Sunteți pe pagina 1din 16

HELLO: Salut

Cu Aladin descoperi recordul strangerilor de mana ~i multe alte lucruri distractive, la pagina8.

Afla, din pagina 3, cum 0 saluta Aladin pe Jasmine, cu ce prieteni se va intalni Bambi ~i cum sa te prezinti unui necunoscut

Daca vrei sa fii sigur ca ai inleles toate desenele animate amuzante de pe DVD, al.earga la pagina 10 sa verifici.

T esteaza-li engleza citind 0 poveste amuzanta cu benzi desenate, la pagina 16.

APARIfJE BILUNARA NUMARUL I

EDITUAA: De AGOSTI NIH ELIAS S RL

ADRfSk Voull.agmenis 44-46.,166 73 At~na

EDITOR; P·etros Kapnistos MANAGER ECONOMIC foIls FOliou

w.NAGER DE RIDAqlE ~I PRDOUqI E: Vi rg in ia Koutro u bas MAIIKETING MANAGER: Mi ehel is Koutso ukos

PRODUCT MANAGER: Nasila Kortesa

COORDONA TOR DE P,RODUCP E:E1ri ni T zi nt!lra

MANAGU DISTRI8lfJlE: Ev! BOla

MANAGER LOGISTlc1i SI OPERAIII:Dimitris Pasakalidi5 COOROONATOR LOGISTlcA 'I OPEAAIII: Yiannis Prayiannis

2 De 9 De Ag ostin! H elias Ltd. in lim baromana

ntlul original: PI5N~)' M"(;IC ENGLISH

e Di~neyZa09

ISSN: 1791-5988

Afla,. de la pa.gina 14, cum sa construie~ti 0 cutie magica pentru ca expedierea mesajelor sa devina 0 distractie,

Aladin saluta rnultimea; Hello! Hi! Good morning!

Multe alte persona.je.saluta ~i canta: How are you?

I'm fine, thank you!

ADAPTARE PtiNTRU LlMaA RDMANAji, DIP:

Bm COMMU~I(AIION MEDIA mARIRE ~I LEGARE: SVKA.RIS S.A

I M PORTA TOR: Media ServiCE Zawad3 S. R.L Country Manager; Mariana Mlhall<J"

Ma rkel! og Mana ge r: Adina BojiGl Redactor: GabIiela Muntean

'0 i Slri butle n Mana ge r: Da n lordache

A D HE SA: Sir. La uis Paste ur, N r. 38, Et. 1., Seelor 5, BUQJ r"j'li. Romania

DISHIBUITOR: Hiparion SA

Pretu Irev,islel 0 r;

o Prelul primului numar. 6,90 lE1117,99 MDL

o Pre\ul im:ephd OJ a I doil~a numar: 14,90 LE1I37,99 MDl

10 Billiiorafu 9,991£1145 MOL

Drepturile tuturcr !;eJ(!elor se afla sub copyright. Este illteai~a reproducerea, stccarsa, transrniterea sau u!ilizarea {ome/cial~: a materialelor, sub o.rice form~, filr:i acordul scris aleditomlui.

Cu Magic English-'showtime, este 0 placere sainve~i engleza! Copilul este condus de personajele desenelor sale animate preferate, ale car~r aventuri Ie va descoperi pe DVD. In acest numar va Ynvala sa spuna "buna ziua", sa-i salute

pe noii prieteni ~i sa se prezinte.

Bambise treze~te~i descopera IucruriIe din juruI sau: locuitorii padurii (bird, rabbit, butterfly) ~i pe parintiI lui {he's daddy, she's mummy}, Copilul SI! va juca ~i va raspunde la intrebari foarte simple:. Is it a flower? Yes, it's a flower.

[i I'~nlrll" "'" i bllll~ dC'~f\ h'e sol idl,'li Intotdcaunu IIublklltia de In "reh,~i punct de ,·n II zu I'C ~; In rO 1'111.1 I i

,{wdl! oru I usupru i 1I[~llliei de

" ell m 1':1 r~ ~i upart I ille u rmiitoarc.

