Sunteți pe pagina 1din 3

Formular nr.

MF-4
________________Viitorul SRL________ ____________10102500303___________________
(denumirea întreprinderii)
(codul fiscal)

APROB:
________________DIRECTOR_________
(funcţia)
_______________ ___________ciobanu ion____
(semnătura) (numele, prenumele)
„______” _______________ 20____

PROCES-VERBAL
de casare a mijloacelor de transport auto
nr.__2_ din „ _10__”septembrie_____
2019____

În baza ordinului nr. _42_ din „ _____” _____________20____, comisia în componenţa preşedintelui
comisiei _______________ __________________________
(funcţia) (numele, prenumele)
şi membrilor comisiei: _Contabil Rusu Angela___________ ______________________________
(funcţia) (numele, prenumele)
___________________ ______________________________
(funcţia) (numele, prenumele)

a întocmit prezentul Proces-verbal de casare a următoarelor mijloace de transport auto:

Nr. Denumirea mijlocului de transport Nr. de Data Valoarea Suma uzurii Durata de Valoarea
crt. auto inventar punerii în de acumulate la funcţionare rămasă
funcţiune intrare, data casării, utilă, luni probabilă,
lei lei lei
1 2 3 4 5 6 7 8
Skoda Octavia Combi
19 14.09.2012 185000 175000 36 7000
Total

Codul de clasificare a obiectului de mijloace fixe conform Catalogului mijloacelor fixe şi activelor
nemateriale __158703____, categoria de proprietate ____5_.

Tip__autoturism ____, capacitatea de încărcare ____, nr. motorului ____678d________, nr. şasiului
______697__.

Data de fabricare _____20.03.2012____, nr. paşaportului tehnic __482953____, nr. de înmatriculare


____cbe589__.

Parcursul de la începutul punerii în funcţiune a mijlocului de transport auto___________257637__km.

Numărul reparaţiilor capitale__________ în valoare de _________________________.

Conţinutul de metale preţioase

Nr. Denumirea metalului preţios Unitatea Cantitatea


crt. de măsură
1 2 3 4
Obiectul de mijloace fixe este casat din ______________________serviciul de desfacere
________________________.
(denumirea secţiei, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Starea tehnică şi motivele casării mijlocului de transport auto amortizarii fizice


La mijlocul de transport auto lipsesc următoarele ansambluri şi piese: ____________________________
______________________________________________sistemul de semnalizare________.

Data scoaterii de la evidenţă la organele de poliţie _________08.03.2012_______________

Concluzia comisiei:____________________________________________________________________
Autoturismul urmeaza a fi casat prin demembrare si nimicirea pieselor agregatelor si anvelopelor utilizabile ,
elemente ce pot fi folosite pe post de piese de schimb pentru alte autoturisme vor fi trecute la intrari , fierul
vechi urmeaza a fi predat contra plata
entitatii_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Documentele anexate:___Pasaportul ethnic ________________________________


____________________________________________________________________________________

Cheltuieli legate de casarea mijlocului de transport auto

Nr. Denumirea articolului de cheltuieli Suma, lei Denumirea Nr. şi data


crt. documentului documentului
Dezmembrare 500 Bon de lucru 20.09.2018

Total

Recuperări în urma casării mijlocului de transport auto

Nr. Denumirea valorilor materiale Unitatea Cantitate Preţul, Suma, lei


crt. de a lei
măsură
Fier vechi tone 1.2 350

acumulator buc 1

Total 720 720

Preşedintele comisiei ________Beiu Nicolaie______ ___________________


(numele, prenumele) (semnătura)
Membrii comisiei: ________Rusu Angela______ ___________________
(numele, prenumele) (semnătura)
___________________ ___________________
(numele, prenumele) (semnătura)

Obiectul de mijloace fixe sus-menţionat a fost casat din gestiunea


____sofer ____ ___________Plugaru Vladimir ______ _________________
(funcţia) (numele, prenumele) (semnătura)

Menţiunea contabilităţii privind înregistrarea obiectului de mijloace fixe casat:


_________________fisa de evidenta________ nr. 19_ din „____” ___________________20____
(denumirea documentului, registrului)

Contabil-şef ______________________ ________________________________


(semnătura) (numele, prenumele)

„ __20__” ________________________2018_____

S-ar putea să vă placă și