Sunteți pe pagina 1din 2

I. II. MODEL 2 III.

Spre înaintare către: OFICIUL REGISTRULUI


COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL
Agenţia de Sănătate Publică DECLARAŢIE
în Transporturi pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor
Suceava
art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 cu
modificările şi completările ulterioare IV.
Nr. intrare: 1

Data :01.12.2020

V.
1. Subsemnat (ul/a) Cosovanu Raluca Elena domiciliat în Suceava, str. Bujorilor, nr.12, bloc 105, scara A, etaj 4, ap.49
judeţ/sector Suceava, telefon 0755207388 act identitate, seria XV nr. 234512

C N P / NIF 6000524331234 eliberat de SPCLEP, la data 17.05.2018 , în calitate de Administrator.


(cod numeric personal / număr de identificare fiscală)

2. pentru firma: SC.ROLATURISM.SRL având număr de ordine în registrul comerţului


cod unic de înregistrare.

3. cu sediul social/profesional în: localitatea Suceava str. Tineretului, nr.5, bloc 105, scara B, etaj 1, ap.3, județ/sector
Suceava, cod poştal 720118
căsuţă poştală 45 telefon 0756504749 0726514328, e-mail- rola.turism@yahoo.com, web site

4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE

3.1. cunosc şi respect prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor generale şi specifice din domeniul:

sanitar sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

protecţiei mediului (5)


protecţiei muncii
4.2.  mă oblig ca pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului să solicit autorizarea la sediul autorităţii
publice teritoriale pentru protecţia mediului.

4.3.  sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
protecţiei mediului, protecţiei muncii, care se desfăşoară la:

4.3.1.  SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL Nr. Salariaţi:3

Clasa Domeniul principal de activitate este organizarea și vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii
CAEN
turistice sau a componentelor acestora.
Activități ale agen țiilor turistice. Aceasta include: activită ți ale agen țiilor, angajate în primul rand
clasa
rând în vânzarea serviciilor de călătorie, excursii, transport și cazare, cu ridicata sau cu
CAEN amănuntul, către public larg și clien ților comerciali.
7911
clasa
CAEN Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor
791

clasa
CAEN
Alt Servicii de rezervare și asisten ță turistică.
799
clasa Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
CAEN
4791

4.3.2  SEDII SECUNDARE-

4.3.3 .  Activităţi proprii de birou pentru firmă Nr. salariaţi: 3

Adresa Sediul societăţii este în Suceava , Str.Tineretului, nr.5 bl. 105 sc. B., et.1, ap.3, judeţ/sector. Suceava.

VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data:01.12.2020. Semnătura ,Cosovanu Raluca

Data:01.12.2020 Semnătura, Cosovanu Raluca

S-ar putea să vă placă și