Pentrn once intormatie, lamurfre sau comenzi de numere apiirute anterior, sunati-ne la tel

() Romania: (021) 40 10888 ~ Moldova: (0022) 93 07 42

Pe liingj prclul revlstelor cornandate va trebul sli acbJllIp ramburs !j.i eontravaloarea tM;clnr ~hilc.

ORAR DE SERVJCTU Luni·vtneri. 10:00-18:00

Vizitati aite-ul nostru la adresa www.deagostini.ro a-mail: info@deagostini.ro

HeLLOI HOW "~e YOU~

Daca urmaresti Iinia care porneste dela Aladin, vei gasi raspunsul lalntrebarea lui Jasmine.

SOlUTIl ~I TRADU(ERE '(i~uoa).IIW '\> ~(ll"leS) I01T:IH 'S!~ l

!(i~eau!w!p ~lJI)8) jgNINliOW 0009 'I :!JoS~ou !~Ie UI '(ps~w!lill)w '<IUtS) InOA)lNVH.L '3NI::I r<lpund~ U!peiV '(lPi!J !~W a) ionleS) UlOA 3lIV MOH 10113104 :ounds au!wsec

SaMbi is a baby

Tatal ~i mama lui Bambi pleaca pe drumuri diferite pentru a-~i cauta rnicutul, Ce poted aleg?

SOLUTII ~I TRADUCERE

'f 'JU emod '!qw~a !nl ~w~w

:5 'JU!!)qlOO ~6eale I:S ~!nqa,Q !qw~9 !n! Illl~ 1 '(ellflll.8l ACJOVO S.3H !(!qw~e <l18l1SWV8 S.3H

:(ewew "18) AWWnW S.3HS -nnd un a Iqwee»)JJ1fEJ VSIISWIfEJ

4

Is it a rabbit, a bird, r __".-~ a butterfly, a flower?

A RABBIT

A BlITTfIFLY A BlIP

A FLOWER

Deseori, Bambi confunda numele prietenilor ~i lucrurilor din jurullui. Priveste cuatentiecele patru imaginiOin care dintre ele raspunde cored?

SOLVTII ~I TRADUCERE

·(j~Jeou 0 a,':I) nf'3M01" V SJ.I ~(Iwt\nu un a'51) iA 1:nJlllJ1S V SoLI ~(j,~~s~d o~) ia~I.S V SJ.I ::J!f~5 e '!lnm allelalaJ II! "(i<lmd<J! un a18) ilISSW V SoLI :Z-"JU pau!5ew! Ul :p;llOO sundS~l e iqwes '(i.;J1eoU 0 'OJrqnu un 'aJ~ed 0 ~Jnda! un 3.8) l~M01:f V 'J. 1:nJlllllS v'a~la V 'JJSa:w V 11 SI

5: Word boxHello. Buna •

Goodbye

Larevedare

....

BUNA!Hello and goodbye

Buna si la revedere

~

• Cine soseste si cine placed?

Privesre desenele, apoi serie hello sou goodbye in cosutele goa,le .

Hello, my name is ...

Buno,rna nurnesc. .. Urmore?fe drumurile pentru a oflo numele fiec:Orui personaj. Apoi scrie-l in locul potrivit.

Hello, my name is

Hello, my name is

~, •• III ...... ,. •• I •••• -II ... oil I 011 I I, I •

Hello, my name is

.... G.9.9..I.y. ....

6

Hello, my name is

Minnie

Language box

My name is Mic~ey. Her name is DOIsy.

H• rome is Donald. IS nHis name IS •••

Else numesie

a

.. L k and Ide, write

,._.,. 00 /~

4H'is n.ame is Donald.

His name is Goofy.

Her name is Minnie.

His name is Mickey.

Her name is Daisy.

Now listen!

Hello! Goodbye! Goodbye! Hello!

