Sunteți pe pagina 1din 1

 Limbă

 Urmărește
 Modificare
Circuitul apei în natură (numit și ciclul hidrologic sau ciclul apei) este procesul de
circulație continuă a apei în cadrul hidrosfereiPământului. Acest proces este pus în mișcare
de radiația solară și de gravitație. În cursul parcurgerii acestui circuit, apa își schimbă starea
de agregare fiind succesiv în stare solidă, lichidă sau gazoasă. Apa se mișcă dintr-un element
component al circuitului în altul, de exemplu dintr-un râu într-un ocean, prin diferite procese
fizice, dintre care cele mai însemnate sunt evaporația, transpirația, infiltrația și scurgerea.
Științele care se ocupă cu studiul mișcării apei în cadrul acestui circuit
sunt hidrologia și meteorologia.

S-ar putea să vă placă și