Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERISTATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE EDUCAȚIEFIZICA

ȘI SPORT

EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORTIVĂ

DELIMITĂRI MARKETINGULUI ȘI
NECESITATEA SPORTIVĂ

PROFESOR STUDENT

Barbu Mihai Razvan Budujkic Monika

Dumitru Robert Marian


Marketing – delimitări conceptuale

Ce este marketingul? Cuvântul “marketing” este de origine anglo-saxonă şi provine


de la participiul prezent (cuprinzând ideea de acţiune continuă) a verbului “to market” (a
desfăşura tranzacţii de piaţă, a cumpăra şi a vinde). Termenul a fost substantivizat şi s-a
internaţionalizat datorită imposibilităţii de a surprinde gama întreagă de semnificaţii verbale
pe care le are, în încercarea de a fi tradus. Majoritatea indivizilor consideră că ştiu ce este
marketingul. Acesta este frecvent considerat ca fiind sinonim cu vânzarea, publicitatea sau cu
metodele utilizate de firme pentru convingerea consumatorilor să le cumpere produsele.

De fapt, marketingul este un proces mult mai complex şi dinamic. El reprezintă


„crearea şi oferirea unui standard de viaţă” (Ph. Kotler, 1997). Marketingul este procesul prin
care bunurile ajung de la producător la consumatorul final, cu scopul obţinerii de profit, prin
satisfacerea nevoilor consumatorilor.

Din punctul de vedere al marketingului, obiectivul lui este potrivit dacă se obţine
rezultatul dorit de la numărul necesar de consumatori potenţiali, în mod eficient şi etic.
Importanța marketingului este foarte mare, de aceia scopul marketingului este de a cunoaște
bine clienții și de a îndeplinește nevoile lor.

Marketingul reprezintă atât un ansamblu de activităţi îndeplinite de organizaţii, cât şi


un proces social. Cu alte cuvinte, marketingul există atât la nivel macro, cât şi la nivel micro.

Definițiile marketingului

Marketingul reprezintă îndeplinirea activităţilor care au drept scop atingerea


obiectivelor unei organizaţii, prin anticiparea nevoilor clientului şi prin dirijarea fluxului de
bunuri şi servicii de la producător la consumator, destinate satisfacerii acestuia din urmă
(Asociaţia Americană de Marketing, 1948);

Marketingul este procesul de determinare a cererii pentru un anumit produs sau


serviciu, în vederea distribuirii şi vânzării, pentru a obţine un anumit profit (E.F.L. Brech,
1953);

2
Marketingul este un proces social şi managerial, prin care indivizi şi grupuri de
indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de produse,
având o anumită valoare (Ph. Kotler, 1997);

Marketingul este procesul managerial prin care se identifică, se anticipă şi se satisfac


în mod profitabil cerinţele consumatorului (Chartered Institute of Marketing, Marea
Britanie);

Istoriatul marketingului

Înţelegerea conceptului de marketing este facilitată de găsirea răspunsurilor la


următoarele întrebări:

- Unde şi când a apărut marketingul?


- Care au fost premisele apariţiei sale?

Apariţia marketingului şi dezvoltările lui ulterioare sunt localizate în ţările cu


economie dezvoltată. Se consideră că marketingul a apărut în S.U.A., în practica economică .
Argumentele apariţiei marketingului în societăţile de consum care poartă amprenta
abundenţei sunt: o abundenţa bunurilor şi serviciilor oferă cumpărătorilor posibilităţi largi de
alegere şi implicit afirmă „suveranitatea” acestora pe piaţă, deci producătorul se confruntă cu
o „piaţă a cumpărătorului”.

Cele 4 P lui McCarty

McCarthy a împărţit marketingul în patru segmente de activitate. Topologia lui adevenit


universal recunoscută, iar setul lui de 4P a devenit un termen al limbajului.Cei patru P sunt:

Produs:Aspectele de managementul produsului șimarketing de produsse ocupă


despecificaţiile bunului sau produsului în cauză, şi la modul în carerelaţionează la nevoile şi dorinţele
utilizatorului final.

Preţ :Se referă la procesul de stabilire a preţului pentru un produs, inclusivreducerile de preţ.

Promovare: includereclama, promoţia, Publicitateaşivânzările personale, şi sereferă la


diferite metode de promovare a unui produs, brand sau companie.

3
Plasament sau distribuţie, se referă la modul în care produsul ajunge la client;spre
exemplu, plasamentul la locul vânzării sau desfacerii cu amănuntul.Acest al patrulea P face
referinţă la locul unde produsul sau serviciul estevândut, exemplu regiune geografică sau
ramura industrială, şi segmentul  

Necesitatea marketingului în ramuri sportive

Deşi sportul se vinde de secole, ideea de sistem raţional al marketingului sportiv este
relativ nouă. Specialistului în marketing sportiv i se cere să comercializeze un produs care
este total imprevizibil, inconsistent şi deschis interpretărilor subiective. Expertul în marketing
sportiv trebuie să-şi îndeplinească rolul pe o piaţă extrem de concurenţială, având la
dispoziţie un buget promoţional mult mai redus decât organizaţiile de aceeaşi mărime din alte
domenii. Partea bună a lucrurilor o reprezintă mijloacele mass-media, dornice să ofere o
prezentare amplă a produsului general precum şi existenţa multor posibilităţi de generare a
veniturilor prin asociere cu lumea afacerilor sau a industriei.

Marketingul sportului însumează toate activităţile menite să satisfacă nevoile şi


dorinţele consumatorilor de sport prin procese de schimb. Marketingul sportului şi-a
dezvoltat două ramuri majore:

 marketingul produselor sportive şi al serviciilor furnizate direct consumatorilor de


sport(sportivi, antrenori, oficiali, spectatori, ascultători, cititori, colecţionari)
 marketingul altor produse industriale şi de consum sau servicii prin folosirea
promovării sportului
Sportul exercită o atracţie aproape universală şi pătrunde în toate sferele vieţii. Există mai
multe modalităţi de a considera atarctivitatea universală a sportului:

- Din perspectiva geografică- sportul este prezent la fiecare naţiune de pe glob şi a


jucat un rol important în majoritatea civilizaţiilor.
- Din perspectiva demografică – sportul atarge, deşi adesea în manieră diferită, toate
segmentele demografice(tineri şi vârstnici, bărbaţi şi femei, săraci şi bogaţi)
- Din perspectivă socio-culturală – sportul este asociat cu fiecare aspect al activităţii
de timp liber şi recreere.

S-ar putea să vă placă și