I wish that I could stay; but I real.ly have to go.

Bunol La revederel La revedere! BunaJ A',j vrea sa raman,

dar chior trebuie sa plec!

7

"

utmJL%&OA~Al

PArtter IhSed!IlnQ "Uhf', ictr' tly, "a 1bura"; cu toote ac~too, CUm af vo.zut 10. jocul de 10. paBih:l 5, buitet>T1y hU lr$eamhCl "uht care zboaro", ci "tlutur-e".

Tn Statele Unite ?i Ih Ahglia, ca~ cineva este l'htrebat How·(t>e yoo.? tee rnai taci?), rOspuhde intotdeauna fine, thc:vi yooJ (6itle, ttlul:l\JJY/e9c!l gau I'm ntle, thc:tlk yooJ (SUht Dine, trlul:l\Jmesc!). t1ceasta hU !h9ed!1ltil. Intotdeauha co ii merse Dine; dctr' un 0111 Dine crescut';ltfe CahU treDufe SO§i derahjeze pe altii cu i'f'ODlemele sale .

• • • • • • • •

• • • • •

• • • • •••••

. . .. . . . .

• • • • • • • • •

8

HIJ

Alnericanii sunt, Intr--adevQr, Toorte apropicrfi: :nu se pot I'ntalni tara sa SChil't1De un Hil (Salut}) Sill'lpatic, tie co sunt la ?coala, 10. birou, I'n litt, pe holul unui hotel sau chiar I'ntr-o padUf'e pustie sou pe un camp ...

S~ANGe"'De MAN~ ~eCO"D

Lango Castelul WindSor, In Anglia se arlo un lYluzeu d-edicat romiliei I"'€'gale. Aici existo 0 ma?ina COl"'€', daca ihtroduci 0 mana In eo, ti-o strahge I'n acela,?i ritm co. ,?i t"eBina Elisabeto Q. /I-a. Se Spune ca,. In ti Il'lpU 1 onumitorreceptii, t"eBihO repeta ocest gest de pahO 10. 6000 de ori cOhSecutiV!

UN STUDIO ANIMATl

Perrn-u 0.-11 stilnula arti?tii so. desene-ze pet"sohqjele tilmului .. Bambi", Walt Dis.ney a tronstct'lnot studiourile CinelYlo.togl"dtiCe rntr-o cregcatct'ie de animole. t3r0a?te,rluturi, pasQri_, vulpi, cerbi 1i copf"'iOdreau tost timp de c8teva lUhi, tovaro?i obi?hUiti oi desenatorilct' .

• •• • • •

• • • •

• • • • • • •

• • • • • • • • • • •

9

Hello! Hi! How are you? Salut! Buna! Ce mai faci?

Good morning!

Buna dimineatal

Heno. Donald! Hi. Daisy! Salut, Donaldl Buna, Daisy!

Hi. Minnie! Hello, Mickey!. Buna, Minnie! Salut, Mickey!

Good morning. Pluto!

Buna dimineata Pluto!

Hello. Goofy!

Salut,. Goofy!

Hi, Jasmine! Hello, Aladdin! Buna, Jasmine! Salut Aladin!

H.ow are you?

Ce mai faci?

Fine. thank you.

Bine, rnulturnesc.

Hello. good morning. Salut, buna dimineata

How are you? Ce mai fad?

H.owareyou? Cemai faci?

Hello, good morning, hello, hello. Salut, buna dimineata, salut, salut

How are you?

Ce rnai faei?

How are you?

Ce mai faei?

I'm fine, thank you. (4 times) Sunt bine, multumesc, (de 4 orl)

HeUo, Jasmine! Hi, Aladdin! Salut, Jasmine! Buna, Aladin!

Good morning, Minnie!

Buna dirnineata Minnie!

Hello. Mickey! How are you? Salut, Mickey! Ce mai fad?

Hi, Goofy! How are you? Salut, Goofy! Ce mai faei?

Hello, Donald! How are you? Salut, Donald! Ce mai fad?

