Sunteți pe pagina 1din 3

Test

1.  Două cuvinte din câmpul semantic al ploii sunt: ,,plansul”,


,,ploaie” , ,,ploua”.

2. Punctele de suspensie marchează grafic întreruperi ce apar în vorbire,


vorbitorul nu îşi exprimă până la sfârşit ideea; în text, nedumerirea
poetului în faţa ploii nesfârşite, ce pare că inundă tot universul.

3. Două teme/ motive ale poeziei sunt: tema naturii, a ploii, a bolii, a
solitudinii.

4. Mărcile lexico-gramaticale ale eului liric sunt verbe şi forme


pronominale de persoana I, de exemplu:„n-am mai văzut", „sufletu-mi"

5. Semnificaţia unei figuri de stil identificate poezie, este de exemplu:


pentru a arăta mişcarea înceată, epitetul „grele tălăngi" ; personificarea
"tălăngi adormite" atribuie însuşiri umane clopotului; un alt epitet „şuri
învechite" ne obligă spre o întoarcere în timp, o perioada apusa de
demult.

6.  Folosirea, în poezie, a refrenului este una dintre trăsăturile specifice


curentului simbolist; muzicalitatea textului este generată fie de repetarea
obsesivă a unor sunete, cuvinte, sintagme, fie de prezenţa unor
instrumente muzicale sau sunete propriu-zise, fie de tehnica refrenului,
ca în acest text: „Oh, plânsul tălăngii când plouă!" în felul acesta versul
devine şi un lait-motiv, accentuând plânsul întregului univers etc.
7. In ultima strofa a poeziei descrie o atmosfera monotona, trista, o
,,lume goala”.În conturarea atmosferei, scriitorul folosește o gamă
variată de figuri de stil in acest sens , precum: personificarea ,,talangile
spun” , ,,plansul talangii”.  De altfel, reapare refrenul poeziei „Oh,
plânsul tălăngii când plouă!", în felul acesta versul devine şi un lait-
motiv, accentuând plânsul întregului univers si atmosfera trista,goala.
In aceeaşi strofa, imaginile artistice sunt impresionante prin simplitate;
multitudine de simboluri, muzicalitate, puncte de suspensie, intrebari
retorice etc.
În ceea ce privește prozodia, strofa este un catren măsura versurilor este
de 8 silabe, iar ritmul este trohaic.

8. Simbolismul este un curent artistic și literar originar din Franța în a


doua jumătate a secolului al XIX-lea ca reacție la retorismul
romantismului și la impersonalitatea parnasianismului. Autorii simboliști
cultivă o subiectivitate acută marcată de stări sufletești vagi, obscure,
imprecise, prin folosirea ca mijloace expresive a sugestiei, a simbolului
și a corespondențelor. Aceștia aduc spațiul citadin în imaginarul poetic și
cer ca poezia să fie muzică înainte de orice. Dupa parerea mea cel mai
important autor ce reprezintă simbolismul este George Bacovia.
Poezia sa, "Ploua" este plină de caracteristici ale unei poezii
simbolistice.
În primul rând, ea este expresia unei intense subiectivități, explicit
prezente în text prin mărcile lexico-gramaticale: verbele si pronumele la
persoana I(n-am mai vazut”, ,,sufletu-mi”.
În al doilea rând, poezia conține caracter simbolistic prin exprimarea de
sentimente vagi, obscure, amestec de tristețe, melancolie și deprimare.
Eul liric rătăcește solitar sub apăsarea singurătății, a lipsei de
comunicare cu semenii săi și a presentimentului bolii si a mortii.
În al patrulea rând, poezia aparține simbolismului prin folosirea
sugestiei. Stările nu sunt numite, poetul refuză discursivitatea, preferând
să comunice indirect, aluziv, prin asociere de ideei. Astfel, nicăieri în
poezie nu se vorbește deschis.De asemenea  Una dintre calităţile
particulare ale simbolismului este  eufonia, dată de muzicalitatea
versurilor, de prezenţa refrenului „Oh, plânsul tălăngii când plouă!",
particularităţi specifice curentului simbolist.
In accelasi sens folosirea, în poezie, a refrenului este una dintre
trăsăturile specifice curentului simbolist; muzicalitatea textului este
generată fie de repetarea obsesivă a unor sunete, cuvinte, sintagme, fie
de prezenţa unor instrumente muzicale sau sunete propriu-zise, fie de
tehnica refrenului, ca în acest text: „Oh, plânsul tălăngii când plouă!" în
felul acesta versul devine şi un lait-motiv, accentuând plânsul întregului
univers.
In concluzie poezia ,,Ploua” de George Bacovia ,apartine simbolismului
in urma argumentelor aduse mai sus.