Sunteți pe pagina 1din 10

APROBAT

MANAGER
BORODI AUREL

INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


PRIVIND PREVENIREA INFECTĂRII CU CORONAVIRUS
Cap.1 SCOPUL INSTRUCȚIUNILOR
Scopul acestor instrucțiuni proprii de securitate a muncii este ca prin respectarea măsurilor de
prevenire, să se asigure măsuri suplimentare față de cele cuprinse în legislația referitoare la securitatea și
sănătatea în muncă în vigoare.
Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucțiuni proprii au ca scop prevenirea infectării,
respectiv a răspândirii virușilor din familia Coronavirus (COVID-19) la locul de muncă.
Cap.2 DOMENIU DE APLICARE
Instrucțiunile proprii sunt reglementări specifice cu aplicabilitate internă, obligatorii, care cuprind
prevederi și măsuri de eliminare sau diminuare a pericolelor de îmbolnăvire cu Covid-19.
Prin aplicarea și respectarea prevederilor din conținut, se urmărește formarea unor deprinderi și a
unui comportament adecvat realizării în siguranță a sarcinilor de serviciu.
Cap.3 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
- Legea nr. 319/2006 privind Sănătatea și Securitatea în Muncă;
- H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității
și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare.
Cap.4 REGULI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE
Conducerea societății va determina/desemna serviciile/departamentele esențiale pentru continuarea
activității, pentru care va asigura o prezență minimă la locul de muncă. În acest sens, se va stabili minimul
necesar în ceea ce privește personalul prezent la locul de muncă.
Prin grija conducerii Societății se vor pune la dispoziția personalului propriu următoarele facilități:
o Încăpere echipată cu dulapuri individuale tip vestiar în număr suficient pentru întreg
personalul (dacă este cazul)
o Încăpere amenajată pentru luat masa
o Grupuri sanitare prevăzute cel puțin cu WC, lavoar cu apă caldă și rece, hârtie igienică, săpun,
șervețele sau uscător de mâini.
o Punct de prim ajutor dotat cu minimul necesar prevăzut de legislația în vigoare
o Sursă de apă potabilă.
Punerea la dispoziția personalului în spațiile interioare comune de
dozatoare/dispensere de soluții dezifectante pentru mâini.
În cazul în care se lucrează în schimburi, se va realiza schimbul
turelor/echipelor de lucru la locul de lucru și nu la vestiare. Acest lucru este necesar
pentru evitarea aglomerării în spațiile de vestiare (în general mai mici decât zonele
de lucru).
Se vor lua măsuri de curățare a echipamentului individual de protecție
„EIP” cel puțin o dată pe săptămână.
Se vor pune la dispoziția personalului echipamente individuale de
protecție complete, verificate și întreținute, specifice fiecărui tip de activitate.
Conducerea
Societății se va asigura că personalul propriu are în dotare și utilizează EIP-ul adecvat activităților desfășurate.
Se va realiza aerisirea regulată a spațiilor închise urmărindu-se un aport de aer proaspăt de cel puțin 50
m3/ora per persoană.
La începutul programului de lucru se va verifica starea de
sănătate a lucrătorilor pentru a se vedea dacă prezintă semne de
boală. Se va verifica temperatura corporală a angajatului pentru ca
aceasta să nu fie mai mare de 37, 5 0 C cu ajutorul unui termometru
pistol. De asemenea, se va verifica ca angajatul să nu prezinte unul
din următoarele simptome: durere în gât, tuse, respirație dificilă
(accelerată).
În acest caz se vor respecta prevederile procedurii interne în
caz de suspiciune de infectare cu Coronavirus (COVID-19).
Se va încerca limitarea interacțiunii personalului propriu cu curieri, furnizori de
materiale/echipamente. În acest sens se recomandă ca trasnferul documentelor de însoțire a mărfii să se facă
păstrând o distanță de două brațe întinse.
Se va păstra o distanță de minim 2 m în timpul discuțiilor
interpersonale și se vor limita ca timp la maxim 15 min.
Este interzis salutul prin strângerea mâinii respectiv a sărutului
mâinii.
Este interzis contactul fizic apropiat cu celelalte persoane de la locul
de muncă (îmbrățișările ocazionate de aniversări sau orice alte evenimente).
Se va evita aglomerarea în spațiile mici (loc de luat masa, sala de
ședință, birou, grup sanitar, etc) - prin aglomerări a se înțelege acolo unde
nu se poate păstra o distanță minimă de 2 m între persoane.
Pauzele de masă trebuie luate în echipe mici, pe cât posibil în
aceleași grupuri care lucrează într-o anumită zonă pentru a evita

interacțiunea cu alte grupuri din cadrul societății.