Fine. thank you!.

Bme, rnultumescl

A rabbit, a birdl birds. rabbits .. Un iepure, 0 pasare, pasari, iepuri,

Wake up. wake up, wake up!

T rezeste-te, trezeste-te, trezeste-tel

He's Bambi. Bambi is a baby. Eleste Bambi. Bambi este un pui

She's Mummy.

Ea este mama.

Go to sleep. Bambi. Mergi Ia cukare, Bambi.

Mummy rabbit. Mama iepure,

He's Daddy.

EI este tata.

A bird. Is it a bird?

o passre .. Este 0 pasare?

Yes, Bambi. it's a. bird.

Da, Bambi, este 0 pasare,

No, Bambi, it's a butterfly. Nu, Bambi, e un fluture,

No, Bambi. it's a flowe·r. Nu, Bambi. este 0 floare,

Is ita flower? ... Yes. it's a flower. E 0 floare? ... Da, e 0 floare.

Is it a rabbit? ... No. it's iii butterfly.

E un iepure? ... N u este un flutu reo

Is i.t a butterfly? ... No, it's a. rabbit.

Este un f1uture? ... Nu, e un iepure,

Is it a bird? ... Yes, it's a bird.

E 0 pasare? .. Da e 0 pasare ..

15 he Daddy? ... Yes, he's Daddy. Eleste tata? ... Da, este tata.

Is he Bambi? Yes, he's Bambi.

EI este Bambi? Da, este Bambi.

Is she Mummy? ... Yes.she's Mummy ..

Ea este mama? ... Da, este mama.

She's Daisy. He's Donald. Ea este Daisy. Eleste Donald.

Donald loves Daisy.

Donald 0 iubeste pe Daisy.

1 (one), 2. (two). 3 (three) 1 (unu), 2 (doi), 3 (trei)

Dance! Popcorn. Danseazal Popcorn.

1 (one) •. 2 (two),3 (three), 4 (four)

1 (unu), 2 (doi). 3 (trei), 4 (patru)

Dance .• Donald!

Danseaza, Donald!

Flowers. Dance. Daisy!

Flori. Danseaza, Daisy!

Daisy loves Donald.

Daisy 11 iubeste pe Donald.

1 (one) flower. 2 (two) flowers. 3 (three) flowers.

4 (four) flowers

1 (0) floare, 2 (doua) fiori,

3 (trei) flori, 4 (patru) flori

1 (one) bird. 2 (two) birds.

3 (three) birds. 4 (foud birds 1 (0) pasare, 2 (doua) pasari,

3 (treil pasari, 4 (patru) pasari

1 (one) rabbit,. 2 (two) rabbits.

3 (three) rabbits. 4 (four) rabbits 1 (un) iepure, 2 (doi) iepuri,

3 (trei) iepuri, 4 (patru) iepurl

Hello.Hi. Love. Salut Buna. lubire.

Mummy, Daddy, I love you! Mami,. tati, va iubesc!

Mummy, Mummy, Mummy, Mummy.

Mami, rnami, marni, mami.

Hello, Mummy, I love you! Buna, mami, te iubesc!

Daddy, Daddy. Daddy, Daddy. Tati, tati, tati, tati,

Hello, Daddy, I love you! Buna, tab, te iubesc!

Elephants .. Elefantl,

He's Mowgli. He's .Ba.gheera .. EI este Mowgli. EI este Bagheera.

Mowgli is a boy.

M.owglieste un baiat,

A baby elephant.

Un pui de elefant.

He's Baloo. Dance, BaIOD! Dance, Mowgli! .... Oh, nel

EI este Baloo. Danseaza, Baloo!

D - M _ 1'1 0 I anseaza. owg 1 .... _, nu ..

Mowgli loves .Baloo.

Mowlgi II iubeste pe Baloo.

A girl. It's a girl. o fata, Eo fata.

Hello, Mickey! Salut, Mkkey!

