Sunteți pe pagina 1din 2

Viena

Viena este capitala Austriei. Orașul este situat în extremitatea


răsăriteană a acestei republici federale, în landul (regiunea
autonomă) Viena, și este traversat de Dunăre. Regiunea
autonomă Viena este, cu cei aproape două milioane de locuitori ai
săi, ce reprezintă un sfert din populația totală a Austriei, al
zecelea oraș ca mărime din cadrul Uniunii Europene.
Populat de 1,8 milioane de locuitori, Viena este un important
centru politic internațional (datorită neutralității postbelice a
Austriei și situării în partea centrală a Europei), unde își au sediul
organizații de primă mărime, ca: Organizația Națiunilor
Unite(ONU), Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și alte
diverse agenții, între care Agenția Internațională pentru Energie
Atomică. Această agenție își are sediul, alături de cel al ONU,
într-unul dintre complexele așa-numitului centru UNO-city,
aproape de Dunăre. În 2008 populația Vienei era de 1.968.000 de
locuitori (aglomerația urbană numără 2.600.857 oameni). În 2009
populația Vienei a crescut pînă la 2.025.698 locuitori. În anul
2011, populația Vienei era de 2.268.656 locuitori.

Geografie
Viena, datorită suprafeței sale de numai 414,65 km², este cel mai
mic land al Austriei și, totodată, singurul land care nu se
învecinează pe nici una din granițele sale cu o altă țară. Întrucât
este regiune autonomă, cu statut special, în cadrul republicii
federale din care face parte, Viena dispune de suprafețe
construite și de o infrastructură mult extinse în raport cu suprafața
sa. 11,3% din suprafață este alocată construcțiilor, 11,1%
reprezintă suprafața ocupată de rețelele de circulație, altele decât
cele pe șine, care acoperă la rândul lor 2,2% din suprafața totală
a landului. Viena este considerată a fi regiunea cu cea mai mare
suprafață destinată parcurilor și grădinilor, care se bucură de un
procent semnificativ de 28,4%, reprezentând 117,76 km². Apele
reprezintă 4,6%, adică o suprafață de numai 19,1 km², fiind
prezente pe o mai mare întindere în Burgenland.
Viena se numără printre cele patru regiuni cultivatoare de viță de
vie. 1,7% din suprafață a fost atribuită viticulturii, în timp ce
suprafața împădurită acoperă 16,6%, iar agricultura se realizează
pe 15,8% din totalul suprafeței acestei regiuni.

Clima
Clima Vienei este temperat continentală cu influențe oceanice
dinspre vest. Precipitațiile sunt în Viena relativ mici în comparație
cu celelalte regiuni ale Austriei, perioadele de secetă fiind lungi.
Iernile sunt însă blânde față de restul țării. Temperatura medie se
ridică la 11,4 °C în centrul Vienei, coborând la 10,2 °C spre
periferie. Precipitațiile sunt în medie de 600 mm, vienezii
bucurându-se de numai 60 de zile de vară, față de cele 70 de zile
de iarnă pe an. În Viena se află Institutul Central de Meteorologie
și Geodinamică (ZAMG).