Organizarea spațiilor de luat masa să fie făcuta astfel încât
lucrătorii să nu stea față în față, ci spate în spate la distanță de cel puțin 1,5
m unul față de celălalt; distanța de cel puțin 1,5 m trebuie să existe și între
cei care stau la aceeași masă (stânga, dreapta).
Organizarea timpilor de activitate în care interacțiunea și
expunerea dintre diverse persoane/echipe de lucru să fie de o durată cât
mai scurtă.
Se va realiza un plan de curățenie și igienizare specific fiecărui tip de încăpere în parte cu prevederea
obligației respectării lui de către personalul de curățenie și urmărirea acestuia prin semnarea de către
personalul de curățenie a fișei de intervenție. Curăţarea şi spălarea încăperilor (birouri, atelier, etc) se va
efectua înaintea începerii activității în aceste încăperi.
Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Tipurile de zone pentru care se
realizează un plan de curățenie sunt:
o Zona de lucru (birouri, scaune – în special mânerele acestora,
bucătărie, etc)
o Ușile și geamurile (în special mânerele acestora)
o Zona de luat masa, inclusiv bucătăria (dacă este cazul): mese,
scaune, cuptor cu microunde, frigider, baterie chiuvetă, etc.
o Grupuri sanitare: vas WC, clapeta WC, pisoar, lavoar și baterie,
suporți hârtie/săpun, uscător mâini, etc.
o Zona de acces curieri/vizitatori
o Zonele comune
o Restul zonelor
Asigurați aerisirea încăperilor (acolo unde este posibil) timp de cel
puțin 5 min/ora în timpul programului de lucru.

Se vor respecta următoarele măsuri de igienă personală:

 Spălarea cât mai des a mâinilor (spălarea corectă cu apă și săpun minim 20 de secunde), cel
puțin cu următoarele ocazii:
 La intrarea în Societate;
 Înainte și după utilizarea toaletei;
 Înainte și după masă;
 După contactul cu o altă persoană;
 După strănut, tuse sau după suflatul nasului;
 După atingerea balustradelor, mânerelor sau clanțelor;
 După atingerea bancnotelor. Evitați să achitați cash, este
recomandat să utilizați cardul;
 După atingerea oricărui ecran cu senzori (telefon mobil,
etc);
 După atingerea obiectelor de scris care nu vă
aprțin.
 Evitarea atingerii cu mâinile în zona feței,
nasului, gurii, și în general a capului, decât după
igienizarea corespunzătoare a mâinilor;
 Folosirea gelurilor antibacteriene puse la
dispoziție de către societate;
 Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și
nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care aveți grijă să-l
aruncați imediat la coșul de gunoi;
 NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu
folosiți aceleași tacâmuri.
La ieșirea din casă/domiciliu respectați următoarele măsuri preventive:
 Purtați o haină cu mânecă lungă;
 Strângeți-vă părul, evitați purtarea bijuteriilor, astfel vă veți atinge fața mai rar;
 Puneți-vă masca la final, chiar înainte de a ieși pe ușă;
La sosirea acasă/la domiciliu:
 Încercați să nu atingeți nimic cu mâinile;
 Descălțați-vă;
 Scoateți hainele și puneți-le într-un coș/sac special de haine
murdare și spălați-le cu clor la 600C;
 Lasăți-vă geanta/poșeta și cheile într-o cutie, la intrarea în casă;
 Faceți un duș rapid sau spalăți-vă măcar toate zonele expuse
contactului cu exteriorul: mâini, brațe, față, zona gâtului, cefei.
Puneți-vă mănuși;
 Ștergeți bine telefonul și ochelarii cu alcool/șervețel antibacterian;
 Curățați toate suprafețele obiectelor pe care le-ați adus de afară cu produse pe bază de clor
sau apă și clor conc. 2%. Nu uitați să purtați mănuși;
 Dați-vă jos mănușile cu grijă, aruncați-le și spălați-vă pe mâini.
Pe traseul de deplasare de acasă la locul de muncă angajații vor încerca să păstreze o distanță de cel
puțin 2 m față de celelalte persoane aflate pe stradă sau în mijloacele de transport în comun.

