Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1) Fie O punctul de intersecție a diagonalelor trapezului ABCD,


𝐴𝐵 < 𝐶𝐷, 𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷. Dacă AB=8 cm, AO=12 cm, OC=15 cm,
BD=36 cm, aflați 𝑃∆𝑂𝐶𝐷 .
2) Dacă O este punctul de intersecție al diagonalelor pătratului
ABCD, arătați că ∆𝐴𝑂𝐵 ∼ ∆𝐴𝐷𝐶.
3) Segmentul AD este înălțime în triunghiul dreptunghic
ABC,∢𝐴 = 90°, iar DE este înălțime în triunghiul ADC.
a) Demonstrați că ∆𝐴𝐵𝐶 ∼ ∆𝐷𝐴𝐶.
b) Demonstrați că ∆𝐴𝐵𝐷 ∼ ∆𝐶𝐷𝐸.
c) Dacă AC=16 cm, CD=12,8 cm calculați BC și EC.
4) Se consideră pătratul ABCD cu latura de 12 cm și 𝐸 ∈ (𝐴𝐵) astfel
încât BE=9 cm. Construim 𝐷𝑇 ⊥ 𝐶𝐸, 𝑇 ∈ (𝐶𝐸) și se știe că CE=
15 cm.
a) Arătați că ∆𝐸𝐵𝐶 ∼ ∆𝐶𝑇𝐷.
b) Arătați că DT=9,6 cm.