Sunteți pe pagina 1din 8
DEPUTAT IN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA ‘MD-2073, Chisinau, ba. Stefan cel Mate s1Sfint 105 vwwwparlament md a4 wae 2016 bey AAS Plenului Parlamentului Republicii Moldova Domnului Andrian CANDU, Presedintele Parlamentului Republicii Moldova Mofiune de cenzura impotriva Guvernului Republicii Astazi Moldova este in fata unei optiuni clare: demitem prin vot acest guvern incompetent gi lipsit de sprijinul poporului, deschizind calea spre un nou program de guvernare care si corespunda nevoilor cetatenilor Republicii Moldova, pentru a face un pas clar spre alegeri anticipate, care sunt asteptate de majoritatea cetafenilor. Or, incurajim in continuare mentinerea la guvernare a celor care au creat crize in economia nafionala, jn justitie, in sistemul bancar, decapitalizind bancile de miliarde de lei etc. Criza politic’, economicd si sociald acuta din ultimii ani este rezultatul incompetentei guvernarii pe de o parte si influentei oligarhice pe de alt& parte asupra tuturor proceselor la nivelul politicilor si institutiilor de stat, sectorului privat, sectorului justitiei, organelor de drept, mass- media, sectorului non-guvernamental. {in consecinf&, realititile de astazi sint sumbre pentru majoritatea sectoarelor economiei nationale si sfera sociala, indiferent de categoriile de virsta si de ocupatie a populatiei: pensionarii se gindesc cum sa supravietuiascd, din cauza cresterii preturilor la produsele alimentare, medicamente, serviciile comunale. Agricultorii nu stiu cum si cu ce in acest an s& prelucreze terenurile agricole si care este piafa de desfacere a productiei. Profesorii, directorii de scoli sunt eliberati din functie din cauza pseudo-reformei in invafamint promovaté de cel mai incompetent ministru. Cadrele medicale au in continuare salarii care nu asigura un trai decent, iar institutiile medicale se inchid, in timp ce altele se afla intr-o stare avansat4 de degradare. Tinerii nu vad alte perspective decit sa plece din fara. Se incearca instituirea unei cenzuri in mass-media care a mai ramas nemonopolizata pentru ca aceasta sa nu mai relateze adevarul si s4 nu mai deranjeze pe cei care au capturat institufiile de stat din Republica Moldova. in fara noastra in ultimele luni s-a produs un adevarat atac asupra democratiei gi statului de drept. La data de 20 ianuarie 2016, noua majoritate parlamentara creata pe baza de santaj si corupere a deputatilor a numit un Guvern in frunte cu Pavel Filip, sfidind legea, practicile existente si bunul-simt. Acest Guvern cleptocrat a fost investit in 7 minute, celeritatea acestui proces fiind demna de a fi inclusa in cartea recordurilor Guiness, la capitolul rapiditate, dar si lips4 de procedura democratic’. Nu a fost prezentat si dezbatut Programul de guvernare, Parlamentul aprobind ceea ce nu a fost prezentat. A fost sfidata Constitutia Republicii Moldova care in articolul 98 alineat (3) consfinfeste: »Programul de activitate si lista Guvernului se dezbat in sedinta Parlamentului. Acesta' acordé incredere Guvernului cu votul majoritdfii deputatilor alesi.” Dupa 100 de zile de la investirea Guvernului Filip un scurt inventar al actiunilor guvernamentale ne relevd dimensiunea dezastrului. Dezastrul economic ca urmare a unui act de guvernare incompetent, lipsit de viziune care a impovdrat mediul de afaceri si a saracit populatia, este completat de actiuni de capturare ale institutiilor democratice ale statului. in consecin{&, populatia, cet3tenii nostri continua masiv sa fuga din fara. O buna parte din deputafi se intreaba: Meritd sau nu merit& sustinuta aceast4 mofiune de cenzura atunci cind tara se duce de ripa? Merita sa fie sustinut4 aceasta mofiune de cenzura, in mod categoric, deoarece inca mai putem face ordine, putem reveni la normalitate, la dreptate si justitie socialé. Miine va fi prea tirziu. Prin aceasté motiune de cenzura ne facem datoria de deputati responsabili, de opozitie dura si, in acelasi rind, profesionista. Prin aceasta motiune de cenzura noi, in calitate de alesi ai poporului, exprimam ingrijorarea