Sunteți pe pagina 1din 3

MODELE TESTE

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Limba şi literatura română

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I_____________________________________________________(40 de puncte)


Citeşte următorul text:
Mă-ntorc acum spre viitor cu fața.
Lumina lui îmi trece-adânc prin pleoape.
Și oamenii îmi sunt și mai aproape
Și parcă m-a luat de mâna, viața.

Eu secolului meu i-aud povața;


Spre el vin milioane să se-adape,
Stralucitor ca fața unei ape
Când soarele răsare, dimineața.

Ca peste șesuri aurii de grâne


Văd zarea largă-a zilelor de mâne
Și peisajul lumii viitoare.

Mai tare-mi bate inima în piept!


Spre viitor tot sufletu-i îndrept,
Mereu, ca floarea-soarelui, spre soare.

Demostene Botez, Floarea soarelui


A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un antonim al cuvintelor subliniate în textul suport: răsare,
largă. 4 puncte
2. Menţionează rolul cratimei din enunțul: Mai tare-mi bate inima. 4
puncte
3. Identifică, în strofa a doua, un cuvânt derivat și unul obținut prin conversiune 4 puncte
4. Precizează rima și măsura versurilor din prima strofă a textului suport. 4 puncte
5. Identifică, în textul dat, o personificare și o comparație. 4 puncte
6. Explică, în 30-50 de cuvinte, semnificația versurilor: Mă-ntorc acum spre viitor cu fața/
Lumina lui îmi trece-adânc prin pleoape. 4
puncte

B. Redactează o compunere de 150 - 250 de cuvinte, în care să argumentezi apartenenţa


textului dat la genul liric. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi patru trăsături ale genului liric;
- să ilustrezi detaliat două trăsături, valorificând textul dat;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecți precizarea privind numărul minim de cuvinte.

SUBIECTUL al II-lea_______________________________________(36 de puncte)


Citeşte următorul text:

Sfinxul din Bucegi este situat la mai mult de 2.200 de metri altitudine. Formațiunea are o
dimensiune de 8 metri în înălțime și o lățime de 12 metri. Acest megalit antropomorf s-a format
datorită eroziunii eoliene și a fost numit sfinx grație asemănării sale cu Sfinxul din Gizeh.
Supranumit ,,minunea naturală a României”, sfinxul a luat naștere prin fenomenul de
abraziune. Acesta este format dintr-un bloc enorm de piatră, care are straturi de roci cu duritate
diferită.
Cu toate acestea, există numeroase teorii și legende despre cum a fost format acest
monument natural. Sunt voci care afirmă că Sfinxul ar fi o creație a unei civilizații fizic și psihic
net superioară umanității. Alte voci spun că pietrele ar fi de origine extraterestră, iar legendele
populare povestesc că această piatră enormă aflată în vârful muntelui, ar fi apărat țara de
invadatori.
Sunt cercetători care afirmă că monumentul natural din Bucegi ar fi cel mai vechi simbol
sacru din România.
(Sfinxul din munții Bucegi,
ghidlocal.com)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.


1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- lățimea Sfinxului;
- cum este supranumit Sfinxul. 4 puncte
2. Scrie numele sursei din care a fost preluat fragmentului citat. 4 puncte
3. Menționează genul şi cazul substantivelor subliniate în textul de mai sus. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin
care se exprimă: Acesta este format dintr-un bloc enorm de piatră. 4 puncte
5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din fraza următoare, precizând felul
acestora: Alte voci spun că pietrele ar fi de origine extraterestră, iar legendele populare
povestesc că această piatră enormă aflată în vârful muntelui, ar fi apărat țara de
invadatori. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie
subordonată subiectivă, având ca termen regent un adverb predicativ. 4 puncte

B. Redactează o naraţiune de 150-300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare, reală sau


imaginară, petrecută pe o pârtie de ski.. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p; coerenţa
textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului – 2 p;
ortografia – 3 p; punctuaţia – 3 p; aşezarea corectă în pagină – 1p, lizibilitate – 1 p)