Sunteți pe pagina 1din 2

PERSONAJE LITERARE

Personajul literar este elementul cel mai

evident de interferenţă a conţinutului cu forma,

este principalul element al unei opere epice sau

dramatice.

Personajul este o imagine fictivă a unei fiinţe, o

imagine artistică realizată de scriitor într-o anumită

corelaţie cu sensibilitatea şi concepţiile sale despre

viaţă.

Caracterizarea unui personaj literar:

- citeşte de două ori textul

- identifică prezenţa personajului indicat

- urmăreşte-i faptele, acţiunile, gândurile

conştientizează-ţi impresia proprie,

imaginându-ţi personajul

- defineşte-ţi atitudinea faţă de el şi motiveaz-o

convingător

- citeşte şi precizează ce se solicită concret în

cerinţele propuse.

Caracterizarea unui personaj poate fi realizată

prin mai multe modalităţi:

a) directă adevereşte atitudinea autorului şi

comunică direct trăsăturile definitorii ale

personajului prin următoarele procedee:

zz_

autocaracterizarea (monologul interior,

introspecţia, mărturia directă)

- atitudinea şi aprecierea personajului de către

alte personaje din operă

- remarcarea directă a unor calităţi morale,


spirituale, comportamentale prin descrierea unui

portret fizic, realizat după model antropologic:

capul, figura, semne particulare, maniere etc.

b) caracterizarea indirectă se defineşte prin

deducerea unor calităţi umane particulare (pozitive,

negative) sau general valabile din:

- acţiunile în care autorul si-a angajat

personajul

- modul personajului de a gândi şi a se

manifesta

- particularităţile de limbaj şi abilităţile de

comunicare prin care autorul şi-a prezentat

personajul

- înţelegerea semnificaţiilor detaliilor: mediu,

ambianţa în care personajul vieţuieşte şi activează.

- atitudinea ascunsă , dar veridică a a