Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE VERIFICARE 1 – INSTRUIREA IN DOMENIUL SSM

NR. CERINTA SI BAZA LEGALA DA NU OBSERVATII

1 Angajatorul dispune de programe de instruire - testare la nivelul


unitătii pentru:
a) conducătorii locurilor de muncă
b) lucrători, pe meserii şi activităti
(conf. art. 80 din HG 1425/2006)

2 Durata instruirii lucrătorilor în domeniul securitătii şi sănătătii în


muncă,este de cel putin 1 oră şi este stabilita prin programul de
instruire-testare elaborat la nivelul unitatii , datat şi aprobat de
către angajator.
(conf. art.80^1 din HG 1425/ 2006)

3 Programul de instruire-testare la nivelul unitătii a fost


elaborat de catre lucratorul desemnat SSM sau de serviciul
extern de prevenire si protectie.
(conf. art. 14 si art. 15 , pct. 8 din HG 1425/2006)

4 Tematica pentru toate fazele de instruire a fost elaborata de


lucratorul desemnat SSM sau de serviciul extern de prevenire si
protectie .
(conf.art. 14 si art. 15 , pct.7 din HG 1425/2006)

5 A fost stabilita periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare


loc de munca in instructiunile proprii de lucratorul desemnat
SSM sau serviciul extern de prevenire si protectie .
(conf. art. 14 si art. 15 , pct. 7 din HG 1425/2006)

6 După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală a fost


semnata de către lucrătorul instruit şi de către persoanele care
au efectuat şi au verificat instruirea.
(conf. art. 81 , alin. 3 din HG 1425/2006)

7 Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securitătii şi


sănătătii în muncă este consemnat în fişa de instruire
individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei
instruirii.
(conf. art. 81 , alin. 1 din HG 1425/2006)

8 Completarea fişei de instruire individuală a fost facuta cu pix cu


pastă sau cu stilou, imediat după verificarea instruirii.
(conf. art. 81 , alin. 2 din HG 1425/2006)

9 Fişa de instruire individuală este păstrată de către conducătorul


locului de muncă şi este însotită de o copie a ultimei fişe de
aptitudini completate de către medicul de medicina muncii.
(conf. art. 81 , alin. 4 din HG 1425/2006)

10 Fişa de instruire individuală se păstrează în unitate, de la


angajare până la data încetării raporturilor de muncă.
( conf. art. 81 , alin. 5 din HG 1425/2006)