Sunteți pe pagina 1din 1

MİNİSTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

JANDARMERIA ROMÂNĂ Exemplar unic


Nr. 3.033.573
Iaşi, 23.12.2020

İnspectoratul de Jandarmi Judeţean İaşi


- Comisia de concurs -

Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat în


vederea ocupării prin încadrare cu trecerea maiștrilor militari/ subofițerilor în corpul
ofițerilor, a postului vacant de execuție – ofițer specialist II – compartimentul Administrare
Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului – Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Iaşi

Nr. Cod unic de


Motivul Observații
crt. identificare

Nu îndeplinește
Nu îndeplineşte condiţia de la pct. 3. Pregătirea
cumulativ
necesară ocupantului postului, 3.1. pregătire de
01 – APIPM condițiile de
1. bază, necesară ocupantului postului prevăzută în
(IJJIS) – 3.033.440 anunțul de concurs cu nr. 3.033.374 din
participare la
concurs
08.12.2020.

Anunțul este publicat pe site-ul instituției și afișat la avizierul unității, începând cu data de
23.12.2020, ora 15.00.