Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE PRACTICĂ nr.

12
Determinarea costurilor şi preţului de prestare a
serviciului
Nume Prenume
Grupa
Verificat

4.4. Să se determine costurile pe unitate de timp (1 oră) pentru prestarea serviciului

Costul serviciului pentru


n/o Indicatori Valoarea totală, lei 1 oră, lei
(col.3/pct.4.2.1.col.4.rd.12)
1 2 3 4

Valoarea activelor circulante


1
(pct.3.6.2.col.5.rd.19), lei

Valoarea de amortizare a activelor


2
imobilizate (pct.4.1.col.4.rd.4), lei

Valoarea de reparaţie a activelor


3
imobilizate (pct.4.1.col.5.rd.4), lei

Suma fondului de salarizare cu


4
calculări (pct.4.2.3.col.3.rd.7), lei

Cheltuieli cu utilităţi incluse în costul


5
serviciilor (pct.4.3.col.3.rd.40), lei

Costuri totale pentru serviciul dat


6
(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5), lei

4.5. Să se determine preţul de prestare a serviciului pentru o unitate de timp (1 oră)

n/o Indicatori Valori, lei Relaţia de calcul


1 2 3 4
Date curente
Marja de profit (adaos comercial)
1
pentru o unitate de timp, %
(pct.4.4.col.4.rd.6×rd.1)/100
Valoarea adaosului comercial
2
pentru o unitate de timp

LP.12. VARIANTA
n/o Indicatori Valori, lei Relaţia de calcul
1 2 3 4
pct.4.4.col.4.rd.6+rd.2
Preţul pentru o unitate de timp
3
(fără TVA), lei

Conform codului fiscal


Cota taxei pe valoare adăugată
4
(TVA), %
(rd.3×rd.4)/100
Valoarea TVA pentru o unitate
5
de timp, lei

rd.3+rd.5
Preţul inclusiv TVA pentru o
6
unitate de timp, lei/h

(rd.6×pct.3.1.col.3.rd.50)/60
Preţul inclusiv TVA pentru o
7
unitate de timp, lei/serviciu

LP.12. VARIANTA