Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTUL al II-lea (14 puncte)

 Studiază sursa și realizează sarcinile propuse.

 „În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declară: Republica Democratică Moldovenească
(Basarabia) [...], ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea
dreptului istoric și al dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta
lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu Mama sa România. 

Această unire se face pe următoarele baze: 

1. Sfatul Țării actual rămîne mai departe pentru rezolvarea și realizarea reformei agrare, după
nevoile și cererile norodului [...]. 

5. Legile în vigoare și organizația locală [...] rămîn în putere [...].

6. Respectarea drepturilor minorităților din Basarabia. 

9. Toate alegerile din Basarabia [...] se vor face pe baza votului universal, egal, direct și secret. 

10. Libertatea personală, libertatea tiparului, a cuvîntului, a credinței, a adunărilor și toate


libertățile obștești vor fi garantate prin constituție.” 

(Din Declarația de Unire a Basarabiei cu România, 27 martie/ 9 aprilie 1918)

Nr Item Scor
.
1 Explică, utilizînd termenul adecvat, sensul sintagmei L L
unirea se face pe următoarele baze.
0 0
Sintagma data presupune o respingere a sistemului
politic țarist și a politicii culturale de rusificare, precum și o 1 1
hotărâre de așezare a provinciei pe un curs nou, democratic, de 2 2
dezvoltare.
3 3

2 Determină dacă Sfatului Țării poate fi caracterizat ca L L


progresist, reieșind din activitatea desfășurată ca organ al puterii.
0 0
Argumentează răspunsul cu trimitere la sursă.
1 1
Sfatul Tarii poate fi caracterizat ca
progresist ,deoarece toate hotararile sale in problema 2 2
agrara uramu sa fie recunoscute de guvernul roman,
3 3
deasemenea Sfatul Tarii avea sa adopte bugetul
local, sa exercite controlul asupra institutiilor
administrative toate acestea determinand un vector
progresist a Sfatului Tarii.
 

3 Formulează o consecință de perspectivă a adoptării L L


acestui document de către Sfatul Țării. Argumentează răspunsul
0 0
cu trimitere la un fapt istoric
1 1
O consecinta de perspectiva a adoptarii
2 2
acestui document de catre Sfatul Tarii si a
unirii propriu-zise este faptul ca România a 3 3

cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare,mai 4 4

ales în privinţa industrializării statistica


demonstrînd saltul de la o economie agrară la
una agrar-industrializată
 

4 Apreciază rolul unei personalități marcante în cadrul L L


evenimentului reflectat de sursă. Argumentează răspunsul.
0 0
Ferdinand I a fost „Intregitorul de țară”, sub 1 1
sceptrul său realizându-se Marea Unire din 1918,
drept argument sunt reformele elaborate de el in 2 2
domeniul agrar ,electoral si deasemenea a intreprins 3 3
acțiuni vizând consolidarea statului național unitar
4 4
roman, astfel Romania a cunoscut mari progrese pe
toate planurile.