Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECTIE

CLASA: a II-a B
DISCIPLINA: EDUCATIE PLASTICA
ARIA CURRICULARA: ARTE
SUBIECTUL: NUANTE, TONURI, GRIURI
UNITATEA DE INVATARE: CULOARE SI NONCULOARE
TIPUL LECTIEI: FORMARE DE PRICEPERI SI DEPRINDERI

OBIECTIVE DE REFERINTA VIZATE:

OR 3.1: sa identifice elemente de limbaj plastic, in diverse ipostaze;


OR 4.5:sa aprecieze modul de utilizare a elementelor de limbaj plastic, in
propriile lucrari si in lucrarile celorlalti.

OBIECTIVE OPERATIONALE:

O1: sa defineasca nuantele, tonurile, griurile;


02: sa deosebeasca nuante ale aceleiasi culori in reproducerile de arta vizionate;
O3: sa descifreze mesajele transmise de culoare sau forma;
O4: sa obtina nuante , tonuri si griuri, respectand indicatiile date;
05: sa realizeze o compozitie plastica cu ajutorul nuantelor, tonurilor si griurilor
pe o tema la alegere.

OBIECTIVE AFECTIVE:
OA1: dezvoltarea gustului estetic prin exprimarea plastica a elevilor.

METODE SI PROCEDEE: conversatia, explicatia, exercitiul, munca


independenta,autoevaluarea
MIJLOACE SI MATERIALE: creatii plastice (reproduceri), plansa cu cercul
cromatic si cu principalele perechi de complementare, acuarele, bloc de desen,
pensula
FORME DE ORGANIZARE: frontala, individuala

BIBLIOGRAFIE:
1. Ministerul Educatiei si Cercetarii- Consiliul National pentru Curriculum-
“Programe scolare pentru clasa a IV-a” , Bucuresti 2005
2. Aurel Dascalu- “Educatiea plastica in ciclul primar”- Ghid metodic , Editura
Polirom Iasi, 1997
Momentele Durata Ob. Elemente de continut Metode si Mijloace si Evaluare
lectiei procedee materiale
Moment 1’ Se asigura conditiile necesare unei bune
organizatoric desfasurari a lectiei
Elevii se pregatesc pentru lectie avand pe
banci acuarelele, pensulele, blocul de desen
Captarea atentiei 3’ Elevilor li se afiseaza pe tabla mai multe Creatii plastice
creatii plastice . Ei sunt anuntati ca vor face Conversatia
o calatorie vizuala prin labirintul fiecarei
creatii pentru a vedea “ Ce ne povesteste
lumea minunata a culorilor”, pentru ca daca
stii sa le privesti si culorile transmit ceva,
vorbesc.
Anuntarea temei 1’ Astazi la ora de educatie plastica vor realiza Explicatia
si a obiectivelor o lucrare in care vom folosii nuante, tonuri
si griuri. Dar pana atunci , ne von anintii ce
sunt nuantele, tonurile,griurile; vom privi
cercul cromatic si vom numii culorile ; vom
obtine nuante, tonuri si griuri amestecand
doua culori.
Dirijarea 15’ Explicatia Cercul cromatic a Identificarea
invatarii Elevii numesc si indica pe cercul cromatic lui Itten si numirea
principalele culori. culorilor pe
Elevii sunt indrumati sa observe ca oranjul, Exemplificarea cercul
rosul si violetul sau verdele, albastrul si cromatic
violetul se aseamana, sunt nuante ale
aceleiasi culori( ale rosului in primul caz si
ale albastrului in al doilea caz ). Conversatia
Tot pe cercul cromatic vor observa in ce
raport sunt: galbenul cu violetul, oranjul cu
02 albastrul, rosul cu verdele- precizandu-se ca Obtinerea
acestea sunt principalele perechi de culori unor nuante,
complementare ( opuse si care nu se tonuri,griuri
aseamana deloc una cu alta ).
Se trage concluzia ca nuantele sunt culori
semene, iar culorile care nu imprumuta
nimic una din cealalta sunt culori
complementare.
Se definesc nuantele( amestecul unei culori
cu o cantitate mica dintr-o alta culoare)
Se intuieste o creatie realizata in tonurile
unei culori, cerandu-se sa se faca precizarea
raportului de asemanare a tonurilor, deci si
tonurile sunt culori semene.
01 Se definesc tonurile( culori care se inchid
sau se deschid cu alb sau negru, sau cu o alta
culoare mai inchisa sau mai deschisa).
Se vor numi creatiile colorate in culori
semene( nuante sau tonuri ale aceleiasi
culori), se vor selecta pasaje din alte creatii
realizate in culori semene.
Se aleg creatiile care au cromatica in
contrast de complementare – rosu- verde,
galben-violet, oranj- albastru.se amintesc
care sunt culorile calde si reci.
Se trage concluzia ca creatiile realizate in
03 culori semene dau impresia de liniste,
transparenta, echilibru si odihna, iar cele
care conti contrast de complementare pot
sugera zbucium, energie, multa caldura sau
raceala.
Se amintesc care sunt nonculorile.
Se explica modalitatea de obtinere a
04 griurilor( amestecul nonculorilor)
Elevii sunt indrumati sa descopere pete de
culoare cu forme spontane si sa precizeze
tehnica prin care au fost realizate, apoi
petele de culoare picturale sau plate si sa
motiveze de ce petele respective sunt
picturale sau plate.
Realizarea 15’ 05 Bloc de desen,
lucrarii Realizarea creatiei plastice pe o tema la Exercitiul pensula, acuarele Realizarea
alegere lucrarii
Fixarea 5’ Expunerea lucrarilor si analiza lor Conversatia Creatiile elevilor Analiza
cunostintelor lucrarilor
Aprecieri finale 1’ Se fac aprecieri pozitive individuale si Aprecieri
colective ; individuale
Se fac recomandari; si colective
Recomandari

S-ar putea să vă placă și