Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTUL al V-lea (11 puncte) Studiază

harta și realizează sarcinile propuse.

Titlul hărții:

LEGENDĂ:

Statele Puterilor

Statele Antantei

Centrale

State neutre

Nr. Item Scor


1 Scrie un titlu pentru hartă (în spațiul rezervat), reieșind din informația oferită de L L
aceasta. Explică răspunsul cu trimitere la hartă. 0 0
1 1
2 2
“Impartirea sferelor de influenta ”, drept dovada este harta care ne demonstreaza 3 3
impartirea militara in Europa.
2 Numește un eveniment istoric pentru care harta dată poate servi ca sursă de L L
informare. Argumentează răspunsul cu trimitere la hartă și la cunoștințele obținute0 0
anterior. 1 1
2 2
3 3
Un eveniment istoric este Tratatul de alianță a României cu Antanta pe data de 28 4 4
august 1916. Drept argument este harta ce domnstreaza ca Romania face parte din
statele antantei.

3 Justifică modul de aplicare a legendei pentru următoarele state: L L


Marea Britanie: facea parte din Antanta, drept argument este harta si legend ce 0 0
confirma acest fapt. 1 1
2 2
3 3
Germania: facea parte din Statele Puterilor Centrale, drept argument este harta si 4 4
legenda ce demonstreaza acest fapt.