Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE PRACTICĂ nr.

11
Întocmirea bilanțului contabil
Nume Prenume
Grupa
Verificat

4.3.1. Să se determine plăţile (cheltuielile) pentru creditarea afacerii

n/o Luna Data Sold credit Rata lunară Dobânda Comision Plata lunară
1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. Total, lei (rd.1+ ... +rd.12)

LP.11. VARIANTA
4.3.2. Să se întocmească bilanțul contabil inițial pentru demararea propriei afaceri

n/o Active Suma n/o Pasive Suma


1 Active pe termen lung xxx 3 Capital propriu xxx

1.1 Active nemateriale 3.1 Active nemateriale

1.2 Mijloace fixe 3.2 Mijloace fixe

1.3 3.3 Materiale


Obiecte de mică valoare și
1.4 3.4
scurtă durată
1.5 3.5 Contul de decontare

2 Active curente xxx 4 Capital împrumutat (datorii) xxx

2.1 Materiale 4.1 Active nemateriale


Obiecte de mică valoare și
2.2 4.2 Mijloace fixe
scurtă durată
2.3 Contul de decontare 4.3 Materiale
Obiecte de mică valoare și
2.4 4.4
scurtă durată
Total active Total pasive