Sunteți pe pagina 1din 1

1

INTREBARI TESTARE ELECTROTEHNICA II


1. Transformatorul. Ce numim transformator?
2. Ce fenomen stă la baza funcționării transformatorului?
3. Cum se clasifică transformatoarele?
4. Cu ce este egal coeficientul de transformare?
5. Care sunt perderlle de putere în transformator?
6. Mașinile de curent alternativ. Cum se impart mașinile de curent alternativ?
7. Ce fenomen stă la baza funcționării mașinii de curent alternativ?
8. Care este construcția mașinii de curent alternativ?
9. Care este construcția generatorului sincron de curent alternativ?
10. Care este construcția motorului asincron de curent alternativ?
11. Cu ce este egală viteza de rotație a câmpului magnetic a statorului?
12. Care este viteza de rotație la motoarele sincrone de curent alternativ?
13. Care este viteza de rotație la motoarele asincrone de curent alternativ?
14. Cum se reglează viteza și se inversează sensul de rotație la motoarele asincrone?
15. Care sunt perderile de putere la motoarele de curent alternativ?
16. Mașinile de curent continuu. Cum se împart mașinile de curent continuu?
17. Ce fenomen stă la baza funcționarii mașinii de curent continuu?
18. Care este construcția mașinii de curent continuu?
19. Ce trasatură caracteristică a mașinii de curent continuu o are colectorul?
20. Care sunt schemele electrice de conectare a mașinilor de curent continuu?
21. Cum se reglează viteza și se inversează sensul de rotație la motoarele de curent continuu?
22. Care sunt perderlle de putere la mașinile de curent continuu?
23. Acționări electrice. Dați definiția actionării pe grup?
24. Dați definiția actionării individuale?
25. Dați definiția actionării interconectate?
26. Care este ecuația fundamentală a acționărilor electrice?
27. Dispozitive semiconductoare. Care este definiția diodei semiconductoare?
28. Câte joncțiuni are dioda semiconductoare?
29. La ce se utilizează dioda semiconductoare?
30. Care este definiția tranzistorului bipolar?
31. Câte joncțiuni are tranzistorul bipolar?
32. La ce se utilizează tranzistorul semiconductor?
33. Care este definiția tiristorului?
34. Câte joncțiuni are tiristorul?
35. La ce se utilizează tiristorul semiconductor?
36. Circuite electronice. Din ce se compun circuitele electrice?
37. Ce numim circuite electronice?
38. Din ce se compun circuitele electronice analogice?
39. Din ce se compun circuitele electronice degitale?
40. Ce transformă redresorul de curent alternativ?
41. Care este schema electrică a redresorului monofazat cu o alternanță?
42. Care este schema electrica a redresorului monofazat cu o dubla alternanță de tip punte?
43. Ce masurări permite multimetrul, fregvențmetrul și osciloscopul?
44. Traductoarele. Senzori. Ce sunt traductoarele?
45. În sistemele mobile ale vehiculului sunt utilizați traducătoare cu senzori?
46. Pe ce este bazat principiul de lucru senzorului de temperatură?
47. Pe ce este bazat principiul de lucru senzorului de nivel?
48. Pe ce este bazat principiul de lucru senzorului arborelui cotit?
49. Pe ce este bazat principiul de lucru senzorului optic?
50. Care sunt simbolurile elementelor ciruitului de curent continuu și alternativ (elementul galivanic, rezistor,
bobină, condesator), dispozitivelor electromagnetice si electronice (transformatorul, mașina de curent
continuu, dioda, tranzitorul, tiristorul)?