Sunteți pe pagina 1din 5

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Iasi
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN IAŞI Nr. 125617 din 22.02.2021
Serviciul Resurse Umane Ex. unic
Operator de date cu caracter personal nr.4565.

ANUNŢ IMPORTANT
Vă informăm că, începând cu data de 23.02.2021, se va desfăşura testarea
psihologică a candidaţilor înscrişi la concursurile de admitere la şcolile de agenţi de poliţie
Vasile Lascăr Câmpina şi Septimiu Mureşan Cluj-Napoca, activitate ce se va desfăşura la
sediul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași, strada Sărărie, nr. 189, Corpul A, etajul
2, sălile 3 şi 5 (vizavi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi).
Testarea psihologică a candidaţilor înscrişi în perioada 15-18.02.2021 inclusiv se
va face conform planificării ataşate alăturat.
Programarea la testarea psihologică a candidaţilor înscrişi după data menţionată va fi
postată ulterior.
Candidaţii trebuie să se prezinte la data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru
susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare, cu excepţia situaţiilor
temeinic fundamentate. În situaţia în care un candidat este confirmat pozitiv cu SARS-
COV-2 ori este contact direct al unei persoane confirmate pozitiv (se află în izolare sau
carantină în baza unei decizii de confirmare a măsurii de izolare sau carantinare
eliberate de D.S.P.), va avea posibilitatea de a fi testat psihologic până cel târziu la data
de 08.03.2021. Solicitarea reprogramării, în această situaţie, se va face telefonic la unul
din numerele de telefon menţionate în anunţul de recrutare.
Pe tot timpul testării psihologice, este obligatorie purtarea măştii de protecţie
respiratorie, cu acoperirea nasului şi a gurii. Candidatul se va asigura că are asupra sa o
mască de protecţie de rezervă. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau din
alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii.
Înaintea susţinerii examinării psihologice, candidatul va semna pe proprie răspundere
o declaraţie (care va fi pusă la dispoziţie la intrarea în sală şi va fi completată înaintea
începerii activităţii de testare psihologică) din care să rezulte că nu se află în izolare sau
carantină/că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2.
Candidaţii vor avea asupra lor B.I/C.I., instrumente de scris cu pastă sau cerneală de
culoare albastră şi trebuie să fie într-o stare psihofizică bună (odihniţi).
Candidaţii sunt invitaţi să consulte zilnic site-ul oficial al unităţii noastre:
http:///is.politiaromana.ro - Secţiunea/ Carieră/Admitere instituţii de învăţământ.

ŞEFUL SRU,
Comisar-şef de poliţie

MANDACHE LĂCRĂMIOARA
PROGRAMARE CANDIDAŢI

Nr. crt. Cod de identificare candidat

23.02.2021, ora 08.00 – SALA 3


1 IS SVL LC 365853
2 IS SVL LC 365960
3 IS SVL LC 365956
4 IS SVL LC 365890
5 IS SVL LC 365838
6 IS SVL LC 365840
7 IS SVL LC 365819
8 IS SVL LC 365846
9 IS SVL LC 365848
10 IS SVL LC 365921
11 IS SVL LC 365874
12 IS SVL LC 365869
13 IS SVL LC 365881
14 IS SVL LC 365878
15 IS SVL LC 365899
16 IS SVL LC 365815
17 IS SVL LC 365948
18 IS SVL LC 365903
19 IS SVL LC 365861
20 IS SVL LC 365875

23.02.2021, ora 08.00 – SALA 5


21 IS SVL LC 365922
22 IS SVL LC 365851
23 IS SVL LC 365883
24 IS SVL LC 365824
25 IS SVL LC 365862
26 IS SVL LC 365933
27 IS SVL LC 365972
28 IS SVL LC 365973
29 IS SVL LC 365871
30 IS SVL LC 365810
31 IS SVL LC 365827
32 IS SVL LC 365906
33 IS SVL LC 365971
34 IS SVL LC 365884
35 IS SVL LC 365958
36 IS SVL LC 365946
37 IS SVL LC 365825
38 IS SVL LC 365901
39 IS SVL LC 365849
40 IS SVL LC 365913