majora a peste 85% din populatia Republicii Moldova care nu este indiferenta fata de ceea ce se intimpla si considera c& fara merge pe o cale gresita. Trebuie s4 punem capit trucurilor sistemului oligarhic creat. Trebuie s4 punem capat ilegalitatilor infaptuite de cei care pot cumpara cu miliardele furate ,,justifie”, care pot cumpara sau si mai rau vinde »sanatate”, ,,educatie”, “cultura”, ,,statut social” in timp ce marea majoritate a cetatenilor nostri sunt sdraci si pleacd din fara in cdutarea unui loc de munca peste hotare. Ne aducem aminte de acea vizité la Bruxelles a lui Pavel Filip. Avind scopul de a redobindi increderea europenilor, pierdut4 aproape in totalitate in rezultatul scandalului legat de furtul miliardului din bancile moldovenesti, lipsa de reforme si subjugarea institufiilor statului, Prim-ministrul a declarat: ,frauda bancaré trebuie si continue”. Pavel Filip a confirmat, de fapt, ci Moldova este un stat capturat, ca se stie foarte bine cine a furat miliardele, c& cei care le-au furat vor ramine nepedepsiti si cd se va fura in continuare. in aceasta lupt& pentru puterea absoluta, s-a ajuns la punctul culminant care nu mai poate fi tolerat. Daca sa privim, in ansamblu, acele procese care au loc in economia nationala, in domeniul social, in domeniul justitiei, ordinii publice gi securitatii nationale, le putem caracteriza printr-un cuvint: CATASTROFA! Economia Sri se sufocd in datorii. fn lunile ianuarie-mai 2016 productia marfurilor industriale a ramas practic la nivelul anului precelent (100,9%). in domeniul transporturilor in ianuarie-mai a.c. se atestd o micsorare a volumului de marfuri transportate cu 13,5%, iar pe calea ferata - cu 30,6%. La capitolul exporturi se inregistreaza un trend negativ in toate directiile. Astfel exporturile in Federatia Rusa si in Uniunea Europeana, in primele cinci luni ale anului, au scdzut cu 16 si 10% respectiv. Aceasta situatie este o consecinji nu doar a faptului ca antreprenorii locali nu pot, in pofida promisiunilor, s4 patrunda pe pietele Uniunii Europene, dar si din cauza c4 Guvernul nu intreprinde masurile de rigoare pentru a intensifica relatiile comerciale cu Federatia Rusa. Pierderile Republicii Moldova in urma restrictiilor la export in Federatia Rus& nu sunt nici pe departe compensate de exporturile produselor si serviciilor noastre in {arile UE. $i este clar pentru toti, cu exceptia guvernarii, c& aceasta problema poate si trebuie s& fie solufionata nu numai economic, dar si politic, folosind toate procedeele diplomatice, toate instrumentele de comunicare politica. Daca s& vorbim despre capacitatea de cumparare a cetafenilor si veniturile reale, atestim o micgorare drastic’ a veniturilor reale ale populatiei. in primul trimestru al anului 2016 veniturile pe cap de locuitor in mediul urban au constituit 80% din minimul de existenti. Indexarea pensiilor a fost realizati cu 10%, indexare pe care o considerim mizera si batjocoritoare. Mai mult ca atit, din cauza neprofesionalismului Guvernului sau a unei rele intentii, in rezultatul asa-zisei “indexari”, peste 36 mii de pensionari au ramas cu aceeasi pensie. La zeci de mii de fosti profesori, ingineri, medici, lucrtori in domeniul culturii, artei si alte domenii, pur si simplu li s-a tdiat aceast{ majorare echivalenta a citeva piini sau a unui kilogram de carne, Majorarea salariului minim in economie nici pe departe nu acopera necesitatile reale ale cetafenilor. Starea de lucruri atit pentru pensionari, functionari, lucratori cu salarii mici in domeniul real s-a agravat si din cauza faptului cA in perioada ianuarie-iunie a.c. preturile la marfurile de prima necesitate s-au majorat cu 15-20%, la fructe si legume cu 10-25%, la serviciile comunale cu 15-20%. lar preturile continua s4 creasca pe zi ce trece. Ramine a fi catastrofala situatia in domeniul finantelor publice. Veniturile la bugetul de stat pentru primul trimestru al anului 2016 au scazut cu 9,4%, iar cheltuielile bugetului au scazut cu 2%, Cheltuielile pentru sectoarele vitale ale statului au scdzut drastic, de exemplu cele pentru sanatate