei noi
generații sunt necesare în medie 20 de minute.
După mai mulți ani de derulare a experimentului, 100.000 de mostre păstrate în
incubatoare și 45.000 de generații de E. coli, echipa lui Lenski a putut observa mutații
genetice evidente. Una dintre cele 12 culturi de bacterii urmărite de Lenski a evoluat într-
atât, încât a dezvoltat un nou mod de viață, mult mai eficient comparativ cu bacteriile din
alte culturi. Mutația  a apărut între generațiile 31.000 și 31.500 și ar putea fi considerată o
nouă specie. Pe parcursul următoarelor 2.000 de generații, bacteriile au acumulat noi mutații.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Richard_Lens

ki_with_Long-Term_Flasks_and_Incubator_on_May_26%2C_2016.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/EscherichiaColi_NIAID.jpg/800p
x-EscherichiaColi_NIAID.jpg

b. Evoluția în natură
În 1971, 5 perechi de șopârle insectivore (Podacris sicula) au fost
transferate de pe insula Pod Kopiste pe Pod Mrcaru, din vecinătatea coastelor Croației. În noul
mediu insectele erau mai puține.
În 2008, pe parcursul a 36 de ani, populația de șopârle s-a înmulțit și a căpătat adaptări
determinate de trecerea la un regim erbivor: creșterea dimensiunii capului, structura dinților,
organele interne prezentau caracteristici specifice dietei vegetariene, plantele fiind
predominantepe această insulă. Acești indivizi ar putea fi considerați inițiatorii unei noi specii.

Fig.II.10 - Podacris sicula

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Podarcis_sicula_taking_morning_sunbat
h_%28Italian_wall_lizard%29.jpg
Creșterea rezistenței bacteriilor la anitibotice este un alt exemplu de evoluție în
derulare. Din 1928 când Alexander Fleming a descoperit accidental penicilina și până în
prezent, bacteriile patogene au evoluat, devenind rezistente la antibioticele tot mai puternice,
produse de industria farmaceutică. Unele tipuri de bacterii, de exemplu stafilococul, sunt
rezistente la majoritatea antibioticelor.