Sunteți pe pagina 1din 1

Mesajul Global

Algoritmul:
 2 figuri de stil
 2 motive 1p
 Starea eului liric

 Titlul 2p

 Raportarea la afirmație 3p

 Punctul de vedere propropru

Modele de structură:
Introducere
I. „Mesajul global al poeziei este susținut prin titlul, „ [...]”, și prin motivele
poetice relevante: [...], [...] care [...] ”
II. „Consider că [mesajul] este redat în imaginea artistică/simbolică din titlul
poeziei lui [...] „[titlul]” – titlul sugestiv ce indică ideea de [...] surprinsă
expresiv / extensiv și în [...]”
III. „Mesajul global al poeziei „[titlul]” de [...], este surprins artistic prin
motivele literare explicite/implicite relevante [...] ”
(dacă titlul nu sugerează nimic)
Încadrarea figurilor de stil
„Motivul [...] este accentuat prin intermediul figurilor de stil [...]”
Încadrarea stării de spirit
I. „Intensitatea motivului afectiv [...] se resimte în modul în care sunt
evocate trăirile eului liric de [starea]”
II. „Starea eului liric ușor poate fi identificată în versurile „[...]”, ce
accentuează [starea]”
Încadrarea afirmației
„Consider că mesajul se reflectă și în afirmația lui [...]”