23.02.2021, ora 12.30 – SALA 3


41 IS SVL LC 365889
42 IS SVL LC 365880
43 IS SVL LC 365945
44 IS SVL LC 365962
45 IS SVL LC 365953
46 IS SVL LC 365941
47 IS SVL LC 365821
48 IS SVL LC 365858
49 IS SVL LC 365955
50 IS SVL LC 365814
51 IS SVL LC 365829
52 IS SVL LC 365837
53 IS SVL LC 365844
54 IS SVL LC 365834
55 IS SVL LC 365907
56 IS SVL LC 365939
57 IS SVL LC 365959
58 IS SVL LC 365965
59 IS SVL LC 365927
60 IS SVL LC 365931

23.02.2021, ora 12.30 – SALA 5


61 IS SVL LC 365876
62 IS SVL LC 365964
63 IS SVL LC 365968
64 IS SVL LC 365865
65 IS SVL LC 365809
66 IS SVL LC 365952
67 IS SVL LC 365893
68 IS SVL LC 365950
69 IS SVL LC 365807
70 IS SVL LC 365886
71 IS SVL LC 365835
72 IS SVL LC 365912
73 IS SVL LC 365845
74 IS SVL LC 365864
75 IS SVL LC 365806
76 IS SVL LC 365882
77 IS SVL LC 365938
78 IS SVL LC 365914
79 IS SVL LC 365957
80 IS SVL LC 365836

24.02.2021, ora 08.00 – SALA 3


81 IS SVL LC 365877
82 IS SVL LC 365908
83 IS SVL LC 365910
84 IS SVL LC 365936
85 IS SVL LC 365929
86 IS SVL LC 365841
87 IS SVL LC 365934
88 IS SVL LC 365818
89 IS SVL LC 365961
90 IS SVL LC 365813
91 IS SVL LC 365873
92 IS SVL LC 365867
93 IS SVL LC 365805
94 IS SVL LC 365850
95 IS SVL LC 365900
96 IS SVL LC 365944
97 IS SVL LC 365963
98 IS SVL LC 365828
99 IS SVL LC 365930
100 IS SVL LC 365888

24.02.2021, ora 08.00 – SALA 5


101 IS SVL LC 365820
102 IS SVL LC 365872
103 IS SVL LC 365852
104 IS SVL LC 365920
105 IS SVL LC 365923
106 IS SVL LC 365928
107 IS SVL LC 365966
108 IS SVL LC 365831
109 IS SVL LC 365932
110 IS SVL LC 365918
111 IS SVL LC 365860
112 IS SVL LC 365859
113 IS SVL LC 365879
114 IS SVL LC 365823
115 IS SVL LC 365842
116 IS SVL LC 365919
117 IS SVL LC 365802
118 IS SVL LC 365854
119 IS SVL LC 365832
120 IS SVL LC 365801

24.02.2021, ora 12.30 – SALA 3


121 IS SVL LC 365803
122 IS SVL LC 365868
123 IS SVL LC 365943
124 IS SVL LC 365924
125 IS SVL LC 365857
126 IS SVL LC 365892
127 IS SVL LC 365817
128 IS SVL LC 365902
129 IS SVL LC 365898
130 IS SVL LC 365863
131 IS SVL LC 365885
132 IS SVL LC 365911
133 IS SVL LC 365866
134 IS SVL LC 365951
135 IS SVL LC 365808
136 IS SVL LC 365967
137 IS SVL LC 365896
138 IS SVL LC 365969
139 IS SVL LC 365847
140 IS SVL LC 365833

24.02.2021, ora 12.30 – SALA 5


141 IS SVL LC 365822
142 IS SVL LC 365839
143 IS SVL LC 365856
144 IS SVL LC 365925
145 IS SVL LC 365816
146 IS SVL LC 365926
147 IS SVL LC 365970
148 IS SVL LC 365937
149 IS SVL LC 365870
150 IS SVL LC 365915
151 IS SVL LC 365855
152 IS SVL LC 365947
153 IS SVL LC 365891
154 IS SVL LC 365843
155 IS SVL LC 365830
156 IS SVL LC 365897
157 IS SVL LC 365887
158 IS SSM LC 365917
159 IS SVL LC 365904
160 IS SVL LC 365812

25.02.2021, ora 08.00 – SALA 3


161 IS SVL LC 365998
162 IS SVL LC 365949
163 IS SVL LC 365804
164 IS SVL LC 365935
165 IS SVL LC 365905
166 IS SSM LC 365811
167 IS SVL LC 365940
168 IS SVL LC 365894
169 IS SVL LC 365895
170 IS SVL LC 365826
171 IS SVL LC 365942
172 IS SVL LC 365909
173 IS SVL LC 365916
174 IS SVL LC 365954

S-ar putea să vă placă și