au scdzut cu 28. Datoria de stat pentru anul 2016 va fi de 56,1 miliarde lei, comparativ cu 33,5 miliarde lei in 2015. Datoria interna a statului se planifica si fie majorata de la 7,2 miliarde lei la 21 miliarde lei. Este inimaginabila aceasta crestere a datoriei interne a statului de tocmai 3 ori. La fel este planificaté cresterea datoriei externe a statului cu 20%. in rezultat vor fi mai siraci, mai impovarafi cu datorii tofi cet&tenii Republicii Moldova: copiii, parintii, batrinii. Tofi, cu exceptia puterii si lacheilor sai. Guvernul condus de Pavel Filip face aceleagi gregeli pe care le-au facut Guvernele anterioare, iar pe alocuri interventiile sunt si mai grave. Acest Guvern nu este capabil si rezolve problemele majore si s4 scoata {ara din impas. Situatia s-a agravat si mai mult, astfel, cu cit mai repede vom demite acest Guvern cu atit mai bine va fi pentru fara, pentru mediul de afaceri si pentru populatie. in loc s& fie gisite unele masuri inedite privind iesirea din criza profunda, Guvernul condus de Pavel Filip a hotarit s4 impovareze cetatenii cu noi taxe si impozite. in proiectul politicii bugetar-fiscale aprobat de Parlament in prima lectura se prevede majorarea accizelor cu 10%, o scumpire de 4 ori a vinietei, a impozitului funciar cu 15% gi altele. A fost instituit un impozit nou: impozitul pe avere. Dar guvernarea nu se intreabi, au agonisit avere cetfenii nostri in timpul guvernarii oligarhilor? De mentionat ca proiectul legii bugetului pentru anul 2016 nu a fost prezentat Parlamentului pina in prezent. Dar este luna iunie deja si nu cred cd ne putem aminti de o situatie similara nici in cele mai rele timpuri din anii 90. La 9 martie 2016, Ministerul Finantelor a semnat cu Banca Nationala a Moldovei un Memorandum, prin care ministerul s-a obligat sa restituie, fn decurs de 25 de ani, suma de 13,6 miliarde de lei, alocata celor trei banci problematice din contul Bancii Nationale. Daca anterior banii au fost alocati cu o dobinda de 0,5% anual, atunci rambursarea lor se preconizeaza cu o dobinda de 5% anual. Respectiv bugetul de stat va fi saracit anual cu 700 milioane de lei. Prima datd cetdfeanul a fost jefuit cind s-a produs »furtul secolului”, iar a doua oara este furat acum, cind noi, platitorii de taxe si impozite vom fi obligati s4 achit&m aceste dobinzi Bancii Nationale a Moldovei. Furtul secolului a fost pus pe spinarea cetafenilor, ceea ce impreuna cu alte actiuni ale Guvernului sunt catalogate de semnatarii acestei mofiuni - drept genocid social. Mofiunea de cenzura este prezentantd si pentru a atrage atentia si a stopa procesul de privatizari in mas4 a ceea ce a mai ramas in proprietatea statului. Au fost expuse spre vinzare 18 intreprinderi de stat, cum ar fi: SA »Barza Alba” (100%), SA ,,Tutun-CTC” (90,81%), SA Magazinul Universal Central ,,UNIC” (85,45%), SA ,,Aeroport Catering” (100%), SA ,,Floare-Carpet”. intreprinderile care aduc sau au adus anterior profituri sunt intentionat aduse la stare de faliment, pentru a fi preluate la un pret de nimic. Este un alt jaf intentionat. Coruptia ramine una din problemele principale ale statului. Republica Moldova a devenit un stat capturat, in timp ce aproape un milion de moldoveni au plecat peste hotare in cdutarea unei vieti mai bune. Persoanele care au capturat institutiile de stat obstructioneaza lupta contra coruptiei. Prin legiferarea migratiei politice la nivel local si central a fost asasinat statul de drept in Republica Moldova. Jara noastra a fost supusa dur criticilor partenerilor externi, care si-au manifestat de mai multe ori, ingrijorarea in legatura cu modul total netransparent in care adoptati legi in domenii sensibile. Vorbim despre reforma procuraturii, reorganizarea instanfelor judecatoresti, legi care au primit avize negative de la procurori, Consiliul Superior al Magistraturii, Adunarea Judec&torilor. Reformarea unui domeniu sensibil, cum este domeniul justifies, doar se iiimeaza si s-a redus la initierea Legii cu privire la reformarea instantelor judecitoresti, care de fapt duce la ingradirea accesului liber al