Sunteți pe pagina 1din 1

INFORMAȚIA

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul


Aparatului Președintelui Republicii Moldova.
Nr. Informații despre deplasare Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
(scopul, țara/orașul, perioada) (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea actului/persoanele bugetul autorității/ finanțare
delegate) instituției externă
1 2 3 4 5

1.
Ordin nr.AP-12 din 1 februarie 2021
Cheltuieli aferente
deplasării acoperite din
Delegat: Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova
Delegare la Paris, Republica bugetul Aparatului
Cristina Gherasimov – Consilier al Președintelui
Franceză, în scopul participării Președintelui Republicii
Republicii Moldova în domeniul politicii externe
într-o vizită de lucru. Moldova
Sorina Ștefîrță – Consilier pentru comunicare
Suma totală – 33.4 mii lei
publică, purtător de cuvînt al Președintelui Republicii
Perioada 3 – 4 februarie 2021 (inclusiv diurnă - 10.4 mii
Moldova.
lei, cazare – 7.6 mii lei,
bilete avia – 15.4 mii lei )

Total 33.4 mii lei