Sunteți pe pagina 1din 2

Test de verificare a lecturii Test de verificare a lecturii

Păsările tinereţii noastre de Ion Druţă Păsările tinereţii noastre de Ion Druţă

1. Cine este mătuşa Ruţa ? 1. Cine este mătuşa Ruţa ?


2. Unde se desfăşoară acţiunea dramei ? 2. Unde se desfăşoară acţiunea dramei ?
3. În ce relaţie de rudenie sunt mătuşa Ruţa, Pavel Rusu, 3. În ce relaţie de rudenie sunt mătuşa Ruţa, Pavel
Andon ? Rusu, Andon ?
4. Ce funcţie ocupa Pavel Rusu ? 4. Ce funcţie ocupa Pavel Rusu ?
5. De ce a venit Andon la mătuşa Ruţa ? 5. De ce a venit Andon la mătuşa Ruţa ?
6. Cu ce făcea focul mătuşa Ruţa ? 6. Cu ce făcea focul mătuşa Ruţa ?
7. Ce funcţie ocupa Andron ? 7. Ce funcţie ocupa Andron ?
8. De ce mătuşa Ruţa a ţinut atîta timp supărare ? 8. De ce mătuşa Ruţa a ţinut atîta timp supărare ?
9. Ce îi cere Paulina Mătuşii Ruţa ? 9. Ce îi cere Paulina Mătuşii Ruţa ?
10. Cine este Paulina ? 10. Cine este Paulina ?
11. Cum se numeşte satul în care trăia mătuşa Ruţa? 11. Cum se numeşte satul în care trăia mătuşa Ruţa?
12. De ce mătuşa Ruţa duce dorul cucostîrcilor? 12. De ce mătuşa Ruţa duce dorul cucostîrcilor?
13. De ce nu putea ateriza avionul? 13. De ce nu putea ateriza avionul?
14. Cine era în avion şi la cine a venit? 14. Cine era în avion şi la cine a venit?
15. Cine sunt personajele cu care comunică Pavel Rusu? 15. Cine sunt personajele cu care comunică Pavel Rusu?
16. De ce este învinuit Pavel Rusu de Omul cu ochelari? 16. De ce este învinuit Pavel Rusu de Omul cu ochelari?
17. De e vine Artina la mătuşa Ruţa? 17. De e vine Artina la mătuşa Ruţa?
18. Despre ce discută Pavel Rusu cu Ostaşul? 18. Despre ce discută Pavel Rusu cu Ostaşul?
19. Cine este personajul Fata din dramă? 19. Cine este personajul Fata din dramă?
20. De ce vine Paulina, la finalul dramei, la mătuşa Ruţa? 20. De ce vine Paulina, la finalul dramei, la mătuşa
21. Nunta cui este prezentată în dramă? Ruţa?
22. Cîţi copii avea Pavel Rusu? 21. Nunta cui este prezentată în dramă?
23. Menţionaţi starea civilă a lui Pavel Rusu. 22. Cîţi copii avea Pavel Rusu?
24. Ce l-a întrebat Dumnezeu pe Pavel Rusu? 23. Menţionaţi starea civilă a lui Pavel Rusu.
25. Prin ce o recunoaşte, în sfîrşit, Pavel Rusu pe mătuşa 24. Ce l-a întrebat Dumnezeu pe Pavel Rusu?
Ruţa? 25. Prin ce o recunoaşte, în sfîrşit, Pavel Rusu pe mătuşa
26. Ce i-a adus mătuşa Ruţa lui Pavel Rusu? Ruţa?
27. De unde a luat mătuşa Ruţa apa? 26. Ce i-a adus mătuşa Ruţa lui Pavel Rusu?
28. Ce efect a avut apa adusă de mătuşa Ruţa asupra lui 27. De unde a luat mătuşa Ruţa apa?
Pavel Rusu? 28. Ce efect a avut apa adusă de mătuşa Ruţa asupra lui
29. Continuaţi afirmaţia lui Pavel Rusu: Sufletul este....... Pavel Rusu?
30. Continuaţi afirmaţia mătuşii Ruţa : Cucostîrcii sunt.... 29. Continuaţi afirmaţia lui Pavel Rusu: Sufletul
31. Continuaţi afirmaţia mătuşii Ruţa: Pîinea este ...... este.......
32. Continuaţi afirmaţia mătuşii Ruţa: Sufletul este ...... 30. Continuaţi afirmaţia mătuşii Ruţa : Cucostîrcii
33. De ce a venit mătuşa Ruţa la Pavel Rusu? sunt....
34. Pe cine şi de ce era supărată mătuşa Ruţa? 31. Continuaţi afirmaţia mătuşii Ruţa: Pîinea este ......
35. Din ce cauză mătuşa Ruţa nu s-a căsătorit? 32. Continuaţi afirmaţia mătuşii Ruţa: Sufletul este ......
36. De ce a început mătuşa Ruţa a aduna ierburi din 33. De ce a venit mătuşa Ruţa la Pavel Rusu?
pădure? 34. Pe cine şi de ce era supărată mătuşa Ruţa?
37. De ce mătuşii Ruţa îi este dor de cucostîrci? 35. Din ce cauză mătuşa Ruţa nu s-a căsătorit?
38. Ce pasăre îi este dragă lui Pavel Rusu? 36. De ce a început mătuşa Ruţa a aduna ierburi din
39. Ce pasăre îi este dragă mătuşii Ruţa? pădure?
40. Ce toast a rostit mătuşa Ruţa? 37. De ce mătuşii Ruţa îi este dor de cucostîrci?
41. În ce perioadă a anului se desfăşoară acţiunea în part. I? 38. Ce pasăre îi este dragă lui Pavel Rusu?
42. În ce perioadă a anului se desfăşoară acţiunea în 39. Ce pasăre îi este dragă mătuşii Ruţa?
part.II? 40. Ce toast a rostit mătuşa Ruţa?
43. De ce boală suferea Pavel Rusu? 41. În ce perioadă a anului se desfăşoară acţiunea în
44. Cine este Dochiţa? part. I?
45. Ce simbolizau cucostîrcii pentru mătuşa Ruţa? 42. În ce perioadă a anului se desfăşoară acţiunea în
46. De ce mătuşa Ruţa făcea focul cu tizic? part.II?
47. Cîte case erau în sat? 43. De ce boală suferea Pavel Rusu?
48. Unde locuia mătuşa Ruţa? 44. Cine este Dochiţa?
49. De unde lua mătuşa Ruţa apa neîncepută? 45. Ce simbolizau cucostîrcii pentru mătuşa Ruţa?
50. De ce nu dorea mătuşa Ruţa să-şi construiască o altă 46. De ce mătuşa Ruţa făcea focul cu tizic?
casă? 47. Cîte case erau în sat?
48. Unde locuia mătuşa Ruţa?
49. De unde lua mătuşa Ruţa apa neîncepută?
50. De ce nu dorea mătuşa Ruţa să-şi construiască o altă
casă?

S-ar putea să vă placă și