cet&fenilor la justitie. in realitate, in fruntea institutiilor importante din sistemul justitiei ti vedem doar pe “poalelungi”, “chetrari” gi alti ,,supraveghetori” ai justitiei corupte. Diferenta dintre democratie si dictatura este data de modul in care este dobindita legitimitatea celor alesi si celor numiti in functii cheie. A fost construita o masinarie odioasa prin care s-au destructurat institutiile democratice, transformindu-le in anexe ale sistemului oligarhic. Institutiile de drept din Moldova au fost transformate in SRL-uri obediente. Despre statul captiv Republica Moldova au vorbit inalti demnitari ai Uniunii Europene, ambasadori, presedinti de state si partide. insusi, Secretarul General al CoE, Thorbjorn Jagland, a declarat recent cd Republica Moldova este un stat capturat, fapt ce pericliteaz4 securitatea intregului continent european. Cei care au dat unda verde acestei guvemari, spre exemplu, exponentul SUA, Ambasadorul Petit a confirmat diagnoza, opinind ca existé sectoare importante care se afl4 sub controlul citorva persoane, mai bine-zis, a unei persoane. Analizand cele expuse, concluzionam: Guvernul Filip a demonstrat incapacitatea totala politic’ si profesionala de a rezolva problemele acumulate si de a stopa aprofundarea crizei social-economice in tara, s&racirea majoritatii absolute a poporului. Politica Guvernului Filip nu este capabila s4 solutioneze problemele grave ale Moldovei si sa orienteze fara pe calea unei dezvoltari stabile, sa elaboreze politici coerente in vederea crearii unui climat investitional atractiv si necorupt, in vederea deofgorizarii domeniilor sensibile ale economiei nationale, etc. Cauza de baza a insolvabilitatii acestui Guvern constd in esenta sa captiva. Fiind creat pe cale nelegitima de catre 0 majoritate parlamentara constituita intr-o noapte prin metode de corupere politica si santaj, fara a dezbate programul de activitate si lista Guvernului, ultimul a devenit ostaticul sistemului oligarhic. fn loc de a se ocupa de elaborarea si implementarea reformelor reale in beneficiul statului gi poporului, Guvernul Filip s-a ocupat, dupa cum s-a demonstrat mai sus, cu imitarea acestor activitati, cu aprobarea unor hotariri haotice si convulsive lipsite de o abordare sistemicd, mai mult declarative si populiste, precum si de deservirea sistemului oligarhic. Sarcina acestei Guvernari consti in manipularea pe criterii geopolitice cu scopul de a ,,cersi” de la donatorii straini surse financiare pentru a prelungi suferinta poporului. Aceast& concluzie nu este doar opinia semnatorilor prezentei motiuni de cenzura. Chiar si sondajele realizate in aceast& primavara de diferite institutii sociologice releva clar optiunile cetatenilor. Potrivit acestora pina la 86% din respondenti considera c& tara merge pe o cale gresit4, iar 90% - ca fara nu este guvernati de vointa poporului. Autoritatea Guvernului si Parlamentului a sc4zut p4na la 1%, indicator sociologic nemaivazut pina in prezent. in contextul celor expuse, considerim cA unicul mod legal si democratic pentru a elibera fara si poporul Republicii Moldova din captivitate este demisia Guvernului, dizolvarea Parlamentului si alegerile parlamentare anticipate. Aceast’ motiune de cenzura este sansa unui nou inceput. Cetafenii nostri doresc altceva! Ei doresc o guvernare care are grijd de copii, de parintii acestora, apara si pastreaza traditiile stramosesti, lupta pentru dreptate. O guvernare care poate asigura stabilitatea zilei de miine. Cetafenii {ari noastre doresc o guvernare pentru Moldova. Este necesara o schimbare a directiei de la capitalismul oligarhic la un model de justitie sociala. Unmare a celor expuse, in baza art.106 a Constitutiei Republicii Moldova gi art. 116 al Legii pentru aprobarea Regulamentului Parlamentului, propunem Parlamentului examinarea si aprobarea prezentei mofiuni de cenzuré asupra activitatii Guvernului Filip cu exprimarea votului de neincredere. eCice i If Gotar/ vp. edit 7) TI iN Py x feo canes a ate! pad / ARIES se Le prgee AMENTUL REPUBLICH Jie HVA: CL gore Oar fot

S-ar putea să vă placă și