Sunteți pe pagina 1din 6

LIMBAJUL HTML

• FORMATAREA LA NIVEL DE CUVANT

- CULOARE: <font color=”red”> TEXT </font>

- Dimensiune: <font size=”1”> TEXT </font>

- FONT : <font face=”arial”> TEXT </font>

- Trecerea pe un rand nou: Text<br>

- STIL:

o Italic (cursive, inclinat): <i>Text</i>

o Bold (aldin, ingrosat): <b>Text</b>

o Underline (subliniat): <u>Text</u>

o Sectionat (strike): <s>Text</s>

o Indice : <sub>Text</sub>

o Exponent: <sup>Text</sup>

- BLOCURI PARAGRAF: <p>Text</p>

- BLOCURI DE TEXT: <p>Text</p>

- BLOCURI PREFORMATATE: <div> Text </div>


- Caractere marite: <big> Text </big>
- Caractere micsorate: <small> Text </small>

• FORMATAREA PARAGRAFULUI
- CULOARE: <font color=”red”> <p>TEXT </p></font>

- Dimensiune: <font size=”1”> <p>TEXT </p> </font>

- FONT :<font face=”arial”> <p>TEXT </p> </font>

- Trecerea pe un rand nou: <p>TEXT </p><br>

- STIL:

o Italic (cursive, inclinat): <i><p>TEXT </p></i>

o Bold (aldin, ingrosat): <b><p>TEXT </p></b>

o Underline (subliniat): <u><p>TEXT </p></u>

o Sectionat (strike): <s><p>TEXT </p></s>

• LISTE

o LISTE NEORDONATE

<ul>Avantajele serviciului World Wide Web:


<li>multimedia, adica contin infromatii sub forma de text, imagini, sunete, filme
<li>sunt interactive, adica raspund la cererile utilizatorului

<li>sunt indepenedente de platform hardware si software


</ul>
o <ul type=”circle”> - pentru cerc

• <ul type=”disc”> - pentru disc plin

 <ul type=”square”> - pentru patrat

<ul type=”square”>Avantajele serviciului World Wide Web:


<li>multimedia, adica contin infromatii sub forma de text, imagini, sunete, filme
<li>sunt interactive, adica raspund la cererile utilizatorului

<li>sunt indepenedente de platform hardware si software


</ul>
o <ul type=”circle”> - pentru cerc
• <ul type=”disc”> - pentru disc plin
 <ul type=”square”> - pentru patrat

o LISTE NEORDONATE

<ol>Avantajele serviciului World Wide Web:


<li>multimedia, adica contin infromatii sub forma de text, imagini, sunete, filme
<li>sunt interactive, adica raspund la cererile utilizatorului

<li>sunt indepenedente de platform hardware si software


</ol>
o <ol type=”A”> - pentru de ordonare de tipul A, B, C, D

o <ol type=”a”> - pentru de ordonare de tipul a, b, c, d

o <ol type=”I”> - pentru de ordonare de tipul I, II, III, IV

o <ol type=”i”> - pentru de ordonare de tipul i, ii, iii, iv

o <ol type=”1”> - pentru de ordonare de tipul 1, 2, 3, 4

Sa inceapa cu o anumita valoare lista:

o <ol type=”A” start=”2”> - pentru de ordonare de tipul B, C, D

o <ol type=”a” start=”3”> - pentru de ordonare de tipul c, d, e, f

o <ol type=”1” start=”4”> - pentru de ordonare de tipul 4, 5, 6, 7

• LINKURI (LEGATURI)

o Prin intermediul unui cuvant

 Legatura catre o pagina web

<a href=”internet.html”>TEXT</a>

 Legatura catre un site

<a href=”http://www.google.ro”> TEXT </a>


<a href=”http://www.yahoo.com”> TEXT </a>

<a href=”http://www.edu.ro”> TEXT </a>

 Legatura catre un fisier

<a href=”laborator.doc”> TEXT </a>

<a href=”laborator.xls”> TEXT </a>

<a href=”laborator.ppt”> TEXT </a>

<a href=”laborator.txt”> TEXT </a>

 Legatura catre o imagine

<a href=”calculator.jpg”> TEXT </a>

<a href=”calculator.bmp”> TEXT </a>

<a href=”calculator.gif”> TEXT </a>

<a href=”calculator.tiff”> TEXT </a>

<a href=”calculator.png”> TEXT </a>

o Prin intermediul unei imagini

 Legatura catre o pagina web

<a href=”internet.html”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

 Legatura catre un site

<a href=”http://www.google.ro”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

<a href=”http://www.yahoo.com”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

<a href=”http://www.edu.ro”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

 Legatura catre un fisier

<a href=”laborator.doc”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

<a href=”laborator.xls”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

<a href=”laborator.ppt”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

<a href=”laborator.txt”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

 Legatura catre o imagine


<a href=”calculator.jpg”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

<a href=”calculator.bmp”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

<a href=”calculator.gif”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

<a href=”calculator.tiff”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

<a href=”calculator.png”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

• IMAGINI

o Inserarea unei imagini: <img src=”calculator.jpg”>

o Chenarul unei imagini: <img src=”calculator.jpg” border=”2”>

o Dimensionarea unei imagini: <img src=”calculator.jpg” width=”200”


height=”100”>; <img src=”calculator.jpg” width=”20%” height=”10%”>

o Alinierea unei imagini: <img src=”calculator.jpg” align=”top”>

o Imagini pentru fondul unei pagini Web:

<body background=”calculator.jpg”>

o Imagini folosite ca legaturi:

<a href=”calculator.png”> <img src=”calculator.jpg”> </a>

• FORMATAREA PAGINII

o Marginile paginii web: <body leftmargin=”100” topmargin=”200”>

o Culoarea de fond: <body bgcolor=”red”>

o Culoarea textului:<body text=”green”>

o Atribute multiple: fond si text <body bgcolor=”red” text=”green”>

• TABELE

o Inserarea unui tabel


<table>
<tr>

<td>Fructe

<td>Pret

<tr>

<td>Portocale

<td>4

<tr>

<td>Kiwi

<td>3

</table>

Fructe Pre
t
Portoca 4
le
kiwi 3

o alinierea unui tabel: <table align=”right”></table>

<table align=”left”></table>

<table align=”center”></table>

o Chenarul unui tabel: <table border=”1”></table>

o Culoarea de fond a unui tabel: <table


bgcolor=”green”></table>

<tr bgcolor=”green”>

o Dimensionarea unui tabel: <table width=”300”


height=”50%”></table>

o Titlul unui tabel: <caption></caption>