Sunteți pe pagina 1din 2

Termeni de referință

Pentru prestarea serviciilor de logistică privind implementarea activităților


proiectului „Local Democracy Network Development”

1. Context
Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova), este o organizaţie
nonguvernamentală, fondată în anul 2018 cu misiunea de a contribui la procesul cooperare,
dialog și schimb reciproc de experiență în toate aspectele (culturale, sociale și economice)
între comunitățile locale și comunitățile partenerilor europeni pentru a constitui o platformă
de discuții între cetățeni, OSC locale și autorități locale, pentru a satisface nevoile
comunităților.

2. Introducere
Agenția de Democrație Locală din Moldova, în perioada Iulie 2020 – Mai 2021, fiind
beneficiara programului de granturi oferit în cadrul proiectului european “Building CSO
Capacity for Regional Cooperation within the Black Sea Region” implemetat de către Federația
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND România) cu susținerea financiară a
Uniunii Europene, implementează proiectul „Local Democracy Network Development”. Scopul
major al proiectului este asigurarea unei implicări mai bune a cetățenilor la nivel local, prin
creșterea rezilienței și durabilității Rețelei Agențiilor pentru Democrație Locală (ADL) care
activează în regiunea Mării Negre.
Obiectivele specifice sunt:
2.1. Creșterea capacităților de fundraising, a capacităților instituționale și a rezilienței
Agențiilor de Democrație Locală din regiunea Mării Negre, cu accent special pe
reziliență și durabilitate;
2.2. Elaborarea, într-un proces participativ, a unei strategii regionale pe termen mediu de
dezvoltare a rețelei Agențiilor de Democrație Locală din regiunea Parteneriatului
Estic;
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 5 ADL-uri din regiunea Mării Negre: Armenia, Georgia,
Ucraina (2 ADL-uri) și Moldova.

3. Volumul de servicii preconizat


Întru asigurarea calității procesului de organizare a activităților preconizate, Agenția
de Democrație Locală din Moldova va selecta în bază de concurs, o companie care urmează
să presteze următoarele servicii:
3.1. Organizarea prezenței tur-retur la Chișinău a reprezentanților Agențiilor de
Democrație Locală din Dnepropetrovsk și Mariupol (Ucraina), Georgia (Kutaisi)
și Armenia (Gyumri) – câte o persoană de la fiecare Agenție;
3.2. Asigurarea transportului pentru participanți de la Aeroportul Chișinău la hotel tur-
retur;
3.3. Rezervare și asigurarea cazării participanților la hotel în Chișinău pe perioada 1
desfășurării instruirii în luna aprilie. Cazarea urmează a fi efectuată în regim

1
Perioada exacta urmează a fi precizat la sfârșitul lunii Aprilie 2020;
1
Această procedură de achiziție de prestări servicii este desfășurată în cadrul proiectului „Local Democracy Network
Development” implemetat de către Agenția de Democrație Locală din Moldova, care în perioada Iulie 2020 – Mai
2021, este beneficiara programului de granturi oferit în cadrul proiectului european “Building CSO Capacity for
Regional Cooperation within the Black Sea Region” implemetat de către Federația Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND România) cu susținerea financiară a Uniunii Europene.
hotelier de minim 3*, în camere single, pentru 5 persoane. Pot fi prezentate câteva
opțiuni de cazare (dar nu mai mult de 3), cu indicarea prețului pentru fiecare;
3.4. Asigurarea la necesitate a pauzelor de cafea, prânzurilor și cinelor pentru
participanți;
3.5. Chiria sălii și asigurarea echipamentului necesar pentru procesul de instruire
(ecran, proiector, stand pentru flipchart etc) pentru o perioadă de 5/6 zile2;

4. Raportări si termene

4.1. În rezultatul activității de instruire, prestatorul de servicii va livra către Agenția


de Democrație Locală din Moldova, în termen de 5 zile calendaristice de la data
finalizării activităților de instruire următoarele materiale (pe suport de hârtie și
digital):
4.1.1. Actul de primire-predare a serviciilor prestate cu indicarea activităților
desfășurate și a costurilor suportate conform condițiilor contractului., care
fiind aprobate de către Agenția de Democrație Locală din Moldova, vor
constitui baza achitării serviciilor prestate.

5. Candidații eligibili:
5.1. Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile
specializate în prestarea de servicii solicitate. Candidații trebuie să demonstreze
experiența anterioară în domeniu.
6. Oferta tehnica va include:
6.1. Date generale despre companie – va fi prezentată informația despre experiența
companiei și serviciile relevante efectuate, cu referire la tipul serviciilor solicitate;
6.2. Oferta financiară va include toate costurile aferente aspectelor de logistică în
Euro/MDL, cu indicarea costurilor pentru fiecare produs per unitate, și anume
conform pct. 3.1. – 3.5, dar și:
6.2.1. Transportarea participanților (lei/ km, total km și lei per vizită);
6.2.2. Costul per participant a unei pauze de cafea, prânz, cină cu indicarea cu
aproximație a meniului. În cazul cinelor, se încurajează prezentarea ofertelor
pentru alte locații decât restaurantul hotelului unde va avea loc evenimentul. În
caz dacă cina va fi în afara Chișinăului, oferta trebuie să includă și costurile de
transport;
7. Companiile care nu vor respecta aceste condiții NU vor fi admise la concurs.
8. Data limită de depunere a ofertelor: 25 martie 2021, ora 12.00;
9. Doar companiile selectate vor fi contactate.

** Documentele vor fi plasate în plicuri conform condițiilor de prezentare a


pachetului de documente în ordinea cum a fost menționată mai sus, sau ștampilate,
scanate și expediate pe email: ldamoldova@aldaintranet.org.

2
Urmează a fi precizat pe parcurs.
2
Această procedură de achiziție de prestări servicii este desfășurată în cadrul proiectului „Local Democracy Network
Development” implemetat de către Agenția de Democrație Locală din Moldova, care în perioada Iulie 2020 – Mai
2021, este beneficiara programului de granturi oferit în cadrul proiectului european “Building CSO Capacity for
Regional Cooperation within the Black Sea Region” implemetat de către Federația Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND România) cu susținerea financiară a Uniunii Europene.