Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectul I (40 de puncte)

Pe acest pământ care are formă de sferă


După ce au constatat
Că pământul are formă de sferă,
Geografii au ajuns la concluzia
Că și viața trebuie să fie rotundă.
Dacă pleci dintr-o anumită fericire
Și o ții drept spre bătrânețe,
Trebuie să apari, la un moment dat,
Adolescent,
Dinspre soare și optimism.
Dar iată
Că din atâta omenire care a pornit
Să descopere acest adevăr,
Cu grâu, cu arme și cu tot ce le trebuie
În corăbiile lor de fier,
Nimeni nu s-a întors.
O, nu vă descurajați, oameni!
Aveți încredere în harta speranțelor voastre.
Pentru că, într-adevăr, pe acest
Pământ care are formă de sferă,
Totul trebuie să fie perfect.
Marin Sorescu
1. Propune câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte: 3 p.
pleci –
a pornit –
nu s-a întors –
2. Definește, fără a apela la sinonime, sensul terminologic al cuvintelor subliniate în text.3p.
3. Comentează, în text coerent de 6-7 rânduri, sugestia contextuală a figurii de stil (numește
figura) pe care o identifici în versul: O, nu vă descurajați, oameni! 6 p.
4. Meditează, în text coerent de 4-5 rânduri, asupra stării de spirit a eului liric, exprimată în
ultima strofă. 4 p.
5. Argumentează, în 2 enunțuri, alegerea acestui titlu în raport cu tema poeziei. 4 p.
6. Analizează, în 6-7 rânduri, semnificația simbolurilor din strofa a treia. 6 p.
7. Explică, în 2 enunțuri argumentative, alegerea formei de persoana a II-a pentru verbele
din strofa a doua. 4 p.
8. Comentează, într-un minieseu de 10-12 rânduri, mesajul global al poeziei, în raport cu
afirmația lui John Johnson: Limitele bărbaților și ale femeilor nu constau în locul
nașterii și nici în culoarea pielii lor, ci în dimensiunea speranței. 10 p.
În acest minieseu, urmează:
 Să formulezi mesajul global al poeziei(comentând 2 dintre fig.de stil/motivele
relevante/ titlul/stările eului liric);
 Să relaționezi mesajul cu citatul;
 Să angajezi și să dezvolți ideea din citat.