Sunteți pe pagina 1din 2

COMPUNERI CU CARACTER

PUBLICISTIC

Prim compuneri cu caracter publicistic

înţelegem acele texte în care se tratează probleme

de larg interes, concepute în stil publicistic, pentru

a fi difuzate prin mass-media.

1) Ştirea - este un text foarte scurt, cu caracter

informativ.

2) Reportajul - este o specie publicistică, în

care se dau informaţii asupra unor realităţi

geografice, etnografice, economice, sociale, etc ,

culese, la faţa locului.

3) Interviul - este, în sens publicistic, o

compoziţie cu caracter informativ; el constă în

redarea convorbirii dintre un ziarist şi o

personalitate dintr-un anumit domeniu, autorizată

a-şi exprima opiniile asupra acestuia.

Interviul impune câteva condiţii: a) o pregătire

orealabilă a ziaristului; b) formularea succintă şi la

obiect a întrebărilor;

în ultima vreme, prin interviu se mai înţelege şi

discuţia pe care un cadru de conducere dintr-o

instituţie o poartă cu viitorul candidat la obţinerea

unui post.

4) Articolul - este o compoziţie cu caracter

nformativ, documentar, ştiinţific etc , tipărită într-o

Dublicaţie periodică.

Un articol trebuie să respecte următoarele

rondiţii:

• să pună în discuţii o temă de larg interes;


• să se bazeze pe o documentare temeinică a

autorului;

• să selecteze şi să simplifice aspectele

oroblemei, astfel încât acestea să fie accesibile

jnui număr cât mai mare de cititori;

• să îmbine expunerea cu dezbaterea, să

argumenteze, în mod logic şi coerent, opinia

autorului, să explice cauzele şi efectele şi să le

analizeze; să respecte normele stilului publicistic şi

să fie redactat în concordanţă cu specificul

oublicaţiei în care apare.