Sunteți pe pagina 1din 1

Domnului director al Gimnaziului

,,Vasile Alecsandri” s. Drăgănești, Constantin Plotnicu

DEMERS

În conformitate cu prevederile Regulamentului de atestare a cadrelor didactice


din instituţiile de învăţământ preşcolar, primar, secundar (gimnaziu, liceu), special şi
extraşcolar aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii și Cercetării nr. 62
din 23 ianuarie 2018 (Secțiunea 2, pct.39) și prin coordonare cu responsabilii de
disciplinele școlare din cadrul DE, în scopul organizării eficiente a procesului de
atestare în anul de studii 2019-2020, administrația Gimnaziului ,,Dumitru
Matcovschi”, s. Cotiujenii Mici, r-l Sîngerei, solicită respectuos cooptarea
specialistului de Limba și literatura română din Instituția dvs., pentru a face parte din
Comisia de Atestare din gimnaziul nostru din motiv că în instituția noastră nu sunt
specialişti la disciplina dată , la care se atestează cadrul didactic Budeanu Rodica.

Director interimar: / / Budeanu Rodica