It's a rabbit. Este un iepure,

G.ood morning, Aladdin! Buna dimineata, Aladin!

It's a bird. Este 0 pasare,

Hi,Jasmi.ne! Buna, Jasmine!

It's a flower. Este 0 floare,

Hello. Minnie! Salut, Minnie!

It's a baby elephant. Este un pui de elefant.

Good morning, Baloo!

13 ~ d'" .. 13 I .1 . una drrnmeata. aoo,

It's a girl. Este 0 fata .

Hi,Bambi! Buna, Bambi!

MowgIi is a boy. Mowgii e un baiat,

15 he Baloo? ... Yes, he's 8a100. E Baloo? .. .Da, el este Baloo ..

Is she Jasmine? ... Yes, she's Jasmine.

E Jasmine? ... .Da, ea este Jasmine.

15 it a bird? ... Yes.it's a bird.

E -, D . . .w

o pasare. ... a, e 0 pasare.

Is she Minnie? ... No, she's Daisy.

E Minnie? ... Nu, ea este Daisy.

Is he Aladdin ? ... Yes, he's Aladdin.

E Aladin? .. Dael este Aladin ..

Is it a flower? ... Yes, it's a flower. E 0 floare? .. .Da, e 0 floare ..

Hello, good morning. How are. you?

How are you?

Hello, good morning. Hello, hello ..

How are you?

How are you?

I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you .. I'm fine, thank you.

Hello, good morning. Hello, hello.

How are you?

How are you?

I'm fine, thank you. I'm fine. thank you. I'm fine, thank you. I'm, fine. thank you.

Hello Salut

Good mo.ming Buna dirnineata

H.ow are you? Ce rnai fad?

(Ce rnai faceti?)

I'm fine, thank you. Sunt bine, rnultumesc,

Love lubire

I love you! Va iubescl

Mummy. Mummy, Mummy, Mummy. Hello. Mummy.

I love you!

Mummy. Mummy, Mummy, Mummy. Hello, Mummy,

I love you!

Daddy, Daddy. Daddy, Daddy. Hello, Daddy,

I love you!

Daddy, Daddy, Daddy, Daddy .. Hello, Daddy,

I love you!

Mummy Mami

Hello Salut

I love you. Teiubesc. Va iubesc.

Daddy Tati

Of

expedictza-ti tne9aJele l'ntr-Utlpachet cu ade\fCat"Clt origihQl!

50 C1IJ til'ft'letalic Slbfif'e {l, mdicane1'rW

o cutfe de chcprt"tIri ~

CCl'ioci

14

Act'IV.ita~i1e practic:ese vor de.sf.i!iura intotdeaulla sub supraveghere'3unui adult.

ihro,?oorO fir-ul roetalic Ih JUt'U! ct'eionului,pentf-.ua, obtihe un arc. <;coote ereionu!: iato un arc de aproximafiv 4 em!

Taie 0 bueata. de hortie de

S,t.. x 10 em .. Al'lieo decoratiuni 71 !i~te bucata de hortie .}'e' cune.

3

Cu 0 bucotfea de bando adeziva, rixeazoat"Cul perundul cuttei.

Stf-.onse ctt'Cul 7i at'ahjeazo~ti mesaju! }'e rundu! cutfei, 'i'nainte de 0 0 'i'nchide. MeSOjul va sori orara din eutfe cancl destihQtarul 0 va deschide.

este doua saptamani hio~curcile de presa

...atOl' 'lei descopel'l alte • 9Qlut. Te 'lei Juca eu J)onGJd " Palty, cu Mfekey ,I lUI. Idta c8te'lQ fl'Q9l1tehte:

Daisy are OlnUlnire cu Donald ..

Who loves Daisy? How many flowers·?

Baloo nureuseste sa-Ji gaseasca prietenii!

~i Jtii d~i sunt?

One, two, three ... four!

in grupul de prieteniai lui Donald sunt boys ~i girls. lar hainele lor sunt foarte colorate: yeUow, green, red and blue!

_'