Sunteți pe pagina 1din 3

Instrucțiune privind organizarea stagiilor de practică în producție

în cadrul programelor de formare profesională tehnică secundară


în Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți

1. Stagiile de practică se vor desfășura prin activități de tip proiect on - line conform
conținuturilor curriculare.

2. Maistru-instructor elaborează Lista proiectelor on - line conform conținuturilor


curriculare (anexa 1);

3. Lista proiectelor on – line se verifică de către șeful secției IP (dl Pogor Eduard) și se
aprobă la CM Discipline tehnice (dl Eugen Cibota) sau CM TIC (dl Bîrsan Valentin);

4. Maistrul-instructor elaborează cerințele proiectului (anexa 2) și le oferă elevilor grupei;

5. Maistrul-instructor verifică și în caz de necesitate se acordă consultață în îndeplinirea


proiectului;

6. Elevul înregistrează activitățile efectuate asupra proietului în Agenda de formare


profesională.

7. După expirarea termenului stabilit elevul prezintă on-line maistrului-instructor Proiectul


realizat;

8. Maistrul-instructor evaluează Proietul în comformitate cu următoarele criterii:

 motivaţia pe care o are elevul faţă de domeniul respectiv;


 capacitatea elevului de a se informa şi de a utiliza o bibliografie centrată pe
nevoile de tratare a subiectului luat în discuţie;
 capacitatea elevului de a concepe un parcurs investigativ şi de a utiliza o serie de
informații care să-l ajute să atingă obiectivele pe care şi le-a propus;
 modalitatea de organizare, prelucrare şi prezentare a informaţiilor dobândite ca
urmare a utilizării diverselor metode de cercetare

9. Maistrul-instructor notează elevul în Registrul electronic;

10. La finalizarea stagiilor de practică, fiecare elev prezintă agenda formării profesionale și
un scurt raport on-line după un model şi cerinţe aprobate de către comisiile metodice. La
raport se pot anexa scheme, proiecte, elaborate de către elevii practicanți

Anexa 1
Verificat Aprobat
Șef Secție Instruire Practică Șef Comisie Metodică

_______________________ ________________________

Lista proiectelor on - line conform conținuturilor curriculare


la meseria ________________________________________________________

Nr. Proiectul Termen de Note


realizare

Maistru-instructor _____________________

Anexa 2
MODEL
PROIECT LA TEMA

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Pentru realizarea sarcinii parcurgeți următorii pași:


1. Acesați link-ul .... pentru a actualiza cunoștințele necesare ce le-ati acumulat la lecțiile
teoretice.
2. Căutați in Internet un film/video în care este descrisă procedura (de depistare/inlăturare
a defectului / de executare a procesului) .......
3. Scenariul de lucru
- Planificare:
a) Realizați schema/schița (daca este necesar)
b) Enumerați materialele necesare pentru îndeplinirea sarcinii
c) Descrieți/enumerați care instrumente, rechizite, utilaje sunt necesare pentru
îndeplinirea sarcinii
d) Descrieți condiții pentru aranjarea locului de muncă
e) Descrieți regulile SSM la executarea operației/procesului
- Executare
a) Enumerați pașii de realizare a procesului/ executare a produsului
b) Descrieți operațiile de lucru a procesului de....
- Control
a) Aparate, instalații de verificare
b) Descrieți procesul de verificare
c) Rezultatele așteptate după verificare

4. Concluzii – faceți concluzii/generalizari la tema proiectului.

S-ar putea să vă placă și