Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume elev ……………………………………………………

NUMERE ÎNTREGI.
1. Adunări şi scăderi 2. Înmulţiri şi împărţiri
1. 7-2= 1. 4∙5=
2. +5+(-8)= 2. -4∙(-5)=
3. -5-6= 3. 12∙(-2)=
4. -8-(-8)= 4. -10∙0=
5. -6-9+5= 5. 5∙(-2)∙(-3)=
6. 12+5= 6. 6:(-1)=
7. 12+(5-17+1)= 7. 6∙3:(-9)=
8. –(12-4-2)+46= 8. (-3):(-1) ∙2=
9. 45-46+(-6+2)= 9. 8:(-4)∙3=
10. 6-(5+9-4)+9= 10. (-1) ∙3∙(-6):9=

3. Scrieţi în spaţiile punctate ce proprietate a adunării sau înmulţirii exemplifică egalităţile


următoare:
1. 5+(-11)=(-11)+5 ……………………………..
2. 1(-999)= -999 ………………………………...
3. 5+(-4+7)=(5+(-4))+7 ……………………………………
4. 0+789=789+0 …………………………………………
5. 7(-34)=(-34)7 ……………………………………..
6. 4+(-4)=0 …………………………………………………..

4. Completaţi tabelul :

a 4 -777 0 +2009 1 -97567 -345


Opusul lui a