Sunteți pe pagina 1din 7

An şcolar : 2018-2019

SCHEMA ORARĂ
clasa PREGATITOARE

Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
din ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

ARII CLASA
curriculare DISCIPLINE
P I II III IV
Limba şi literatura română
I. ( denumire la P, I, II - Comunicare în limba 5 7 6 5 5
Limbă şi română )
comunicare
Limba modernă (Engleză) 1 1 1 2 2
II. Matematică
Matematică si 4 4
(la P, I, II stud. integrat-Matematică şi explorarea
ştiinţe ale 3 3 4
naturii mediului) 1 1
Stiinţele naturii 1
1 1
Istorie
--- --- --- --- 1
III. Geografie
Om si --- --- --- --- 1
societate Educaţie civică
--- --- --- 1 1
Religie
1 1 1 1 1
IV. Educaţie Educaţie fizică
fizică si sport şi 2 2 2 2 2
sănătate Joc şi mişcare
--- --- --- 1 1

V. Muzică şi mişcare .2. 2 2 1 1


Arte
VI. Arte vizuale şi abilitaţi practice .2. 2 2 2 1
Tehnologii
VII. Consiliere
si orientare Dezvoltare personală 2 1 1 --- ---

Număr ore trunchi comun 19 20 20 20 21


Curriculum la decizia şcolii ( discpline opţionale )
“CUFĂRUL CU POVEŞTI” 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim total de ore pe săptămână 19 20 20 20 21

Număr maxim total de ore pe săptămână 20 21 21 21 22


An şcolar : 2018-2019

SCHEMA ORARĂ
clasa I

Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
din ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

ARII CLASA
curriculare DISCIPLINE
P I II III IV
Limba şi literatura română
I. ( denumire la P, I, II - Comunicare în limba 5 7 6 5 5
Limbă şi română )
comunicare
Limba modernă (Engleză) 1 1 1 2 2
II. Matematică
Matematică si 4 4
(la P, I, II stud. integrat-Matematică şi explorarea
ştiinţe ale 3 3 4
naturii mediului) 1 1
Stiinţele naturii 1
1 1
Istorie
--- --- --- --- 1
III. Geografie
Om si --- --- --- --- 1
societate Educaţie civică
--- --- --- 1 1
Religie
1 1 1 1 1
IV. Educaţie Educaţie fizică
fizică si sport şi 2 2 2 2 2
sănătate Joc şi mişcare
--- --- --- 1 1

V. Muzică şi mişcare 2 .2. 2 1 1


Arte
VI. Arte vizuale şi abilitaţi practice 2 .2. 2 2 1
Tehnologii
VII. Consiliere
si orientare Dezvoltare personală 2 1 1 --- ---

Număr ore trunchi comun 19 20 20 20 21


Curriculum la decizia şcolii ( discpline opţionale )
“MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ” 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim total de ore pe săptămână 19 20 20 20 21
An şcolar : 2018-2019

Număr maxim total de ore pe săptămână 20 21 21 21 22

SCHEMA ORARĂ
clasa a II-a

Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
din ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

ARII CLASA
curriculare DISCIPLINE
P I II III IV
Limba şi literatura română
I. ( denumire la P, I, II - Comunicare în limba 5 7 6 5 5
Limbă şi română )
comunicare
Limba modernă (Engleză) 1 1 1 2 2
II. Matematică
Matematică si 4 4
(la P, I, II stud. integrat-Matematică şi explorarea
ştiinţe ale 3 3 . 4..
naturii mediului) 1 1
Stiinţele naturii ..1..
1 1
Istorie
--- --- --- --- 1
III. Geografie
Om si --- --- --- --- 1
societate Educaţie civică
--- --- --- 1 1
Religie
1 1 1 1 1
IV. Educaţie Educaţie fizică
fizică si sport şi 2 2 2 2 2
sănătate Joc şi mişcare
--- --- --- 1 1

V. Muzică şi mişcare 2 2 .2. 1 1


Arte
VI. Arte vizuale şi abilitaţi practice 2 2 .2. 2 1
Tehnologii
VII. Consiliere
si orientare Dezvoltare personală 2 1 1 --- ---

