Sunteți pe pagina 1din 5

ORDINEA DE ZI

a ședințelor în plen ale Parlamentului


din 18 - 19 martie 2021
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
raport 1 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru
distribuit
deputaților selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului
nr. 45 din 01.03.2021
Inițiatori - deputații V.Bolea, O.Lipskii, V.Batrîncea, N.Pascaru,
G.Novac, N.Țurcan
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
distribuit
deputaților nr.436/2007 privind administrația publică locală – art.14, 43, 59; Legea
nr.158/2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public – art.4, 8,
11, ș.a.; ș.a.)
nr. 311 din 09.07.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia administrație publică

raport 3 Urmează prezentarea raportului


distribuit
deputaților Comisiei juridice, numiri și imunități
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru
identificarea masurilor urgente privind depășirea crizei sanitare
provocate de COVID-19
nr. 466 din 26.11.2020
Inițiatori - deputații P.Filip, D.Diacov, S.Rotundu, L.Guzun,
Gh.Buza, N.Ciubuc, R.Rebeja, A.Jizdan
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 4 Proiectul de lege pentru completarea articolului 57 din Codul subsolului
distribuit
deputaților nr.3/2009
nr. 412 din 05.10.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Slusari, I.Grigoriu, S.Macari
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
amânat la ședința în plen din 12.03.21

1
raport 5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
distribuit
deputaților nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale -
art.9, 20, 36; Codul contravențional – art. 134, 1341, 398, 42310, 4396 ș.a.)
nr. 43 din 12.02.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, Ig.Grosu, D.Alaiba
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 6 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
distribuit
deputaților (Codul electoral al RM nr.1381/1997 – art.1841; Legea cu privire la statutul
persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199/2010 – anexa; ș.a.)
nr. 470 din 26.11.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații F.Gagauz, V.Batrîncea, C.Furculiță,
A.Suhodolski, I.Koksal
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 7 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului
distribuit
deputaților Parlamentului, adoptat prin legea nr.797/1996 (art.13)
nr. 24 din 05.02.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Vitiuc, Ig.Himici, D.Ulanov
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 8 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.397 din
distribuit
deputaților 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale
nr. 262 din 19.06.2020
Lege organică
Inițiator - deputata I.Grigoriu
Raportor - Comisia administrație publică
raport 9 Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.397
distribuit
deputaților din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5, 11)
nr. 313 din 09.07.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Slusari, Ch.Moțpan, S.Macari, I.Grigoriu,
D.Plîngău, L.Vovc, M.Ciobanu, A.Spătaru
Raportor - Comisia administrație publică
raport 10 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind supravegherea de stat
distribuit
deputaților a sănătății publice nr.10/2009 (art.55)
nr. 418 din 08.10.2020 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Slusari, D.Plîngău, L.Vovc
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport 11 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.190/2003
distribuit
deputaților cu privire la veterani (art.21)
nr. 526 din 18.12.2020 
Lege organică                              
Inițiator - deputatul Ch.Moțpan
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

2
12 Proiectul de lege privind unele măsuri în vederea amânării penalităților
pentru întârzierea la plata impozitelor de către agenții economici în
perioada stării de urgență și a stării de urgență în sănătate publică
nr. 383 din 08.09.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 13 Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime
distribuit
deputaților comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
nr. 390 din 17.09.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul R.Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport 14 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind piața


distribuit
deputaților produselor petroliere nr.461 din 30 iulie 2001 (art.4, 13, anexa nr.1)
nr. 17 din 29.01.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul A.Oleinic
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport 15 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative


distribuit
deputaților (Legea apelor nr.272/2011 – art.291; Legea nr.436/2006 privind
administrația publică locală – art.14; ș.a.)
nr. 448 din 12.11.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Slusari, M.Ciobanu, V.Năstase, D.Plîngău,
S.Macari, I.Munteanu, I.Grigoriu, C.Moțpan, A.Spătaru,
L.Vovc
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

raport 16 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind serviciul public de


distribuit
deputaților alimentare cu apă și de canalizare nr.303 din 13 decembrie 2013
nr. 462 din 24.11.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Năstase, I.Grigoriu, S.Macari
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

raport 17 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003
distribuit
deputaților privind finanțele publice locale (art.5)
nr. 254 din 17.06.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații P.Frunze, V.Roșca, L.Carp
Raportor - Comisia administrație publică

raport 18 Proiectul de lege pentru completarea și modificarea Legii nr.288/2016


distribuit
deputaților privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului
3
Afacerilor Interne (art.11, 121, 19, ș.a.)
nr. 511 din 10.12.2020 
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Lebedinschi, F.Gagauz
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport 19 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de
distribuit
deputaților judecător la Curtea Supremă de Justiție
nr. 498 din 08.12.2020                               
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Notă: Oxana Robu
raport 20 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător
distribuit
deputaților la Curtea Supremă de Justiție
nr. 501 din 08.12.2020                               
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Notă: Ghenadie Plămădeală

21 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la


principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
nr. 393 din 21.09.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații N.Ciubuc, R.Mudreac, A.Slusari, Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
22 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.22/2018 privind
exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate
de zilieri (art.2, 4, 41, 42, ș.a.)
nr. 402 din 25.09.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul N.Ciubuc
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

23 Curtea de Conturi
Raportul anual 2018 asupra administrării resurselor financiare publice și
patrimoniului public
nr. 1640 din 13.09.2019

Curtea de Conturi
Raportul anual 2018 asupra administrării resurselor financiare publice și
patrimoniului public
nr. 2165 din 15.09.2020

Proiectul de hotărâre privind Raportul anual 2018 al Curții de Conturi


asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public și Raportul anual 2019 al Curții de Conturi asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
4
patrimoniului public
nr. 30 din 11.02.2021
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice
24 Curtea de Conturi
Raportul de activitate al Curții de Conturi pe anul 2019
nr. 1130 din 30.04.2020

Proiectul de hotărâre privind Raportul anual de activitate al Curții de


Conturi pe anul 2019
nr. 31 din 11.02.2021
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice
25 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și