Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învăţământ : Şcoala gimnazială „Titu Maiorescu”

Calea Dorobanţilor Nr.163 Sector 1 Bucureşti


Tel./fax 021 / 230 16 73 e-mail: secretariat@scoala45.ro www.scoala45.ro

FIRM STEPS TO PET ( PRELIMINARY


ENGLISH TEST)

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA OPTIONALA

CLASA aVII-a

AN SCOLAR 2015-2016
PROFESOR: CARUNTU MONICA

1
ARGUMENT

Datorita noilor reglementari ale Ministerului Educatiei prin care


examenele Cambridge pot echivala testul sustinut de elevii claselor aVIII-a
pentru profilul bilingv, din ce in ce mai multi elevi din clasele cu predare in
regim intensiv au devenit interesati de o pregatire temeinica in vederea
sustinerii PET.

Din dorinta de a veni in intampinarea nevoilor beneficiarilor primari ai


scolii noastre, am conceput prezentul optional axandu-ma pe dezvoltarea
competentelor necesare promovarii unei astfel de testari: de comunicare orala
, scrisa si de intelegere a textelor audiate.

Ideea a fost impartasita si parintilor ,care au sustinut aceasta initiativa,


preferand aceasta varianta in locul frecventarii unor cursuri de prgatire
oferite de British Council, cursuri ce implica resurse financiare si de timp.

2
CONTINUTURI

I. READING

1. LECTURAREA UNOR TEXTE SCURTE

2. LECTURAREA UNOR TEXTE MEDII

II. WRITING

1. E-MAILS

2. INFORMAL LETTERS

3. FORMAL LETTERS

4. NARRATIVE STORIES

5. GRAMMAR PRACTICE

III. LISTENING

1. MONOLOGURI

2. INTERVIURI

3
3. DIALOGURI

IV.SPEAKING

1. CUM NE PREZENTAM

2.CONVERSATII PE BAZA UNOR FOTOGRAFII

3. CONVERSATII PE DIVERSE TEME DE INTERES GENERAL


( EDUCATIE, SPORT, LECTURA, MEDIU, MUZICA, CULTURA,
CALATORII)

4
COMPETENTE ACTIVITATI DE INVATARE
- sa extraga ideile principale dintr-un text - exercitii de reformulare a unor
Lecturat propozitii/ fraze
- sa extraga detalii dintr-un text lecturat
- lectura individuala/grup
- sa inteleaga atitudinea/ opinia autorului
textului - exercitii de corelare a unor descrieri
de personae cu texte scurte
- sa inteleaga termenii de vocabular din
textele lecturate
-- exercitii Adevarat/ fals dupa
- sa poata scrie texte scurte in care sa lecturarea unor texte de lungime
utilizeze anumite informatii date medie

- sa creeze/ elaboreze texte de lungime medie - exercitii cu alegerea variantei


( scrisori, naratiuni) corecte ( multiple choice)
- sa extraga informatii din textele audiate
- exercitii de completare a spatiilor
- sa identifice anumite detalii in textele libere ( fill in gaps) dupa audierea
audiate si sa identifice atitudinea unor texte
vorbitorului
- itemi semi- obiectivi: elaborarea
- sa se prezinte ( familie, hobbi-uri,
unor scrisori formale/ informale pe
preferinte, interese)
baza unor informatii date
- sa vorbeasca fluent si correct despre
eperientele anterioare - itemi subiectivi: elaborarea de
naratiuni
- sa vorbeasca fluent si correct despre
planurile pe termen scurt/ lung
- monolog
- sa descrie si sa analizeze anumite fotografii
- dialog
- sa faca deductii logice pe baza fotografiilor
si sa le argumenteze - dezbateri
- sa-si exprime coerent parerile/ opiniile
- proiecte

5
VALORI SI ATITUDINI

 Dezvoltarea increderii si stimei de sine

 Incurajarea curiozităţii şi receptivităţii pentru o limbă străină

 Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi a disponibilităţii pentru activităţile


in grup

 Incurajarea unei atitudini pozitive faţă de şcoala si învăţare

6
MODALITATI DE EVALUARE

1. ORALA

- predictiva- pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare


- continua- observare directa si intocmirea unei fise de
observatie a grupului de lucru
- tehnici de autoevaluare

2. SCRISA
- initiala- pentru verificarea competentelor de comunicare
scrisa
- sumativa- elaborarea unor scrisori si texte narative

3. METODE ALTERNATIVE

- lucrari practice- realizare si prezentare de proiecte


- portofoliu de grup si/sau individual
- realizarea unui jurnal de grup

7
BIBLIOGRAFIE

1. Resurse online:
www.englishexercises.org
www.cambrideenglish.org/preliminary
www.examenglish.com/PET
www.englishaula.com

2. PET TRAINER- Cambridge University Press, 2012, Barbara


Thomas

3. THE OFFICIAL CAMBRIDGE GUIDE TO PET- Cambridge


University Press, 2012, Pauline Cullen& Amanda French