În cazul în care vă aflați în transportul în comun încercați să NU stați față în față cu alte persoane. Se
vor evita discuțiile din mijloacele de transport în comun, întrucât distanțele mici dintre călători creeaza riscuri
suplimentare de transfer de fluide în timpul vorbirii. Dacă totuși este necesar să se comunice cu persoane din
apropiere, se va încerca ca în momentul vorbirii să nu se întoarcă capul în direcția interlocutorului, respectiv se
va încerca acoperirea gurii cu o batistă/șervețel.
Asigurați-vă, după folosirea transportului în comun, că v-ați igienizat mâinile înainte de a vă atinge fața,
nasul sau gura.
Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de
alte persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de
acces. În cazul în care sunteți totuși nevoiți să atingeți aceste suprafețe,
protejați-vă folosind șervețele de unică folosință.
Folosiți, pe cât posibil, rute sau modalități alternative de transport
pentru a evita zonele aglomerate de trafic de persoane. În cazul în care
programul vă permite, folosiți intervalele orare cu nivel scăzut de trafic de
persoane.
În zonele urbane, pentru distanțe mici, se recomandă folosirea
modalităților alternative de deplasare, fie cu bicicleta/trotineta electrică, fie
mersul pe jos.
Pe traseul de deplasare cu autoturismul, dacă sunteți oprit de către autorități, respectați următoarele
recomandări:
 Deschideți geamul doar cât să vă permită să discutați cu agentul
de poliție;
 Prezentați documentele, lipindu-le/apropiindu-le de geam.
Este foarte important să dezinfectați periodic, cu o soluție pe bază
de alcool sau clor, autoturismul utilizat pentru deplasări. Suprafețele
atinse în mod frecvent vor fi dezinfectate după fiecare cursă. Părțile pe
care trebuie să le dezinfectați în interiorul autoturismului sunt: volanul,
schimbătorul de viteze, frâna de mână, mânerele de la uși și de la
geamuri, butoanele de comandă pentru radio și aer condiționat, maneta
de schimbare a luminilor, maneta de acționare a ștergătoarelor,
cotierele,
sistemele de reglare a scaunelor, ramele ușilor.
Deschideți fereastra. Dacă este posibil aerisiți cât mai mult autoturismul.
În exterior trebuie să dezinfectați următoarele părți ale mașinii: mânerele ușilor, ramele ușilor, mânerul
de deschidere/închidere al portbagajului.

NU intrați în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă prezintă sau
nu simptome specifice coronavirus.
Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități, pentru a vă proteja atât
pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați. Folosiți masca de protecție doar în cazul în care aveți simptome de
gripă sau răceală, pentru a-i proteja pe ceilalți.
Masca de protecție/masca chirurgicală îi protejează pe cei
din jurul dumneavoastră. În cazul în care aveți simptome de gripă
sau răceală purtați masca de protecție întrucât previne răspândirea
virusului pe cale respiratorie.
Spălați-vă bine pe mâini înainte de a vă pune masca.
Apucați masca doar de elasticele laterale și verificați că este
bună să nu aibă perforații sau defecte.
Puneți masca cu partea colorată în exterior și cu partea cu întăritură în sus, astfel încât să acopetiți
nasul, gura și bărbia. Puneți elesticele laterale după urechi.
Trageți masca în jos să acopetiți bărbia. Apăsați ușor pe marginea metalică de sus cu degetele
arătătoare pentru a fixa masca la baza nasului.

Ajustează masca pe nas! Ajustează masca pe bărbie

Înainte de a îndepărta masca spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun.