Număr ore trunchi comun 19 20 20 20 21


Curriculum la decizia şcolii ( discpline opţionale )
An şcolar : 2018-2019
“CALIGRAFIA PE TĂRÂMUL ZOOMATEMATICII” 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim total de ore pe săptămână 19 20 20 20 21

Număr maxim total de ore pe săptămână 20 21 21 21 22

SCHEMA ORARĂ
clasa a III-a

Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
din ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

ARII CLASA
curriculare DISCIPLINE
P I II III IV
Limba şi literatura română
I. (denumire la P, I, II - Comunicare în limba română ) 5 7 6 5 5
Limbă şi
comunicare Limba modernă (Engleză) 1 1 1 2 2
II. Matematică
Matematică si (la P, I, II stud. integrat-Matematică şi explorarea mediului) 3 3 4 4 4
ştiinţe ale Stiinţele naturii 1 1 1
naturii 1 1
Istorie
--- --- --- --- 1
III. Geografie
Om si --- --- --- --- 1
societate Educaţie civică
--- --- --- 1 1
Religie
1 1 1 1 1
IV. Educaţie Educaţie fizică
fizică si sport şi 2 2 2 2 2
sănătate Joc şi mişcare
--- --- --- 1 1

V. Muzică şi mişcare 2 2 2 .1. 1


Arte
VI. Arte vizuale şi abilitaţi practice 2 2 2 .2. 1
Tehnologii
VII. Consiliere
si orientare Dezvoltare personală 2 1 1 --- ---

Număr ore trunchi comun 19 20 20 20 21


Curriculum la decizia şcolii ( discpline opţionale )
“PRIETENUL ORTOGRAMELOR” 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
An şcolar : 2018-2019
Număr minim total de ore pe săptămână 19 20 20 20 21

Număr maxim total de ore pe săptămână 20 21 21 21 22

SCHEMA ORARĂ
clasa a IV-a

Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
din ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

ARII CLASA
curriculare DISCIPLINE
P I II III IV
Limba şi literatura română
I. (denumire la P, I, II - Comunicare în limba română ) 5 7 6 5 5
Limbă şi
comunicare Limba modernă (Engleză) 1 1 1 2 2
II. Matematică
Matematică si (la P, I, II stud. integrat-Matematică şi explorarea mediului) 3 3 4 4 4
ştiinţe ale Stiinţele naturii 1 1 1
naturii 1 1
Istorie
--- --- --- --- 1
III. Geografie
Om si --- --- --- --- 1
societate Educaţie civică
--- --- --- 1 1
Religie
1 1 1 1 1
IV. Educaţie Educaţie fizică
fizică si sport şi 2 2 2 2 2
sănătate Joc şi mişcare
--- --- --- 1 1

V. Muzică şi mişcare 2 2 2 1 .1.


Arte
VI. Arte vizuale şi abilitaţi practice 2 2 2 2 .1.
Tehnologii
VII. Consiliere
si orientare Dezvoltare personală 2 1 1 --- ---

Număr ore trunchi comun 19 20 20 20 21


Curriculum la decizia şcolii ( discpline opţionale )
“MICUL SCRIITOR” 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
An şcolar : 2018-2019
Număr minim total de ore pe săptămână 19 20 20 20 21

Număr maxim total de ore pe săptămână 20 21 21 21 22

Pentru modificarea tabelului în


funcţie de tipul de învăţământ

învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de artă-muzică


Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de artă-muzică
din ANEXA 4 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

învăţământul primar în limbile minorităţilor naţionale


Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar în limbile minorităţilor naţionale
din ANEXA 2 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

învăţământul primar pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor


naţionale care studiază în limba română
Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale
care studiază în limba română
din ANEXA 3 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013

învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de coregrafie


Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de coregrafie
din ANEXA 5 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013
An şcolar : 2018-2019
învăţământul primar cu program sportiv integrat *
Conform
Planului Cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program sportiv integrat *
din ANEXA 6 la OMEN nr. 3371 / 12.03.2013