Sunteți pe pagina 1din 1

Comentarea unei figuri de stil:

a)      Algoritm
1.       Ce figură de stil este?
2.       Din ce este alcătuită?
3.       Ce imagine sugerează?
4.       Semnificația ei în text(idei, sentimente, însușiri ale unui personaj);

b)      Formule de utilizat:
·      Expresivitatea limbajului este susținută în continuarea poeziei de figuri de
stil...
·      În conturarea atmosferei, scriitorul folosește o famă variată de figuri de stil...
·      Implicare afectivă este sugerată prin prezența (figurilor de stil), sugerând...
·      Expresia... sugerează...
·      Expresia... valorifică...
·      Expresia...intensifică...
·      Expresia marchează...
·      Expresia poate fi interpretată ca un semn al...
·      Cuvântul (expresia) ... generează ideea ...
·      Prin (figura de stil) ... se crează...
·      Se crează senzația că ...
·      Tabloul prinde contur prin surprinderea unui detaliu...
·      Se crează o atmosferă de ... prin...
·      Epitetele se disting prin noutate ...
·      Epitatul în inversiune accentuează ...
·      Epitetele dau relief imaginilor poetice ...
·      Comparație menționată ar putea trimite la ideea ...

c)       Model
Prin (cu ajutorul, prin intermediul etc) epitetul (comparația, personificare,
hiperbola, repetiția, enumerația etc.) ”Z” (se citează secvența din text care conține
figura de stil identificată/selectată pentru interpretare, se exprimă (sugerează,
subliniază, creează impresia, accentuează, amplifică, creează o imagine, comunică,
transmite, scoate în relief, aduce în prim-plan, pune în lumină, etc) ... urmează
ideea, sentimentul starea sufletească, imaginea, senzația, aspectul etc.

Metafora personificatoare ”izvor de cânturi dulci” compune o imagine auditivă și


sugerează ideea că șoapta izvorului este asemenea unor vorbe dulci, înbietoare și
tainice de iubire. Această metaforă, este alcătuită din termeni specific eminescieni,
motivul romantic ”izvor” și epitetul ”(cînturi) dulci”.