Scoateți masca ținând de elesticele laterale și împăturiți masca din interior în exterior. Evitați să atingeți
exteriorul măștii.
Puneți masca într-o pungă de plastic sau hârtie pe care o sigilați și o aruncați la gunoi.
După ce ați scos masca spălați-vă iar mâinile cu apă și săpun.
Măștile folosite se vor arunca, fiind interzisă reutilizarea lor.

Pentru a evita riscul de infectare cu noul coronavirus atunci când vă puneți și vă scoateți mănușile
trebuie să respectați următorii pași:
- îndepărtați ceasul, inelele și alte bijuterii pe care le aveți pe
mâini;
- spălați bine mâinile cu apă și săpun și uscați-le;
- cu mâna stângă se prinde mănușa pentru mâna dreaptă în așa
fel încât să fie atinsă doar partea superioară a acesteia. Se
introduce mâna dreaptă în mănușă. Mănușa se trage cu mâna
stângă și se fixează peste mâneca hainei;
- cu mâna dreaptă se ia mănușa stângă atingând doar partea
superioară; Se introduce mâna stângă în mănușă. Mănușa e
trasă cu mâna dreaptă si se fixează peste mâneca hainei;
- mănușile se ajustează la sfârșit palmă peste palmă, cu degetele
încrucișate;
- după folosire acestea se îndepărtează, prinzând marginea primei mănuși prin exterior, trăgând în
față astfel încât mănușa să se întoarcă pe dos;
- trageți de mănușă până ce este complet îndepărtată de pe mână ținând mănușa scoasă și
întoarsă pe dos cu mâna care mai are mănușă;
- introduceți degetele mâini fără mănuși sub mănușa de la mâna cealaltă în zona încheieturii. Nu
atingeți suprafața exterioară a mănușii;
- trageți în jos de mănușă întorcând-o pe pe dos și îndepărtați-o păstrând în ea cealaltă mănușă și
apoi aruncațile la coșul de gunoi;
- după îndepărtarea mănușilor mâinile se spală din nou cu apă și săpun timp de 20 de secunde.

Chiar dacă mănușile nu prezintă semne vizibile de deteriorare după încheierea activității, mănușile de
unică folosință nu se reutilizează, deci nu se curăță, dezinfectează, se vor arunca la un coș de gunoi cu capac,
de preferat.
Rămâneți acasă dacă aveși simptome de gripă sau răceală (tuse, febră, dificultăți în respirație),
anunțați conducătorul locului de muncă și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi, nu mergeți în
primul moment la unitățile de urgență.
Există riscul, în cazul în care sunteți purtător al virusului, să transmiteți și altor persoane noul
coronavirus (Covid-19), de aceea trebuie să nu vă prezentați la locul de muncă și să rămâneți izolat la domiciliu.
Orice persoană care prezintă simptome sau tușește se va trimite de îndată acasă. În cazul în care
situația sănătății persoanei se înrăutățește, aceasta va apela 112.

Dacă o persoană este testată pozitiv cu noul coronavirus, va înștiința obligatoriu și managerul direct.
Unitatea va anunța DSP că are un caz confirmat.
Dacă un angajat a intrat în contact cu o persoană venită din zonele cu transmitere comunitară extinsă,
va intra în carantină sau izolare la domiciliu pe o perioadă de cel puțin 14 zile și va anunța managerul direct.
La nivelul unității se vor sista toate călătoriile în străinătate, în interes de serviciu.

Prezentele instrucțiuni proprii, IP – SSM, sunt obligatorii în cadrul locurilor de muncă organizate de
unitate. Fac parte integrantă din procesul de instruire, vor fi prelucrate lucrătorilor de către conducătorii
locurilor de muncă în cadrul instruirilor (instruirea la locul de muncă, instruirea periodică și ori de câte ori este
necesar) și vor fi consemnate în fișa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă.
Nerespectarea de către orice persoana a obligațiilor și a măsurilor stabilite cu privire la securitatea și
sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creeaza un pericol grav și iminent de producere a unui accident de
muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare sau amendă.
Notă:
Anexele sunt părți integrante ale acestei instrucțiuni.
ANEXA NR. 1
ANEXA NR. 2
ANEXA NR. 3